مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. آرمین نصراللهی , محمد حسین ابوالبشری , طراحی بهینه ستون‌ها بر اساس قابلیت اعتماد تحت بار کمانش, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (11), شماره (5), سال (2022-1), صفحات (49-62)
 2. معصومه خواجوئی قرائی , محمد حسین ابوالبشری , بهبود کارایی بهینه‌سازی تکاملی دو جهتی سازه‌ها برای سازه‌های پیوسته, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (50), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (91-99)
 3. فواد نظری , محمد حسین ابوالبشری , سیدمحمود حسینی , طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (10), سال (2019-10), صفحات (2499-2509)
 4. حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‎سازی توپولوژی سازه‎ها بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌های دارای بار چندگانه, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (49), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (223-227)
 5. اصغر نگارستانی , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌سازی فرآیند فرزکاری انگشتی برای رسیدن به زبری سطح مینیمم با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (7), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (81-91)
 6. حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌سازی توپولوژی سازه‎های پیوسته بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (7), سال (2017-7), صفحات (265-272)
 7. محمدرضا پیله چیان , محمد حسین ابوالبشری , بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (5), سال (2017-8), صفحات (295-304)
 8. حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای حداکثر سازی هم‎زمان سختی و فرکانس, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (4), سال (2017-7), صفحات (111-116)
 9. حسن پاهنگه , محمد حسین ابوالبشری , مدل‌سازی، تحلیل و بهینه‌ سازی سازه‌ی لبه حمله‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (17-32)
 10. بهزاد لطف خدائی حکم آباد , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌ سازی طرح سازه‌ های پیوسته دو بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (41-48)
 11. یاسر علوی نیا , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها, مهندسی عمران مدرس, دوره (17), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (157-167)
 12. سید مهدی سیدی , محمد حسین ابوالبشری , بررسی کارایی روش تبرید تدریجی و بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بیشینه سازی سفتی سازه‌های دو بعدی, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (301-306)
 13. احمد یاوری کاریزکی , محمد حسین ابوالبشری , بررسی تاثیر توزیع ماده و شرایط مرزی دمایی مختلف بر میدان تنش ‌دیسک ‌دوار تو‌خالی ساخته‌ شده ‌از مواد هدفمند, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (151-164)
 14. معصومه خواجوئی قرائی , محمد حسین ابوالبشری , بررسی عملکرد روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بهینه‌سازی ساختار سازه‌های الاستوپلاستیک, مدل سازی در مهندسی, دوره (15), شماره (50), سال (2017-11), صفحات (149-167)
 15. مصطفی محمدیان , محمد حسین ابوالبشری , بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی سازه های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش, فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (8), سال (2015-11), صفحات (19-28)
 16. رضا احراری , محمد شادکامی , محمد حسین ابوالبشری , تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین, مهندسی مکانیک و ارتعاشات, دوره (2), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (59-71)
 17. سیدمحمدحسین جزایری ابنوی , محمد حسین ابوالبشری , ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی, مهندسی عمران فردوسی, دوره (25), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (17-30)
 18. محمد حسین ابوالبشری , کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی, گزارش کامپیوتر Computer Report, دوره (15), شماره (122), سال (1993-12), صفحات (71-72)
 19. محمد حسین ابوالبشری , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمود حسینی , بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO), مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (11), شماره (2), سال (2009-11), صفحات (7-29)
 20. فرزاد شهابیان مقدم , محمد حسین ابوالبشری , سید مسعود احمدی , بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی, سازه و فولاد, دوره (4), شماره (4), سال (2008-12), صفحات (37-46)
 21. محمد حسین ابوالبشری , مقایسه سه راهبرد بهینه سازی برنامه تکاملی، الگوریتم ژنتیکی و روش دی اف پی (DFP) در بهینه سازی پاسخ سرعت سازه ها, Amirkabir-امیرکبیر, دوره (13), شماره (49), سال (2002-2), صفحات (56-65)
