بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیفی


موارد یافت شده: 157

1 - بهینه سازی استخراج پروتوپلاست از میوه گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) (چکیده)
2 - Ethylene and abscisic acid signalling pathways differentially influence tomato resistance to combined powdery mildew and salt stress (چکیده)
3 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
4 - بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری (چکیده)
5 - Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCR (چکیده)
6 - تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش (چکیده)
7 - Relationships between trace elements, oxidative stress and subclinical ketosis during transition period in dairy cows (چکیده)
8 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
9 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
10 - اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (چکیده)
11 - Oxidative stress parameters in Turkmen horse during training and competition (چکیده)
12 - آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی ناشی از کلستریدیوم پرفرنجنس در یک رأس اسب (چکیده)
13 - عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی بر اساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز (چکیده)
14 - تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (چکیده)
15 - Peritoneal fluid analysis in dairy cows suffering from peritonitis (چکیده)
16 - Effects of Dexamethasone and Insulin Alone (چکیده)
17 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
18 - Treatment of clinical endometritis in dairy cows by previously used controlled internal drug release devices (چکیده)
19 - Evaluation of fructosamine as a new biomarker for diagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows (چکیده)
20 - The effect of Mycobacterium Avium paratuberculosis infection on digital diseases occurrence in dairy herds (چکیده)
21 - Oxidative Stress Parameters in Turkmen Horses during Training and Competition (چکیده)
22 - بررسی نحوه تعیین قیمت نفت خام میان دو سازمان OPEC و OECD با استفاده از مدل تئوری بازیها و روش جوهانسون جوسیلیوس (چکیده)
23 - Skin colonization by Malassezia species in healthy neonatal calves and their dams (چکیده)
24 - میزان اشاعه استانداردهای معیار دقت در ارزشیابی‌های درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
25 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
26 - بررسی امکان پذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد-برد (چکیده)
27 - Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes (چکیده)
28 - پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک (چکیده)
29 - Identification of tomato phosphatidylinositol-specific phospholipase-C (PI-PLC) family members and the role of PLC4 and PLC6 in HR and disease resistance. (چکیده)
30 - Differential expression of TIR-like genes embeded in the Mi-1 Gene cluster in nematode-resistant and -susceptible tomato roots (چکیده)
31 - Write ‘systemic small RNAs’: read ‘systemic immunity’ (چکیده)
32 - An Avirulent Tomato Powdery Mildew Isolate Induces Localized Acquired Resistance to a Virulent Isolate in a Spatiotemporal Manner (چکیده)
33 - Linked, if not the same, Mi-1 homologues confer resistance to tomato powdery mildew and root-knot nematodes (چکیده)
34 - How to effectively deploy plant resistances to pests and pathogens in crop breeding (چکیده)
35 - Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews in tomato (Solanum lycopersicum) and its wild relatives (چکیده)
36 - Erysipelothrix septicaemia in neonatal lambs (چکیده)
37 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
38 - Seroepidemiologic Survey of Canine Visceral Leishmaniasis in Tehran and Alborz Provinces of Iran (چکیده)
39 - بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین (چکیده)
40 - مقایسه ورابطه ی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی وخارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
41 - بررسی تغییر نگرش دانش آمو.زان پابه سوم راهنمایی به تعلیمات اجتماعی در ابتدا و انتهای سال تحصیلی (چکیده)
42 - Seroprevalence of Babesia caballi Infection in Horses in the North Khorasan Province of (چکیده)
43 - بررسی و تعیین زمان مناسب جایگزینی تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان (چکیده)
44 - Molecular and serological detection of Theileria equi and Babesiacaballi infection in horses and ixodid ticks in Irani (چکیده)
45 - The Effect of Heat and Mass Transfer Coefficients on the Vacuum Drying of Porous Body, A Numerical Study (چکیده)
46 - توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه (چکیده)
47 - Comparison of the Salmonella isolates from domestic animals and poultry, by ERIC PCR and Antibiotic Resistance Analysis (چکیده)
48 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
49 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
50 - بررسی منابع آلودگی به باکتری سالمونلا و تعیین مقاومتهای آنتیبیوتیکی و شناسائی گونههای درگیر در دو گاوداری شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
51 - Forecasting natural gas spot prices with nonlinear modeling using Gamma test analysis (چکیده)
52 - تاثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی و پیشرفت تحصیلی آنان: عنصری مغفول در تدوین برنامه‌های درسی (چکیده)
53 - Optimal thresholds of metabolic indicators of hepatic lipidosis in dairy cows (چکیده)
54 - میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرا دست آن (چکیده)
