بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masood Khoshsaligheh


موارد یافت شده: 124

1 - Review of The Translation of Realia and Irrealia in Game Localization: Culture-Specificity between Realism and Fictionality (چکیده)
2 - Replotting and recharacterisation in dubbing: Renarration of audiovisual fiction (چکیده)
3 - Stereotypes in a Multilingual Film: A Case Study on Issues of Social Injustice (چکیده)
4 - Translation of multilingual films in Iran in Persian dubbing (چکیده)
5 - Review of Theatre Translation: A Practice as Research Model. Palgrave 2021 (چکیده)
6 - Personality Description of Iranian Pre-eminent Literary Translators: Didactic Implications (چکیده)
7 - Dubbing Varieties in the Iranian Mediascape: Typology Revisited (چکیده)
8 - Persian Audio Description Quality of Feature Films in Iran: The Case of Sevina (چکیده)
9 - دوبله فیلم‌های فرانسوی و انگلیسی‌زبان به فارسی در سامانه‌های ویدئو به‌درخواست (چکیده)
10 - Translation Solutions in Professional Video Game Localization in Iran (چکیده)
11 - Review of Liu (2020): Corpus-Assisted Translation Teaching: Issues and Challenges (چکیده)
12 - Eyetracking the impact of subtitle length and line number on viewers’ allocation of visual attention (چکیده)
13 - رابطه کیفیت صدا و شخصیت‎‌پردازی: موردپژوهی دوبله رسمی فارسی سریال شرلوک (چکیده)
14 - Review of Innovation and Expansion in Translation Process Research (چکیده)
15 - خوانش واژگان دارای نیم‌فاصله در زیرنویس فیلم با استفاده از ردیاب چشمی: موردپژوهشی ترجمه فارسی دو فیلم فرانسوی (چکیده)
16 - ملاحظات انتخاب صدا و صداپیشه در دوبله فارسی فیلم و سریال خارجی (چکیده)
17 - An Experiment on Amateur and Professional Subtitling Reception in Iran (چکیده)
18 - Cultural Mediation and Gatekeeping in Dubbing of American Feature Films on Iranian Television (چکیده)
19 - درآمدی بر جایگاه و وضعیت توصیف شفاهی در ایران (چکیده)
20 - Synchrony and Translation Quality in Persian Unauthorized Dubbing in Iran (چکیده)
21 - Subtitling in the Iranian Mediascape: Towards a Culture-Specific Typology (چکیده)
22 - AmericanHouse of Cardsin Persian: culture and ideology in dubbing in Iran (چکیده)
23 - Review of Translation and Emotion (چکیده)
24 - دیدگاه مترمان غیرحرفه‌ای به اخلاق در فرایند زیرنویس فیلم‌های انگلیسی‌زبان به فارسی (چکیده)
25 - زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی (چکیده)
26 - Fiction Translation Expectancy Norms in Iran: A Quantitative Study of Reception (چکیده)
27 - Dubbing Viewers in Cyberspaces: A Netnographic Investigation of the Attitudes of a Persian-language Online Community (چکیده)
28 - Video game localisation in Iran: a survey of users’ profile, gaming habits and preferences (چکیده)
29 - The Issues of Culture and Politics in Redubbing Anglophone Films in Iran (چکیده)
30 - Insights into Iranian younger audience of Persian amateur subtitling: a reception study (چکیده)
31 - Stress in Written and Sight Translation in Training Setting (چکیده)
32 - Media Localization in Iran: Pitfalls in Research and Practice (چکیده)
33 - سیاست ممیزی در دوبله رسمی در ایران: مورد پژوهشی سه‌گانۀ پدر خوانده در زبان فارسی (چکیده)
34 - English Translator Training Curriculum Revisited: Iranian Trainees Perspectives (چکیده)
35 - Anglophone allusions in Persian dubbing: the case study of Tarantino's films (چکیده)
36 - مقایسۀ حرکات چشمی در خوانش واژگان قاموسی و دستوری زیرنویس‌های فارسی با استفاده از فناوری ردیاب چشمی (چکیده)
37 - The Portrayal of Women in English Films Localized into Persian (چکیده)
38 - Audiovisual Accessibility for the Deaf and Hard of Hearing in Iran (چکیده)
39 - دیدگاه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی به مهارت‌های کار تیمی در کلاس آموزش زیرنویس (چکیده)
40 - تاثیر گرته‌برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران (چکیده)
41 - Amateur subtitling in a dubbing country: The reception of Iranian audience (چکیده)
