بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz


موارد یافت شده: 191

1 - مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توه به تغییراقلیم (چکیده)
2 - Cross backstepping sliding mode control using integral barrier Lyapunov function for cross‐strict feedback systems (چکیده)
3 - Distributed secondary control of islanded microgrids using modified integral backstepping technique (چکیده)
4 - Robust Wide Area Fault Location Considering Network Parameters Error (چکیده)
5 - Anomaly Detection in Smart Grid With Help of an Improved OPTICS Using Coefficient of Variation (چکیده)
6 - Runtime Optimization of a New Anomaly Detection Method for Smart Metering Data Using Hadoop Map-Reduce (چکیده)
7 - Smart Microgrid Operation via Demand Dispatch Approach on Dimmable Dispatchable LEDs (چکیده)
8 - Investigating the Effect of Renewable Distributed Generation and Price Elasticity of Demand on Electric Utilities’ Death Spiral (چکیده)
9 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part II (چکیده)
10 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part I (چکیده)
11 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
12 - Stochastic Optimization of Demand Response Aggregators in Wholesale Electricity Markets (چکیده)
13 - بررسی الگوی مصرف کاربران خانگی تحت تاثیر توام منابع ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی تقاضا (چکیده)
14 - بررسی تاثیر استفاده همزمان از سیستم ذخیره ساز حرارتی و برنامه های پاسخگویی بار بر روی الگوی مصرف کاربران صنعتی شهر مشهد (چکیده)
15 - Detection of Anomalies in Smart Meter Data: A Density-Based Approach (چکیده)
16 - ارائه یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه ریزی احتمالی در ریزشبکه ها (چکیده)
17 - امکان‌سنجی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی متصل به شبکه توسط الگوریتم درخت تصمیم بهبود یافته بر اساس شرایط محیطی و غیر فنی منطقه (چکیده)
18 - The Effect of Cyber Attacks on the Demand Dispatch Application and Identify Them by OPTICS (چکیده)
19 - Optimum Design for A Hybrid System with Respect to Cost and Reliability Based on Stochastic Methods (چکیده)
20 - مدل‌سازی رفتار تکنولوژی‌های مختلف نیروگاهی در برنامه‌ریزی تعمیرات به کمک نظریه‌ی بازی‌ها در محیط تجدید‌ساختاریافته (چکیده)
21 - Designing Commercial Short-term Load Forecasting Software using Hybrid ANN-ARIMA Forecasting Engine (چکیده)
22 - A Combinational Maximum Power Point Tracking Algorithm in Photovoltaic Systems Under Partial Shading Conditions (چکیده)
23 - Smart Transmission Grid Roadmap in Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
24 - Utilization of Financial Contracts by Wind Power Plants to Benefit Promotion and Risk Reduction (چکیده)
25 - Economic Evaluation of Application Areas of Fuel Cell (چکیده)
26 - کاهش خاموشی های ناشی از اتصالی گذرا بر روی خطوط تغذیه پست های ناقص و T-OFF با استفاده از وصل مجدد خودکار کم سرعت (چکیده)
27 - تعریف شاخص ریسک بهره‌برداری به منظور اولویت‌بندی طرح‌های توسعه شبکه فوق توزیع (چکیده)
28 - بازنگری طرح دیماند منعطف صنایع با توجه به جابه‌جایی ساعات پیک (پیک روزانه) (چکیده)
29 - بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری انواع حذف بارهای جریانی هوشمند بر روی کاهش خاموشی (مطالعه موردی: شبکه فوق توزیع شرکت برق منطقهای خراسان) (چکیده)
30 - صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه تولید و شبکه انتقال از طریق برنامه‌ریزی بهینه توسعه منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
31 - برنامه‌ریزی احتمالی توسعه تولید و شبکه انتقال تحت نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
32 - ارائه‌ی یک بستر تحلیلی جدید جهت برنامه‌ریزی احتمالی در ریزشبکه‌ها (چکیده)
33 - مدیریت انرژی جهت عملکرد بهینه خودروهای الکتریکی باهدف ارائه همزمان خدمات کنترل فرکانس (چکیده)
34 - برنامه ریزی بهینه تجمیع‌گر خودروی الکتریکی با هدف ارائه همزمان خدمات کنترل فرکانس در ریزشبکه‌ها (چکیده)
35 - تعیین مکان و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده برای کاهش تراکم درشبکه انتقال مبتنی بر عدم قطعیتهای سیستم (چکیده)
36 - Integrating demand response market into energy/reserve market: A bilevel approach (چکیده)
37 - Reserve Procurement through Demand Response Markets in Wind Integrated Power Systems (چکیده)
38 - Selling Price Determination to the Customers for a Wind Farm Owner (چکیده)
39 - Bidding strategy of demand response aggregators in DRX market (چکیده)
40 - حذف بار جریانی هوشمند در پست­های شعاعی متصل به یک پست با استفاده از تجهیز RTU-PLC (چکیده)
41 - Assessment of electricity price uncertainty impact on the operation of multi‐carrier energy systems (چکیده)
42 - Towards a fully integrated market for demand response, energy and reserves (چکیده)
43 - Toward Mitigating Electric Vehicles Impact on Power System‎: ‎A Planning Approach (چکیده)
44 - اولویت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزیع با بهره گیری از یک شاخص ریسک بهره برداری جدید (چکیده)
45 - آنالیز فنی و اقتصادی سیستم های ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن جریمه برای گازهای آلاینده در حومه شهر مشهد (چکیده)
46 - بهره گیری نیروگاه های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک (چکیده)
47 - Optimal distribution of Electric Vehicle Types for Minimizing Total CO2 Emissions (چکیده)
48 - Stochastic Optimization of Demand Response Aggregators in Wholesale Electricity Markets (چکیده)
49 - Stochastic congestion management considering power system uncertainties: a chance-constrained programming approach (چکیده)
50 - Chance‐constrained programming approach to stochastic congestion management considering system uncertainties (چکیده)
51 - Effects of Bidding Data Disclosure on Unilateral Exercise of Market Power (چکیده)
52 - Electricity price forecasting using a new data fusion algorithm (چکیده)
53 - ارائه یک موتور پیش بینی مبتنی بر ترکیب اطلاعات جهت پیش بینی قیمت در بازارهای برق (چکیده)
54 - مدیریت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل در ریزشبکه هوشمند (چکیده)
55 - بررسی اثرات نفوذ منابع بادی در میزان مشارکت سمت مصرف در برنامه های پاسخگویی بار (چکیده)
56 - مدلسازی دینامیک تولید و بار پاسخگو به منظور بررسی دقیق اثرات بلندمدت نصب کنتورهای هوشمند برق در ایران (چکیده)
57 - کنترل شارش توان در اینورترهای تک‌فاز دوسطحی تمام کنترل‌شده‌ی متصل به شبکه (چکیده)
58 - A Method To Model And Forecast Seasonal Load Duration Curve (چکیده)
59 - Stochastic congestion management considering power system uncertainties: a chance-constrained programming approach (چکیده)
60 - Security-Based Tariff forWheeling Contracts Considering Fair Congestion Cost Allocation (چکیده)
61 - تخصیص تلفات انتقال در محیط ترکیبی قراردادهای دوجانبه - حوضچه توان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
62 - Probabilistic Congestion Management Considering Power System Uncertainties Using Chance-constrained Programming (چکیده)
63 - VPP decision making in power markets using Benders decomposition (چکیده)
64 - Modeling the effects of demand response on generation expansion planning in restructured power systems (چکیده)
65 - Toward mitigating wind-uncertainty costs in power system operation: A demand response exchange market framework (چکیده)
66 - Economic evaluation of demand response in power systems with high wind power penetration (چکیده)
67 - Reliability-based generation resource planning in electricity markets (چکیده)
68 - ارزیابی اقتصادی پاسخگویی بار در حضور مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت (چکیده)
69 - سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق (چکیده)
70 - An efficient home energy management system for automated residential demand response (چکیده)
71 - An optimal power flow control method for grid-connected inverters (چکیده)
72 - Bidding behavior analysis of generating companies in Iran's electricity market (چکیده)
73 - Partial Mutual Information Based Algorithm For Input Variable Selection For time series forecasting (چکیده)
