بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مطالعات تربیتی و روانشناسی


موارد یافت شده: 72

1 - وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته (چکیده)
2 - تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی (چکیده)
3 - بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد (چکیده)
4 - بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی (چکیده)
5 - بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6 - سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
7 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی (چکیده)
8 - رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوری (چکیده)
9 - روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها (چکیده)
11 - بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها (چکیده)
12 - بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خواف (چکیده)
13 - رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی (چکیده)
14 - بررسی الگوی سازمان دهی برنامه درسی جاری سطح یک حوزه علمیه و ارایه ویژگی های مطلوب آن با توجه به رویکرد تلفیقی مضمون محور (چکیده)
15 - مقایسه وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر مشهد (چکیده)
16 - ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
17 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
18 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
19 - تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید (چکیده)
20 - مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت (چکیده)
21 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
22 - نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن (چکیده)
23 - خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
24 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران (چکیده)
25 - مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
26 - شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان و تحلیل مقایسه ای با سایر استان های کشور (چکیده)
27 - تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها (چکیده)
28 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
29 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
30 - مقایسه سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
31 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
32 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
33 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی (چکیده)
34 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
35 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
36 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
37 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
38 - بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت (چکیده)
39 - مقایسه اثر تجربه و آموزش بر روی خطای ادراک بینایی (چکیده)
40 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
41 - رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویت (چکیده)
42 - رابطه هویت و علائم روان شناختی در دانش آموزان مشهد (چکیده)
43 - بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر (چکیده)
44 - مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی (چکیده)
45 - بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها (چکیده)
46 - مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (چکیده)
47 - مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده (چکیده)
48 - نگرش رؤسای دانشگاه‌ها به برنامه‌ریزی دانشگاهی در ایران (چکیده)
49 - تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر افزایش انگیزش (چکیده)
50 - تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس (چکیده)
51 - بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (چکیده)
52 - بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان (چکیده)
53 - بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی (چکیده)
54 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
55 - چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانی (چکیده)
56 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
57 - بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی (چکیده)
58 - شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در (چکیده)
59 - بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی (چکیده)
60 - نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه ها (چکیده)
61 - بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی (چکیده)
62 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)
63 - ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذير (چکیده)
64 - تأثير آموزش ضمن خدمت بر ميزان كارآئي و بهره وري مديران و كاركنان مدارس (چکیده)
65 - بررسی تحولات نگرشی و هویتی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
66 - روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي (چکیده)
67 - بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابي (چکیده)
68 - سنجش اثربخشی کارگاه‌های آموزشی مهارتهای سواد اطلاعاتی (چکیده)
69 - بررسي ديدگاه مسؤولان بخش‌هاي مختلف كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌ها درباره وظايف با دانش و مهارت‌هاي حر (چکیده)
70 - شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان (چکیده)
71 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
72 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده)