بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Tahani


موارد یافت شده: 286

1 - Diffusion effect on the cohesive zone model of SiC/Al interface using atomistic simulations (چکیده)
2 - Investigating the Influence of Diffusion on the Cohesive Zone Model of the SiC/Al Composite Interface (چکیده)
3 - Diffusion and Interdiffusion Study at Al- and O-Terminated Al2O3/AlSi12 Interface Using Molecular Dynamics Simulations (چکیده)
4 - A Phenomenological Study of Chromium Impurity Effects on Lattice Microstrains of SnO2 Nanoparticles Prepared Using Sol–Gel Technique (چکیده)
5 - Investigating the influence of piezoelectric excitation on the veering phenomenon associated with electrostatically coupled micro-beams (چکیده)
6 - بررسی اثر افزودن چرم فراوری شده بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت چرم و PVC (چکیده)
7 - Molecular dynamics simulations of the interdiffusion at Al2O3/AlSi12 interface (چکیده)
8 - Harvesting energy using simultaneous rotational and translational motions of a breakwater (چکیده)
9 - Benchmark exercise on image-based permeability determination of engineering textiles: Microscale predictions (چکیده)
10 - Effect of Vacancy Defect Content on the Interdiffusion of Cubic and Hexagonal SiC/Al Interfaces: A Molecular Dynamics Study (چکیده)
11 - Numerical permeability measurements of a woven fabric preform for different clear-fluid and porous medium interface conditions (چکیده)
12 - Effect of pre-pressure on compressive behavior of a natural biocomposite (چکیده)
13 - Mass-specific flexural properties of a mycelium-based biocomposite (چکیده)
14 - Molecular Dynamics Study of Interdiffusion for Cubic and Hexagonal SiC/Al Interfaces (چکیده)
15 - Coupled thermal stability analysis of piezomagnetic nano-sensors and nano-actuators considering the flexomagnetic effect (چکیده)
16 - A finite element study of a fractured tibia treated with a unilateral external fixator: The effects of the number of pins and cortical thickness (چکیده)
17 - A size-dependent study on buckling and post-buckling behavior of imperfect piezo-flexomagnetic nano-plate strips (چکیده)
18 - تحلیل گذرا و ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی ناقص مدرج تابعی در معرض فشار متحرک (چکیده)
19 - Strain gradient bistability of bimorph piezoelectric curved beam interacting with a curved electrode (چکیده)
20 - Nanofibrous polycaprolactone/chitosan membranes for preventing postsurgical tendon adhesion (چکیده)
21 - A comparative study of bone remodeling around hydroxyapatite-coated and novel radial functionally graded dental implants using finite element simulation (چکیده)
22 - Osteosynthesis of diaphyseal tibia fracture with locking compression plates: A numerical investigation using Taguchi and ANOVA (چکیده)
23 - Optimization of Connecting Rod Design Parameters for External Fixation System: A Biomechanical Study (چکیده)
24 - Failure analysis of fiberglass‐vinyl ester composite cylinders subjected to fire and asymmetric transient pressure (چکیده)
25 - Study of structural, electronic, and mechanical properties of pure and hydrogenated multilayer penta-graphene nano-plates using density functional theory (چکیده)
26 - Nonlinear Vibration Analysis of Beam Microgyroscopes using Nonlocal Strain Gradient Theory (چکیده)
27 - A mechanobiological approach to find the optimal thickness for the locking compression plate: Finite element investigations (چکیده)
28 - Design of a novel auxiliary system for power enhancement of a two-degree-of-freedom galloping-based piezoelectric energy harvesting system (چکیده)
29 - تحلیل چند مقیاسی آسیب پیش رونده در کامپوزیت های پایه پلیمری (چکیده)
30 - On the influence of resin pocket area on the failure of tapered sandwich composites (چکیده)
31 - Bone fracture healing under external fixator: Investigating impacts of several design parameters using Taguchi and ANOVA (چکیده)
32 - A Novel Mechanism that Harvests Energy via Ideal Hydraulic PTO Units (چکیده)
