بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fatemeh Behnam Rassouli


موارد یافت شده: 166

1 - Illuminating new possibilities: Effects of copper oxide nanoparticles on gastrointestinal adenocarcinoma cells in hypoxic condition (چکیده)
2 - Contribution of gut microbiota in cancer development and therapy resistance (چکیده)
3 - Probiotics emerge as promising options for cancer prevention and treatment (چکیده)
4 - Exploring the Expression of EMT-Related Transcription Factors and Their Association with Patient Survival in Colon, Rectum and Stomach Adenocarcinomas: A Comprehensive Analysis (چکیده)
5 - Unraveling the Expression of ZEB, SNAIL, and TWIST Transcription Factors Families in Breast, Lung, and Prostate Carcinoma (چکیده)
6 - Inhibition of melanoma cell migration and invasion by natural coumarin auraptene through regulating EMT markers and reducing MMP-2 and MMP-9 activity (چکیده)
7 - Galbanic acid suppresses melanoma cell migration and invasion by reducing MMP activity and downregulating N-cadherin and fibronectin (چکیده)
8 - Natural Flavonoid Apigenin, an Effective Agent Against Nervous System Cancers (چکیده)
9 - Investigating radiosensitivity of natural monoterpenoid safranal on MKN-45 cells (چکیده)
10 - Investigating combinatorial effects of crocin and ionizing radiation on MKN-45 cells (چکیده)
11 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
12 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
13 - Investigating the effect of Lactobacillus rhamnosus on the migration of murine melanoma cells (چکیده)
14 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
15 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
16 - Conferone, a coumarin from Ferula flabelliloba, induced toxic effects on adult T-cell leukemia/lymphoma cells (چکیده)
17 - Ellagitannin derivatives induced inhibitory effects on the migration of metastatic melanoma cells (چکیده)
18 - Comparing effects of urolithin A and urolithin B on the viability of B16F10 and L929 cells (چکیده)
19 - Investigation of the Toxic Effects of Galbanic Acid with Ionizing Radiation on Human Colon Cancer HT-29 Cells (چکیده)
20 - 7-Geranyloxcycoumarin enhances radio sensitivity in human prostate cancer cells (چکیده)
21 - Galbanic acid inhibits migration and adhesion of melanoma cancer cells by repression of matrix metalloproteinases 2 and 9 activity (چکیده)
22 - Metal nanoparticles synthesized by probiotics are promising agents with anti-cancer effects (چکیده)
23 - The Function of Chitosan as The Effective Nano Carrier for Antibacterial and Anticancer Agents (چکیده)
24 - Comparing toxicity of galbanic acid, auraptene and umbelliprenin on adult T-cell leukaemia-lymphoma in normoxia and hypoxia (چکیده)
25 - Bacterial-mediated synthesis and characterization of copper oxide nanoparticles with antibacterial, antioxidant, and anticancer potentials (چکیده)
26 - Current insights into nanodelivery of natural coumarins for anticancer approaches (چکیده)
27 - Remodeling of extracellular matrix during cancer metastasis (چکیده)
28 - Multifunctional matrix metalloproteinases; targets for cancer treatment (چکیده)
29 - The cytotoxicity effect of biologically synthesized bismuth oxide nanoparticles using Vibrio sp. VLC on gastric cancer cells (چکیده)
30 - The effects of biogenic bismuth oxide nanoparticles on radiosensitivity of gastric cancer cells (چکیده)
31 - Radiation Response of Human Leukemia/Lymphoma Cells was Improved by 7-Geranyloxycoumarin (چکیده)
32 - Galbanic Acid Improves Accumulation and Toxicity of Arsenic Trioxide in MT-2 Cells (چکیده)
33 - Urolithins increased anticancer effects of chemical drugs, ionizing radiation and hyperthermia on human esophageal carcinoma cells in vitro (چکیده)
34 - Combination of Umbelliprenin and Arsenic Trioxide Acts as an Effective Modality Against T-Cell Leukemia/Lymphoma Cells (چکیده)
35 - Combination of auraptene and arsenic trioxide induces apoptosis and cellular accumulation in the subG1 phase in adult T-cell leukemia cells (چکیده)
36 - Viability assessment of human gastrointestinal cancer cells upon administration of exopolysaccharide from luminescent Vibrio sp. VLC (چکیده)
37 - Evaluating toxic effects of exopolysaccharide from a Vibrio species on human gastric and colon carcinoma cells in vitro (چکیده)
