بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Esmaeili


موارد یافت شده: 171

1 - بررسی الگوی جریان اطراف مقطع دو بعدی بال نامتناهی در فاصله مختلف از سطح (چکیده)
2 - بررسی استحصال انرژی از جریال اطراف مقطع دو بعدی بال نامتناهی نزدیک سطح (چکیده)
3 - بررسی اثر تشکیل کاویتاسیون بر دید دوربین زیردریایی بدون سرنشین در جریان فوق‌بحرانی با روش ردیابی مسیر نور (چکیده)
4 - بررسی اثر افزایش ضخامت و انحنای هندسه زیردریایی بدون س...جریان فوق بحرانی و کاویتاسیونی کانال باز به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
5 - Synthesis of Fe3O4@SiO2@Pr-NH2@DAP as a magnetic recyclable nano-catalyst for efficient synthesis of pyranothiazolopyrimidines and 4H-pyrans under solvent-free condition (چکیده)
6 - Combined passive and active flow control for fixed-wing micro air vehicles (چکیده)
7 - Nonlinear optical properties of 3,3′-biindole 2,2′(1H,1′H)-dione derivatives (چکیده)
8 - Numerical Study of Geometrical Properties of Full-Span Tubercle Leading Edge Wing at Post-Stall Condition (چکیده)
9 - Effect of different aero-structural optimization in the commercial airplane (چکیده)
10 - بررسی عددی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه یک سیلندر دایره ای با استفاده از دو مدل آرایش نصب تیر پیزوالکتریک (چکیده)
11 - Efficient synthesis of novel chromeno[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via three-component reaction using acidic ionic liquid catalysts in ethylene glycol (چکیده)
12 - Hydro-optic interaction study on submerged unmanned underwater vehicles regarding to Snell's window (چکیده)
13 - Scavenging energy from aeroelastic vibrations for hybrid stall control in a fixed-wing micro aerial vehicle (چکیده)
14 - بررسی تاثیرات دامنه وطول موج لبه حمله سینوسی در بال‌های موج‌دار با شرایط پس از واماندگی (چکیده)
15 - Numerical study of heat transfer and fluid flow of supercritical water in twisted spiral tubes (چکیده)
16 - Efficient and green synthesis of novel hexahydro-5H-thiazolo[2',3':2,3]pyrimido[4,5-b]quinoline derivatives (چکیده)
17 - Green and Efficient Synthesis of Novel Polysubstituted 2-Pyrrolidinones under Catalyst and Solvent-Free Conditions (چکیده)
18 - Catalyst-free Facile Synthesis of Novel Fused Spiro[benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrano[2,3-d]pyrimidine-4,3'-indoline]-3-carbonitrile Derivatives via One-pot Three-Component Reaction (چکیده)
19 - Adsorptive Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions Using Magnetic Fe3O4@C-dots: Removal and kinetic studies (چکیده)
20 - One-pot Three-component Synthesis of Novel 1,3,4-Thiadiazole-thiazolo[3,2-a]pyrimidine Derivatives Catalyzed by Molecular Iodine (چکیده)
21 - الگوریتم ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای عملکردی مولتی روتورها (چکیده)
22 - Multidisciplinary design optimization of GIS UAV (چکیده)
23 - Static roughness element effects on protuberance full-span wing at micro aerial vehicle application (چکیده)
24 - تثیر توزیع المان‌های زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی (چکیده)
25 - Efficient synthesis of novel chromenopyrido[3,2-e]isothiazolo[2,3-a]pyrimidines via a non-catalytic one-pot three-component reaction (چکیده)
26 - بررسی اثر ضخامت، انحنا و محل ماکزیمم ضخامت برروی بال نامحدود مو دار (چکیده)
27 - تحلیل فرکانسی و بررسی آرایش ریان بر روی دو بال نامحدود با لبه حمله ساده و سینوسی (چکیده)
28 - بررسی رهاسازی ایمن و ناایمن یک محموله از سوخو-22 (چکیده)
29 - Preparation of Fe3O4@C‐dots as a recyclable magnetic nanocatalyst using Elaeagnus angustifolia and its application for the green synthesis of formamidines (چکیده)