33 - Introducing a New Mechanism as a Breakwater and Energy Harvester (چکیده)
34 - Graphene-based mass sensors: Chaotic dynamics analysis using the nonlocal strain gradient model (چکیده)
35 - Finite Element Analysis of a New Design for Dynamic Compression Plate and Its Effect on Tibia Fracture Fixation (چکیده)
36 - Multiscale asymptotic homogenization analysis of epoxy-based composites reinforced with different hexagonal nanosheets (چکیده)
37 - تحلیل دینامیکی پوسته استوان های مدرج تابعی در معرض بار شوک ترمو -مکانیکی غیرمتقارن با خواص مادی وابسته به دما (چکیده)
38 - Parametric Molecular Dynamics Study of dsDNA Stretching (چکیده)
39 - Mechanical behavior of double-stranded DNA at atomistic scale (چکیده)
40 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
41 - Size‑Dependent Pull‑In Instability Analysis of Electrically Actuated Packaged FG Micro‑Cantilevers under the Effect of Mechanical Shock (چکیده)
42 - Dynamic Analysis of Rectangular Micro-plates Under Mechanical Shock in Presence of Electrostatic Actuation (چکیده)
43 - Determination of rigidities, stiffness coefficients and elastic constants of multi-layer graphene sheets by an asymptotic homogenization method (چکیده)
44 - مدل‌سازی تولید قطعات کامپوزیتی با الیاف کوتاه به روش قالب‌گیری فشاری (چکیده)
45 - Edge Effects in Adhesively Bonded Composite Joints Iintegrated with Piezoelectric Patches (چکیده)
46 - Evaluation of Tension, Bending and Twisting Rigidities of Single-Layer Graphene Sheets by an Analytical Asymptotic Homogenization Model (چکیده)
47 - Study of Stone-wales Defect on Elastic Properties of Single-layer Graphene Sheets by an Atomistic based Finite Element Model (چکیده)
48 - بررسی نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی هدفمند و مقایسه با پیچ فلزی با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
49 - رفتار آشوبناک نانو‌تیر بر روی بستر ویسکوالاستیک غیرخطی تحت تحریک هارمونیک با استفاده از تئوری غیرموضعی (چکیده)
50 - بررسی رفتار وابسته به اندازه ی دینامیکی ژیروسکوپهای با ساختار میکرو تیر دوسر - گیردار تحت تأثیر همزمان ولتاژ DC ناگهانی و تحریک از پایه ی هارمونیک (چکیده)
51 - Nonlinear Pull-In Behavior of Deformable Micro-Electro-Mechanical Variable Loading Beam (چکیده)
52 - Effect of the Casimir Force on Size-Dependent Dynamic Pull-In Instability in Micro-Bridge Gyroscopes with a Proof Mass (چکیده)
53 - Introduction of Maximum Stress Parameter for the Evaluation of Stress Shielding Around Orthopedic Screws in the Presence of Bone Remodeling Process (چکیده)
54 - شبیه سازی اجزاء محدود ضربه ی پرنده به لبه ی حمله ی مرکب آلومینیوم-کامپوزیت (چکیده)
55 - بررسی اجزاء محدود پدیده ی ضربه ی پرنده به پوسته های آلومینیومی بر اساس روش SPH (چکیده)
56 - Nonlinear analysis of functionally graded piezoelectric energy harvesters (چکیده)
57 - Multiscale Mechanical Modeling of Epoxy-Graphite Nanoplatelet Composites Using Asymptotic Homogenization Method (چکیده)
58 - Interfacial Void in Adhesively Bonded Composite Joint Integrated with Piezoelectric Patch (چکیده)
59 - Nonlinear Free Vibration of Functionally Graded Piezomagnetoelastic Energy Harvester (چکیده)
60 - بررسی تاثیر دمای محیط بر رفتار مکانیکی و شکست نانولوله های کربنی (چکیده)
61 - Analytical Prediction of Young’s Modulus of Carbon Nanotubes using a Variational Method (چکیده)
62 - Analytical Bending Analysis of a Circular Sandwich Plate under Distributed Load (چکیده)
63 - Dynamic Pull-In Behavior of Rotating Micro-Bridge Gyroscopes Considering Harmonic Base Excitations and Application of Instantaneous DC Voltage (چکیده)
64 - Nonlinear free and forced vibrations of curved single-walled carbon nanotube on a Pasternak elastic foundation (چکیده)
65 - Analytical modeling for free vibration of functionally graded piezoelectric energy harvester with geometric nonlinearities (چکیده)
66 - Optimized manhole made of composite SMC using Taguchi method (چکیده)
67 - A frequency criterion for doubly clamped beam-type N/MEMS subjected to the van der Waals attraction (چکیده)
