مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. راضیه شاهی مریدی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , احمد ندیمی , محسن حسینعلی زاده , حسن یگانه , ارزیابی و پهنه‌بندی پتانسیل ترسیب کربن در اندامهای گیاهی کلزا (Brassica napus L) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته ، شهرستان گرگان), پزوهش های زراعی کاربردی, دوره (35), شماره (3), سال (2023-8), صفحات (110-137)
 2. محسن آب شناس , بهنام کامکار , افشین سلطانی , حسین کاظمی , پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر تناسب اراضی کشت کلزا (Brassica napus L.) در استان مازندران با استفاده از مدل‌های ریز مقیاس نماییSDSM و Lars-WG, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (15), شماره (4), سال (2024-2), صفحات (843-862)
 3. مارال نیازمرادی , حسین کاظمی , جاوید قرخلو , افشین سلطانی , بهنام کامکار , اثرات زیست محیطی آفت‌کش‌های مصرفی مزارع گندم شهرستان بندر ترکمن، استان گلستان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2022-12)
 4. راضیه شاهی مریدی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (27), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (197-215)
 5. زهره امدادی , سید محمد باقر حسینی , محمد رضا جهانسوز , بهنام کامکار , ارزیابی عملکرد ذرت علوفه‌ای Zea mays L.) در کشت مخلوط با لوبیا‌چیتی Phaseolus vulgaris L.) تحت شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی اسپرمیدین, تولید گیاهان زراعی, دوره (16), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (177-200)
 6. مصطفی کوزه گر کالجی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , حمید امیر نژاد , محسن حسینعلی زاده , ارزیابی و کمی‌سازی خدمات بوم‌سازگان در یک کشت بوم گندم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2021-11)
 7. سمانه لطفی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , حمیدرضا شاه حسینی , ارزیابی وضعیت پایداری در بوم نظام‌های زراعی کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان کلاله، استان گلستان), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2022-5)
 8. سیداسماعیل رضوی , بهنام کامکار , حمیدرضا صادقی پور , بررسی تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی با استفاده از چهار گونه قارچ گندروی خاکزی و چوبزی, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (4), سال (2014-7), صفحات (331-346)
 9. ساجده ترابی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , مرضیه یوسفی , بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک, کشاورزی بوم شناختی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (42-51)
 10. ابوالفضل درخشان , مرتضی گرزین , اسماعیل قربانپور , امید سنجولی , بهنام کامکار , تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.), پژوهش علف های هرز, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (1-15)
 11. حسین رضوانی , جعفر اصغری , سیدمحمدرضا احتشامی , بهنام کامکار , مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان, تولید گیاهان زراعی, دوره (6), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (187-214)
 12. مهین نوذری نژاد , ابراهیم زینلی , افشین سلطانی , الیاس سلطانی , بهنام کامکار , کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب, تولید گیاهان زراعی, دوره (6), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (117-135)
 13. لیلا عشقی , بهنام کامکار , مجید پوریوسف , استفاده از مدلهای چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس), تولید گیاهان زراعی, دوره (20), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (121-143)
 14. نیکتا نجاری کلانتری , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , پی‌جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ‌های مقاوم دو گونه فالاریس Phalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق‌قلا, پژوهش علف های هرز, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (85-97)
 15. حسین کاظمی پشت مساری , زین العابدین طهماسبی سروستانی , بهنام کامکار , شعبان شتایی , سهراب صادقی , پهنه بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP), تولید گیاهان زراعی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (123-139)
 16. کامبیز پوری , فریده اکبری , بهنام کامکار , تأثیر اختلاط بقایای گیاهی و خاک بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (19), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (207-212)
 17. حسین کاظمی پشت مساری , زین العابدین طهماسبی سروستانی , بهنام کامکار , شعبان شتایی , سهراب صادقی , ارزیابی روشهای زمین آمار جهت تخمین و پهنه‌بندی عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزی استان گلستان, دانش آب و خاک, دوره (22), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (201-220)
