مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی میرسپاهی , سید محمدتقی حامدموسویان , مرتضی محمدظاهری , شبیه سازی خشک کن بستر سیال غیر مداوم به روش مدلسازی عصبی سری های زمانی, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (2), سال (2006-12), صفحات (57-67)
 2. سامره داستانگو , سید محمدتقی حامدموسویان , سمیرا یگانه زاد , ارزیابی دما و پارامترهای امواج میدان پالسی الکتریکی در استخراج قند از هویج, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (120), سال (2021-10), صفحات (27-38)
 3. حانیه غفوریان نصیری , سید محمدتقی حامدموسویان , رسول کدخدایی , بررسی امکان استفاده از امواج ایستای فراصوت با شدت بالا در شکستن امولسیون های نفتی, شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (31), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (45-57)
 4. پیمان ولی پور , لیلا سیدی , سید محمدتقی حامدموسویان , تهیه و بررسی خواص فیلم پلی پروپیلن ضد باکتری با استفاده از نانوپوشش حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و روی اکسید, علوم و فناوری نساجی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (59-63)
 5. حانیه غفوریان نصیری , سید محمدتقی حامدموسویان , رسول کدخدایی , جداسازی امولسیون های پایدار نفتی در میدان امواج ایستای فراصوت با شدت بالا به همراه روش های تنظیم pH و شیمیایی, علوم و مهندسی جداسازی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (25-34)
 6. وحید محمدپورکاریزکی , سید محمدتقی حامدموسویان , تعیین سینتیک خشک شدن پسته با استفاده از یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی, فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (1), شماره (2), سال (2007-10), صفحات (51-62)
 7. ندا مهماندوست , رسول کدخدایی , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیر فعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (29), سال (2011-7), صفحات (101-110)
 8. ناصر ولی پور مطلق , سید محمدتقی حامدموسویان , سید علی مرتضوی , تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-4), صفحات (75-87)
 9. عفت قاسمی , سید محمدتقی حامدموسویان , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پخت, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2008-10), صفحات (11-17)
 10. سید محمدتقی حامدموسویان , سمانه جعفری , سیدحسین نوعی باغبان , شبیه سازی رآکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله حرارتی, بین المللی علوم مهندسی, دوره (19), شماره (7), سال (2009-1), صفحات (53-62)
 11. سید محمدتقی حامدموسویان , حامدرضا سیدحسین زاده اردبیلی , جلیل وحدتی خاکی , مطالعه رفتار ترمودینامیکی و فیزیکی سرب در سیستم Al-Pb تهیه شده به روش آلیاژ سازی مکانیکی, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (20), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (91-101)
 12. سید محمدتقی حامدموسویان , رضا کمالی , کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند, فرایند نو, شماره (8), سال (2005-5), صفحات (67-72)
 13. سید محمدتقی حامدموسویان , معرفی نرم افزار sugars برای استفاده فنی و اقتصادی در صنایع قند, مهندسی شیمی ایران, سال (2002-2)
 14. علی میرسپاهی , سید محمدتقی حامدموسویان , مرتضی محمدظاهری , شبیه‌سازی خشک‌کن بسترسیال غیرمداوم به روش مدلسازی عصبی سری‌های زمانی, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (57-67)

انگلیسی

 1. ARREJ MOHMMAD , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , Electro-Fenton technology for dairy wastewater treatment, International journal of Environmental Science and Technology, Year (2023-9)
 2. Faezeh Sharifi Dahandeh , Farzin Hadizadeh , Fatemeh Sadeghi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Camellia Zarei , Process Optimization, Physical Properties, and Environmental Stability of an α-Tocopherol Nanocapsule Preparation Using Complex Coacervation Method and Full Factorial Design, Chemical Engineering Communications, Volume (203), No (1), Year (2016-1), Pages (64-74)
 3. - - , Mohammad Moradi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Seyed Reza Fani , Efficacy of saprophytic yeasts on growth of Aspergillus flavus and aflatoxin production, pistachio and health journal, Volume (1), No (1), Year (2018-2), Pages (26-30)
 4. Nourolhoda Razavi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Zarrin Eshaghi , Curcumin-loaded magnetic chitosan-based solid-phase extraction-gas chromatography of migrated phthalate esters from pacifiers and plastic toys into baby saliva, Microchemical Journal, Volume (181), Year (2022-10), Pages (107686-107710)
 5. atefeh solymani lashkenari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Majid Peyravi , Mohsen Jahanshahi , Biofouling mitigation of bilayer polysulfone membrane assisted by zinc oxide-polyrhodanine couple nanoparticle, Progress in Organic Coatings, Volume (129), Year (2019-4), Pages (147-158)
 6. Hamed Tabasi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Majid Darroudi , Majid Khazaei , Alireza Hashemzadeh , Zahra Sabouri , Synthesis and characterization of amine-functionalized Fe3O4/Mesoporous Silica Nanoparticles (MSNs) as potential nanocarriers in drug delivery systems, Journal of Porous Materials, Volume (29), No (6), Year (2022-12), Pages (1817-1828)
 7. Hamed Tabasi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Zahra Sabouri , Majid Khazaei , Majid Darroudi , pH-responsive and CD44-targeting by Fe3O4/MSNs-NH2 nanocarriers for Oxaliplatin loading and colon cancer treatment, Inorganic Chemistry Communications, Volume (125), Year (2021-3), Pages (108430-108435)