42 - Iranian Amateur Subtitling Apparatus: A Qualitative Investigation (چکیده)
43 - Review of Diaz-Cintas, Jorge Díaz & Kristijan Nikolić, eds. (2018) Fast-Forwarding with Audiovisual Translation (چکیده)
44 - روش‌های ترجمۀ آواختنی آهنگ‌ها در دوبلۀ فارسی پویانمایی لوراکس (چکیده)
45 - بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی (چکیده)
46 - Despotism and Translation in Iran: The Case of Naseri House of Translation as the First State Translation Institution (چکیده)
47 - Translation and the Media in Iran: Issues in Research and Didactics (چکیده)
48 - انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای (چکیده)
49 - Insertion or voice-off in rendition of graphic codes: an experiment in Persian dubbing (چکیده)
50 - Iranian Literary Translators’ Emotional Intelligence: Description of Facets (چکیده)
51 - Implementing Project-based Learning in a Persian Translation Class: A Mixed-methods Study (چکیده)
52 - Audiovisual Retranslation in Iran and the Socio-cultural Premises of the Time (چکیده)
53 - بررسی هم‏آیندها در شفافیت و روانی متن ترجمه‌شده -موردپژوهی کتاب بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات- (چکیده)
54 - Voice-over Translation of News Programs on Television: Evidence from Iran (چکیده)
55 - ترجمه نشانه نظام گرافیکی: مطالعه موردی دو نسخه دوبله حرفه ای (چکیده)
56 - Translators’ Image in Iranian Feature Films: A Sociological Perspective (چکیده)
57 - Applying Multimodal Transcription to Persian Subtitling (چکیده)
58 - Exploring the Attitudes and Expectations of Iranian Audiences in Terms of Professional Dubbing into Persian (چکیده)
59 - Seeking Source Discourse Ideology by English and Persian Translators: A Comparative Think Aloud Protocol Study (چکیده)
60 - Translation and cross-cultural adaptation of the hip disability and osteoarthritis score into persian language: Reassessment of validity and reliability (چکیده)
61 - The Emotional Intelligence of Iranian Prominent Literary Translators across Genders (چکیده)
62 - نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی (چکیده)
63 - Relevance of Emotioncy in Dubbing Preference: A Quantitative Inquiry (چکیده)
64 - Didactics of Audiovisual Translation in Iran So Far: Prospects and Solutions (چکیده)
65 - نقشه‌ای توصیفی مطالعات ترجمه در ایران براساس پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد (چکیده)
66 - A Sketch of Audiovisual Translation Studies in Iran (چکیده)
67 - Learners’ Input on Teaching Persian Translation: Empirical Findings on Ideals, Flaws and Expectations (چکیده)
68 - PERSONALITY TYPE AND TRANSLATION PERFORMANCE OF PERSIAN TRANSLATOR TRAINEES (چکیده)
69 - The reception of Persian dubbing: a survey on preferences and perception of quality standards in Iran (چکیده)
70 - A socio-cultural study of taboo rendition in Persian fansubbing: an issue of resistance (چکیده)
71 - نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (چکیده)
72 - عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) (چکیده)
73 - Severity of Types of Violations of Research Ethics: Perception of Iranian Master’s Students of Translation (چکیده)
74 - Translation profession in Iran: current challenges and future prospects (چکیده)
75 - فرآیند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران (چکیده)
76 - Narrative intelligence represented in translational success: issues of coherence, gaps, complexity and aesthetics (چکیده)
77 - هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی (چکیده)
78 - Web-based Unofficial Dubbing into Persian: The Status Quo (چکیده)
79 - Exploring the Rendition of Humor in Dubbed English Comedy Animations into Persian (چکیده)
80 - چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما (چکیده)
81 - Through the Iranian Fansubbing Glass: Insights into Taboo Language Rendition into Persian (چکیده)