 22. محمد حسین ابوالبشری , چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟, مکانیک طوس, دوره (1), شماره (1), سال (1997-3), صفحات (22-25)
 23. محمد حسین ابوالبشری , چگونه پایان نامه بنویسیم؟, مکانیک طوس, سال (1997-12), صفحات (25-29)
 24. محمد حسین ابوالبشری , نفیسه طالبان فرد , اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها, آموزش مهندسی ایران, دوره (6), شماره (23), سال (2004-11), صفحات (1-14)

انگلیسی

 1. Mohsen Espo , Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Bandgap characteristics of a piezoelectric phononic crystal Timoshenko nanobeam based on the modified couple stress and surface energy theories, Materials Today Communications, Volume (33), No (1), Year (2022-12), Pages (104782-104782)
 2. Mohammad Shadkami , Mohammad Hossein Abolbashari , Vibrational Analysis of Cables Using the Non Standard Finite Difference Method, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, Year (2021-1)
 3. ahmad yavari , Mohammad Hossein Abolbashari , Generalized Thermoelastic Waves Propagation in Non-uniform Rational B-spline Rods Under Quadratic Thermal Shock Loading Using Isogeometric Approach, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering, Volume (46), No (1), Year (2020-10), Pages (43-59)
 4. ahmad yavari , Mohammad Hossein Abolbashari , Behrooz Hassani , Elastic wave propagation in 2D-FGM hollow cylinders with curved outer surface under moving shock loading using isogeometric analysis, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C, Volume (235), No (18), Year (2020-9), Pages (3584-3610)
 5. Mohsen Espo , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Band structure analysis of wave propagation in piezoelectric nano-metamaterials as periodic nano-beams considering the small scale and surface effects, Acta Mechanica, Volume (231), No (7), Year (2020-7), Pages (2877-2893)
 6. Mostafa Mohammadian , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution, Applied Mathematical Modelling, Volume (76), Year (2019-12), Pages (26-49)
 7. Foad Nazari , Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method, Journal of Vibration and Control, Volume (25), No (15), Year (2019-8), Pages (2093-2107)
 8. Mostafa Mohammadian , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Axial vibration of hetero-junction CNTs mass nanosensors by considering the effects of small scale and connecting region: An analytical solution, Physica B: Condensed Matter, Volume (553), No (1), Year (2019-1), Pages (137-150)
 9. Mostafa Mohammadian , Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Lateral vibrations of embedded hetero-junction carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient theory: Analytical and differential quadrature element (DQE) methods, Physica E, Volume (105), No (1), Year (2019-1), Pages (68-82)
 10. ahmad yavari , Mohammad Hossein Abolbashari , Elastic wave propagation in non-uniform rational B-spline rods under mechanical impact loading using an isogeometrical approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C, Volume (233), No (5), Year (2019-2), Pages (1721-1733)
 11. Mostafa Mohammadian , Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Free vibration analysis of dissimilar connected CNTs with atomic imperfections and different locations of connecting region, Physica B: Condensed Matter, Volume (524), Year (2017-8), Pages (34-46)
 12. seyed amin hosseini , Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Analytical solution for coupled non-Fickian diffusion-thermoelasticity and thermoelastic wave propagation analysis, Scientia Iranica, Year (2018-8), Pages (2077-2086)
 13. seyed amin hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Generalized coupled non-Fickian/non-Fourierian diffusion-thermoelasticity analysis subjected to shock loading using analytical method, Structural Engineering and Mechanics, Volume (60), No (3), Year (2016-10), Pages (529-545)
 14. ALI DINI , Mohammad Hossein Abolbashari , Hygro-thermo-electro-elastic response of a functionally graded piezoelectric cylinder resting on an elastic foundation subjected to non-axisymmetric loads, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume (147), Year (2016-9), Pages (21-40)