 8. hassan radman , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohamad Javad Eshraghi , Effects of total pressure on carbon nanotube synthesis, independent of feed pressure, Materials Science and Technology, Volume (38), No (4), Year (2022-3), Pages (199-206)
 9. Mohammad Moradi , - - , Seyed Reza Fani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Claudia Probst , Pejman Khodaygan , Biocontrol potential of native yeast strains against Aspergillus flavus and aflatoxin production in pistachio, Food Additives and Contaminants: Part A, Volume (37), No (11), Year (2020-11), Pages (1963-1973)
 10. hassan radman , Majid Baniadam , Morteza Maghrebi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , محمدجواد اشراقی , Quality and Quantity of Carbon Nanotube Arrays Grown in Different Pressures and Temperatures Across Absorption-, Surface-, and Diffusion-Controlled Regimes, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (59), No (23), Year (2020-6), Pages (10923-10930)
 11. Mohammadreza Afife khalafbadam , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , علی آیتی , Fateme Farrash Bamoharram , Fatemeh Ahmadi hekmati kar , A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate, Journal of Nanostructures, Volume (9), No (2), Year (2019-4), Pages (249-257)
 12. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Does the addition of a heteropoly acid change the water percolation threshold of PFSA membranes?, Physical Chemistry Chemical Physics, Volume (21), No (45), Year (2019-1), Pages (25080-25089)
 13. atefeh solymani lashkenari , مهسا نجفی , Majid Peyravi , محسن جهانشاهی , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , علیرضا امیری , Mohammad Hassan Shahavi , Direct filtration procedure to attain antibacterial TFC membrane: A facile developing route of membrane surface properties and fouling resistance, Chemical Engineering Research and Design, Volume (149), Year (2019-9), Pages (158-168)
 14. Samaneh Sahebian , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Thermal stability of CaCO3/polyethylene (PE) nanocomposites, Polymers and Polymer Composites, Volume (27), No (7), Year (2019-9), Pages (371-382)
 15. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications, Composites Part B: Engineering, Volume (161), No (1), Year (2019-3), Pages (402-410)
 16. RASOOL GHASEMZADEH , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Afzal Karimi , ANALYSIS OF BIOLOGICAL PRETREATMENT OF RAPESEED STRAW WITH WHITE ROT FUNGI FOR ENZYMATIC HYDROLYSIS, Maderas: Ciencia y Tecnologia, Volume (20), No (4), Year (2018-3), Pages (725-736)
 17. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Elucidating the morphological aspects and proton dynamics in a hybrid perfluorosulfonic acid membrane for medium-temperature fuel cell applications, Physical Chemistry Chemical Physics, Volume (20), No (1), Year (2018-11), Pages (29778-29789)
 18. Vahid Mahmoodi , Ali Ahmadpour , T. Rohani Bastami , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants, Solar Energy, Volume (176), No (12), Year (2018-12), Pages (483-495)
 19. sima ahmadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , S. Heydari , Response surface methodology for modelling and determination of catechin in Pistachio green hull using surfactant-based dispersive liquid–liquid microextraction followed by UV–Vis spectrophotometry, Journal of the Iranian Chemical Society, Volume (15), No (11), Year (2018-11), Pages (2605-2614)
 20. Mohammad Razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , What is the effect of polar and nonpolar side chain group on bulk and electrical double layer properties of amino acid ionic liquids?, Electrochimica Acta, Volume (285), No (1), Year (2018-8), Pages (393-404)
 21. Mohammad Razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Structural analysis of an amino acid ionic liquid: Bulk and electrical double layer, Journal of Molecular Liquids, Volume (268), Year (2018-7), Pages (506-516)
 22. Mohammad Razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , CO2 gas adsorption into graphene oxide framework: Effect of electric and magnetic field, Applied Surface Science, Volume (456), No (1), Year (2018-6), Pages (318-327)
 23. Vahid Mahmoodi , Ali Ahmadpour , , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Facile Synthesis of BiOI Nanoparticles at Room Temperature and Evaluation of their Photoactivity Under Sunlight Irradiation, Photochemistry and Photobiology, Volume (94), No (1), Year (2018-1), Pages (4-16)
 24. Mohammad Razmkhah , Fatemeh Moosavi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Tunable gas adsorption in graphene oxide framework, Applied Surface Science, Volume (443), Year (2018-2), Pages (198-208)
 25. Mohammad Razmkhah , Fatemeh Moosavi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Does electric or magnetic field affect reverse osmosis desalination?, Desalination, Volume (432), No (1), Year (2018-1), Pages (55-63)
 26. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Fatemeh Moosavi , Water Dynamics and Proton‐Transport Mechanisms of Nafion 117/Phosphotungstic Acid Composite Membrane: A Molecular Dynamics Study, ChemPhysChem, Volume (18), No (23), Year (2017-12), Pages (3485-3497)
