بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خوردگی


موارد یافت شده: 57

1 - بررسی خواص مکانیکی ، خوردگی و ریزساختار نانو بیو کامپوزیت هیبریدی Mg/2 FA/0.3 GNPs(Wt%) تولید شده توسط ریخته گری دو مرحله ی همزن مکانیکی و باز ذوب تحت فشار آرگون (چکیده)
2 - بررسی هم افزایی بازدانده آلی بر سطوح ابر آبگریز نیکل (چکیده)
3 - بررسی تاثیر الیاف فولادی بر گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
4 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
5 - بررسی تأثیر فرآیند فشردن در کانال زاویه دار موازی (ECAP) بر خوردگی آلیاژ آلومینیوم 5052 (چکیده)
6 - بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های پلی اورتان در حضور نانوذرات آهن اکسید و نانولوله کربنی (چکیده)
7 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
8 - ساخت نانوکامپوزیت پایه Ni تقویت‌شده با ذرات ZrO2 با ترکیب گرادیانی و بررسی رفتار خوردگی و ریزساختاری آن (چکیده)
9 - بررسی اثر دما و غلظت بازدارنده دی پتاسیم هیدروژن فسفات بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی A106 در محلول کلرید سدیم (چکیده)
10 - بررسی اثرات ناشی از خوردگی آرماتور بر ظرفیت باربری جانبی ستون بتن‌آرمه (چکیده)
11 - بررسی اثرات ناشی از خوردگی آرماتور بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه (چکیده)
12 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
13 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
14 - تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی (چکیده)
15 - بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری (چکیده)
16 - روش های پیش بینی تولید سولفید در شبکه های جمع آوری فاضلاب (چکیده)
17 - اثر کاربیدزایی بر رفتار اکسیداسیون فولاد مافوق کربنی و پر کروم (چکیده)
18 - مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
19 - اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 (چکیده)
20 - مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 (چکیده)
21 - تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ (چکیده)
22 - پایش میزان خوردگی در لوله های نفت و گاز با روش جریان گردابی پالسی با استفاده از کویل برگیر (چکیده)
23 - مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
24 - بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
25 - تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان (چکیده)
26 - رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S (چکیده)
27 - بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
28 - تاثیر امتداد راستگردی بر زاویه چین خوردگی غشاء ناهمسانگرد (چکیده)
29 - بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز (چکیده)
30 - تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد (چکیده)
31 - هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
32 - تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی (چکیده)
33 - اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی (چکیده)
34 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
35 - تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی (چکیده)
36 - تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
37 - بررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهای آنلاین یکساله (چکیده)
38 - نقش پاربویلینگ در کاهش ضایعات تبدیل برنج ارقام مازندران (چکیده)
39 - پیش بینی محل و میزان خوردگی خطوط لوله انتقال نفت و گاز مبتنی بر روش آماری نظریه رکوردها (چکیده)
40 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه (چکیده)
41 - بررسی علل خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
42 - بررسی علل خوردگی در Filling Tank نیروگاه ها و ارائه راهکارهای رفع مشکل (چکیده)
43 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn (چکیده)
44 - تأثیر یون فلوئوراید بر خوردگی سیم‌های اورتدنسی نیکل-تیتانیم و فولاد زنگ‌نزن در محیط شبیه‌سازی شده بزاق دهان (چکیده)
45 - بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب (چکیده)
46 - یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی (چکیده)
47 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنج Cu-30Zn-1Sn (چکیده)
48 - بررسی خوردگی حفر های فولاد ساده کربنی در محلول حفره بتن و نقش بازدارندگی نیتریت با بررسی پتانسیل و شدت جریان پیل با الکترودهای یکسان (چکیده)
49 - اتساع و پیچ خوردگی در گاوهای شیری (چکیده)
50 - حفاظت مغناطیسی سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز در قبال خوردگی وتشکیل رسوب (چکیده)
51 - بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران (چکیده)
52 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
53 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)
54 - ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان (چکیده)
55 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
56 - بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (چکیده)
57 - بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (چکیده)