68 - Size-dependent dynamic pull-in analysis of geometric non-linear micro-plates based on the modified couple stress theory (چکیده)
69 - Study of the effect of temperature on frequency behavior of carbon nanotube in mass sensitive sensors (چکیده)
70 - Relief of edge effects in bi-adhesive composite joints (چکیده)
71 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
72 - Effect of resin pocket area on the mechanical strength and crack propagation of tapered sandwich composites (چکیده)
73 - بررسی تجربی تأثیر ناحیه غنی از رزین بر استحکام و خرابی کامپوزیت¬های ساندویچی با ضخامت متغیر به کار رفته در پره توربین بادی (چکیده)
74 - Vibration analysis of orthotropic circular and elliptical nano-plates embedded in elastic medium based on nonlocal Mindlin plate theory and using Galerkin method (چکیده)
75 - Interlaminar stresses in thick cylindrical shell with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
76 - Transient Characteristics of Microelectromechanical Systems Considering Squeeze Film Damping and Electrostatic Actuation (چکیده)
77 - Dynamic response of multiwall boron nitride nanotubes subjected to impact (چکیده)
78 - بررسی عددی تاثیر سرعت ابزار بر تنش پسماند، شکست و رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
79 - Prediction of Stress Shielding Around Orthopedic Screws: Time-Dependent Bone Remodeling Analysis Using Finite Element Approach (چکیده)
80 - An Investigation into the Non-Linear Dynamic Pull-In Instability of Beam-Type MEMS Structures under Distributed Electrostatic Force Considering SQFD Phenomenon (چکیده)
81 - The Influence of Couple Stress Components and Electrostatic Actuation on Free Vibration Characteristics of Thin Micro-Plates (چکیده)
82 - بررسی ارتعاشات آزاد میکروصفحات تابعی مدرج میندلین بر اساس تئوری بهبودیافته تنش¬کوپل با استفاده از روش تربیعات تفاضلی (چکیده)
83 - Pull-In Instability of Electrically Actuated FGM Micro-Beam Under the Mechanical Shock Based on Modified Couple Stress Theory (چکیده)
84 - Stability analysis of electrostatically actuated nano/micro-beams under the effect of van der Waals force, a semi-analytical approach (چکیده)
85 - An analytical solution for thermoelastic damping in a micro-beam based on generalized theory of thermoelasticity and modified couple stress theory (چکیده)
86 - Analysis of Non-Linear Dynamic Pull-In Instability Response of an Electrically Actuated Double-Clamped Micro-Beam Due to Squeeze-Film Damping Effects (چکیده)
87 - بررسی پدیده ی میرایی لایه ی فشرده ی سیال در سیستم های میکروالکترومکانیکی (چکیده)
88 - Bending of Moderately Thick Annular Sector Plates with Variable Thickness and General Boundary Conditions Using Extended Knatorovich Method (چکیده)
89 - Size-dependent pull-in analysis of electrically actuated micro-plates based on the modified couple stress theory (چکیده)
90 - On thermomechanical stress analysis of adhesively bonded composite joints in presence of an interfacial void (چکیده)
91 - بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی (چکیده)
92 - Equivalent dynamic thermoviscoelastic modeling of ionic polymers (چکیده)
93 - Nonlinear Bending Analysis of Sector Graphene Sheet Embedded in Elastic Matrix Based on Nonlocal Continuum Mechanics (چکیده)
94 - Transient heat conduction in multiwall carbon nanotubes (چکیده)
95 - Analytical determination of size-dependent natural frequencies of fully clamped rectangular microplates based on the modified couple stress theory (چکیده)
96 - Closed-form solutions for static pull-in voltage and detachment length of electrostatically actuated nano-cantilevers under the effect of vdw attarction (چکیده)
97 - Free vibration analysis of a fully clamped rectangular plate-type nano/micro-resonator in presence of the Casimir force (چکیده)
98 - Dynamic pull-in analysis of cantilever-type NEMS under the mechanical shock and vdW attaraction (چکیده)
99 - Size-dependent free vibration analysis of electrostatically pre-deformed rectangular micro-plates based on the modified couple stress theory (چکیده)