 27. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Mathematical modeling of catalytic behavior of catalyst pellets in crude oils after blocking by liquid sulfur, Petroleum Science and Technology, Volume (35), No (5), Year (2017-5), Pages (426-435)
 28. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Molecular Dynamics Simulation of Keggin HPA Doped Nafion® 117 as Polymer Electrolyte Membrane, RSC Advances, Volume (7), No (70), Year (2017-9), Pages (44537-44546)
 29. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Improvement of methane storage in nitrogen, boron and lithium doped pillared graphene: A hybrid molecular simulation, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume (46), No (1), Year (2017-8), Pages (265-274)
 30. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Effect of the membrane operating parameters on the separation of oxygen and hydrogen disulphide, Indian Journal of Chemical Technology, Volume (23), No (1), Year (2016-1), Pages (77-80)
 31. Mohammad Razmkhah , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , What is the effect of carbon nanotube shape on desalination process? A simulation approach, Desalination, Volume (407), No (1), Year (2017-1), Pages (103-115)
 32. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Improvement of methane uptake inside graphene sheets using nitrogen, boron and lithium-doped structures: A hybrid molecular simulation, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (34), No (3), Year (2017-3), Pages (876-884)
 33. behnoosh sadeghi , Mohammad Razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Molecular dynamics simulation of amino acid ionic liquids near a graphene electrode: effects of alkyl side-chain length, Physical Chemistry Chemical Physics, Volume (18), No (48), Year (2016-11), Pages (33053-33067)
 34. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , A comparative theoretical study of methane adsorption on the nitrogen, boron and lithium doped graphene sheets including density functional dispersion correction, Computational and Theoretical Chemistry, Volume (1084), No (1), Year (2016-5), Pages (43-50)
 35. Mohammad Razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Transport, thermodynamic, and structural properties of rare earth zirconia-based electrolytes by molecular dynamics simulation, International Journal of Energy Research, Volume (40), No (12), Year (2016-5), Pages (1712-1723)
 36. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Jes´us M. de la Fuente , Scott G. Mitchell , Mechanistic insights into the activation process in electrocatalytic ethanol oxidation by phosphomolybdic acid-stabilised palladium(0) nanoparticles (PdNPs@PMo12), RSC Advances, Volume (6), No (1), Year (2016-1), Pages (5359-5366)
 37. Vahid Mohammadpour Karizaki , Serpil Sahin , Gulum Sumnu , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Alexandru Luca , Effect of Ultrasound-Assisted Osmotic Dehydration as a Pretreatment on Deep Fat Frying of Potatoes, Food and Bioprocess Technology, Volume (6), No (12), Year (2013-6), Pages (3554-3563)
 38. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Hybrid Molecular Simulation of Methane Storage inside Pillared Graphene, Journal of Chemical Physics, Volume (142), No (234704), Year (2015-6), Pages (1-9)
 39. Seyfollah Gilak Hakimabadi , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Tahereh Rohani Bastami , Functionalized magnetite / silica nanocomposite for oily wastewater treatment, Advances in Environmental Research, Volume (4), No (2), Year (2015-6), Pages (69-81)
 40. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Scott G. Mitchell , Jes´us M. de la Fuente , A polyoxometalate-assisted approach for synthesis of Pd nanoparticles on graphene nanosheets: synergistic behaviour for enhanced electrocatalytic activity, RSC Advances, Volume (5), No (31), Year (2015-1), Pages (24319-24326)
 41. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Dehghaninezhad , Ali Ahmadpour , Adel Abdsheikhi , Arham jokar , Reza Borabadi , Reduction of sulfur components in the tail gas using oxygen concentration, Wulfenia, Volume (20), No (11), Year (2013-11), Pages (339-343)
 42. mohammad razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Nd2-xGdxZr2O7 electrolytes: Thermal expansion and effect of temperature and dopant concentration on ionic conductivity of oxygen, International Journal of Hydrogen Energy, Volume (39), No (16), Year (2014-5), Pages (8437-8448)
 43. Fatemeh Golkhou , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , CFD Simulation of Nanosufur Crystallization Incorporating Population Balance Modeling, Iranian Journal of Energy and Environment, Volume (4), No (1), Year (2013-1), Pages (36-42)
 44. mohammad razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Molecular Dynamics Study of Complex Dopant Electrolyte Nd2–xHoxZr2O7: Structure, Conductivity, and Thermal Expansion, Fuel Cells, Volume (13), No (6), Year (2013-12), Pages (1048-1055)