30 - Acoustic and phase portrait analysis of leading-edge roughness element on laminar separation bubbles at low Reynolds number flow (چکیده)
31 - تحلیل حساسیت توان خروجی ژنراتور ارتعاشی پیزوالکتریکی با ولتاژ ثابت به روش PAWN و VBSA (چکیده)
32 - بررسی عددی و بهینه‌سازی اسپینر ملخ هواپیمای هول‌دهنده در پهپادها (چکیده)
33 - بهینه سازی آیرودینامیکی و پایداری افزونه تصحیح مسیر ترابرپذیر پرتابه دوچرخشه مافوق صوت (چکیده)
34 - Synthesis of novel trifluoro methylated imidazothiadiazole derivatives via one-pot isocyanide-based three-component reaction under catalyst and solvent-free conditions (چکیده)
35 - Phase portrait analysis of laminar separation bubble and ground clearance interaction at critical (low) Reynolds number flow (چکیده)
36 - Multidisciplinary design optimization of commercial airplane wing based on Aerodynamic and structure (چکیده)
37 - بررسی اثر ضخامت، انحنا و محل ماکزیمم ضخامت بر روی بال نامحدود موج دار (چکیده)
38 - ENERGY HARVESTING FROM PIEZOELECTRIC FRINGES AT THE TRAILING-EDGE OF A FINITE WING WITH LEADING-EDGE TUBERCLES (چکیده)
39 - تحلیل آکوستیکی یک بال نامحدود در شرایط نزدیک به سطح در رینولدز بحرانی (چکیده)
40 - بهبود عملکرد آیرودینامیکی بال نامحدود لبه سینوسی با بهرهمندی از المانهای زبری در زوایای پیش از واماندگی (چکیده)
41 - تحلیل فرکانسی و بررسی آرایش جریان بر روی دو بال نامحدود با لبه حمله ساده و سینوسی (چکیده)
42 - تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی (چکیده)
43 - Biomimetic hydrogenation of electron deficient olefins using in situ generated 2-arylbenzimidazoline: synthesis of novel 3-benzylbenzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones (چکیده)
44 - An efficient synthesis of novel spiro[indole-3,8′-pyrano[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via organobase-catalyzed three-component reaction of malononitrile, isatin and heterocyclic-1,3-diones (چکیده)
45 - Straightforward and simple synthesis of novel pyranodipyrimidine derivatives via reaction of aromatic aldehydes and heterocyclic-1,3-dicarbonyl compound (چکیده)
46 - Organobase-catalyzed one-pot three-component synthesis of novel pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives (چکیده)
47 - An efficient diastereoselective synthesis of novel fused 5H-furo[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ones via one-pot three-component reaction (چکیده)
48 - Experimental Study of Steam Injection into a Water Stream for Milk Sterilization (چکیده)
49 - Green Synthesis of Fluorescent Carbon Dots from Elaeagnus angustifolia and its Application as Tartrazine Sensor (چکیده)
50 - بررسی رفتاری ابرشاره‌ هلیم مایع و کاربرد آن در مهندسی مکانیک (چکیده)
51 - Molecular Spectroscopy and Molecular Dynamic Simulation to Study the Binding of 4DNA with 3-Hydroxy-2-oxindole (چکیده)
52 - One-pot, catalyst-free synthesis of novel spiro[indole-3,4′-pyrano[2′,3′:4,5]pyrimido [2,1-b][1,3]benzothiazole] derivatives (چکیده)
53 - Hybrid Flow Control for Micro Aerial Vehicle with Portuberance Wing and Morphing Surface (چکیده)
54 - Flow-Driven Piezoelectric Energy Harvester on a Full-Span Wing for Micro-aerial-vehicle (MAV) Application (چکیده)
55 - One-pot synthesis of 4-ethyl 2,3-dimethyl 1-(5-aryl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,3,4-tricarboxylate derivatives via intramolecular Wittig reaction (چکیده)
56 - Effect of Active Feather Length on Aerodynamic Performance of Airfoils at Low Reynolds Number Flow (چکیده)