 18. امیر حجارپور , مرضیه یوسفی , بهنام کامکار , آزمون دقت شبیه ‏سازهای LARS-WG، WeatherMan و CLIMGENدر شبیه‏ سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف (گرگان، گنبد و مشهد), جغرافیا و توسعه, دوره (12), شماره (35), سال (2014-7), صفحات (201-216)
 19. نبی خلیلی اقدم , ابوالفضل مساعدی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش‌بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (19), شماره (4), سال (2012-9), صفحات (85-102)
 20. راحله عرب عامری , افشین سلطانی , ابراهیم زینلی , بهنام کامکار , فرهاد خاوری , برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره, علوم زراعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (1-15)
 21. مرضیه یوسفی , بهنام کامکار , جاوید قرخلو , روح اله فائز , محمدحسن هادی زاده , مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا, پژوهش علف های هرز, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (41-52)
 22. محمدحسین قربانی , هارتونیان , افشین سلطانی , بهنام کامکار , نقش پنجه ‏ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاک شور در فواصل ردیف و تراکم‎های مختلف, تولید گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (4), سال (2011-2), صفحات (125-142)
 23. نورالدین ایزدی , کامبیز مشایخی , اسماعیل چمنی , بهنام کامکار , بررسی اندام‌زایی و کالوس‌زایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرایط درون شیشه‌ای, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (18), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (119-132)
 24. فریده اکبری , کامبیز پوری , بهنام کامکار , سیدمجید عالیمقام , تأثیر بقایای گندم، یونجه، ذرت، سویا و پنبه بر محتوای پتاسیم خاک و جذب آن در گندم(Triticum aestivum L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (162-171)
 25. مرتضی اشراقی نژاد , بهنام کامکار , افشین سلطانی , اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره‏های فنولوژیک, تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (169-180)
 26. طوبی احمدامینی , بهنام کامکار , افشین سلطانی , اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندم, تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (131-152)
 27. محمدحسین قربانی , بهنام کامکار , ثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاک، تولید ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیم, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (1-19)
 28. عباسعلی سلیمانی , بهنام کامکار , ابراهیم زینلی , حسن مختارپور , اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی‏های کیفی علوفه ارزن نوتریفید, تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (143-160)
 29. قربانعلی رسام , ناصر لطیفی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2010-4), صفحات (617-626)
 30. حسین کاظمی , زین العابدین طهماسبی سروستانی , بهنام کامکار , شعبان شتایی , سهراب صادقی , پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی, دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (23), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (21-40)
 31. محمد جواد بیدادی , بهنام کامکار , امید عبدی , پهنه‏ بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره ‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS), تولید گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (175-187)
 32. سهراب صادقی , حسین کاظمی , زین العابدین طهماسبی سروستانی , بهنام کامکار , شعبان شتایی , ارزیابی روشهای درونیابی جهت تعیین پراکندگی برخی عناصر غذایی کم مصرف در اراضی کشاورزی استان گلستان, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (323-334)
 33. بهنام کامکار , ناصر باقرانی ترشیز , سید اسماعیل رضوی , ارزیابی سلامت سامانه‏ های زراعی تحت کشت گندم (Triticum aestivum) درحوزه قره‏ سو (شهرستان گرگان)بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت‏ کش ‏ها, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (97-115)
 34. نسیم مقدادی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , امیر حجارپور , پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (27-49)
 35. نسیم مقدادی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , امیر حجارپور , شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان, تولید گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (1-22)
 36. لیلا سالخورده , بهنام کامکار , جاوید قرخلو , زهرا عربی , بررسی تنوع زیستی علف‌های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‌سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS), پژوهش علف های هرز, دوره (6), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (61-70)
 37. محمد جواد بیدادی , بهنام کامکار , امید عبدی , حسین کاظمی , ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه قره ‏سو), دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (25), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (131-143)