 45. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Effect of O2 Concentration on the Reaction Furnace Temperature and Sulfur Recovery Using a TSWEET® Process Simulator, Journal of Chemical Engineering And Process Technology, Volume (4), No (3), Year (2013-3), Pages (1-3)
 46. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Javad Sargolzaei , F. Tabandeh , H. R. Hosseinian Moghaddam , B. Yakhchali , Examining kinetic parameters of fermentation process in batch cultures on the production of alkaline protease, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (23), Year (2012-3), Pages (6335-6344)
 47. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , I. Khazaei , M. Aliabadi , Use of Sawdust of Aspen Tree for the Removal of Chromium (VI) from Aqueous Solution, Iranian Journal of Earth Science, Volume (4), No (1), Year (2012-4), Pages (25-30)
 48. Hanieh Ghafourian , Rassoul Kadkhodaee , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Flocculation and Separation of Oil Droplets in Ultrasonic Standing Wave Field, Separation Science and Technology, Volume (47), No (13), Year (2012-9), Pages (1985-1990)
 49. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , زرین اسحاقی , نورالهدی رضوی , سلماز بنی هاشمی , Pre-concentration and determination of amitriptyline residues in waste water by ionic liquid based immersed droplet microextraction and HPLC, Journal of Pharmaceutical Analysis, Volume (2), No (5), Year (2012-4), Pages (361-365)
 50. Elham Sadat Taheri , Mohsen Jahanshahi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Preparation, Characterization and Optimization of Egg Albumin Nanoparticles as Low Molecular‐Weight Drug Delivery Vehicle, Particle and Particle Systems Characterization, Volume (29), No (3), Year (2012-12), Pages (211-222)
 51. nasser valipoor motlagh , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Sayed Ali Mortazavi , A. Tamizi , Beneficial Effects of Polyethylene Packages Containing Micrometer‐Sized Silver Particles on the Quality and Shelf Life of Dried Barberry (Berberis vulgaris), Journal of Food Science, Volume (77), No (1), Year (2012-1)
 52. afsaneh maali tafti , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , preparation and application of nano emulsion in the last decade(2000_2010), Journal of Dispersion Science and Technology, Volume (34), No (1), Year (2013-1), Pages (92-105)
 53. Hanieh Ghafourian , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , R. Kadkhodaee , Demulsification of gas oil-water emulsion via high intensity ultrasonic standing wave, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume (34), No (4), Year (2013-4), Pages (483-489)
 54. Hanieh Ghafourian , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , R. Kadkhodaee , Javad Sargolzaei , modeling of oil-water emulsion separation in ultrasound standing wave field by neural network, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume (34), No (4), Year (2013-4), Pages (490-495)
 55. M. Aliabadi , I. Khazaei , H. Fakhraee , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Hexavalent chromium removal from aqueous solutions by using low-cost biological wastes: equilibrium and kinetic studies, International journal of Environmental Science and Technology, Volume (9), No (2), Year (2012-3), Pages (319-326)
 56. Mohsen Jahanshahi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Elham Sadat Taheri Otaghsara , Hydrodynamic Characteristics and Adsorption Particularity of Nanobiological Feedstock Along the Bed Height in a Novel Chromatography Column, Chromatographia, Volume (75), Year (2012-4), Pages (585-596)
 57. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Vahid Mohammadpour Karizaki , Determination of Mass Transfer Parameters During Deep Fat Frying of Rice Crackers, Rice Science, Volume (19), No (1), Year (2012-4), Pages (64-69)
 58. Naser Valipour Motlagh , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Sayed Ali Mortazavi , Effect of Polyethylene Packaging Modified with Silver Particles on the Microbial, Sensory and Appearance of Dried Barberry, Packaging Technology and Science, Volume (26), No (1), Year (2013-2), Pages (39-49)
 59. I. Khazaei , M. Aliabadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Use of Agricultural Waste for Removal of Cr(VI) from Aqueous Solution, Iranian Journal of Chemical Engineering, Volume (8), No (4), Year (2011-12), Pages (11-23)
 60. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , alireza bakhtiari , Samaneh Sahebian , Influence of Alumina Particles on Thermal Behavior of High Density Polyethylene (HDPE), Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (51), No (2), Year (2012-1), Pages (214-219)
 61. F. Tabandeh , H. R. Hosseinian Moghaddam , B. Yakhchali , P. SHARIATI , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , F. GHASEMI , Fed-Batch Fermentation of Bacillus clausii for Efficient Production of Alkaline Protease Using Different Feeding Strategies, Chemical Engineering Communications, Volume (198), No (12), Year (2011-8), Pages (1645-1645)
 62. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , ایمانه خزائی , M. Aliabadi , Removal of Chromium(VI) from Aqueous Solution by Adsorption Using Cousinia Eryngioides Boiss and Activated Carbon, Iranian Journal of Earth Science, Volume (1), No (1), Year (2009-1), Pages (35-43)