74 - مدل سازی یکپارچه شبکه گاز و برق ایران (چکیده)
75 - ارایه روشی نوین جهت کنترل توام فاز و اندازه ولتاژ توسط تپ چنجرهای استاتیکی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
76 - تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری (چکیده)
77 - The Effect of Time-Based Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System (چکیده)
78 - طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی تکفاز مطابق با الزامات توانیر 2 (چکیده)
79 - An efficient home energy management system for automated residential demand response (چکیده)
80 - ارائه روشی جدید برای قیمت گذاری تعرفه های کنتور هوشمند برق با استفاده از مدل پاسخگویی بار (چکیده)
81 - مدل سازی تاثیر برنامه های پاسخ گویی بار بر تعامل خرده فروش و مصرف کننده (چکیده)
82 - Security Based Congestion Management Considering Transmission Network Contingencies in a Competitive Environment (چکیده)
83 - توزیع بهینة انرژی در یک واحد صنعتی در حضور واحد گازی با استفاده از مفهوم هاب انرژی (چکیده)
84 - A Stochastic Hybrid Method to Forecast Operating Reserve: Comparison of Fuzzy and Classical Set Theory (چکیده)
85 - مدلسازی دینامیک سرمایه گذاری در توسعه تولید با در نظر گرفتن پاسخگویی بار (چکیده)
86 - مدیریت احتمالی تراکم با در نظر گرفتن عدم قطعیت های سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم برنامه ریزی مبتنی بر شانس (چکیده)
87 - ارائه ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره برداری سیستم قدرت (چکیده)
88 - انتخاب بهینه استفاده از هادی‌های پرظرفیت در شبکه خراسان (چکیده)
89 - Implementations of Smart Transmission Grid in Iran (Case Study: Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
90 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری تجاری در توسعه ی شبکه ی انتقال از دیدگاه یک شرکت تولید به عنوان سرمایه گذار (چکیده)
91 - Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets (چکیده)
92 - Coordinated Decisions for Transmission and Generation Expansion Planning in Electricity Markets (چکیده)
93 - توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین (چکیده)
94 - Stochastic Placement and Sizing of Combined Heat and Power Systems (چکیده)
95 - Implementation of Demand Response in Different Control Strategies of Smart Grids (چکیده)
96 - جانمایی بهینه ی ادوات سیستم اندازه گیری ناحیه گسـترده (چکیده)
97 - تدوین مدل پیشنهادی بازار منطقه ای برق با مشارکت کشورهای همسایه (چکیده)
98 - تحلیل قیمت‌دهی نیروگاه‌های ایران در سال 1390 (چکیده)
99 - خودبرنامه ریزی در فرایند تولید سیمان با در نظر گرفتن تعرفه های مختلف انرژی (چکیده)
100 - بررسی و تحلیل اثر استفاده از نرخ بارگیری سریع به منظور تأمین ذخیره ی اولیه بر قیمت برق و نوسانات آن (چکیده)
101 - Electricity procurement for Large Consumers with Second order Stochastic Dominance Constraints (چکیده)
102 - Application of a New Hybrid Method for Day-Ahead Energy Price Forecasting in Iranian Electricity Market (چکیده)
103 - ارائه قانون تشویقی تولیدات پراکنده در سیستمی با قانون تسویه تمایزی و پیشنهاد الگوریتم جایابی و تعیین ظرفیت بهینه (چکیده)
104 - Voltage security constrained active and reactive power pricing considering reactive market power (چکیده)
105 - IMPROVING SIMULTANEOUS SCHEDULING OF PRIMARY RESERVE 8 AND ENERGY UTILIZING FAST RAMP RATE CAPABILITY 9 OF GENERATING UNITS (چکیده)
106 - Economic evaluation of hybrid renewable energy systems for rural electrification in Iran—A case study (چکیده)
107 - Proposing a Market based Approach for Restoration of Power Systems (چکیده)
108 - Application of Gray-Fuzzy-Markov Chain Method for Day-Ahead Electric Load Forecasting (چکیده)
109 - Self-scheduling approach for large consumers in competitive electricity markets based on a probabilistic fuzzy system (چکیده)
110 - A SURVEY ON TOPOLOGICAL OBSERVABILITY OF POWER SYSTEMS (چکیده)
111 - A New Approach for Comparing Communication Infrastructures of Power Systems (چکیده)
112 - DETERMINATION OF TARIFF FOR WHEELING CONTRACTS CONSIDERING FAIRNESS CONGESTION COSTALLOCATION (چکیده)