 38. بهنام کامکار , هدی ذوالفقارنژاد , نفیسه خلیلی , ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (119-136)
 39. بهنام کامکار , نسیم مقدادی , تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازی, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-21)
 40. رحیم اژیرابی , بهنام کامکار , امید عبدی , مقایسه شاخص‎های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست برای پهنه‏بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگان, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (5), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (173-186)
 41. بهنام کامکار , امالبنین گرزین , نفیسه خلیلی , محمدحسین قربانی , کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی, به زراعی کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (218-228)
 42. امیرحسن خدابخشی , بهنام کامکار , نفیسه خلیلی , کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی, به زراعی کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (229-240)
 43. حسین رضوانی , جعفر اصغری , سید محمدرضا احتشامی , بهنام کامکار , بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان, زراعت دیم ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (46-52)
 44. حسین رضوانی , جعفر اصغری , سید محمدرضا احتشامی , بهنام کامکار , تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان, به زراعی کشاورزی, دوره (17), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (13-26)
 45. محمد علی درّی , بهنام کامکار , مهناز اقدسی , الهه کمشی کمر , تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (189-200)
 46. نفیسه خلیلی , بهنام کامکار , امیرحسن خدابخشی , کمّی‏ سازی و تحلیل واکنش های جوانه‏ زنی گیاه دارویی مرزه به دما و تنش شوری, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (8), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (83-92)
 47. محمد علی درّی , بهنام کامکار , مهناز اقدسی , الهه کمشی کمر , اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (67-86)
 48. محمد تقی فیض بخش , بهنام کامکار , حسن مختارپور , محمد اسماعیل اسدی , واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (25-49)
 49. حامد اکبری , ابوالفضل درخشان , بهنام کامکار , سید علی محمد مدرس ثانوی , مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (543-552)
 50. نیلوفر نصرالهی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS), تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (3), سال (2015-7), صفحات (159-182)
 51. سلیم فرزانه , بهنام کامکار , فرشید قادری فر , محمدعلی چگینی , بررسی ارتباط وقوع مراحل فنولوژیکی و ویژگی‏های مورفولوژیکی با کمیّت و کیفیت بذر چغندرقند, تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (115-138)
 52. سماعیل محمدی احمد محمودی , بهنام کامکار , امید عبدی , مقایسه روش زمین‏ آمار و استفاده از داده‏ های سنجش از دور به‏ منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی:اراضی مزرعه نمونه استان گلستان), تولید گیاهان زراعی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (57-66)
 53. اسماعیل محمدی احمد محمودی , بهنام کامکار , امید عبدی , تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (47-69)
 54. سلیم فرزانه , بهنام کامکار , فرشید قادری فر , محمدعلی چگینی , بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (22), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (78-103)
 55. ابوالفضل درخشان , نیکتا نجاری کلانتری , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , مقاومت علف‏های هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) و شلمی (Rapistrum rugosum) به علف‏کش تری‏بنورون متیل در آق‏قلا, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (199-205)
 56. نیلوفر نصراللهی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , مکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (397-411)
 57. معصومه رحمت زاده , بهنام کامکار , رضا علی نژاد سراجی , تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه و نحوی از بین بردن آن بر خصوصیات کیفی و درآمد توتون تیپ گرم‏خانه‏ای (K326), تولید گیاهان زراعی, دوره (9), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (19-33)
 58. امیر حجارپور , نسیم مقدادی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (169-181)
 59. نیلوفر نصراللهی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , سهراب صادقی , ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS), پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (29), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (83-94)
 60. ابراهیم زینوند لرستانی , بهنام کامکار , سید اسماعیل رضوی , بررسی اثر عوامل مدیریت زراعی بر شاخص های تنوع بیماری های قارچی و عملکرد گندم در شهرستان گرگان با استفاده از روش تحلیل درخت تصمیم گیری CART, تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (489-505)