100 - Accurate Analysis of Adhesively Bonded Piezoelectric Actuators Using Full Layerwise Theory (چکیده)
101 - Design Optimization of an Orthopedic Screw Based on Stress Stimulus Using Taguchi Method and Finite Element Analysis (چکیده)
102 - A Novel Method for Investigating the Casimir Effect on Pull-In Instability of Electrostatically Actuated Fully Clamped Rectangular Nano/Microplates (چکیده)
103 - Thermal Bending Analysis of Doubly-Curved Composite Laminated Shell Panels with General Boundary Conditions and Laminations (چکیده)
104 - Nonlinear viscoelastic dynamic modeling of high-speed polypyrrole-based trilayer bending plate-like actuators based on first-order shear deformation plate theory (چکیده)
105 - Thermoelastic damping in a nonlocal nano-beam resonator as NEMS based on the type III of Green–Naghdi theory (with energy dissipation) (چکیده)
106 - Size-Dependent Flexural Wave Propagation and Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh's Micro- Beams Based on the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
107 - Size-dependent dynamic pull-in analysis of beam-type MEMS under mechanical shock based on the modified couple stress theory (چکیده)
108 - مطالعه رفتار نانومکانیکی مولکول DNA تحت تأثیر نیروهای کششی (چکیده)
109 - ارائه ی یک مدل الکترومکانیکی وابسته به بُعد برای میکروحسگرهای تشدیدی صفحه ای مستطیلی شکل بر اساس تئوری بهبود یافته ی تنش کوپل (چکیده)
110 - Size-dependent free vibrations of electrostatically pre-deformed functionally graded micro-cantilevers (چکیده)
111 - Analytical solution for dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes subjected to mechanical shock loading (چکیده)
112 - تاثیر موتور احتراقی و برقی بر عملکرد خودروی دو رگه موازی و روش انتخاب موتور (چکیده)
113 - Active Vibration Control of a Composite Beam Using Piezoelectric Layers (چکیده)
114 - Nonlinear Dynamic Mdeling of Fast Trilayer Polypyrrole (PPY) Bending Actuators with Tip Mass (چکیده)
115 - Accurate electrostatic and van der Waals pull-in prediction for fully clamped nano/micro-beams using linear universal graphs of pull-in instability (چکیده)
116 - Dynamic Pull-In Investigation of a Clamped-Clamped Nanoelectromechanical Beam under Ramp-Input Voltage and the Casimir Force (چکیده)
117 - Three-dimensional transient analysis of functionally graded truncated conical shells with variable thickness subjected to an asymmetric dynamic pressure (چکیده)
118 - Introducing a Novel Active Multi-Chamber Engine Mount with Self-Cooling Capability with an Estimation of Vibrational Parameters (چکیده)
119 - بررسی اثرات جانبی ناشی از خنک کاری در دسته موتورهای نوین فعال چندمحفظه ای (چکیده)
120 - تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی (چکیده)
121 - An alternative reduced order model for electrically actuatedmicro-beams under mechanical shock (چکیده)
122 - Pull-in time study of double clamped micro-electromechanical beam under the squeezed air-film effect (چکیده)
123 - مطالعه ارتعاشات موتور و بررسی نقش دسته موتورها در بهبود عملکرد خودرو (چکیده)
124 - Investigation of length and initial gap variation on pull-in voltage of multilayered micro-beam (چکیده)
125 - Material and Geometrical Characteristics Investigation of Micro-beam on Pull-in Voltage Using FEM and Taguchi DOE (چکیده)
126 - An Alternative Accurate Method to Pull-in Prediction in Electrically Actuated Fully Clamped Rectangular Micro-plates (چکیده)
127 - Molecular dynamics study of DNA oligomers under angled pulling (چکیده)
128 - An analytical investigation on thermomechanical stress analysis of adhesively bonded joints undergoing heat conduction (چکیده)
129 - An investigation into the static response of fiber-reinforced open conical shell panels considering various types of orthotropy (چکیده)
130 - بررسی آزمایشگاهی و عددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده از روش آرکان (چکیده)
131 - بررسی و تحلیل حساسیت نوسانات طولی هواپیمای دوسرنشین در محدوده عملیاتی (چکیده)
132 - تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی (چکیده)