113 - تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
114 - The impacts of capabilities and constraints of generating units on simultaneous scheduling of energy and primary reserve (چکیده)
115 - Dependent Communication Systems: A New Approach for Designing Communication Infrastructures of Smartgrid (چکیده)
116 - Comparison Between Communication Infrastructures of Centralized and Decentralized Wide Area Measurement Systems (چکیده)
117 - پیش بینی کوتاه مدت بار صنایع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته (چکیده)
118 - آنالیز اقتصادی افزایش تلفات و کاهش عمر ترانسفورماتور تحت بار هارمونیکی و فیلترگذاری به منظور کاهش هارمونیک جریان (چکیده)
119 - جایابی و اندازهیابی بهینه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت توسط الگوریتم PSO (چکیده)
120 - استفاده از روش AVK برای حل معادلات حالت گذرای موتورهای القایی (چکیده)
121 - ارائه یک الگوریتم جهت مشارکت صنایع در طرح دیماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتی (چکیده)
122 - پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و تولید سه گانه انرژی (چکیده)
123 - تاثیر ایجاد شرایط مبادله توان بین هاب‌های انرژی در سمت بار روی بهره‌برداری یکپارچه سیستمهای انرژی چند حاملی (چکیده)
124 - ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستمهای قدرت (چکیده)
125 - Skeleton Network Reconfiguration for System Restoration in Restructured Power Industry (چکیده)
126 - شیوه نوین برای حل مسئله تعمیرات و نگهداری با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (چکیده)
127 - توسعه متوازن شبکه انتقال در محیط رقابتی برای افق چند ساله (چکیده)
128 - Transmission Congestion Cost Allocation Using Congestion Severity Index Considering load Participation in Transmission Line Flows (چکیده)
129 - محاسبه هزینه فرصت از دست رفته به دلیل عدم شرکت در بازار انرژی از دیدگاه مالک جهت تصمیم گیری شرکت واحدهای تولیدی در بازار رزرو (چکیده)
130 - با استفاده از مفهوم تخمین بوسیله شبکه های عصبیPool-Bilateral تخصیص تلفات در محیط ترکیبی (چکیده)
131 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با در گرفتن قابلیتهای فنی و محدودیتهای واقعی (چکیده)
132 - تعیین میزان ذخیره مورد نیاز برای سیستمهای قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
133 - A New Approach for Accurate Pricing of Reactive Power and Its Application to Cost Allocation in Deregulated Electricity Markets (چکیده)
134 - Transmission Expansion Planning and Cost Allocation Under Market Environments (چکیده)
135 - A New Approach for Finding Minimum Delay Control Centers of Control Networks (چکیده)
136 - A New Approach for Classification of Data Transmission Media in Power Systems (چکیده)
137 - Transmission Expansion Planning Considering Security Cost under Market Environment (چکیده)
138 - Evaluation of Regulatory Impacts on Dynamic Behavior of Investments in Electricity Markets: A New Hybrid DP/GAME Framework (چکیده)
139 - A Review on Transmission Media in Power Systems (چکیده)
140 - طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی (چکیده)
141 - ارائه روشی جدید برای حل مسئله توسعه شبکه انتقال به کمک الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (چکیده)
142 - پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از مدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف (چکیده)
143 - تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA) (چکیده)
144 - برآورد اثرات فنی و مالی ناشی از هارمونیک بر روی تلفات و ظرفیت انتقالی خطوط در شبکه های توزیع و انتقال (چکیده)
145 - بررسی اقتصادی طرح پیشنهادی برق خراسان در خصوص دیماند منعطف از دیدگاه مشترکین پر مصرف (چکیده)
146 - تعیین تعرفه قراردادهای انتقال با تخصیص منصفانه هزینه تراکم (چکیده)
147 - ارائه یک روش جدید برای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی در بازار رزرو از دیدگاه مالک با استفاده از محاسبه هزینه فرصت (چکیده)
148 - توزیع بهینه یکپارچه در سیستم‌های انرژی چند حاملی با حضور عنصر ذخیره‌کننده (چکیده)