 15. hassan pahange , Mohammad Hossein Abolbashari , Mass and performance optimization of an airplane wing leading edge structure against bird strike using Taguchi based grey relational analysis, Chinese Journal of Aeronautics, Volume (29), No (4), Year (2016-7), Pages (934-944)
 16. Mostafa Mohammadian , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , The Effects of Connecting Region Length on the Natural Frequencies of Straight and Non-straight Hetero-junction Carbon Nanotubes, Computational Materials Science, Volume (122), Year (2016-8), Pages (11-21)
 17. Foad Nazari , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Three Dimensional Natural Frequency Analysis of Sandwich Plates with Functionally Graded Core Using Hybrid Meshless Local Petrov-Galerkin Method and Artificial Neural Network, Computer Modeling in Engineering and Sciences-CMES, Volume (105), No (4), Year (2015-8), Pages (271-299)
 18. seyed yaghoub sajadi , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Geometrically nonlinear dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders using total Lagrangian MLPG method, Meccanica, Volume (51), No (3), Year (2016-3), Pages (655-672)
 19. Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , taha talebian , Behrouz Mehrafrooz , Hassan Saberi Nik , Transient heat conduction in multiwall carbon nanotubes, Latin American Journal of Solids and Structures, Volume (12), No (4), Year (2015-4), Pages (711-729)
 20. Mohammad Hossein Abolbashari , Navid Freidoonimehr , Foad Nazari , Mohammad Mehdi Rashidi , Analytical modeling of entropy generation for Casson nano-fluid flow induced by a stretching surface, Advanced Powder Technology, Volume (26), No (2), Year (2015-1), Pages (542-552)
 21. Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , Gh. Mohajeri Minaei , Seyyed Taha Talebian , Analytical solution for dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes subjected to mechanical shock loading, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (28), No (9), Year (2014-11), Pages (3545-3554)
 22. Mohammad Hossein Abolbashari , Navid Freidoonimehr , Foad Nazari , Mohammad Mehdi Rashidi , Entropy analysis for an unsteady MHD flow past a stretching permeable surface in nano-fluid, Powder Technology, Volume (267), Year (2014-7), Pages (256-267)
 23. Mohammad Hossein Abolbashari , Foad Nazari , Javad Soltani Rad , A multi-crack effects analysis and crack identification in functionally graded beams using particle swarm optimization algorithm and artificial neural network, Structural Engineering and Mechanics, Volume (51), No (2), Year (2014-7), Pages (299-313)
 24. Reza Ahrari , Mohammad Hossein Abolbashari , Free Vibration Analysis of Rods using Adomian Decomposition Method, Sylwan, Volume (158), No (6), Year (2014-6), Pages (392-415)
 25. seyed amin hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Shock-induced molar concentration wave propagation and coupled non-Fick diffusion-elasticity analysis using an analytical method, Acta Mechanica, Volume (225), No (12), Year (2014-12), Pages (3591-3599)
 26. Alireza Hassanzadeh Taheri , Mohammad Hossein Abolbashari , Behrooz Hassani , Free vibration characteristics of functionally graded structures by an isogeometrical analysis approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C, Volume (228), No (9), Year (2014-5), Pages (1512-1530)
 27. Foad Nazari , Mohammad Hossein Abolbashari , Double Cracks Identification in Functionally Graded Beams Using Artificial Neural Network, Journal of Solid Mechanics, Volume (5), No (1), Year (2013-10), Pages (14-21)
 28. taha talebian , Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Response of multiwall carbon nanotubes to impact loading, Applied Mathematical Modelling, Volume (37), No (7), Year (2013-4), Pages (5359-5370)
 29. Mohammad Hossein Abolbashari , shokrollah ameli , Mechanical Unfolding of Titin I27 Domain: Nanoscale Simulation of Mechanical Properties Based on Virial Theorem via Steered Molecular Dynamics Technique, Scientia Iranica, Volume (19), No (6), Year (2012-12), Pages (1526-1533)
 30. taha talebian , Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes, Computational Materials Science, Volume (61), No (1), Year (2012-8), Pages (291-297)
 31. taha talebian , Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes, Acta Mechanica Sinica, Volume (28), No (3), Year (2012-7), Pages (720-728)