57 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
58 - Optimization of Smart Spoiler for Race Car (چکیده)
59 - Stereo PIV Measurements of Low-Aspect-Ratio Low-Reynolds-Number Wings with Sinusoidal Leading Edges for Improved Computational Modeling (چکیده)
60 - NEW BIOMIMETIC TECHNOLOGIES FOR THE LOW-REYNOLDS-NUMBER AERODYNAMICS OF FIXED-WING AERIAL VEHICLES (چکیده)
61 - INFLUENCE OF WING ASPECT RATIO ON PASSIVE STALL CONTROL AT LOW REYNOLDS NUMBER USING SINUSOIDAL LEADING EDGES (چکیده)
62 - بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف (چکیده)
63 - شبیه سازی آداپتور و ایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک (چکیده)
64 - طراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO (چکیده)
65 - بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO (چکیده)
66 - بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو (چکیده)
67 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوط هور در آب (چکیده)
68 - بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان (چکیده)
69 - تحلیل جریان حول ایرفویل نوسانیِ صلب گونه با استفاده از شبکه های دینامیکی (چکیده)
70 - تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی (چکیده)
71 - شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن (چکیده)
72 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
73 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
74 - بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO (چکیده)
75 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
76 - شبیه سازی امواج سطحی دریا بر روی هیدروفویل دلخواه کاملا غوطه ور در آب (چکیده)
77 - Smart spoiler for race car (چکیده)
78 - Optimization of Moving Wingin Ground Effect using Response Surface Method (چکیده)
79 - Three-Dimensional Investigation of Smart Flap Aerodynamics for a WIG Vehicle (چکیده)
80 - Power density ratio optimization of bimorph piezocomposite energy harvesters using a Multidisciplinary Design Feasible method (چکیده)
81 - Numerical Simulations of Low-Reynolds-Number Flow Past Finite Wings with Leading-Edge Protuberances (چکیده)
82 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
83 - Facile construction of novel fused chromeno[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives in biocompatible ionic liquid under solvent-free conditions (چکیده)
84 - Synthesis of novel spiro[benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]chromeno[2,3-d]pyrimidine-14,3′-indoline]-1,2′,13(2H)-triones via three component reaction (چکیده)
85 - The influence of two imidazolium-based ionic liquids on the structure and activity of glucose oxidase: Experimental and theoretical studies (چکیده)
86 - A facile and diastereoselective access to functionalised benzopyrano[3,4-a] quinolizines via a pyridine-based three-component reaction (چکیده)
87 - A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
88 - An efficient one-pot synthesis of highly functionalized benzylpyrazolyl pyrido[1,2-a]pyrimidine derivatives using CuFe2O4 nanoparticles under solvent-free conditions (چکیده)
89 - Convenient one-pot access to Novel Densely Functionalized Pyrano[2,3-d][1,3,4]Thiadiazolo[3,2- a]Pyrimidines via Three Component Reaction (چکیده)
90 - Hydrodynamic simulation of an oscillating hydrofoil near free surface in critical unsteady parameter (چکیده)
91 - One-pot three component isocyanide-based reaction: Synthesis of novel tetracyclic fused furo[20,30:4,5]pyrimido[2,1-b][1,3] benzothiazole (چکیده)