149 - تعیین ظرفیت و مکان بهینه انواع واحدهای تولید پراکنده بمنظور دستیابی به کمترین تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ بکمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
150 - ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن بهره برداری بهینه و ایمن (چکیده)
151 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
152 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته (چکیده)
153 - ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده (چکیده)
154 - Optimal Dispatch of Generation, Spinning Reserve and Load Under Competitive Environment Using Genetic Algorithm (چکیده)
155 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
156 - تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک آلگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
157 - ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
158 - روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی (چکیده)
159 - کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال (چکیده)
160 - افزایش بهره وری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایو های اینورتوری (چکیده)
161 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
162 - A New Method for Fast Compution of Maximum Loading Margin Utilizing the Weak Area of the System (چکیده)
163 - A new approach for cost allocation and reactive power pricing in a deregulated environment (چکیده)
164 - Probabilistic OPF Approach for Transmission Expansion Planning in Restructured Power Systems (چکیده)
165 - An improved mechanism for capacity payment based on system dynamic modeling for investment planning in competitive electricity environment (چکیده)
166 - Fault Location Algorithm for Three-Terminal Transmission Lines: Distributed Time Domain Line Model (چکیده)
167 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
168 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
169 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)
170 - A New AHP-Based Reactive Power Valuation Method (چکیده)
171 - برنامه ریزی کوتاه مدت تامین سوخت نیروگاهها در شرایط بحران (چکیده)
172 - ارزیابی نقش قراردادهای تضمینی ظرفیت در پایداری بلند مدت بازار برق (چکیده)
173 - کاربرد آلگوریتم معماری سلسله مراتبی برای پیش بینی قیمت برق در میان مدت (چکیده)
174 - Transmission Expansion Planning considering security cost under market environment (چکیده)
175 - A New Approach for Transmission Expansion Planning in Competetive Electricity Markets (چکیده)
176 - بهبود پایداری گذرای سیستمهای قدرت با استفاده از استراتژی کنترل بهینه بر روی جبران کننده سنکرون استات (چکیده)
177 - A probabilistic Approach to Transmission Expansion planning in Deregulated power systems under uncer (چکیده)
178 - برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال برق در بازارهاي رقابتي (چکیده)
179 - contingency reserve pricing via a joint energy and reserve dispatching approach (چکیده)
180 - بازبيني و بهينه سازي سيستم هاي حفاظتي نيروگاه هاي گازي GE-F9 با تاكيد بر نقش مد تريپ ترتيبي (چکیده)
181 - رهيافتي نو در بهينه سازي توزيع اقتصادي بار در نيروگاه هاي حرارتي ... (چکیده)
182 - روش جديد براي تخمين حد بار گذاري سيستمهاي قدرت (چکیده)
183 - برنامه ريزي كوتاه مدت واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن محدوديت بار حداقل (چکیده)
184 - شناسائي بيدرنگ ساختار بهينه سيستم قدرت براي انجام اعمال اصلاحي (چکیده)
185 - VARIOUS PHYSICAL INJURIES AND COMPLICATIONS AUE TO ... (چکیده)
186 - joint energy and spining reserv dispatching and pricing (چکیده)
187 - مطالعه تاثير اقتصادي حضور واحدهاي توليد مشتركان در استراتژي هاي پيشگيرانه _ اصلاحي (چکیده)
188 - هماهنگي چندمنظوره فرايندهاي مديريت مصرف به منظور اعمال اصلاحي (چکیده)
189 - ارزيابي امنيت ولتاژ سيستمهاي قدرت با روش انحراف (چکیده)
190 - Application of Q-learning with temperature variation for bidding strategies in market based power systems (چکیده)
191 - Q-adjusted annealing for Q-learning of bid selection in market-based multisource power systems (چکیده)