133 - Analytical Solutions of Stress Field in Adhesively Bonded Composite Single-lap Joints under Mechanical Loadings (چکیده)
134 - بررسی ارتعاشات آزاد صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی (چکیده)
135 - بررسی خمش صفحات مرکب متعامد به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول، حل لوی (چکیده)
136 - Forced Vibration Analysis of Cross-Ply Laminated Plates Using a Layerwise Theory (چکیده)
137 - کاربرد تئوری لایه ای در تحلیل میدان تنش سه بعدی صفحات مرکب ضخیم (چکیده)
138 - سیستم های میکرو الکترومکانیک (چکیده)
139 - Free-edge stress analysis of general rectangular composite laminates under bending, torsion and thermal loads (چکیده)
140 - بررسی ناپایداری کشیدگی درون در نانو/میکروتیرهای دوسرگیردار تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک و بین مولکولی (چکیده)
141 - A Study on Systematic Procedure for Choosing the Best Powertrain Configuration in Hybrid Sedan Cars (چکیده)
142 - معرفی و مدلسازی دسته موتور نوین چند محفظه ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
143 - Pulling of double-stranded DNA by atomic force microscopy: a simulation in atomistic details (چکیده)
144 - بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی تحت بارگذاری کششی به روش عددی و آزمایشگاهی (چکیده)
145 - Analytical solution for bending problem of moderately thick composite annular sector plates with general boundary conditions and loadings using multi-term extended Kantorovich method (چکیده)
146 - Three-dimensional transient analysis of functionally graded cylindrical shells subjected to asymmetric dynamic pressure (چکیده)
147 - Non-linear analysis of fiber-reinforced open conical shell panels considering variation of thickness and fiber orientation under thermo-mechanical loadings (چکیده)
148 - Analytical Approximations to Nonlinear Vibration of a Clamped Nanobeam in Presence of the Casimir Force (چکیده)
149 - Bending Analysis of Piezolaminated Rectangular Plates under Electromechanical Loadings Using Multi-Term Extended Kantorovich Method (چکیده)
150 - Bending analysis of laminated sector plates with polar and rectilinear orthotropy (چکیده)
151 - Analytical solutions for adhesively bonded composite single-lap joints under mechanical loadings using full layerwise theory (چکیده)
152 - Accurate determination of stress distributions in adhesively bonded homogeneous and heterogeneous double-lap joints (چکیده)
153 - Analytical solution of piezolaminated rectangular plates with arbitrary clamped/simply-supported boundary conditions under thermo-electro-mechanical loadings (چکیده)
154 - Dynamic Pull-in Investigation of a Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Ramp-Input Voltage and the Casimir Force (چکیده)
155 - On the Response of Clamped-Clamped Nano-Electro-Mechanical Beam under Mechanical Shock Incorporating the Casimir Force (چکیده)
156 - Interlaminar stresses in general thick rectangular laminated plates under in-plane loads (چکیده)
157 - Investigation of Dynamic Pull-in Instability in Clamped-Clamped Nanobeam-Based NEMS Devices under Intermolecular Surface Forces (چکیده)
158 - بهینه سازی اتصال چسبی استوانه ای کامپوزیتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
159 - بررسی ارتعاشات و ناپایداری های فلاتر و دیورژانس در نانولوله های کربنی حاوی سیال براساس تئوری تیر تیموشنکو (چکیده)
160 - مدلسازی سیستم ترمیم کامپوزیتی خطوط لوله ی نفت و گاز دارای نشتی (چکیده)
161 - Response of multiwall carbon nanotubes to impact loading (چکیده)
162 - Investigating Nonlinear Vibration of a Fully Clamped Nanobeam in Presence of the van der Waals Attraction (چکیده)
163 - Stress Analysis of Heterogeneous Double-Sided Strap Joints under Mechanical Loading Using Full Layerwise Theory (چکیده)
164 - تحلیل خمش پنلهای استوانه ای چندلایه ی کامپوزیتی با شرایط مرزی عمومی با روش کانتروویچ توسعه یافته ی چند جمله ای (چکیده)
165 - Analytical approximations to nonlinear vibration of clamped nano-electro-mechanical beam in presence of the Casimir force (چکیده)