 61. امید انصاری , جاوید قرخلو , فرشید قادری فر , بهنام کامکار , کاربرد مدل هیدروتایم در کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) به پتانسیل آب, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (10), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (67-77)
 62. بهزاد ظفری قلعه رودخانی , افشین سلطانی , ابراهیم زینلی , بهنام کامکار , محمد فیروزفرد , تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (546-558)
 63. بهزاد ظفری قلعه رودخانی , افشین سلطانی , ابراهیم زینلی , بهنام کامکار , محمد فیروزفرد , تأثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2017-6), صفحات (286-297)
 64. سعید محمودان , بهنام کامکار , امید عبدی , ناصر باقرانی , مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS, تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (175-198)
 65. مارال نیازمرادی , حسین کاظمی , جاوید قرخلو , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ارزیابی مکانی و زمانی تنوع زیستی گیاهان هرز کشت‌بوم‌های گندم در شهرستان بندرترکمن، استان گلستان, پژوهش علف های هرز, دوره (15), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (37-52)
 66. سمانه بخشنده لاریمی , حسین کاظمی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , برآورد میزان کربن آلی خاک و تغییرات آن در تناوب زراعی سویا- گندم, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2023-6), صفحات (1-15)
 67. زاضیه شاهی مریدی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , احمد ندیمی , محسن حسینعلی زاده , حسن یگانه , تهیه نقشه‏ های پراکنش و ارزیابی تنوع ‏زیستی گیاهان‏ هرز در کشت‏ بوم‏های کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: بخش سرخنکلاته، شهرستان گرگان), پژوهش علف های هرز, دوره (14), شماره (2), سال (2022-11), صفحات (73-99)
 68. حمیدرضا شاه حسینی , سمانه لطفی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , ارزیابی پایداری کشت‌بوم‌های کلزا Brassica napus L.)بر پایه تحلیل انرژی، ردپای کربن و گازهای گلخانه‌ای, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2022-12)
 69. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , برآورد عملکرد پتانسیل برنج و نیاز کودی در استان گیلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی گیاه زراعی, تحقیقات غلات, دوره (12), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (81-100)
 70. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , مقایسه روش‌های زمین‌آمار و سنجش از دور در برآورد عملکرد دانه برنج در استان گیلان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, سال (2021-6)
 71. سعید حسن پور بورخیلی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , سیده ساناز رمضان پور , آزمون سریع برای تشخیص مقاومت یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana Durieu) به علف کش هالوکسی فوپ-آر متیل استر, تولیدات گیاهی, سال (2021-3)
 72. مصطفی کوزه گر کالجی , خسین کاظمی , بهنام کامکار , حمید امیرنژاد , محسن حسینعلی زاده , بررسی تنوع زیستی گیاهی در یک چشم انداز کشاورزی مطالعه موردی: دشت ناز ساری), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (29), شماره (4), سال (2023-1), صفحات (1-24)
 73. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , ارزیابی مدل‌های گیاهی در شبیهسازی عملکرد برنج تحت مدیریت‌های زراعی در شهر رشت, پژوهشهای زراعی ایران, سال (2020-12)
 74. بهنام کامکار , پویا اعلائی بازکیائی , پریسا علی زاده دهکردی , ابراهیم امیری , Studying the changes in rice yield and water balance in Guilan Province affected by climate change, علوم محیطی, دوره (20), شماره (2), سال (2022-6), صفحات (61-80)
 75. شیوا طاهری , افشین سلطانی , بهنام کامکار , محمد ناظری , احسان شاکری , مدل سازی تأثیرکشت نشایی بر عملکرد و مصرف آب ذرت در شرایط محیطی گرگان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (307-304)
 76. سمانه بخشنده لاریمی , حسین کاظمی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , برآورد میزان پتانسیل ترسیب کربن در مزارع سویا با استفاده از شاخص‌های گیاهی سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان گرگان، استان گلستان), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (29), شماره (1), سال (2022-8), صفحات (19-37)
 77. بهنام کامکار , پریسا علیزاده دهکردی , پویا اعلایی بازکیایی , امید عبدی , تعیین میزان انطباق اراضی زیر کشت محصول سویا با نقشه‏ های تناسب اراضی (مطالعه موردی: استان گلستان), مهندسی زراعی, دوره (44), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (121-139)
 78. نور محمد مکرری کر , حسین کاظمی , بهنام کامکار , سمانه بخشنده لاریمی , ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن توسط گیاه جو در خاک‌های شور (مطالعه موردی: شهرستان گمیشان، استان گلستان), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (28), شماره (3), سال (2022-1), صفحات (147-163)