 32. Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Analytical Solution for Thermoelastic Waves Propagation Analysis in Thick Hollow Cylinder Based on Green-Naghdi Model of Coupled Thermoelasticity, Journal of Thermal Stresses, Volume (35), No (4), Year (2012-3), Pages (363-376)
 33. Hamid reza Ghaffarian jam , Mohammad Hossein Abolbashari , Anoshirvan Farshidianfar , Quantitative verification of the morphing evolutionary structural optimization method for some benchmark problems using a new performance index, Scientia Iranica, Volume (18), No (3), Year (2011-6), Pages (383-392)
 34. taha talebian , Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model, Archive of Applied Mechanics, Volume (81), No (8), Year (2011-7), Pages (1129-1140)
 35. Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , A unified formulation for the analysis of temperature field in thick hollow cylinder made of functionally graded materials with various grading patterns, Heat Transfer Engineering, Volume (33), No (3), Year (2012-2), Pages (261-271)
 36. taha talebian , Masoud Tahani , Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes, Computational Materials Science, Volume (49), No (2), Year (2010-8), Pages (283-292)
 37. Hamid reza Ghaffarian jam , Mohammad Hossein Abolbashari , Performance of the Evolutionary Structural Optimization Based Approaches with Different Criteria in the Shape Optimization of Beams, Finite Elements in Analysis and Design, Volume (46), No (4), Year (2010-4), Pages (348-356)
 38. Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , General analytical solution for elastic radial wave propagation and dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders subjected to impact loading, Acta Mechanica, Volume (212), No (1), Year (2010-6), Pages (1-19)
 39. Farhad Kolahan , Mohammad Hossein Abolbashari , Samaeddin Mohitzadeh , Simulated Annealing Application for Structural Optimization, International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering , Volume (1), No (4), Year (2008-5), Pages (186-189)
 40. Mohammad Hossein Abolbashari , The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design, Amirkabir-امیرکبیر, Volume (7), No (25), Year (1993-2), Pages (50-56)
 41. Mohammad Hossein Abolbashari , Forth at a Glance, گزارش کامپیوتر Computer Report, Volume (18), No (127), Year (1996-2), Pages (1-5)
 42. Mohammad Reza Hashemi , Mohammad Hossein Abolbashari , Elements of an Islamic University, مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی, Volume (2), No (8), Year (1999-6), Pages (271-276)
 43. Mohammad Hossein Abolbashari , Optimality conditions for maximizing the tip velocity of a cantilever beam, Structural and Multidisciplinary Optimization, Volume (22), No (3), Year (2001-10), Pages (253-257)
 44. Mohammad Hossein Abolbashari , Shadi Keshavarzmanesh , On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D continuum structures, Finite Elements in Analysis and Design, Volume (42), No (6), Year (2006-2), Pages (478-491)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدرضا کریمیان , محمد حسین ابوالبشری , مقایسه تحلیلی و عددی ارتعاشات آزاد میله نانو کامپوزیت کربنی با زمینه پلیمری به روش اجزا محدود , سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی , 2021-09-06
 2. حامد محمدزاده , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌هایی دارای تغییر شکل بزرگ , دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، مکانیک، برق و مکاترونیک , 2017-09-20
 3. محمدرضا پیله چیان , محمد حسین ابوالبشری , بررسی عددی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود , شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2017-02-21
 4. محمدرضا پیله چیان , محمد حسین ابوالبشری , بررسی عملکرد مجموعه چترفرود محموله ارسال شده برای فرود ایمن , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29
 5. مجتبی شعبان , محمد حسین ابوالبشری , بهینه‌سازی مخازن جدار ضخیم کروی مدرج تابعی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29
 6. علی دینی , محمد حسین ابوالبشری , حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2016-04-26
 7. امیر نظری , محمد حسین ابوالبشری , بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2016-04-26
 8. حسن پاهنگه , محمد حسین ابوالبشری , بهنام رضائی , بهبود عمل‌کرد و تقویت سازه‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده , چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2015-03-03
