بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: kazem Rasoolzadeh Tabatabaei


موارد یافت شده: 12

1 - Investigation of EEG changes during exposure to extremelylow-frequency magnetic field to conduct brain signals (چکیده)
2 - Gender Differences on Personality characteristics and Life Satisfaction (چکیده)
3 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
4 - Designing a Computerized Neuro-Cognitive Program for Early Diagnosing Children at Risk for Dyslexi (چکیده)
5 - Comparison of Combined Treatment, and CPAP Therapy on Executive Functions of the Brain (چکیده)
6 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی (چکیده)
7 - نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی (چکیده)
8 - Psychometric properties of Persian version of the Barkley deficits in executive functioning scale–children and adolescents (چکیده)
9 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
10 - Identifying Common Elements of Parent Training Programs for Children with ADHD: An Initial Effort to Develop an Element Approach in Iran (چکیده)
11 - اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در پیش دبستان: تجارب زیسته مادران (چکیده)
12 - کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (چکیده)