92 - Efficient one-pot three-component synthesis of novel spiro(indoline-3,7'- thiazolo[3,2-a]pyrimidine) derivatives (چکیده)
93 - An unexpected diastereoselective synthesis of novel substituted pyridines via one-pot, four-component reaction (چکیده)
94 - اصلاح آیرودینامیکی برج‌های مرتفع با روش الحاقی به منظور کاهش نیروی ناشی از باد (چکیده)
95 - Synthesis, characterization and biological evaluation of novel unsaturated amides (چکیده)
96 - Efficient synthesis of novel pyrano[2,3- d ]pyrido[1,2- a ]pyrimidine derivatives via isocyanide-based three-component reactions (چکیده)
97 - Optimal Design of Magnetorheological Fluid Damper Based on Response Surface Method (چکیده)
98 - Synthesis, Characterization and Fluorescence Properties of Zn(II) and Cu(II) Complexes: DNA Binding Study of Zn(II) Complex (چکیده)
99 - مطالعه بیوشیمی فیزیکی بر هم کنش ماده 3-هیدروکسی2-اکسیندول با آلبومین سرم گاو به روش های نفوذ وداکینگ (چکیده)
100 - Hydrogen storage by N-ethylcarbazol as a new liquid organic hydrogen carrier: A DFT study on the mechanism (چکیده)
101 - Synthesis of Novel 1‐(Benzo[d]thiazol‐2‐yl)‐1H‐pyrrol‐2(5H)‐ones (چکیده)
102 - Efficient synthesis of novel spiro[indole-3,6'- pyrano[2,3-d][1,3]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives through an organobase-catalyzed, three- component reaction (چکیده)
103 - شبیه سازی یک هیدروفویل هوشمند غوطه ور در نزدیکی سطح آب و مقایسه آن با هیدروفویل معمولی (چکیده)
104 - Cytotoxic effects of Bis Indole family compound on human prostate cancer cell line DU145 (چکیده)
105 - Cellulose sulfuric acid as a bio-supported and efficient solid acid catalyst for synthesis of pyrazoles in aqueous medium (چکیده)
106 - Efficient synthesis of novel tricyclic fused pyranothiazolopyrimidine derivatives via isocyanide-based three-component reactions (چکیده)
107 - بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح (چکیده)
108 - Heuristic optimization of submerged hydrofoil using ANFIS–PSO (چکیده)
109 - A facile access to highly functionalized triphenylphosphoranylidene succinimides through a three-component reaction and DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
110 - Niobium Pentachloride Catalyzed One-Pot Multicomponent Condensation Reaction of -Naphthol, Aryl Aldehydes and Cyclic 1, 3-Dicarbonyl Compounds (چکیده)
111 - Diastereoselective synthesis of highly functionalized quinolizines via a pyridine-based three-component reaction and a DFT investigation on the reaction mechanism (چکیده)
112 - Numerical Simulation of Smart Hydrofoil in Marine System (چکیده)
113 - A novel One-pot synthesis of highly functionalized 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-dione using a three-component reaction (چکیده)
114 - ZnO NANOPARTICLES: AN EFFICIENT NANOCATALYST FOR GREEN AND EXPEDITIOUS SYNTHESIS OF 4H-PYRAN DERIVATIVES AS BIOLOGICALLY IMPORTANT COMPOUNDS (چکیده)
115 - A novel synthesis of 1-aroyl-2-oxo-1,11-dihydro-2H-pyrimido[2,1-a] isoquinoline (چکیده)
116 - One-pot synthesis of functionalized 2,5-dioxo-4- (triphenyl phophoranylidene) pyrrolidines by three-Component Reaction between Benzoyl Isocyanates and Dialkyl acetylenedicarboxylates in the Presence of Triphenylphosphine (چکیده)
117 - Novel synthesis of a,a-bis(substituted-benzylidene) alkanone in the presence of niobium pentachloride under solvent free condition (چکیده)
118 - One-pot condensation of B-naphthol, aldehydes and cyclic 1,3-dicarbonyll compounds by NbCl5 as an efficient lewis acide (چکیده)