38 - Viability assessment of HT-29 cells after treatment with Streptomyces extracts from Persian Gulf (چکیده)
39 - Comparing cytotoxicity of Streptomyces extracts on the viability of LoVo cells in normoxic and hypoxic conditions (چکیده)
40 - Establishment of a culture condition for strong proliferation and enrichment of chicken spermatogonial stem cells in vitro (چکیده)
41 - Investigating effects of galbanic acid on the viability of LoVo colon carcinoma cells (چکیده)
42 - Comparing cytotoxic effects of ellagic acid derivatives on HT-29 cells (چکیده)
43 - Comparing toxic effects of auraptene and urolithin A in human colon adenocarcinoma cells (چکیده)
44 - Auraptene inhibited migration of human colon cancer cells in vitro (چکیده)
45 - Viability assessment of human colon and gastric adenocarcinoma cells after treatment with nano-MgO (چکیده)
46 - Evaluating toxic effects of biosynthetic nanocurcumin on human gastric cancer cells (چکیده)
47 - Internatuinal Journal of Radiation Research (چکیده)
48 - 7-geranyloxycoumarin enhanced radiotherapy effects on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
49 - High-dose Irradiation Stimulated Breast Tumor Microenvironment to Enhance Tumor Cell Growth and Decrease Tumor Cell Motility (چکیده)
50 - Hypoxia-targeted therapies for patients with nonsmall cell lung carcinoma (چکیده)
51 - Novel therapeutic approaches against metastatic melanoma cells (چکیده)
52 - Green synthesis of SiO2 NPs by a luminescent Vibrio sp.VLC (چکیده)
53 - Viability assessment of colon adenocarcinoma cells upon administration of biosynthetic SiO2 nanoparticles (چکیده)
54 - Investigating cytotoxicity of copper oxide nanoparticles synthesized by Stenotrophomonas spp. in colon cancer cells (چکیده)
55 - Investigation the Effect of Low, Medium and High Dose of X-Radiation on the Expression of E-cadherin in Colorectal Cancer Cell Line (چکیده)
56 - Evaluating Antibacterial activity of biogenic CuONPs from a cold tolerant bacterium (چکیده)
57 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
58 - Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro (چکیده)
59 - Coadministration of auraptene and radiotherapy; a novel modality against colon carcinoma cells in vitro and in vivo (چکیده)
60 - Comparative evaluation of silver nanoparticles biosynthesis by two cold-tolerant Streptomyces strains and their biological activities (چکیده)
61 - Evaluating viability of human esophageal carcinoma cells upon urolithin treatment and heat shock induction (چکیده)
62 - Nanoparticles Synthesized by Stentrophomonas SP Induced Cell Cycle Changes in Esophageal Cancer Cells (چکیده)
63 - Role of Extracellular Matrix in Breast Cancer Initiation and Progression (چکیده)
64 - Current insights of therapeutics against hypoxia-mediated metastasis in cancer cells (چکیده)
65 - Comparing Cytotoxic Effects of 7-Prenyloxycoumarin Derivatives on Human Leukemia/Lymphoma Cells (چکیده)
66 - Investigating viability of human leukemia/lymphoma cells upon coadministration of umbelliprenin and radiotherapy (چکیده)
67 - Evaluating cytotoxic effects of biosynthetic nanoparticles on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
68 - Biofilm inhibition activity of CuO/ZnO nanoparticles by cold tolerant Microbacterium sp. (چکیده)
69 - Biosynthsis, characterization and antibacterial properties of CuO nanoparticles of cold tolerant Microbacterium sp (چکیده)
70 - Investigating combinatorial effects of ellagic acid derivatives and cisplatin on human esophageal carcinoma cells (چکیده)
71 - Viability assessment of esophageal squamous cell carcinoma cells upon co-administration of ellagic acid derivatives and radiation (چکیده)
72 - Pharmaceutical approaches for targeting microenvironment components in lung cancer (چکیده)
73 - Pharmacological interventions that target flexible metabolism of cancer cells (چکیده)
74 - Green synthesis of CuONPs by psychrotrophic Stentrophomonas sp. and its antibacterial activity (چکیده)
75 - Cancer Immunotherapy by Autologous T Cells (چکیده)
76 - Critical Inhibitory Role of Linker Histone H1 in Self-Renewal of Cancer Cells (چکیده)
77 - Superficial Modification of Exosomes for Cancer Cell Targeting (چکیده)
78 - Cytotoxic Effects of Auraptene in Mouse Colon Adenocarcinoma Cells (چکیده)
79 - Coadministration of 7-geranyloxycoumarin and x radiation increased apoptosis in mouse colon cancer cells (چکیده)