 79. ستایش خردمند , بهنام کامکار , جاوید قرخلو , محمدحسن هادی زاده , قربانعلی رسام , بررسی عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر شاخص‌های تنوع زیستی علف‌هرز و عملکرد مزارع گندم با استفاده از درخت تصمیم‌گیری CART در شهرستان چناران, پژوهش علف های هرز, دوره (11), شماره (1), سال (2020-2), صفحات (73-91)
 80. محمد دشتی مرویلی , بهنام کامکار , حسین کاظمی , مقایسه شاخص های گیاهی در تخمین زیست‌توده بقایای محصولات زراعی بهاره و پاییزه (در حوضه‌های آبخیز جنوب غرب استان گلستان), پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (27), شماره (6), سال (2020-11), صفحات (121-136)
 81. ساجده گل محمد زاده , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , فرشید قادری فر , آنتونیا روخانو دلگادو , ماریا اسونا , رافائل دپرادو , شناسایی توده‌های علف خونی سنبله کوتاه (Phalaris brachystachys Link.) مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase به روش زیست‌سنجی بذر, دانش علف های هرز ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (155-168)
 82. دورسن امامی , آسیه سیاهمرگویی , بهنام کامکار , محبوبه بصیری , مطالعه اثر رقابت کنجدشیطانی بر تغییرات شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سویا و پتانسیل تولید بذر این علف هرز در شرایط مزرعه, آفات و بیماریهای گیاهی -Applied Entomology and Phytopathology, دوره (88), شماره (2), سال (2021-3), صفحات (151-163)
 83. ساجده گل محمدزاده , جاوید قرخلو , آنتونیا روخانو دلگادو , ماریا اسونا , بهنام کامکار , فرشید قادری فر , رافایل دپرادو , شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان, پژوهش علف های هرز, دوره (11), شماره (1), سال (2020-2), صفحات (1-16)
 84. حسین پورهادیان , بهنام کامکار , افشین سلطانی , حسن مختارپور , ارزیابی حاصل‌خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان), تولید گیاهان زراعی, دوره (13), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (1-22)
 85. دورسن امامی کنگر , آسیه سیاهمرگوئی , بهنام کامکار , محبوبه بصیری , بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستان, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (32), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (579-592)
 86. مهدی احمدیوسفی , بهنام کامکار , جاوید قرخلو , تغییرات کیفیت بذر ذرت (هیبرید KSC 704) در تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (145-160)
 87. رویا مومن , آسیه سیاهمرگوئی , ابراهیم زینلی , فرشید قادری فر , بهنام کامکار , مطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف‌های هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (575-592)
 88. میثم بادسار , بهنام کامکار , افشین سلطانی , امید عبدی , برآورد خلأ عملکرد مزارع گندم با استفاده از رهیافت‌های GIS، RS و مدل SSM (مطالعه موردی: حوضه قره‌سوی شهرستان گرگان), تحقیقات غلات, دوره (7), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (195-215)
 89. حسین کاظمی , زین العابدین طهماسبی سروستانی , بهنام کامکار , شعبان شتایی , سهراب صادقی , تدوین الگوی کشت بهینه برای استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS), پژوهش های آبخیزداری, دوره (110), سال (2016-4), صفحات (88-106)
 90. محمدتقی فیض بخش , بهنام کامکار , حسن مختارپور , محمداسماعیل اسدی , واسنجی و ارزیابی مدل IXIM برای شبیه‌سازی رشد و عملکرد ذرت سینگل‌کراس 704 در شرایط آب و هوایی گرگان, به نژادی نهال و بذر, دوره (33), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (203-230)
 91. پریسا علی زاده , بهنام کامکار , شعبان شتایی , حسین کاظمی , برآوردتغییرات سطح زیرکشت گندم و سویا با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در غرب استان گلستان, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (31), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (41-61)
 92. آسیه سیاه مرگویی , حسین کاظمی , بهنام کامکار , امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (25), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (141-153)
 93. سلیم فرزانه , بهنام کامکار , رئوف سیدشریفی , سعید واحدی , بررسی هیبریدهای منورم چغندرقند (.Beta vulgaris L) تولیدشده در شرایط آب و هوایی مختلف ازنظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2018-12), صفحات (1089-1106)
 94. محمد انتصاری , بهنام کامکار , فرشید قادری فر , مسعود احمدزاده , تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه, مهار زیستی در گیاه پزشکی, دوره (5), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (43-54)
 95. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.), تولید گیاهان زراعی, دوره (12), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (157-170)