119 - Wastage woods fly ashes as abase, heterogenous and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones (چکیده)
120 - One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst (چکیده)
121 - A Novel and Efficient Three-Component Procedure for the Synthesis of new Spiro Indenoquinoxalines (چکیده)
122 - Three-component synthesis of highly substituted pyridines catalyzed by ZnO Nanoparticles in Ionic Liquid Media (چکیده)
123 - Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition (چکیده)
124 - Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives (چکیده)
125 - A simple method for the synthesis of functionalized 6H-Benzo[c]chromen-6-ones by reaction of 2-oxo-2H-chromenes-3-carbonitrile and phenylethylidene malononitrile (چکیده)
126 - Synthesis of highly substituted flourene by reaction of inden-3-yliden molononitrile with acetylenic esters (چکیده)
127 - Biomass alkali-rich ash as catalyst for one-pot synthesis pyridine derivatives under solvent-free condition (چکیده)
128 - N,N′-dipyridoxyl(ethylenediamine) schiff-base ligand and its square-pyramidal copper(II) complex: Synthesis, experimental and theoretical characterization (چکیده)
129 - بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب (چکیده)
130 - A novel and efficient synthesis of 3,3-disubstituted indol-2-ones via Passerini three-component reactions in the presence of 4 Å molecular sieves (چکیده)
131 - Neuro-Fuzzy Based Approach for Estimation of Hydrofoil Performance (چکیده)
132 - Synthesis and Theoretical Study of Intramolecular Hydrogen Bond at Two Possible Positions in Pyrazolo[1,2‐b]phthalazine (چکیده)
133 - An efficient synthesis of 3-cyano-3-benzoyloxyoxindoles via cyanoacylation of isatins in the presence of 4 Å molecular sieves (چکیده)
134 - Diastereoselective synthesis of 5-iminooxazolines and their subsequent transformation to α,α-disubstituted dipeptide esters: a formal [4+1] cycloaddition reaction of cyclohexyl isocyanide and Z-alkyl-α-benzoyl amino-acrylates (چکیده)
135 - Synthesis, characterization and interaction of N,N-dipyridoxyl (1,4- butanediamine) Co(III) salen complex with DNA and HSA (چکیده)
136 - Application of smart flap for race car wings (چکیده)
137 - A Facile Route to Functionalized 1-Arylsulfonyl- 1,2-dihydroquinolines (چکیده)
138 - Three-component reactions of isocyanides, dialkyl acetylenedicarboxylates, and trans-cinnamoyl chlorides for the synthesis of highly functionalized 2-vinyl furans (چکیده)
139 - Synthesis of Dialkyl 9-Chloro-3H-pyrrolo[1,2-a]indole-2,3-dicarboxylates Mediated by Vinylphosphonium Salts. (چکیده)
140 - New Synthesis of Tetraalkyl 2,3-Dihydro-5- oxopyrrolo[2,1-a]isoindole-1,2,3,3-tetracarboxylates and Tetraalkyl 2,3-Dihydro-5-oxopyrrolo[2,1-a]- pyrrolidine-1,2,3,3-tetracarboxylates Mediated by Vinyltriphenylphosphonium Salts (چکیده)
141 - A New and Efficient One-pot Synthesis of Trialkyl 6-tert-Butylamino-2H-pyran-2-one-3,4,5-tricarboxylates (چکیده)
142 - One-step Synthesis of Dialkyl 1,2-Dihydroquinoline- 2,3-dicarboxylates. A Vinyltriphenylphosphonium Salt Mediated Intramolecular Wittig Reaction (چکیده)
143 - Vinyltriphenylphosphonium Salt-mediated New Synthesis of Functionalized Maleimides (چکیده)
144 - One-Pot, Three-Component Chemoselective Reaction of Isoquinolines, Dialkyl Acetylenedicarboxylates, and α-Ketolactones: An Unexpected Participation of an Ester Carbonyl Group in the 1,4-Dipolar Cycloaddition Reaction (چکیده)
145 - Novel triiodide ion-selective polymeric membrane electrodes based on some transition metal–Schiff base complexes (چکیده)
