بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: جرم


موارد یافت شده: 66

1 - رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم (چکیده)
2 - ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه (چکیده)
3 - مدل سازی ارتعاشات آزاد غیرخطی برج توربین باد (چکیده)
4 - سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی (چکیده)
5 - پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم (چکیده)
6 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
7 - درآمدی بر رویکرد جرم شناختی در حوزه بازی های رایانه ای (چکیده)
8 - جایگاه منابع و فتاوای اسلامی در جرم انگاری (چکیده)
9 - چیستانِ جرم سیاسی در نظام حقوق اساسی ایران (چکیده)
10 - تحلیل جرم سازمان یافته از دریچه فقه (چکیده)
11 - تحلیل علت شناختی جرم و تجاوز به عنف از منظر روانشناسی (چکیده)
12 - تاثیر بقایای گیاهان در دو نوع بافت خاک بر ویژگی ‌های زراعی ذرت رقم NS640 در نظام کشاورزی کم شخم (چکیده)
13 - ارزیابی اثر دانه بندی سنگدانه بر زمان وی بی و جرم حجمی بتن غلتکی روسازی (چکیده)
14 - بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری (چکیده)
15 - بررسى تطبیقى پیرامون جرم رشوه ملى و رشوه بین المللى (چکیده)
16 - پیش‌بینی جرم و حجم پرتقال رقم محلی دزفول با استفاده از شبکه های عصبی MLP (چکیده)
17 - بهینه‏ سازی بستر جاذب لوله با فین ‏های طولی در سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت اتلافی اگزوز (چکیده)
18 - پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی (چکیده)
19 - بررسی و مقایسه عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت‏های اتلافی موتور دیزل خودروهای سنگین (چکیده)
20 - تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت (چکیده)
21 - روایی جرم انگاری بدحجابی درفقه وحقوق موضوعه (چکیده)
22 - بررسی تاثیرقاعده درا بروقوع جرم درحقوق ایران وفقه امامیه (چکیده)
23 - رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان (چکیده)
24 - مطالعه ی تجربی اثر دبی آب بر عملکرد حرارتی یک برج خنک کن مرطوب با مقطع دایره ای (چکیده)
25 - تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو (چکیده)
26 - بررسی سرعت القایی و حساسیت سنجی نیروی برا در تئوری المان تیغه برای شبیه سازی حرکت بالزن در پرواز ایستا (چکیده)
27 - بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ (چکیده)
28 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
29 - مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا (چکیده)
30 - طراحی حوضچه تبخیری در مجاورت استخر خورشیدی تحت شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
31 - جستاری فقهی حقوقی احکام وسفاهت اقدام کننده به خودکشی (چکیده)
32 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری (چکیده)
33 - کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
34 - بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
35 - بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان (چکیده)
36 - بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره (چکیده)
37 - اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (چکیده)
38 - ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان (چکیده)
39 - معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی (چکیده)
40 - مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی (چکیده)
41 - نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی (چکیده)
42 - بررسی و تحلیل نابرابری ها بر امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی کلانشهر مشهد (چکیده)
43 - شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان (چکیده)
44 - مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع (چکیده)
45 - بررسی کیفیت جوش‌های قوسی به کمک بازدهی ترمودینامیکی (چکیده)
46 - حکم نماز جمعه از دیدگاه فیض کاشانی (چکیده)
47 - آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لوله ای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم و حرارت جابجایی درون آن ها (چکیده)
48 - تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد (چکیده)
49 - رابطه فضاهای بی‌دفاع و جرم درمشهد (چکیده)
50 - بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی (چکیده)
51 - نقش مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم (چکیده)
52 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها (چکیده)
53 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)
54 - تاملی درتکرار جرم در فقه امامیه و حقوق ایران (چکیده)
55 - مدلسازی اندرکنش برج آبگیر-مخزن-پی تحت اثر زلزله (چکیده)
56 - بررسی خاستگاههای وراهکارهای پیشگیری از جرم (چکیده)
57 - انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی (چکیده)
58 - حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر (چکیده)
59 - مطالعه خطوط نوترون افشان (چکیده)
60 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
61 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)
62 - اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف (چکیده)
63 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
64 - مدلسازی و تحلیل ارتعاشی میکروسکوپ نیروی اتمی غیرتماسی با لحاظ نمودن اثرات تیپ (چکیده)
65 - تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
66 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)