 9. حسن پاهنگه , محمد حسین ابوالبشری , طراحی و شبیه سازی لبه‌ی حمله بال در هواپیمای فوق سبک و بهبود طراحی سازه برای تحمل برخورد پرنده , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران تهران , 2014-03-04
 10. محمدرسول اباذری , حمیدرضا غفاریان جم , محمد حسین ابوالبشری , بهینه سازی فرکانس طبیعی اول ارتعاشات سازه صفحه‌ای به روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها , 21st International Conference on Mechanical Engineering, ISME2013 , 2013-05-07
 11. علی غلامی , محمد حسین ابوالبشری , بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها جهت کنترل ارتعاشات یک صفحه با استفاده از روش سرد شدن تدریجی , بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 , 2012-05-15
 12. علیرضا حسن زاده طاهری , محمد حسین ابوالبشری , بهروز حسنی , ناصر ظریف مقدم , احسان ژیانی عیدگاهی مشهد , تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک , بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 , 2012-05-15
 13. محمد شادکامی , رضا احراری , محمد حسین ابوالبشری , تحلیل ارتعاش آزاد یک کابل با شرایط مرزی دو سر آزاد و دو سر گیردار با استفاده از روش ADM , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 14. رضا احراری , محمد حسین ابوالبشری , مرتضی مشیریان , محمد شادکامی , بهینه سازی ساختاری صفحه عایق اتصال دهنده ی ریل ها به وسیله روش بهینه سازی ساختاری تکاملی (ESO) , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-21
 15. محمد حسین ابوالبشری , بهروز حسنی , علیرضا حسن زاده طاهری , احسان ژیانی عیدگاهی مشهد , ناصر ظریف , تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل تنش صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک , اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2011) , 2011-12-21
 16. علیرضا حسن زاده طاهری , محمد حسین ابوالبشری , بهینه سازی ساختار و اندازه قابها ی با اتصالات صلب با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10
 17. محمد حسین ابوالبشری , فرزانه حاج عبداللهی اودرجی , بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 18. سیدمحمدحسین جزایری ابنوی , محمد حسین ابوالبشری , بهینه سازی صفحه سوراخدار جهت افزایش عمر خستگی با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی , هجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , 2010-05-11
 19. محمد حسین ابوالبشری , فرزانه حاج عبداللهی اودرجی , بهبود عملکرد بهینه سازی سازه ها با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیک , هجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , 2010-05-11
 20. محمد حسین ابوالبشری , رضا احراری , مرتضی مشیریان , بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 21. محمد حسین ابوالبشری , احسان پولادی برج , بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19
 22. حمید ذبیحی فرزقی , محمد حسین ابوالبشری , حامد ایزدی قدوسی , عطار خراسانی، مصطفی , افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) , شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2008-05-15
 23. محمدرضا مه پیکر , محمد حسین ابوالبشری , مسعود ضمیری موسوی , شناسایی پارامترهای مهم محصول و فرآیند و پیاده سازی کنترل فرآیند آماری (SPC) در فرآیند ماشینکاری تشتک سنسور روغن , دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383. دانشگاه تربیت مدرس , 2004-05-18
 24. محمد حسین ابوالبشری , سیدسماالدین محیط زاده , بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه , هفتمین همایش سالانه (بین‌المللی) انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19
 25. محمد حسین ابوالبشری , احمد صافی , غلامرضا عابدی , بهینه سازی رام خودرو سواری , نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین‎المللی مهندسی مکانیکISME 2001 , 2001-03-22
 26. محمد حسین ابوالبشری , حمیدرضا غفاریان جم , ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی , نهمین کنفرانس سالانه و پنجمین کنفرانس بین‎المللی مهندسی مکانیکISME 2001 , 2001-03-22
 27. محمد حسین ابوالبشری , مسعود ضمیری موسوی , بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) , یازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2003 , 2003-05-13
 28. محمد حسین ابوالبشری , محرم شاملی , مهدی جنیدی , بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا , یازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2003 , 2003-05-13
 29. محمد حسین ابوالبشری , محرم شاملی , تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM , دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383 , 2004-05-12
 30. محمد حسین ابوالبشری , حسین روحانی , بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) , دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004، اردیبهشت 1383. , 2004-05-18
