بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: علما


موارد یافت شده: 37

1 - تکنولوژی عملکرد انسانی بدیل مناسب جهت توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
2 - تحلیل کانونی رابطه سلامت سازمانی مدرسه با کیفیت زندگی معلمان ابتدایی (چکیده)
3 - بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
4 - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (چکیده)
5 - تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان (چکیده)
6 - رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
7 - بررسی نقش عوامل فردی و فنآوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
8 - تاریخ بیهق اثری ملخص (چکیده)
9 - اخلاق مناظره در فضای اسلامی با تأکید بر شیوه مناظرت حضرت رضا (ع) با علمای ادیان مختلف (چکیده)
10 - نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (چکیده)
11 - نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
12 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری (چکیده)
13 - وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد (چکیده)
14 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
15 - واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان (چکیده)
16 - نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان (چکیده)
17 - بازتاب نمادین نقد و نفی قدرتِ مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه (چکیده)
18 - تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان (چکیده)
19 - بررسی افسردگی معلمان مدارض عادی ی استثىائی ی رابط آن با فرس دًگی ضغلی (چکیده)
20 - تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد) (چکیده)
21 - نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش (چکیده)
22 - گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
23 - بررسی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی معلمان (چکیده)
24 - رابطه خودکارآمدی معلمان با کیفیت زندگی در مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
25 - ابن شهراشوب در نگاه رجالیان (چکیده)
26 - الجر علی الجوار بین الرفض والقبول (چکیده)
27 - موانع و راهبردهای موجود بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقطع ابتدایی شهرستان گناباد (چکیده)
28 - بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی (چکیده)
29 - بررسی نقش سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90- 1389 (چکیده)
30 - بررسی ادبیات حماسی علمای فارس در شکل گیری مبارزات مردمی در جنگ جهانی اول (چکیده)
31 - صورتبندی مذهبی سیاسی جامعه ایرانی در عصرصفویه (چکیده)
32 - تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر (چکیده)
33 - رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟ (چکیده)
34 - نقش علمای فارس در نهضتهای ضد استعماری ایران معاصر (چکیده)
35 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
36 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
37 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)