 96. پریسا علی زاده , بهنام کامکار , شعبان شتایی , حسین کاظمی , ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در غرب استان گلستان, تولید گیاهان زراعی, دوره (12), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (69-84)
 97. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , سهیل اکبرزاده , شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت با مدل Aquacrop, حفاظت منابع آب و خاک, دوره (9), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (17-34)
 98. پریسا علی زاده , بهنام کامکار , شعبان شتایی , حسین کاظمی , پایش مکانی و زمانی خشکسالی کشاورزی در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از شاخص بارش استاندارد‌شده (مطالعه موردی غرب استان گلستان), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (1069-1084)
 99. فهیمه مالکی , حسین کاظمی , اسیه سیاهمرگویی , بهنام کامکار , ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران, پژوهش های زعفران , دوره (7), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (123-143)
 100. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , تاثیر تاریخ کاشت و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان رشت, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (33.2), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (282-297)
 101. حسین رضوانی , جعفر اصغری , سید محمدرضا احتشامی , بهنام کامکار , اثر تراکم‏ های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر شاخص‏ های رشد ارقام گندم در گرگان, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (32), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (42-59)
 102. سعیده صادقی , فرشاد کیانی , محمداسماعیل اسدی , بهنام کامکار , سهیلا ابراهیمی , بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (9), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (151-164)
 103. پویا اعلایی بازکیایی , بهنام کامکار , ابراهیم امیری , حسین کاظمی , مجتبی رضایی , ارزیابی مدل ORYZA2000 در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری تولید برنج تحت مدیریت‌های زراعی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (49-69)
 104. مهدی احمدیوسفی , بهنام کامکار , مهدیه امیری نژاد , جاوید قرخلو , ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع‌شده, علوم و تحقیقات بذر ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (133-148)
 105. فهیمه وحدت پور , حسین آروئی , خدایار همتی , بهنام کامکار , فاطمه شیخ , اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (27), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (223-241)
 106. سمانه بخشنده لاریمی , حسین کاظمی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , پهنه بندی و ارزیابی پتانسیل ترسیب کربن، تولید خالص اولیه و ضرایب تخصیص کربن در گیاه سویا (Glycine max L.) در شهرستان گرگان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (541-559)
 107. امید انصاری , جاوید قرخلو , فرشید قادری فر , بهنام کامکار , اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.), تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (11), شماره (2), سال (2018-6), صفحات (341-352)
 108. کامبیز پوری , بهنام کامکار , سید علیرضا موحدی نائینی , بررسی تاثیر نیتروژن آزادشده از بقایای گیاهان مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم., کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-7), صفحات (77-87)
 109. ریحانه شهیدی , بهنام کامکار , ناصر لطیفی , سرا... گالشی , تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه (.Hordeum vulgare L), تولید گیاهان زراعی, دوره (3), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (49-63)
 110. مینا پیری زیرکوهی , کامبیز مشایخی , بهنام کامکار , خدایار همتی , فهیمه وحدت پور , بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلف, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (16), شماره (1), سال (2009-7), صفحات (101-114)
 111. راحله عرب عامری , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ابراهیم زینلی , فرهاد خاوری , تعیین پارامترهای مدل‏سازی عملکرد براساس شاخص برداشت در گیاه گندم, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (137-150)
 112. منصوره احمدی , بهنام کامکار , افشین سلطانی , ابراهیم زینلی , راحله عرب عامری , تاثیر تاریخ کاشت بر طول دوره‎های فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (109-129)
 113. منصوره احمدی , بهنام کامکار , افشین سلطانی , ابراهیم زینالی , ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم(رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روز, تولید گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-1), صفحات (39-54)
 114. سیدجواد موسوی زاده , کامبیز مشایخی , خدایار همتی , بهنام کامکار , بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل‏ دهنده محیط‌های کشت بر جنین‏زایی رویشی دم‌برگ هویج (Daucus carota L.), پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-7), صفحات (1-21)