 63. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , alireza bakhtiari , Samaneh Sahebian , Tensile Creep Behavior of Medium-Density Polyethylene, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (24), No (4), Year (2011-5), Pages (555-566)
 64. Javad Sargolzaei , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Atieh Hassani , Modeling and Simulation of High Power Ultrasonic Process in Preparation of Stable Oil-in-water Emulsion, Journal of Software Engineering and Applications, Volume (4), No (4), Year (2011-1), Pages (259-267)
 65. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Samaneh Sahebian , alireza bakhtiari , Non-Isothermal Crystallization of Al2O3/HDPE Composite, Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (50), Year (2011-1), Pages (225-231)
 66. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , A. Hassani , Making Oil-in-Water Emulsions by Ultrasound and Stability Evaluation Using Taguchi Method, Journal of Dispersion Science and Technology, Volume (31), No (3), Year (2010-2), Pages (293-298)
 67. Javad Sargolzaei , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , B. Stanmore , Experimental and Modeling Technique for Liquid Holdup between Spherical Particles, World Applied Sciences Journal, Volume (7), No (11), Year (2009-12), Pages (1395-1400)
 68. Saeed Zeinali Heris , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , E.T. White , On-Line Bed Thickness Measurement of Self Clearing Continuous Centrifuge using laser application, International Sugar Journal, Volume (111), No (127), Year (2009-12), Pages (738-742)
 69. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Saeed Zeinali Heris , S.Gh. Etemad , M.Nasr Esfahany , Heat transfer enhancement by application of nano-powder, Journal of Nanoparticle Research, Volume (12), No (7), Year (2010-1), Pages (2611-2619)
 70. Hassan Ali Zamani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Elham Aminzadeh , Mohammad Reza Ganjali , Mousa Ghaemy , Hossien Behmadi , Farnoush Faridbod , Construction of barium (II) PVC membrane electrochemical sensor based on 3-deoxy-d-erythro-hexos-2-ulose bis (thiosemicarbazone) as a novel ionophore, Desalination, Volume (250), No (1), Year (2010-1), Pages (56-61)
 71. Vahid Mohammadpour Karizaki , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , - - , Determination of Effective Diffusivity Coefficient and Activation Energy Of shelled pistachio by using fluidized bed dryer, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (3), No (2), Year (2008-11), Pages (1-12)
 72. Saeed Zeinali Heris , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , E.T. White , Capillary Holdup Between Vertical Spheres, Brazilian Journal of Chemical Engineering, Volume (26), No (4), Year (2009-12), Pages (695-704)
 73. , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , Effect of Stewing in Cooking Step on Textural and Morphological Properties of Cooked Rice, Rice Science, Volume (16), No (3), Year (2009-9), Pages (243-246)
 74. سرمستی امامی , Seyed Hossein Noie Baghban , خشنودی , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Kianifar , Investigation of Geyser Boiling Phenomenon in a Two-Phase Closed Thermosyphon, Heat Transfer Engineering, Volume (30), No (5), Year (2009-5), Pages (408-415)
 75. , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , The Effect of Acetic and Lactic Acid on the Oil Uptake, Texture and Color of Rice (Sang Tarom) During Cooking, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (2), Year (2008-2), Pages (183-187)
 76. حسن علی زمانی , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , الهام حمیدفر , محمدرضا گنجعلی , پرویز نوروزی , A novel iron (III)-PVC membrane potentiomeric sensor based on N-(2- Hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N,N, Materiales de Construcción, No (28), Year (2008-8), Pages (1551-1555)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. اریج محمد , سید محمدتقی حامدموسویان , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی شرایط عملیاتی بر حذف کدورت از فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از روش الکتروفنتون , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2019-01-24
 2. سید محمدتقی حامدموسویان , اریج محمد , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی شرایط عملیاتی در حذف COD از فاضلاب صنایع لبنی به روش الکتروفنتون , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2019-01-24
 3. سعید اکبری , سید محمدتقی حامدموسویان , علی احمدپور , فاطمه موسوی بایگی , بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون , پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2017-11-22
 4. شادی کرمی زاده , سید محمدتقی حامدموسویان , مصطفی مظاهری طهرانی , تأثیر دمای خشک کردن و ضخامت کدوحلوایی روی نسبت جذب مجدد آب , پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران , 2017-08-31
 5. شادی کرمی زاده , سید محمدتقی حامدموسویان , مصطفی مظاهری طهرانی , مدلسازی آماریِ فرآیند خشک کردن کدو حلوایی با استفاده از خشک کن بسترسیالِ بخار فوق داغ , پنجمین همایش بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران , 2017-08-31
