بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: افغانستان


موارد یافت شده: 48

1 - نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان (چکیده)
2 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
3 - تبیین جایگاه قدرت نرم در افزایش نقوذ سیاسی ایران در افغانستان مورد: همکاری های علمی ایران – افغانستان (چکیده)
4 - سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال‌های 2001 تا 2017 (چکیده)
5 - بازخوانیِ گفتمان اسلام سیاسیِ افغانستان از منظر امام خمینی -ره- -1989-1979م.- (چکیده)
6 - تبیین ساختاری دگردیسیِ احزاب افغانستان از نظامی‌گری به مصالحه-نمونه‌پژوهی: حزب اسلامی گلبدین حکمتیار- (چکیده)
7 - گذار از نقش فرهنگ به دانش و اقتصاد در توسعه پایدار ایران-افغانستان (چکیده)
8 - دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا- (چکیده)
9 - بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی (چکیده)
10 - تحلیل چالشهای هیدروپلیتیکی ایران و افغانستان در رود هیرمند بر اساس دیدگاه ژئوپلیتیک انسان گرا (چکیده)
11 - استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهار (چکیده)
12 - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود (چکیده)
13 - حقابه هلمند و پیشینه آن (چکیده)
14 - هزاره های شیعه و ساختار قدرت در افغانستان (از دوره پیشامدرن تا سقوط طالبان) (چکیده)
15 - دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجی (چکیده)
16 - چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان (چکیده)
17 - ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستان (چکیده)
18 - تحلیلی بر توزیع فضایی مهاجرین افغانستانی استان خراسان رضوی طی سال های 92-1382 (طرح آمایش 5 تا 9) (چکیده)
19 - بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بین‌الملل بر فرآیند تصمیم‌گیری و عملکرد صادراتی شرکت‌های صادرکننده زعفران (چکیده)
20 - آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا (چکیده)
21 - روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوّم (1320 – 1357ش.) (چکیده)
22 - دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد (چکیده)
23 - مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (چکیده)
24 - رخج (چکیده)
25 - تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد (چکیده)
26 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
27 - برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان (چکیده)
28 - تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان (چکیده)
29 - شبکه اجتماعی مهاجران افغان در مشهد (مورد پژوهش : مهاجران ساکن شهرک گلشهر) (چکیده)
30 - پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران) (چکیده)
31 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
32 - بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای شرقی ایران(خراسان رضوی – افغانستان) (چکیده)
33 - همگرایی و واگرایی در افغانستان (چکیده)
34 - نقش زبان و ادبیات روسی در پیوند ملت های فارس زبان (چکیده)
35 - شیعیان در فرآیندِ نوینِ قانونِ اساسی‌سازی، مطالعه موردی: قانون اساسی افغانستان (چکیده)
36 - بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق (چکیده)
37 - علامه اقبال لاهوری و افغانستان (چکیده)
38 - هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
39 - هیدروپلیتیک حوضه هریرود و اثرات آن بر روابط ایران ،ترکمنستان و افغانستان (چکیده)
40 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
41 - عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان (چکیده)
42 - اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب (چکیده)
43 - جایگاه افغانستان در سیاست های نرم افزاری آمریکا (چکیده)
44 - همکاریهای آبی و توسعه امنیت انسانی در ایران،افغانستان و ترکمنستان (چکیده)
45 - چالش های اجرای قانون اساسی در افغانستان (چکیده)
46 - سنجش و تحلیل نگرشی صادرکنندگان استان خراسان به افغانستان به منظور ارائه راهکارهای مناسب (با تاکید بر مدل SWOT) (چکیده)
47 - ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT (چکیده)
48 - بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره (چکیده)