80 - Epigenome targeting approaches for colorectal cancer (چکیده)
81 - Contribution of dna hypomethylation in gastric carcinogenesis (چکیده)
82 - Glutamine, an important metabolic target in cancer cells (چکیده)
83 - Umbelliprenin induced cytotoxic effects on MT-2 leukemia/lymphoma cells (چکیده)
84 - STUDYING ANTICANCER EFFECTS OF PARTHENOLIDE ON HUMAN LEUKEMIA/LYMPHOMA CELLS IN VITRO (چکیده)
85 - ANTICANCER EFFECTS OF AURAPTENE ON HUMAN LEUKEMIA/LYMPHOMA CELLS (چکیده)
86 - Investigating anticancer effects of melphalan on malignant htlv-1 infected cells (چکیده)
87 - Reversing multidrug-resistance of cancer stem cells by natural agents (چکیده)
88 - INCREASED CYTOTOXICITY OF ARSENIC IN MT-2 LEUKEMIA CELLS BY COMBINATION WITH UMBELLIPRENIN (چکیده)
89 - The Antimicrobial peptide Temporin-Ra induces the secretion of TNF- α pro-inflammatory cytokine (چکیده)
90 - Immuno-oncology for targeting breast cancer stem cells (چکیده)
91 - Markers of cancer stem cells, novel biological targets for cancer treatment (چکیده)
92 - Increased Cytotoxicity of Doxorubicin in HT20 Colon Cancer Cells by Combination with 7-geranyloxycoumarin (چکیده)
93 - Auraptene Enhances Cytotoxicity of Vincristine in Colon Carcinoma Cells (چکیده)
94 - Heat-induced cell death enhanced by aurapten in colon carcinoma cells (چکیده)
95 - Aurapten enhanced radiosensitivity in colon carcinoma cells (چکیده)
96 - Increased efficacy of cisplatin activity in colon carcinoma cells by 7-geranyloxycoumarin (چکیده)
97 - Nanoparticle-mediated thermal therapies for breast cancer stem cells (چکیده)
98 - Resistance of colon cancer stem cells to chemotherapeutic agents (چکیده)
99 - Comparing cytotoxic effects of anticancer agents vincristine, doxorubicin and auraptene on colon carcinoma cells (چکیده)
100 - The effects of lead on the development of somites in chick embryos (Gallus gallus domesticus) under in vitro conditions: a histological study (چکیده)
101 - مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلولهای سرطانی کولون و کبد (چکیده)
102 - Efficacy of hyperthermia in human colon adenocarcinoma cells is improved by auraptene (چکیده)
103 - Cytotoxic effects of auraptene in mouse colon adenocarcinoma cells (چکیده)
104 - The Effects of Cadmium on Development of Somites in Chick Embryo (Gallus gallus domesticus) Under in Vitro Conditions (چکیده)
105 - سلول های بنیادی‌ اسپرم ‌ساز:‌ زیست ‌ شناسی،‌ جداسازی،‌ کشت،‌ تعیین‌ هویت‌ و‌ چشم اندازهای‌ کاربردی (چکیده)
106 - A transient insulin system dysfunction in newborn rat brain followed by neonatal intracerebroventricular administration of streptozotocin could be accompanied by a labile cognitive impairment (چکیده)
107 - Synergy between Auraptene, Ionizing Radiation, and Anticancer Drugs in Colon Adenocarcinoma Cells (چکیده)
108 - TNF-α pro-inflammatory cytokinemodulates CD44 expression in human lung epithelial cell line (A549) treated with Temporin-Ra (چکیده)
109 - Auraptene Attenuates Malignant Properties of Esophageal Stem-Like Cancer Cells (چکیده)
110 - Anticancer effects of valproic acid on esophageal stem-like carcinoma cells (چکیده)
111 - GL- 9 peptide regulates gene expression of CD44 cancer marker and pro-inflammatory cytokine TNF- α in human lung epithelial adenocarcinoma cell line (A549) (چکیده)
112 - Cancer stem cells in human digestive tract malignancies (چکیده)
113 - Blastema cells derived from New Zealand white rabbit’s pinna carry stemness properties as shown by differentiation into insulin producing, neural, and osteogenic lineages representing three embryonic germ layers (چکیده)
114 - Combination of valproic acid and cisplatin greatly increased the expression of P21 in esophageal cancer cells (چکیده)
115 - The expression of P21 in esophageal carcinoma cells was enhanced by combination of 7-geranyloxycoumarin and paclitaxel (چکیده)
116 - Valproic Acid Negatively Regulated CD44 and BMI1 Expression in Stem like Cancer Cells (چکیده)
117 - Decreased Expression of Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancer Cells upon Auraptene Treatment (چکیده)
118 - SOX2 Expression in Gastrointestinal Cancers of Iranian Patients (چکیده)
119 - Auraptene Enhances Cytotoxicity and Apoptosis Induced by Cisplatin in Esophageal Stem-Like Carcinoma Cells (چکیده)