 6. محمد رزمخواه , سید محمدتقی حامدموسویان , فاطمه موسوی بایگی , شبیه سازی دینامیک مولکولی الکترولیتهای GdZr2O7 و Nd2Zr2O7: ساختار، هدایت یونی، انبساط حجمی , پنجمین همایش تخصصی ترمودینامیک , 2017-11-22
 7. سامره داستانگو , سید محمدتقی حامدموسویان , سمیرا یگانه زاد , بهینه یابی تأثیر پارامترهای امواج میدانهای پالسی الکتریکی قوی در استخراج قند از هویج با بکارگیری روش سطح پاسخ , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-09-23
 8. سامره داستانگو , سید محمدتقی حامدموسویان , سمیرا یگانه زاد , بررسی اثر پارامترهای امواج میدانهای پالسی الکتریکی بر سینتیک استخراج قند از هویج و خواص کیفی شربت استخراج شده , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-10-18
 9. سامره داستانگو , سید محمدتقی حامدموسویان , سمیرا یگانه زاد , مروری بر بکارگیری امواج میدانهای پالسی الکتریکی قوی در استخراج قند از بافتهای گیاهی , بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11
 10. مهلا رجبلو , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی اثر غیرفعال کردن آنزیم پلی فنول اکسیداز بر برخی خواص بادمجان خشک شده به استفاده از بخار فوق داغ , چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند , 2015-05-28
 11. احسان چاشنی دل , سید محمدتقی حامدموسویان , علی دشتی , بررسی تأثیر پیش تیمارهای متفاوت بر روی سینتیک خشک شدن قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) با روش بخار فوق داغ , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-05
 12. احسان چاشنی دل , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی سینتیک خشک کردن قارچ دکمه ای سفید با روش بخار فوق داغ , دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2015-02-18
 13. فاطمه احمدی حکمتی کار , علی احمدپور , سید محمدتقی حامدموسویان , سنتز سبز نانوذرات پلاتین با استفاده از پلی اکسومتالات , دومین همایش آموزشی فناوری نانو , 2013-03-13
 14. سید محمدتقی حامدموسویان , علی رضا بختیاری قداربند , سمانه صاحبیان سقی , بررسی اثر ذرات آلومینا بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران , 2008-11-18
 15. سید محمدتقی حامدموسویان , علی رضا بختیاری قداربند , سمانه صاحبیان سقی , بررسی اثر تغییرات شرایط حرارتی بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی بالا , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران , 2008-11-18
 16. مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-14
 17. سمانه اقتداری نائینی , سید محمدتقی حامدموسویان , عبدالمجید مسکوکی , بررسی عوامل موثر بر استخراج آلکالوئیدهای گیاهی با روش سیال فوق بحرانی , همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی , 2012-05-22
 18. سمانه اقتداری نائینی , سید محمدتقی حامدموسویان , عبدالمجید مسکوکی , ارزیابی خواص فنل کل و ضد رادیکالی عصاره های ریشه زرشک استخراج شده با روش استخراج سیال فوق بحرانی , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 19. مهلا رجبلو , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی اثر محلول کلرید سدیم و ساکاروز بر آبگیری اسمزی بادمجان , بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22
 20. فاطمه گلخو , سید محمدتقی حامدموسویان , شبیه سازی سنتز پودر نانو گوگرد از طریق حل عددی مدل موازنه جمعیت به روش DQMOM , سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2011-05-18
 21. سید محمدتقی حامدموسویان , اکبر شاهسوند , علی احمدپور , تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده , هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28
 22. لیلا سیدی , سید محمدتقی حامدموسویان , پیمان ولی پور , تولید و ارزیابی خواص فیزیکی و ضد باکتریایی پوشش نانو ساختار حاوی نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم , دومین همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه مهندسی شیمی , 2010-12-01
 23. فاطمه گلخو , سید محمدتقی حامدموسویان , مدلسازی تولید و دانه بندی ذرات نانو سیلیس به روش چگالش گاز در سیکلون , دومین همایش ملی تحقیقات نوین در زمینه مهندسی شیمی , 2010-12-01
 24. پیمان ولی پور , لیلا سیدی , سید محمدتقی حامدموسویان , کیارش قزوینی , مستوره مومن هروی , ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی , دومین همایش نانو بیوتکنولوژی , 2010-01-07
 25. عطیه رزاقی بهار , سید محمدتقی حامدموسویان , پیمان ولی پور , تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی) , دومین همایش نانو بیوتکنولوژی , 2010-01-07
 26. زهره مجید نیا , سید محمدتقی حامدموسویان , پیمان ولی پور , افشین فرحبخش , محبوبه نخعی , بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا , دومین همایش نانو بیوتکنولوژی , 2010-01-07
 27. سید محمدتقی حامدموسویان , حسن برزنونی , بررسی چگونگی افزایش زمان ماندگاری عدس با استفاده از فرآیند آب داغ , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 28. سید محمدتقی حامدموسویان , شادی بصیری , بررسی تأثیرات درجه حرارت و سرعت جریان هوا در خشک کردن صنعتی آویشن گونه برگ باریک روی مقادیر کمی اسانس استحصالی , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 29. سید محمدتقی حامدموسویان , سمیرا امیدوار , سیدحسین نوعی باغبان , بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 30. سید محمدتقی حامدموسویان , سمیرا امیدوار , سیدحسین نوعی باغبان , بررسی تغییرات ویژگیهای پودر سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 31. سید محمدتقی حامدموسویان , سیدحسین نوعی باغبان , حامد حسین زاده صحافی , رضا ژرمانیان , عاطفه قلاسی , ایجاد موتاسیون و بهینه سازی تولید آلفا آمیلاز غذایی از آسپرژیلوس اوریزه (Aspergillus Oryzae) , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 32. ناصر ولی پورمطلق , سید محمدتقی حامدموسویان , سید علی مرتضوی , تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 33. ندا مهماندوست , رسول کدخدایی , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 34. سید محمدتقی حامدموسویان , علی میرسپاهی , مرتضی محمدظاهری , مدلسازی خشک کن بستر سیال Batch با شبکه های عصبی با پسخور , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15
