مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. عیسی فهیم , مجتبی پورسلیمی , علی حسین زاده , محمد قاسمی نامقی , ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر برندسازی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی بر مبنای رویکرد داده بنیاد, مدیریت کسب و کار, دوره (12), شماره (46), سال (2020-8), صفحات (40-73)
 2. سیدمجتبی هاشمیان , فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , محمدمهدی فراحی , بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (17), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (1-25)
 3. سیدمجتبی هاشمیان , مجتبی پورسلیمی , لیلی طباخیان , مسعود مجرد کاهانی , تببین و رتبه بندی مضامین و فرامضامین رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه از منظر رهیافت ذی نفع گرا: یک مطالعه ترکیبی, تدریس پژوهی, دوره (7), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (1-22)
 4. سیدمجتبی هاشمیان , مجتبی پورسلیمی , صدیقه براتی گلخندان , شناسایی ملاک های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: یک مطالعه کیفی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (10), شماره (30), سال (2020-8), صفحات (73-100)
 5. سیدمجتبی هاشمیان , فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , محمدمهدی فراحی , شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه, مدیریت سازمان های دولتی, دوره (8), شماره (32), سال (2020-10), صفحات (12-24)
 6. مجتبی پورسلیمی , انوش امیدی , بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی, مدیریت بازاریابی, دوره (12), شماره (35), سال (2017-9), صفحات (97-110)
 7. فریبرز رحیم نیا , تهمینه سروری , مجتبی پورسلیمی , بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد, مدیریت برند, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (79-106)
 8. سیدمجتبی هاشمیان , فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , محمدمهدی فراحی , شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه, فرهنگ در دانشگاه اسلامی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-2), صفحات (479-506)
 9. انوش امیدی , مجتبی پورسلیمی , طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (9), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (149-168)
 10. مجتبی پورسلیمی , سیدمجتبی هاشمیان , لیلی طباخیان , بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی), مدیریت بازرگانی, دوره (8), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (795-810)
 11. فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , لیلا بصیر , تاثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتاری مشتریان به واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر مشهد, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (19-36)
 12. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , سیده صنم حسینی , بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد), تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (6), سال (2015-2), صفحات (55-74)
 13. مجتبی پورسلیمی , مهدی کیخا , کامرن سلمانی قرائی , مدلی نوین برای برآورد حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد), اقتصاد پولی، مالی, دوره (22), شماره (11), سال (2016-7), صفحات (78-96)
 14. فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , احمدرضا کریمی مزیدی , تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری, برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (3), شماره (11), سال (2015-2), صفحات (96-117)
 15. مجتبی پورسلیمی , سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مریم زارعی , مرضیه السادات رباط جزی , تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد), تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (4), سال (2014-4), صفحات (235-258)

انگلیسی

 1. فهیمه سعادت یار , Mojtaba Poursalimi , Omar Al-Tabbaa , Michela Iannotta , Workplace spirituality as a source for competitive advantage: an empirical study, International Journal of Organizational Analysis, Volume (28), No (3), Year (2019-12), Pages (655-676)
 2. reza kazemi nasab , Mojtaba Poursalimi , masoud taheri lari , the effect of knowledge management on the organiztional innovation by considering the miditator role of organiztional learning, INTAN Management Journal, Volume (4), No (1), Year (2016-8), Pages (141-149)
 3. Shahzad Tayarani Bathaei , Mojtaba Poursalimi , Investigating the Effect of Brand Equity on Customer’s Lifetime Value (Household Goods of LG Company in Mashhad City), International Journal of Information and Management Sciences, Volume (29), No (3), Year (2018-9), Pages (303-322)