120 - Increased Cytotoxicity of Paclitaxel and 5-Fluorouracil in Stem-Like KYSE30 Cells by Combination with Auraptene (چکیده)
121 - Investigating Synergic Effects of Valproic Acid on Anticancer Agents in Vitro (چکیده)
122 - Investigation of the Molecular Signature and Spermatogenesis Potential of Newborn Chicken Spermatogonial Stem Cells in vitro (چکیده)
123 - Investigating anticancer properties of the sesquiterpene ferutinin on colon carcinoma cells, in vitro and in vivo (چکیده)
124 - Ferutinin, an Apoptosis Inducing Terpenoid from Ferula ovina (چکیده)
125 - The cytotoxic activities of 7-isopentenyloxycoumarin on 5637 cells via induction of apoptosis and cell cycle arrest in G2/M stage (چکیده)
126 - بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی (چکیده)
127 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
128 - The effects of N-butanol fraction and N-butanol phase remnant from 50% aqueous-ethanolic extract of Cyndon dactylon on calcium oxalate kidney stones in rat (چکیده)
129 - The beneficial effects of olibanum on memory deficit induced by hypothyroidism in adult rats tested in Morris water maze (چکیده)
130 - The effect of repetitive spreading depression on neuronal damage in juvenile rat brain (چکیده)
131 - Evaluating stem and cancerous biomarkers in CD15 + CD44 + KYSE30 cells (چکیده)
132 - بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی (چکیده)
133 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
134 - مقایسه بیان NANOG، دربافت های بدخیم و نرمال معده انسان (چکیده)
135 - The Effect of Ciprofloxacin Injection on Genetically Absence Prone (Wag/Rij) Rat s Electroencephalogram Characteristics (چکیده)
136 - بررسی اثرات سمیت سلولی منوترپنوئید فروتینین بر روی سلول های سرطان پستان و تراتوکارسینوما (چکیده)
137 - بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات تری آزولوپیریمیدین روی سلول های کارسینومای مثانه و مری (چکیده)
138 - Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells (چکیده)
139 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
140 - Investigating the cytotoxic and apoptosis inducing effects of monoterpenoid stylosin in vitro (چکیده)
141 - اثرات سمیت سلولی مونوترپن stylosin بر روی سلول های کارسینومای مثانه (چکیده)
142 - Investigating the cytotoxic effects of monoterpenoid ferutinin on bladder carcinoma cells (چکیده)
143 - Evaluating the in vitro toxicity of a benzo[d]imidazole derivative on 5637 cells (چکیده)
144 - Investigating the cytotoxic effects of a benzo[d]imidazole derivative on transitional carcinoma cells of the bladder (چکیده)
145 - Investigating the cytotoxic effects of stylosin, a monoterpene from Ferula ovina (چکیده)
146 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
147 - Investigating the enhancement of cisplatin cytotoxicity on 5637 cells by combination with mogoltacin (چکیده)
148 - مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین (چکیده)
149 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
150 - Targeting cancer stem cells by CD133 antigen (چکیده)
151 - Investigating the effect of aqueous extract of Chicorium intybus L. leaves on offspring sex ratio in rat (چکیده)
152 - The enhancement of vincristine cytotoxicity by combination with feselol (چکیده)
153 - Gene silencing in human embryonic stem cells by RNA interference (چکیده)
154 - معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد (چکیده)
155 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
156 - بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
157 - The cytotoxicity of cisplatin in TCC cell line is enhanced by Mogoltacin (چکیده)
158 - Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human Transitional cell carcinoma (چکیده)
159 - The in vitro comparison of TCC and NTERA2 cells drug resistance to cisplatin and vincristine (چکیده)
160 - مقایسه اثرات سه ترکیب کومارینی بر میزان سمیت سلولی داروی سیس پلاتین (چکیده)
161 - Mogoltacin enhances vincristine and cisplatin cytotoxicity in human TCC cells (چکیده)
162 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
163 - بررسی اثرات ضدسرطانی و ضد تکثیری Feselol و Mogoltacin بر سلولهای توموری پروستات انسانی در شرایط in-vitro (چکیده)
164 - سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد (چکیده)
165 - بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت (چکیده)
166 - Mogoltacin enhances vincristine cytotoxicity in human transitional cellcarcinoma (TCC) cell line (چکیده)