 35. وحید محمدپورکاریزکی , سید محمدتقی حامدموسویان , احمد اعتمادی , تعیین ضریب نفوذ مؤثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک کردن بستر سیال , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04
 36. سید محمدتقی حامدموسویان , ایمانه خزائی , مجید علی آبادی , حذف کروم از محلول های آبی به کمک ضایعات کشاورزی , اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15
 37. سید محمدتقی حامدموسویان , سیدحسین نوعی باغبان , سمانه جعفری , کاربرد لوله های حرارتی در سیستم های بازیافت حرارتی (فرآیند های خشک کن، سرد کن و رطوبت زدایی در صنایع غذایی) , کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران و اولین کنفرانس ملی غدای عملگر , 2007-02-13
 38. سید محمدتقی حامدموسویان , سیدحسین نوعی باغبان , سمانه جعفری , طراحی و ساخت محفظه گرمایش مورد استفاده در صنایع غذایی با کمک لوله های حرارتی , کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع غذایی ایران و اولین کنفرانس ملی غدای عملگر , 2007-02-13
 39. آرش زردست , سیدحسین نوعی باغبان , علی کیانی فر , سیداحسان شکیب , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی تجربی اثر قطر، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته , یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-11-28
 40. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , 2006-11-14
 41. مصطفی میرجلیلی , جلیل وحدتی خاکی , سید محمدتقی حامدموسویان , بررسی تأثیر اندازه نانومتری ذرات بر نقطه ذوب بر اساس محاسبات آماری عدد کوئوردیناسیون متوسط , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , 2006-11-14
 42. لیلا هاشمی صدرایی , محمد نصیری زاده , جلیل وحدتی خاکی , سید محمدتقی حامدموسویان , اندازه گیری تغییرات نقطه ذوب ذرات نانومتری Pb پخش شده در زمینه A1 , دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالوژی ایران , 2006-11-14
 43. حمیدرضا حسینیان مقدم , فاطمه تابنده , باقر یخچالی , سید محمدتقی حامدموسویان , افزایش تولید پروتئاز توسط یک گونه باسیلوس طی تخمیر غیر مداوم توام با خوراک دهی , چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2006-08-29
 44. سید محمدتقی حامدموسویان , وحید محمدپورکاریزکی , بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند خشک کردن مواد غذایی با امواج مایکروویو , ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت , 2006-08-30
 45. حمیدرضا حسینیان مقدم , فاطمه تابنده , باقر یخچالی , سید محمدتقی حامدموسویان , تولید پروتئاز قلیائی توسط باسیلوس جدا شده از خاک در شرایط کشت غیر مداوم , هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران , 2006-05-23
 46. علی میرسپاهی , سید محمدتقی حامدموسویان , مزایای استفاده از بخار super heat برای خشک کردن مواد غذایی با مطالعه خاص بر روی تفاله چغندر قند , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15
 47. سید محمدتقی حامدموسویان , رضا کمالی , بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در صنعت قند , نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2004-11-23
 48. علی میرسپاهی , سید محمدتقی حامدموسویان , راههای موثر بر جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای مسکونی ایران , اولین کنگره اکوانرژی ایران , 2004-08-31
 49. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , سید محمدتقی حامدموسویان , استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن , هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28

انگلیسی

 1. Hedie Taheri-Nia , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , The effect of functionalizing graphene nanosheets on adsorption of Hydroxynaphtol Blue dye, A molecular dynamics simulation , بیستمین کنگره شیمی ایران , 2018-07-17
 2. Hedie Taheri-Nia , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Interactions between water and dye atoms in the adsorption process of Acid Red-88 on graphene nanosheet: A molecular dynamics simulation , بیستمین کنگره شیمی ایران , 2018-07-17
 3. Hedie Taheri-Nia , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohammad Razmkhah , Fatemeh Moosavi , Comparing graphene and graphene oxide nanosheets in dye adsorption: Molecular dynamics simulation study , هفتمین کنگرۀ بین ­المللی رنگ و پوشش , 2017-12-19
 4. Hedie Taheri-Nia , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Mohammad Razmkhah , Adsorption of ACID-RED 88 on graphene nanosheet: A molecular dynamics simulation , هفتمین کنگرۀ بین ­المللی رنگ و پوشش , 2017-12-19
 5. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Jesús M. de la Fuente , Jesús M. de la Fuente , Scott G. Mitchelle , Effect of novel activation process on palladium/polyoxometalate/graphene nanocomposite for ethanol electrooxidation application , European Advanced Materials Congress 2016 , 2016-08-23
 6. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Optimizing Catalytic Performance of Alumina and Bauxite Pellets after Blocking by Liquid Sulfur , International Conference on Engineering and Applied Sciences , 2016-03-13
 7. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Artificial Neural Network (ANN) to Predict the Reaction Furnace Temperature , سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2014-03-04