 4. Mayasah Aljawdah , Mojtaba Poursalimi , Mohammad Mehraeen , Investigating the impact of mediation role of student satisfaction on the relationship between educational quality, service quality and the adoption of e-learning among Karbala University students, International Journal of Economic Perspectives, Volume (11), No (3), Year (2017-8), Pages (250-264)
 5. N.S. Sanei , Mojtaba Poursalimi , نداالسادات صانعی , Mediating role of job satisfaction in the relationship between motivation, perceived support, training and perceived commitment, Journal of Research and Health, Volume (8), No (1), Year (2018-1), Pages (3-11)
 6. Mojtaba Poursalimi , the category of customers to analyze of CLV in the East Cement Co of Iran, Journal of Knowledge Management, Volume (16), No (3), Year (2012-8), Pages (357-372)
 7. Mojtaba Poursalimi , Impact of Customer Relationship Management (CRM) in Iran Baking Sector, International Journal of Organizational Innovation, Volume (2), No (1), Year (2009-6), Pages (225-251)
 8. Mojtaba Poursalimi , A Descriptive-Correlation Research to Explain Potential of BPR, Chinese Business Review, Volume (10), No (7), Year (2011-12), Pages (516-525)
 9. Hassan Danaee , Zahra Aghaee , Hamed Haghtalab , Mojtaba Poursalimi , Classifying and Designing Customer's Strategy Pyramid by Customer LifeTime Value (CLV)(Case study: Shargh Cement Company), Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (3), No (7), Year (2013-12), Pages (473-483)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مجتبی پورسلیمی , احمد جوان جعفری , الهه هدشی , محمد همتی جوانمرد , بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر چابکی بازاریابی با نقش میانجی گری قابلیت نوآوری در شعب بانک آینده - شهر مشهد. , هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه، , 2020-10-26
 2. بهروز جعفری , مجتبی پورسلیمی , غلامرضا ملک زاده , بررسی تاثیر معنویت در کار بر سرمایه اجتماعی کارکنان با نقش تعدیلگر رهبری تحول گرا در سازمان تامین اجتماعی مشهد , سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز , 2019-02-24
 3. مجتبی پورسلیمی , مسعود آبیار , ارائه مدلی جهت محاسبه ارزش دوره عمر مشتریان در صنعت نرم افزار , کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت , 2020-05-23
 4. مجتبی پورسلیمی , الهام شیدایی , بررسی تاثیر تعهد مصرف کنندگان بر وفاداری به برند با میانجی گری اعتماد )مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات چی توز در مشهد( , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری , 2019-09-19
 5. رضا کاظمی نسب , چواد کاظمی نسب , مجتبی پورسلیمی , سعید خیاط مقدم , بررسی اثربخشی مدیریت دانش بر نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیران بیمه سلامت خراسان رضوی , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15
 6. مجتبی پورسلیمی , مریم غلامی وسمجانی , آسیه رحیمی , بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول سبز با نقش تعدیل گری ارزش‌های اسلامی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-14
 7. مصطفی مشهدی , مصطفی مظاهری طهرانی , مجتبی پورسلیمی , بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی , نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری , 2018-09-19
 8. مصطفی مشهدی , مصطفی مظاهری طهرانی , مجتبی پورسلیمی , بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در تولید و انبار داری نوین کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی شرکت های صنایع غذایی استان خراسان رضوی , نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری , 2018-09-19
 9. محمد خلیلی , مجتبی پورسلیمی , بررسی تاثیربازاریابی حسی بروفاداری به برند با نقش میانجی گری کیفیت درک شده ورضایت مشتریان ال جی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و حسابرسی پویا , 2018-09-14
 10. مجتبی پورسلیمی , مریم غلامی وسمجانی , اسیه رحیمی دهوری , بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر قصد خرید محصول سبز با نقش تعدیل گری ارزش‌های اسلامی , دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه , 2017-08-20
 11. نرگس کرمانی , مجتبی پورسلیمی , فریبرز رحیم نیا , بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر فروش مجازی , اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری , 2017-02-07
 12. نرگس کرمانی , مجتبی پورسلیمی , فریبرز رحیم نیا , بررسی تاثیر تبلیغات موثر بر رفتار خرید مشتری با نقش میانجی گری ارتباط موفق با مشتری (مورد مطالعاتی:مشتریان چرمیران مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری , 2017-02-07
 13. میاسه ناظم عزیز الجوده , مجتبی پورسلیمی , محمد مهرآیین , بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی با نقش میانجی گری رضایت دانشجویان دانشگاه کربلا , سومین کنفرانس بین المللیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی , 2017-09-15
 14. سیدمحمد هادی مشتاقیان , مجتبی پورسلیمی , فریبرز رحیم نیا , تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،و حسابرسی پویا , 2017-05-25