 115. بهنام کامکار , رضا قربانی نصرآبادی , سید مجید عالیمقام , طیبه ابراهیمی , تاثیر بقایای پنبه و سویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت‏های میکروبی. مجله علوم, علوم محیطی, دوره (7), شماره (1), سال (2009-10), صفحات (149-160)
 116. راحله عرب عامری , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ابراهیم زینلی , فرهاد خاوری , پیش ‏بینی تعداد دانه در گندم, تولید گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (3), سال (2009-10), صفحات (1-16)
 117. الیاس سلطانی , بهنام کامکار , سرا... گلشی , فرشید اکرم قادری , اثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنشهای محیطی, تولید گیاهان زراعی, دوره (2), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (43-58)
 118. کامبیز مشایخی , بهنام کامکار , رضوان خسروی , بررسی تاثیر برش غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه‏ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلاز و محتوای کلروفیلی غده‏های سیب‏زمینی, تولید گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (2), سال (2008-7), صفحات (87-101)
 119. علیرضا صفاهانی لنگرودی , بهنام کامکار , اسکندر زند , ناصر باقرانی , محسن باقری , واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام مختلف کلزا (Brassica napus) در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی, علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2008-1), صفحات (356-370)
 120. الیاس سلطانی , بهنام کامکار , سرا... گالشی , فرشید اکرم قادری , اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر و رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (1), سال (2008-5), صفحات (193-196)
 121. وحید مداح یزدی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ابراهیم زینلی , فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ‏ها., علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (4), سال (2008-7), صفحات (36-44)
 122. وحید مداح یزدی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , ابراهیم زینلی , فیزیولوژی مقایسه‏ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ‏ها, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (4), سال (2008-7), صفحات (45-55)
 123. هدی آبادیان , ناصر لطیفی , بهنام کامکار , محسن باقری , بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا (RGS-003) در گرگان, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2008-7), صفحات (78-87)
 124. کامبیز مشایخی , بهنام کامکار , فاطمه عاصمی , بررسی چند جنینی در بذور نارنج (Citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استان های مازندران و گلستان, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2008-7), صفحات (87-96)
 125. علیرضا صفاهانی لنگرودی , امیر آینه بند , سکندر زند , قربان نورمحمدی , محمدعلی باغستانی , بهنام کامکار , ارزیابی توان رقابتی ارقام مختلف کلزا (Brasica napus) با خردل وحشی (Sinapis arvensis) و رابطه آن با میزان و نحوه توزیع سطح برگ در کانوپی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (2), سال (2008-7), صفحات (86-98)
 126. علی رضا صفاهانی , بهنام کامکار , اسکندر زند , ناصر باقرانی , محسن باقری , تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica napus) با علف هرز خردل وحشی(Sinapis arvensis), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2007-9), صفحات (301-313)
 127. منصوره احمدی , بهنام کامکار , افشین سلطانی , ابراهیم زینالی , تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (3), سال (2008-9), صفحات (52-64)
 128. بهنام کامکار , حجت غفاری , محمد انتصاری , بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزا, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2008-7), صفحات (27-38)
 129. سعید حسن پور بورخیلی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , سیده ساناز رمضانپور , مقایسه دماهای کاردینال بیوتیپ های مقاوم و حساس به هالوکسی فوپ آر متیل استر یولاف وحشی زمستانه, پژوهش علف های هرز, دوره (09), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (63-81)
 130. میثم بادسار , بهنام کامکار , افشین سلطانی , امید عبدی , ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه‌ای در حوزه قره‌سوی شهرستان گرگان, تولید گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (1-22)
 131. محمد دشتی مرویلی , بهنام کامکار , حسین کاظمی , تفکیک اراضی زیر کشت برنج و سویا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 در الگوهای کاشت تابستانه جهت تحلیل تغییرات سطح زیر کشت دو محصول در چهار حوضه آبخیز استان گلستان, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (151-167)
 132. رحیم اژیرابی , بهنام کامکار , امید عبدی , مقایسه روش‎های درون‎یابی زمین‎آماری (کریجینگ) برای تخمین شوری خاک و عملکرد گندم در مزرعه نمونه ارتش آق ‏قلا, تولید گیاهان زراعی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (1-16)