 8. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Mahdi Pourafshari Chenar , Amount of the Sulfur Components in the TailGas , سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2014-03-04
 9. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Effect of the Oxygen Concentration in the inlet Air to the new Operating on the Sulfur Components in the TailGas , مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی , 2015-05-28
 10. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Scott G. Mitchelld , THE KEY ROLE OF ACTIVATION PROCESS IN ETHANOL ELECTROOXIDATION BY PALLADIUM NANOPARTICLES , Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical Iran , 2015-12-13
 11. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Scott G. Mitchell , Stabilization and dispersion of Pd nanoparticles on graphene nano sheets using polyoxometalate, and the use of the resulting materials in a direct ethanol fuel cell , سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی , 2015-05-12
 12. behnoosh sadeghi , Fatemeh Moosavi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mohammad Razmkhah , Structural and Dynamic Investigation of [EMIM]+[PF6]-Electrolyte: An Atomistic Simulation , یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران , 2015-11-18
 13. behnoosh sadeghi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Mohammad Razmkhah , Molecular Dynamic Study of [EMIM]+[PF6]- Ionic Liquid near a Monolayer Graphene Surface , یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران , 2015-11-18
 14. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , F. F. Bamoharram , Narjes Ashraf , Preparation and electrocatalytic application of novel Pd nanoparticle/polyoxometalate/Graphene nanohybrid , دهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران , 2014-11-26
 15. Fatemeh Ahmadi hekmati kar , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , F.F Bamoharram , Green synthesis of Pt nanoparticles using Keggin and Dawson heteropolyacids and preparation of their composites with carbon nanotubes , 5th International Conference on NanoStructures (ICNS5) , 2014-03-06
 16. Faezeh Sharifi Dahandeh , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , F. Hadizadeh , F. Sadegi , nanoencapsulation of a-tocopherol by complex coacervation and its stability , دومین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در علوم محض و کاربردی , 2013-02-26
 17. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , L. Seyedi , P. Vali pour , Preparation of polypropylene nano composite containing TiO2 and ZnO and evaluation of antibacterial activity against Escherichia coli , International Conference on Modern Applications of Nanotechnology , 2012-06-27
 18. ندا مهماندوست , رسول کدخدایی , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Mahdi Niknam Shahrak , Investigation of the effect of ultrasound on ascorbic acid of fresh orange juice , The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011) , 2011-11-21
 19. Fatemeh Golkhou , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , NUMERICAL SOLUTION OF POPULATION BALANCE MODEL FOR NANO QUARTZ CRYSTALLIZATION , International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2010-11-09
 20. Javad Sargolzaei , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Precipitation pool design and study of physical water treatment for decarbonizes water production unit , ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران , 2009-11-16
 21. Javad Sargolzaei , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , B. Stanmore , Experimental and Modeling Technique for Liquid Holdup between Spherical Particles , ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران , 2009-11-16
 22. I. Khazaei , M. Aliabadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Use of agricultural waste for removal of Cr (VI) from aqueous solution , ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی , 2009-11-16
 23. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , I. Khazaei , M. Aliabadi , Javad Sargolzaei , Application of nut shells for chromium removal from wastewater , International Conference on Advances in Wastewater Treatment and Reuse-AWTR2009 , 2009-11-10
 24. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , سمانه جعفری , Seyed Hossein Noie Baghban , The application of heat pipe for desiginig uniform temperature batch reactor , The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition , 2008-01-02
 25. عطیه حسنی , رسول کدخدایی , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Producing stable emulsion by ultrasound with emphasis on the use of Taguchi statistical methodology: a new approach , 5th International Congress on Food Technology , 2007-12-01
 26. فاطمه تابنده , Hamidreza Hosseinian Moghaddam , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , باقر یخچالی , Fed - batch fermentation of bacilus sp. L2 for alkaline protease production using different feeding strategies , یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-11-28
 27. مرتضی محمدظاهری , ali mirsepahi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Steam batch fluidized bed dryers modeling by recurrent neuro - fuzzy networks , International conference on modeling and simulation , 2006-04-03