55 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
56 - Bovine salmonellosis in Northeast of Iran: Frequency, genetic fingerprinting and antimicrobial resistance patterns of Salmonella spp. (چکیده)
57 - بررسی آلودگی با تیلریا اکویی و بایزیا کابالی در تک سمی های استان خراسان شمالی (چکیده)
58 - Comparison between the effects of meloxicam and flunixin meglumine on pregnancy per artificial insemination in repeat breeder dairy cows (چکیده)
59 - Variations of energy biochemical metabolites (چکیده)
60 - Three-Dimensional Computed Tomography Diagnosis of Cranium Bifidum with Meningocele in a Lamb (چکیده)
61 - Diagnostic value of cardiac troponin I (cTnI), creatine kinase (CK), and aspartate amino transferase (AST) in selenium defciency in lambs (چکیده)
62 - subclinical hypocalcemia: dilemma of dairy cows in transition period (چکیده)
63 - Determination of Bovine Herpesvirus type 1 (BHV-1) in aborted fetuses in Khorasan Razavi Province by PCR assay (چکیده)
64 - Evaluation of Copper Concentration in Subclinical Cases of White Muscle Disease and Its Relationship with Cardiac Troponin I (چکیده)
65 - Effects of Monensin on Metabolism and Production in Dairy Saanen Goats in Periparturient Period (چکیده)
66 - گزارش یک مورد کم خونی همولیتیک خود ایمن در گاو (چکیده)
67 - بررسی سرولوژیک ابتلا به پیر پلاسموزیس در اسب های نژاد ترکمن (چکیده)
68 - The effects of dystocia on production, reproduction and health of dairy cattle (چکیده)
69 - Effect of copper edetate injection in dry pregnant cows on hematology, blood metabolites, weight gain and health of calves (چکیده)
70 - Survey of canine Dirofilaria immitis infection in Caspian provinces of Iran (چکیده)
71 - Clinical, haematological and biochemical evaluation of eventual onion (Allium cepa) toxicity in goats (چکیده)
72 - Efficacy of conventional and extended intra-mammary treatment of persistent sub-clinical mastitis with cefquinome in lactating dairy cows (چکیده)
73 - تحلیل ساختمانهای فولادی 4 و 8 طبقه مجهز به میراگر اصطکاکی با استفاده از نرم افزار ABACUS (چکیده)
74 - جایگاه کشت‌های دوم در اقتصاد نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان دشت‌سر آمل) (چکیده)
75 - Conventional and extended intramamary therapy pf persistent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomyavin in lactating dairy cows (چکیده)
76 - Variations of Energy Related Biochemical Metabolites During Periparturition Period in Fat-Tailed Baloochi Breed Sheep (چکیده)
77 - بررسی و تعیین کارایی انرژی آفتابگردان دیم در منطقه کالپوش- شهرستان شاهرود (چکیده)
78 - Metabolic predictors of post-partum disease and culling risk in dairy cattle (چکیده)
79 - Prevalence of Leptospira hardjo antibody in bulk tank milk in some dairy herds in Mashhad suburb (چکیده)
80 - Evaluation of five resynchronization methods using different combinations of PGF2a, GnRH, estradiol and an intravaginal progesterone device for insemination in Holstein cows (چکیده)
81 - گزارش هابرونمیازیس چشمی در یک نریان نژاد ترکمن (چکیده)
82 - Genotypic characterization of Escherichia coli strains by Random amplification of polymorphic DNA (چکیده)
83 - Conventional and extended intramammary therapy pf persitent subclinical mastitis using nafcillin-penicillin-dihydrostreptomycin in lactating dairy cattle (چکیده)
84 - Metabolic Profiling in Dairy Herds: Meatbolic Predictors of Post-partum Diseases (چکیده)
85 - Parenteral Selenium and Vitamin E Supplementation to Lambs:Hematology, SerumBiochemistry, Performance, and Relationship with Other Trace Elements (چکیده)
86 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)
87 - Two outbreaks of Pasteurella Multocida Septicemia (چکیده)
88 - Effect of prepartum administration of monensin on metabolism of pregnant ewes (چکیده)
89 - Modeling the influence of bunium persicum boiss essential oil, pH and temperature on growth of listeria monocytogenes (چکیده)
90 - Relationship between in vitro susceptibility of bovine subclinical mastitis isolates and bacteriological outcome of intramammary treatment with cefquinome (چکیده)
91 - Relationship between in vitro antimicrobial sensitivity of bovine subclinical mastitis isolates and treatment outcome in lactating dairy cows (چکیده)
92 - بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر (چکیده)
93 - Effect of short term over-supplementation of ascorbic acid on hematology, serum biochemistry, and growth performance of neonatal dairy calves (چکیده)
94 - Effect of oral zinc supplementation on hematology, serum biochemistry,performance, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
95 - Effects of anionic salts supplementation on blood pH and mineral status (چکیده)
96 - Effects of parenteral over-supplementation of vitamin A and iron on (چکیده)
97 - مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان پسر و دختر مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند (چکیده)
98 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)
99 - ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم (چکیده)
100 - Gastric ulcer in Arabian horses in Iran: Occurrence, hematology and biochemistry (چکیده)
101 - مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری (چکیده)
102 - Histopathological study of cerebral lesions associated with copper deficiency in ovine aborted fetuses and newborn lambs (چکیده)
103 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