166 - Nonlinear dynamic modeling of fast polypyrrole (PPy) based trilayer bending actuators (چکیده)
167 - Thermal Bending Analysis of Moderately Thick Laminated Shell Panels with General Boundary Conditions Using Multi-Term Extended Kantorovich Method (چکیده)
168 - Localized Thermal Analysis of Adhesively Bonded Single-lap Joints using Full Layerwise Theory (چکیده)
169 - Non‐linear analysis of moderately thick laminated plates and shell panels under thermo‐mechanical loadings (چکیده)
170 - A study on dynamic behaviour of functionally graded thick hollow circular cylinders (چکیده)
171 - Analytical Localized Thermo-Mechanical Analysis of Bi-Material Thermostats using the Full Layerwise Theory (چکیده)
172 - Transient dynamic and free vibration analysis of functionally graded truncated conical shells with non-uniform thickness subjected to mechanical shock loading (چکیده)
173 - Transient response of laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under general dynamic loadings (چکیده)
174 - An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
175 - Interlaminar stresses in thick rectangular laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
176 - Analytical solution for bending of moderately thick radially functionally graded sector plates with general boundary conditions using multi-term extended Kantorovich method (چکیده)
177 - The Effects of Segmentation in Above Knee Prosthesis during the Swing Phase (چکیده)
178 - معرفی حساسیت ها و به کار گیری آن در انتخاب اجزاء خودروی هیبرید- الکتریک (چکیده)
179 - طراحی الگوریتم تصمیم گیری جهت انتخاب بهترین چیدمان سیستم انتقال قدرت هیبرید الکتریک، در خودروهای سدان (چکیده)
180 - بررسی تاثیر موتور احتراقی بر عملکرد خودروی هیبرید موازی و ارائه الگوریتم انتخاب موتور (چکیده)
181 - تاثیر تعداد رزوه و عمق نفوذ پیچ اورتوپدی بر استرس شیلدینگدر استخوان سالم و دچار پوکی (چکیده)
182 - A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
183 - بهینه سازی مخازن جدار ضخیم کامپوزیتی با فشار بالا (چکیده)
184 - Static and transient analysis of laminated cylindrical shell panels with various boundary conditions and general lay‐ups (چکیده)
185 - مقایسه عملکردی سیستم انتقال قدرت در خودروهای هیبرید سری، پیش موازی و پس موازی (چکیده)
186 - Analytical dynamic modeling of fast trilayer polypyrrole bending actuators (چکیده)
187 - Thermal shock analysis and thermo-elastic stress waves in functionally graded thick hollow cylinders using analytical method (چکیده)
188 - Hybrid layerwise-differential quadrature transient dynamic analysis of functionally graded axisymmetric cylindrical shells subjected to dynamic pressure (چکیده)
189 - Two-dimensional dynamic analysis of thermal stresses in a finite-length FG thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using an analytical method (چکیده)
190 - Analytical Solution for Two-Dimensional Dynamic Response Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Finite Length Subjected to Impact Loading (چکیده)
191 - A New Controlling Parameter in Design of Above Knee Prosthesis (چکیده)
192 - Transient Analysis of Rectangular Laminated Plates Subjected to Dynamic Transverse Loading Using a Layerwise Theory (چکیده)
193 - مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA (چکیده)
194 - SEP Controlling Parameter in Design of Above Knee Prosthesis with Moving Ankle (چکیده)
195 - Free vibration analysis of moderately thick rectangular laminated composite plates with arbitrary boundary conditions (چکیده)
196 - Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model (چکیده)
197 - Analytical solution of functionally graded plates with any combination of clamped and simply supported boundary conditions under transverse mechanical loading (چکیده)
198 - Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model (چکیده)
199 - Transient and Dynamic Stress Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Thermal Shock Loading Using an Analytical Method (چکیده)