 31. محمد حسین ابوالبشری , حسین علی محمدی ثانی , بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) , دوازدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2004 , 2004-05-18
 32. امید مظاهری , محمد حسین ابوالبشری , بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک , سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2005 , 2005-05-02
 33. محمد حسین ابوالبشری , علی محمد ناصریان نیک , بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) , سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیکISME 2005 , 2005-05-09

انگلیسی

 1. hassan pahange , Mohammad Hossein Abolbashari , Error Minimization in Bird Strike Test Simulation Using Taguchi Method , Australasian Congress on Applied Mechanics (ACAM9) , 2017-11-27
 2. nima samadi , Mohammad Hossein Abolbashari , Shape Optimization of Fillets and Notches Using Evolutionary Structural Optimization , Australasian Congress on Applied Mechanics (ACAM9) , 2017-11-27
 3. nima samadi , Mohammad Hossein Abolbashari , , An effective Approach for Optimal hole shape with Evolutionary Structural Optimization , Australasian Congress on Applied Mechanics (ACAM9) , 2017-11-27
 4. Alireza Hassanzadeh Taheri , Mohammad Hossein Abolbashari , Behrooz Hassani , N. Z. Moghaddam , Free vibration analysis of functionally graded structures using a generalized isogeometric analysis approach , 2nd International Conference on Acoustics and Vibration , 2012-12-26
 5. Behrooz Hassani , Mohammad Hossein Abolbashari , Alireza Hassanzadeh Taheri , N. Z. Moghaddam , A generalized isogeometrical analysis approach for free vibration analysis of plane elasticity problems , European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering , 2012-09-10
 6. Mohammad Hossein Abolbashari , Foad Nazari , Crack Identification in Functionally Graded Beams Using Particle Swarm Optimization Algorithm and Artificial Neural Network , 21st International Conference on Mechanical Engineering, ISME2013 , 2013-05-07
 7. Mohammad Hossein Abolbashari , masoomeh khajooei , Maximizing the fundamental eigenfrequency of materially nonlinear structures by topology optimization based on the evolutionary structural optimization , 18th International Congress on Sound and Vibration , 2011-07-10
 8. Mohammad Hossein Abolbashari , masoomeh khajooei , An improved evolutionary structural optimization method for continuum structures of elastic and elasto-plastic bodies , International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering-CMAE 2011 , 2011-03-19
 9. taha talebian , Masoud Tahani , Mohammad Hossein Abolbashari , Seyed Mahmoud Hosseini , Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model , International Conference on Mechanical and Industrial Engineering , 2010-08-25
 10. Masoud Tahani , Peyman Yazdanpanah Moghadam , Mohammad Hossein Abolbashari , Analytical solution of functionally graded plates with any combination of clamped and simply supported boundary conditions under transverse mechanical loading , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics , 2010-12-12
 11. Hamid reza Ghaffarian jam , Mohammad Hossein Abolbashari , Overall Deflection Minimization of Structures Using Morphing Evolutionary Structural Optimization Method , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics , 2010-12-12
 12. Mohammad Hossein Abolbashari , seyed mohammad hosien jazayeri abnavi , Mohammad Reza Mahpeykar , Shape and topology optimization of mechanical components using the adaptive biological growth method , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics , 2010-12-12
 13. Mohammad Hossein Abolbashari , masoomeh khajooei , Hamid reza Ghaffarian jam , Mohammad Reza Mahpeykar , Topology optimization of continuum structures with elasto-plastic behavior using evolutionary structural optimization based on stress and stiffness criteria , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics , 2010-12-12
 14. Hamid reza Ghaffarian jam , Mohammad Hossein Abolbashari , A QUANTITATIVE VERIFICATION OF EVOLUTIONARY STRUCTURAL OPTIMIZATION FOR NATURAL FREQUENCIES , 17th International Congress on Sound and Vibration , 2010-07-18