104 - نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل (چکیده)
105 - بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان (چکیده)
106 - Variation of serum calcium, phosphorus and magnesium (چکیده)
107 - تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی (چکیده)
108 - Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, weight gain, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
109 - مطالعه اثر استفاده از نمکهای آنیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیایی سرم گاو شیری (چکیده)
110 - A new technique for extraction of metal ions in water samples, combination of ‎multiwalled carbon nanotubes and polypropylene hollow fiber as a solid-liquid ‎microextraction technique‎ (چکیده)
111 - Atypical Bovine lymphosarcoma in a Holstein Cow (چکیده)
112 - Growth Limits of Staphylococus aureus as a function of temperature, acetic acid, NaCl, and inoculum level (چکیده)
113 - مفاهیمی از آنتروپی نوزیع پواسون و دو جمله ای (چکیده)
114 - Effects of short-term supplementation of clinoptilolite in colostrum and milk on hematology, serum proteins, performance, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
115 - Effects of short-term supplementation of clinoptilolite in colostrum and milk on the concentration of some serum minerals in neonatal dairy calves (چکیده)
116 - Serum Constituents Analyses in Dairy Cows: Effects of Duration and Temperature of Storage of Clotted Blood (چکیده)
117 - Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal (چکیده)
118 - A missense mutation in the bovine leptin gene in Iranian Taleshi cattle (چکیده)
119 - مطالعه یافته های قلبی-تنفسی د رطی بیهوشی با هالوتان در الاغ (چکیده)
120 - Metabolic changes in cows with or without retained fetal membranes in transition period (چکیده)
121 - Variations of energy-related biochemical metabolites during transition period in dairy cows (چکیده)
122 - Effect of Isoflupredone Acetate With or Without Insulin on Energy Metabolism, Reproduction, Milk Pro (چکیده)
123 - Effects of totally intravenous thiopental anesthesia on cardiopulmonary and thermoregulatory system in donkey (چکیده)
124 - Effects of oral irom supplementation of haematocrit, live weight gain and health in neonatal dairy c (چکیده)
125 - Relationships between fertility, serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
126 - effects of number of parity parturition type of dam and season on serum total protein and serum prot (چکیده)
127 - use of pre-partum urine ph to predict (چکیده)
128 - Effects of oral iron supplementation on some haematological parameters and iron biochemistry in neon (چکیده)
129 - Congenital Bovine Epitheliogenesis Imperfecta: A Report of Three Cases from Iran (چکیده)
130 - a mixed infection of babesia equi and babesia caball in a racing colt: a report from iran (چکیده)
131 - outbreak of osteodystrophia fibrosa in young goats (چکیده)
132 - hyperlipidemia in caspian miniature horses; effects of undernutrition (چکیده)
133 - The study on the rate of Moraxella bovis infection in IBK infected calves (چکیده)
134 - اثرات رژیم بیهوشی آتروپین - آسپرومازین - زایلازین- تیوپنتال در الاغ - یک مطالعه تجربی (چکیده)
135 - Concurrent Coccidiosis and Bovine papular.... (چکیده)
136 - EFFECTS OF IRON SUPPLANENTATION ON RBC PARAMETERS SND INDICES, PERFORMANCE AND HEALTH IN NEONATAL DA (چکیده)
137 - THE RELATIONSHIPS BETWEEN BLOOD PROFILE AND INFERTILITY IN DAIRY CATTLE (چکیده)
138 - METABOLIC PROFILE TEST IN IRAN; VARIATIONS OF METABOLITES AROUND PARTURITION AT DAIRY CATTLE (چکیده)
139 - بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري (چکیده)
140 - ارزيابي همبستگي بين مقادير كلسيم تام، يونيزه و فسفرغير آل سرم با آلبومين و پروتئين تام دامهاي سالم و (چکیده)
141 - The study on correlation of serum calcium and inorganic phos-phorus values with urine ph in dry cows (چکیده)
142 - مطالعه اثر تجويز خوراكي ويتامين C بر مقادير آهن، TIBC، اشباع ترانسفرين و فريتين سرم خون گوساله هاي ن (چکیده)
143 - مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری (چکیده)
144 - مطالعه اثر اسپري پويدون ايواداين در درمان كراتوكنژنكتيويت عفوني گاو (چکیده)
145 - The Effect of Ascorbic Acid on Hematology, Serum Biochemistry and Health of Dairy Calves (چکیده)
146 - Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, performance, and health in neonatal dairy calves (چکیده)
147 - Effects of oral administration of levamisole on non-specific immunity, (چکیده)
148 - Effects of preweaning parenteral supplementation of vitamin E and selenium on hematology, serum proteins, and weight gain in dairy calves (چکیده)
149 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
150 - The Effect of Anionic Salts Feeding During Dry Period on Metabolism and Health of Dairy Cows (چکیده)
151 - Relationships between fertility and serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
152 - Differentiation of heel pain from other hoof pain in horses (چکیده)
153 - Interpretation of bovine serum total calcium: effects of adjustment for albumin and total protein (چکیده)
154 - Post-parturient haemoglobinuria in Iranian river buffaloes: a preliminary study (چکیده)
155 - Efficacy of dried colostrum powders in the prevention of diarrhea in neonatal Holstein calves (چکیده)
156 - Using haematological and serum biochemical findings as prognostic indicators in calf diarrhoea (چکیده)
157 - MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS (چکیده)