200 - Transient Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Circular Cylinders under Mechanical Loadings (چکیده)
201 - Analytical solution for bending analysis of thick orthotropic sector plates (چکیده)
202 - Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
203 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
204 - Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes (چکیده)
205 - تحلیل تنش های دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوک مکانیکی به روش تحلیلی (چکیده)
206 - Simulation of DNA Dielectrophoresis by Finite Element Method (چکیده)
207 - تحلیل دینامیکی ربات مارمانند در حرکت موج شکل بر اساس دو منحنی Serpenoid متقارن و غیر متقارن (چکیده)
208 - تحلیل دینامیک مستقیم ربات موازی صفحهای PRR با استفاده از روش متعامد تکمیلی طبیعی (چکیده)
209 - تحلیل استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
210 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
211 - حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی (چکیده)
212 - Transient analysis of functionally graded THICK HOLLOW Circular cylinders under (چکیده)
213 - Time history analysis of stresses in functionally graded thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using analytical method (چکیده)
214 - Analysis of interlaminar stresses in general cross-ply laminates with distributed piezoelectric actuators (چکیده)
215 - Static Analysis of Antisymmetric Cross-Ply Thick Laminated Plates Using a Layerwise Theory: The Lévy-Type Solution (چکیده)
216 - Analysis of Dynamic Interlaminar Stresses in Antisymmetric Angle-ply Composite Laminated Plates (چکیده)
217 - Through Thickness Stress Analysis of Composite Adhesively Thick Bonded Joints Using Energy and Variational Methods (چکیده)
218 - Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
219 - تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی (چکیده)
220 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
221 - Analytical solutions for bending analysis of rectangular laminated plates with arbitrary lamination and boundary conditions (چکیده)
222 - Non-linear bending analysis of laminated composite plates using generalized differential quadrature method (چکیده)
223 - Bending Analysis of Laminated Composite Plates with Arbitrary Boundary Conditions (چکیده)
224 - AN ANALYTICAL SOLUTION FOR BENDING AND VIBRTION ANALYSIS OF TAPERED COMPOSITE BEAMS (چکیده)
225 - Linear and Non-linear Analyses of Functionally Graded Plates Using Generalized Differential Quadrature Method (چکیده)
226 - بررسی اثر استفاده از مواد هدفمند (FGMs) در ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- استخوان (چکیده)
227 - Accurate determination of coupling effects on free edge interlaminar stresses in piezoelectric laminated plates (چکیده)
228 - Non-Linear Analysis of Interlaminar Stresses in Composite (چکیده)
229 - A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints (چکیده)
230 - Analytical Solution of Strain Energy Release Rate in Cracked Functionally Graded Bimaterial Beams (چکیده)
231 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Laminates Subjected to Transient Vibration (چکیده)
232 - Analytical Stress Analysis of Rotating Beam Due to Material Discontinuities (چکیده)
233 - Frequency and Time Response of Rotors Longitudinal Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
234 - تحلیل خمش ورقهای چند لایه کامپوزیتی با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
235 - Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency (چکیده)
236 - Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing (چکیده)
237 - بررسی روشهای مختلف بهینه سازی سازه های کامپوزیتی (چکیده)
238 - ارائه روش نوین حل دقیق در تحلیل استاتیکی صفحات مرکب هوشمند با شرایط مرزی مختلف (چکیده)
239 - Non-linear Bending Response of Functionally Graded Beams Under Transverse Loads (چکیده)
240 - Theorical Analysis of Piezoelectric Hybrid Plates (چکیده)
241 - Analysis of Functionally Graded Cylindrical Shells Subjected to Mechanical and Thermal Loadings (چکیده)
242 - Analytical Study of Piezoelectric Actuated Laminates under Transverse Loading (چکیده)