146 - Triphenylphosphine promoted addition of acetylenic esters to benzofuran-2,3-dione: one-pot synthesis of Novel γ-Spirolactones (چکیده)
147 - A Facile One-Pot Synthesis of Functionalized 1,5-Dihydro-2H- [1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-ones (چکیده)
148 - Solvent-Free Crossed Aldol Condensation of Cyclic Ketones with Aromatic Aldehydes Assisted by Microwave Irradiation (چکیده)
149 - One-Pot Synthesis of Dialkyl Succinates Containing an α-Amino Group and a β-Ylide Moiety Using Electron-Deficient Acetylenic Esters (چکیده)
150 - A Novel Synthesis of Spiro-2,5-dihydro-1,2-λ5-oxaphospholes Using a Three-Component Reaction (چکیده)
151 - Reaction of Isocyanides, Dialkyl Acetylenedicarboxylates, and α-Keto Lactones: Unexpected Participation of an Ester Carbonyl Group in the Isocyanide-Based Three-Component Reaction (چکیده)
152 - Iodination of Aromatic Compounds with Iodine andn-Butyl- triphenylphosphonium Peroxodisulfate (چکیده)
153 - Synthesis of Functionalized Sulfonamides via Multicomponent Reaction of Alkyl Isocyanide and Dialkyl Acetylenedicarboxylate with 4-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate (چکیده)
154 - One-pot synthesis of stable phosphonium ylides using 2-aminothiophenol (چکیده)
155 - Three-component reactions involving zwitterionic intermediates for the construction of heterocyclic systems: one pot synthesis of highly functionalized g-iminolactones (چکیده)
156 - A new method for the synthesis of functionalized maleimides (چکیده)
157 - New and efficient one-pot synthesis of functionalized g-spirolactones mediated by vinyltriphenylphosphonium salts (چکیده)
158 - A single-label phenylpyrrolocytidine provides a molecular beacon-like response reporting HIV-1 RT RNase H activity (چکیده)
159 - Reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of N-alkyl isatins: convenient synthesis of g-spiro-iminolactones (چکیده)
160 - An Efficient Synthesis of Highly Functionalized 4H-Pyrano[3,2-d]isoxazoles via Isocyanide-Based Three-Component Reaction (چکیده)
161 - Facile Synthesis of Highly Substituted Iminocyclopentenes: A Novel Isocyanide-Based Three-Component Condensation Reaction (چکیده)
162 - Ionic Liquid Promoted Efficient Three-Component Synthesis of 2-Thioxo-2H-Thiopyrans (چکیده)
163 - Regioselective synthesis of highly-substituted biaryls by reaction of vinyl malononitriles with acetylenic esters (چکیده)
164 - An efficient regioselective synthesis of highly functionalized 3-oxo-2,3-dihydro-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidines via an isocyanide-based three-component reaction (چکیده)
165 - A Comparison of Smart and Conventional Flaps Close to Ground on Aerodynamic Performance (چکیده)
166 - Aerodynamics of Smart Flap Under Ground Effect (چکیده)
167 - An efficient diastereoselective synthesis of spiro pyrido[2,1-b][1,3]oxazines via a novel pyridine-based three-component reaction (چکیده)
168 - N,N'-dipyridoxyl Schiff bases: Synthesis, experimental and theoretical characterization (چکیده)
169 - بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور الکتریکی خودروی هیبریدی به روش CFD (چکیده)
170 - Synthesis, experimental and theoretical characterization of N,N′-dipyridoxyl (1,4-butanediamine) Schiff-base ligand and its Cu(II) complex (چکیده)
171 - Synthesis, experimental and theoretical characterization of tetra dentate N,N -dipyridoxyl (1,3-propylenediamine) salen ligand and its Co(III) complex (چکیده)