82 - Synchrony strategies in voiced-over English nature documentaries into Persian: implications for research and training (چکیده)
83 - بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید (چکیده)
84 - Dubbing v. Subtitling in Rendition of Visual Verbal in English to Persian Audiovisual Translation (چکیده)
85 - Typology of Capitals Expected and Received by Iranian Translators (چکیده)
86 - Technology in Translation in English Translation Master’s Program: Students’ Perspectives (چکیده)
87 - Exploring the Singability of Songs in A Monster in Paris Dubbed into Persian (چکیده)
88 - Ideological Considerations and Practice in Official Dubbing in Iran (چکیده)
89 - Exploring Polish Students’ Perception of Plagiarism: Instances and Types (چکیده)
90 - Product Norms of Website Localization into Persian (چکیده)
91 - مقایسه میزان کاربرد گفتار مستقیم (آزاد) و گفتار غیرمستقیم در رمانس و رمان های فارسی (چکیده)
92 - دلایل سرقت ‌علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های زبان های خارجی (چکیده)
93 - نقد کتاب روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه (چکیده)
94 - بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران (چکیده)
95 - تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار (چکیده)
96 - راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی (چکیده)
97 - هوش روایی و کیفیت ترجمه (چکیده)
98 - Cultural Orientations of Iranian English Translation Students: Do Gender and Translation Quality Matter (چکیده)
99 - توانش‌های هدف در آموزش مترجم فارسی و انگلیسی (چکیده)
100 - Translation as a Profession in Iran from a Sociological Perspective (چکیده)
101 - Socio-Cultural and Technical Issues in Non-Expert Dubbing: A Case Study (چکیده)
102 - Attitude of Iranian Graduate Students toward English: A Case Study (چکیده)
103 - مقایسه رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمه فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه (چکیده)
104 - امتیاز دهی ترجمه در آموزش مترجم انگلیسی (چکیده)
105 - The Translation Construed by Students in Translator Training Programs in Iran (چکیده)
106 - Categorization of the Fiction Translation Expectancy Norms to Iranian Undergraduate Readership (چکیده)
107 - مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی (چکیده)
108 - Translation of Taboos in Dubbed American Crime Movies into Persian (چکیده)
109 - بررسی توصیفی پیشگفتارهای مترجم در آثار محمد قاضی (چکیده)
110 - Attention to Indications to Embedded Ideologies in Discourse across Translation Educational Levels and Gender (چکیده)
111 - بازخورد دانشجویان ترجمه انگلیسی درباره رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
112 - بررسی دیدگاه مترجمان جوان به اخلاق ترجمه در ترجمه ادبی: پژوهشی کیفی (چکیده)
113 - Book Review of Critical Readings in Translation Studies, 2010, Edited by Mona Baker, Routledge (چکیده)
114 - اقتباس؛ رویکردی اجتماعی- فرهنگی در ترجمه (مطالعة موردی اقتباس آرنولد از داستان رستم و سهراب) (چکیده)
115 - A Translation Criticism: A Critical Study of Discourse in Translation (چکیده)
116 - Soft Spots of English Language Teachers in Private Language Schools in Mashhad (چکیده)
117 - Demographics of English Translation Program: A Case Study of Iranian Undergraduates (چکیده)
118 - The Place of Translation Technologies in Iranian Translator Training Programs (چکیده)
119 - Exploring Ideological Discourse Structures in English and Persian Translator Education (چکیده)
120 - Vocabulary Learning Strategies Employed By Iranian EFL Learners And Their Relations to Listening Performance (چکیده)
121 - Social Constructivism in English and Persian Translation Class (چکیده)
122 - EFL Competence, Translation Competence, or Translator Competence: An Unfortunate Compromise (چکیده)
123 - Responses to Unfounded Accusation across Cultures (چکیده)
124 - Insight from EMT for Translator Training in Iran (چکیده)