243 - Frequency Analysis of Atomic Force Microscopy Cantilevers in a Dynamic Mode Considering Tip Mass and Moment of Inertia (چکیده)
244 - تحلیل استاتیکی صفحات کامپوزیتی هوشمند با روش نوین حل دقیق (چکیده)
245 - Ant Colony Optimization Applied to Discrete and Continuous Structural Problems (چکیده)
246 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
247 - Computer Simulation of Bone Remodeling Model Including Cellular Accomodation Effect (چکیده)
248 - Ant Colony Optimization of Hybrid Laminates for Minimum Cost and Weight (چکیده)
249 - A Study of Piezoelectric Laminated Composite Beams Subjected to Electro-Mechanical Loadings (چکیده)
250 - Computer Simulation of Trabecular Bone Remodeling: Role of Cellular Accommodation in Time-Dependent Simulations (چکیده)
251 - Analytical Solution for Nonlinear Bending of FGM Plates by a Layerwise Theory (چکیده)
252 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect (چکیده)
253 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Material Properties (چکیده)
254 - Studies on Dynamic Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinders (چکیده)
255 - Analytical Determination of Free Edge Stresses in Composite Laminates with Piezoelectric Layers (چکیده)
256 - تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو (چکیده)
257 - U-Bending Analysis with an Emphasis on Influence of Hardening Models (چکیده)
258 - تحلیل تنشهای برون صفحه ای در صفحات کامپوزیتی با لایه گذاری متعامد تحت ارتعاشات آزاد (چکیده)
259 - کنترل فعال ارتعاشات تیرهای کامپوزیتی با استفاده از لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
260 - تعیین موقعیت مناسب سیبک فرمان خودرو در سیستم های فرمان رک و پینیون (چکیده)
261 - Rotors Frequency and Time Response of Torsional Vibration Using Hybrid Modeling (چکیده)
262 - Nonlinear Edge Effect Analysis Of Laminated Beams With Piezoelectric Layers (چکیده)
263 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
264 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Plates Subjected to Free Vibration (چکیده)
265 - Separation of Fracture Modes in Functionally Graded Material Beams (چکیده)
266 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
267 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect: a Computer Simulation (چکیده)
268 - Higher-Order Coupled and Uncoupled Analyses of Free Edge Effect of Piezoelectric Laminates under Mechanical Loadings (چکیده)
269 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates in Cylindrical Bending under Thermomechanical Loadings Based on a Layerwise Theory (چکیده)
270 - A more comprehensive modeling of atomic force microscope cantilever (چکیده)
271 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
272 - A New Approach for the Analysis of Functionally Graded Beams (چکیده)
273 - Modification of fracture toughness of isotactic polypropylene with a combination of EPR and CaCO3 pa (چکیده)
274 - Edge effects of uniformly loaded cross - ply composite laminates (چکیده)
275 - An ant colony optimization approach to multi-objective optimal design of symmetric hybrid laminates for maximum fundamental frequency and minimum cost (چکیده)
276 - A study on thermal behaviour of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
277 - Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene (چکیده)
278 - Analysis of laminated composite beams using layerwise displacement theories (چکیده)
279 - تحلیل الاستیک و الاستیک-پلاستیک تغییر شکل های بزرگ به روش اجزاء محدود لاگرانژی همگرد (چکیده)
280 - Three-dimensional stress analysis of rotating composite beams due to material discontinuities (چکیده)
281 - Deformation and stress analysis of circumferentially fiber-reinforced composite disks (چکیده)
282 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
283 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
284 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
285 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
286 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)