 15. Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Coupled Thermoelasticity (Without Energy Dissipation) Analysis in Thick Hollow Cylinder Subjected to thermal shock loading Using a General Analytical Method , IV European Conference on Computational Mechanics , 2010-05-16
 16. Seyed Mahmoud Hosseini , Mohammad Hossein Abolbashari , Time history analysis of displacement and stress fields in thick hollow cylinders subjected to impact loading using analytical method , XIV International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials , 2009-06-01
 17. Mohammad Hossein Abolbashari , Anoshirvan Farshidianfar , , FLEXURAL VIBRATION OF PROPELLER SHAFTS USING DISTRIBUTED LUMPED MODELING TECHNIQUE , The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration , 2009-07-05
 18. Mohammad Hossein Abolbashari , Reza Ahrari , A simplified finite element model for insulated rail joint bar stress analysis , 17th Annual (international) Conference on Mechanical Engineering-ISME2009 , 2009-05-19
 19. , Mohammad Hossein Abolbashari , Rassoul Tabassian , Sayed Javadoreza Noei , Thickness Optimization of Cylindrical Shell in Shrink Fit , International conference On ADVANCED MANUFACTURING AND AUTOMATION (INCAMA-2009) , 2009-03-26
 20. Hamid reza Ghaffarian jam , Mohammad Hossein Abolbashari , On the Convergence of Morphing Evolutionary Structural Optimization Method to the Global Optimum for the Beam Design , Eighth World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization , 2009-06-01
 21. Mohammad Hossein Abolbashari , Maysam Zamanian Yazdi , An improved method for control of element addition in bi-directional evolutionary structural optimization based on stress criterion , International conference on recent advances in mechanical & materials engineering , 2005-05-30
 22. Mohammad Hossein Abolbashari , - - , Mohammad Reza Mahpeykar , Structural optimization using optimizer program , III European conference on computatonal mechanics solids , 2006-06-05
 23. Mohammad Reza Mahpeykar , Mohammad Hossein Abolbashari , Modification of an engine air intake system , 19th canadian congress of applied mechanics university of calgary , 2003-06-01
 24. Mohammad Hossein Abolbashari , Mohammad Reza Mahpeykar , Current situation of computer aided engineering applications in Iran industry , Training workshop on advanced manufacturing technology and management , 2001-09-02
 25. Mohammad Hossein Abolbashari , Conceptual Evolution of the Computer-Aided Engineering and its Current Applications in Iran Industry , Training Workshop on Advanced Manufacturing Technology and Management , 2001-09-02
 26. Mohammad Hossein Abolbashari , L.G. Watson , Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State , Engineering Mechanics Symposium of the Canadian Society for Civil Engineering , 1994-06-01
 27. Mohammad Hossein Abolbashari , L.G Watson , Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity , 15th Canadian Congress of Applied Mechanics CANCAM 95 , 1995-05-28
 28. Mohammad Hossein Abolbashari , Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity , Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Eng. Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers: ISME 98, , 1998-05-18
 29. Mohammad Hossein Abolbashari , H.R. Ghaffarian , Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method , Seventh International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management , 2000-02-28
 30. Mohammad Hossein Abolbashari , - - , Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board , 18th Canadian Congress of Applied Mechanics CANCAM01 , 2001-06-03
 31. Mohammad Hossein Abolbashari , - - , Modal Analysis of an Automotive Wheel , XXX Summer School, Advanced Problems in Mechanics, APM 2002 , 2002-06-27
 32. Mohammad Hossein Abolbashari , - - , Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure , 11th Annual Mechanical Engineering Conference Mechanical Eng. Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers , 2003-05-13
 33. Mohammad Hossein Abolbashari , Moharram Shameli , Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach , 19th Canadian Congress of Applied Mechanics CANCAM 03 , 2003-06-01
 34. Mohammad Hossein Abolbashari , Mahdi Bagheri , Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation , 4th International Conference in Materials Structure and Micromechanics of Fracture, MSMF-4 , 2004-06-23