 15. سیدمحمد هادی مشتاقیان , مجتبی پورسلیمی , فریبرز رحیم نیا , تاثیر پیشبردهای فروش بر ارزش ویژه برند , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،و حسابرسی پویا , 2017-05-25
 16. مجتبی پورسلیمی , زین العابدین پویافر , تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و نقش تعدیل گر فاکتور مورینگ در بانک سپه شهرستان بجنورد , اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت , 2017-08-22
 17. مجتبی پورسلیمی , آیت الله محمد زاده بهار , بررسی تاثیر ارزش ادراک شده مشتریان بر وفاداری مشتریان بانک سپه استان خراسان شمالی با نقش میانجی گری رضایت مشتریان , اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت، اقتصادکاربردی و تجارت ICMEB2017 , 2017-08-22
 18. مژگان حسن زاده , مجتبی پورسلیمی , علیرضا خوراکیان , بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک سامان مشهد) , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-03-05
 19. مهرنوش نوروزی راد , مجتبی پورسلیمی , علیرضا خوراکیان , بررسی تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه:مشتریان بانک ملی نیشابور). , کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری , 2017-03-05
 20. احسان رئوف خوش فطرت , مجتبی پورسلیمی , تاثیر فاصله فرهنگ ملی بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی , اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه , 2015-10-29
 21. فرزانه عدالتیان , مجتبی پورسلیمی , زهره سلطانی , عنوان:بررسی تاثیر عملکردکارکنان واحد فرانت آفیس در جلب رضایت مشتری مورد مطالعه : هتل های 4و5ستاره مشهد , اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی , 2016-02-22
 22. مجتبی پورسلیمی , غلامرضا ملک زاده , مهرداد نیازمند , سیده صنم حسینی , بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی) , کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05
 23. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , ایمان قربانی جاغرق , بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی , کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05
 24. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , ایمان قربانی جاغرق , ندا السادات صانعی , بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی , کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05
 25. مجتبی پورسلیمی , زهرا پایدار , بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی خریدار بر تمایل به خرید اینترنتی در شهرستان گنبد کاووس , دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-08-03
 26. مجتبی پورسلیمی , معصومه ابراهیم زاده , اسماء بنی هاشمی , بررسی تاثیرنقش واسط بازارگرایی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی , اولین همایش ملی بازاریابی:فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 27. مجتبی پورسلیمی , فرزانه سلیمانی , آتنا قاسمی , تاثیر رنگ ها بر فروش براساس رفتار خرید مصرف کننده , اولین همایش ملی بازاریابی:فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 28. مجتبی پورسلیمی , سمانه جبار , زهره سلطانی , تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد سازمانی با نقش واسط استراتژی های رقابتی(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) , اولین همایش ملی بازاریابی:فرصت ها وچالش ها , 2014-04-30
 29. فرزانه عدالتیان , مجتبی پورسلیمی , زهره سلطانی , بررسی تاثیر عملکرد کارکنان فرانت آفیس بر جلب رضایت مشتریان , همایش ملی تحقیقات بازاریابی , 2015-02-22
 30. مجتبی پورسلیمی , آتنا ملایی , علی داروغه , تاثیرکیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت شاداب خراسان در , اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها , 2014-04-30
 31. مجتبی پورسلیمی , آتنا قاسمی , حسن اسماعیلیان , تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم , اولین همایش ملی بازاریابی، فرصتها و چالشها , 2014-04-30
 32. مجتبی پورسلیمی , سید محمد رضا حسینی مقدم , الهام وثوقی , فرزانه سلیمانی , بررسی نقش واسط یادگیری سازمانی بررابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط وبزرگ شهرک های صنعتی شهرستان نیشابور) , ششمین کنفرانس مدیریت دانش , 2014-02-25
 33. مجتبی پورسلیمی , سید محمدرضا حسینی , جواد معتمد , بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی نمایندگی های مجاز ایران خودرو دراستان خراسان رضوی , اولین همایش ملی بازاریابی: فرصتهاو چالشها , 2014-04-30
 34. مجتبی پورسلیمی , سیدمحمدرضا حسینی , تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد , اولین همایش ملی بازاریابی: فرصتهاو چالشها , 2014-04-30
 35. مجتبی پورسلیمی , مهدی جباری نوقابی , سمانه سادات موسوی یزد , بررسی اثر ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی های بازاریابی بیمارستانی (مورد مطالعاتی: بیمارستان های خصوصی سطح مشهد) , اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30