 133. رامین عرفانیان سلیم , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بهنام کامکار , ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان, تولید گیاهان زراعی, دوره (11), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (103-118)
 134. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی, تولید گیاهان زراعی, دوره (1), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (99-116)
 135. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (333-341)
 136. بهنام کامکار , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , استفاده از تجزیه علیت درتعیین حساسترین دوره رشد گندم (triticum aestivum) به تنش شوری, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-8), صفحات (24-34)
 137. بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2004-9), صفحات (196-208)

انگلیسی

 1. ساجده گل محمدزاده , جاوید قرخلو , فرشید قادری فر , Behnam Kamkar , ماریا دی اوسونا , رافائل دپرادو , Germination biology of susceptible and target-site (Ile-1781-Thr) herbicide resistant short-spiked canary grass (Phalaris brachystachys) subpopulations, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (46), No (1), Year (2023-12)
 2. Pooya Aalaee Bazkiaee , Behnam Kamkar , Ebrahim Amiri , Hossein Kazemi , Mojtaba Rezaei , Effect of Irrigation Management and Transplanting Date on the Rice Production and Water Productivity, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (54), No (16), Year (2023-9), Pages (2215-2233)
 3. Behnam Kamkar , sajad mijani , Herbicide selection through GIS-based groundwater quality maps, Journal of Cleaner Production, Volume (409), Year (2023-7), Pages (137131-137131)
 4. سعیده صادقی , فرشاد کیانی , محمداسماعیل اسدی , سهیلا ابراهیمی , Behnam Kamkar , Evaluation of short-term conservation tillage systems by enzyme activity assessment, Ecopersia, Volume (11), No (1), Year (2023-2), Pages (1-9)
 5. Behnam Kamkar , محمدتقی فیض بخش , حسن مختارپور , هلنا باربر , جاسمین گراهیک , سیلوستر تابور , حسین آزادی , Effect of heat stress during anthesis on the Summer Maize grain formation: Using integrated modelling and multi-criteria GIS-based method, Ecological Modelling , Volume (481), No (1), Year (2023-7), Pages (110318-110330)
 6. فرهاد دیلم , حسین کاظمی , Behnam Kamkar , Modelling organic farming suitability by spatial indicators of GIS integrated MCDA in Golestan Province, Iran, NJAS: Impact in Agricultural and Life Sciences, Volume (95), No (1), Year (2023-3)
 7. مصطفی کوزه گر کالجی , حسین کاظمی , Behnam Kamkar , حمید امیرنژاد , محسن حسینعلی زاده , Evaluation, quantification, and mapping of ecosystem services in canola agroecosystems, Landscape and Ecological Engineering, Volume (2023), No (1), Year (2023-3), Pages (1-23)
 8. Saeed HASSANPOUR-BOURKHEILI , Javid Gherekhloo , Behnam Kamkar , SS Ramazanpour , Comparing Fitness Cost Associated with Haloxyfop-R Methyl Ester Resistance in Winter Wild Oat Biotypes, Planta Daninha, Volume (38), Year (2020-1)
 9. Parisa Alizadeh Dehkordi , Behnam Kamkar , Alireza Nehbandan , The effect of climate change on the future of rainfed wheat cultivation in Iran, Environment Development and Sustainability, Volume (26), No (1), Year (2022-10), Pages (687-709)
 10. Mohsen Abshenas , Behnam Kamkar , Behnam Kamkar , Hossein Kazemi , Predicting the effects of climate change on physiological parameters determining wheat yield in 2050 (case study: Golestan Province, Iran), Environmental Monitoring and Assessment, Volume (194), No (10), Year (2022-9)
 11. Sajedeh Golmohammadzadeh , Javid Gherekhloo , Mana Dolores Osuna , Farshid GhaderiFar , Behnam Kamkar , Ricardo Alcantara de la Cruz , Rafael De Prado , Physiological Fitness Associated to ACCase Target-Site Resistance Enhances Growth and Reproduction in Phalaris brachystachys, Agronomy, Volume (12), No (5), Year (2022-5), Pages (1206-1228)
 12. P. A. Bazkiaee , Behnam Kamkar , E. Amiri , H. Kazemi , M. Rezaei , A. Lopez Bernal , The rice yield gap estimation using integrated system approaches: a case study—Guilan province, Iran, International journal of Environmental Science and Technology, Volume (19), No (9), Year (2022-9), Pages (8451-8464)
 13. Mahmoud Jokar , Alvaro Lopez Bernal , Behnam Kamkar , The effect of spring flooding on management and distribution of cotton bollworm (Helicoverpa armigera) by flood mapping using SAR sentinel-1 and optical imagery landsat-8; a case study in golestan province, Iran, International Journal of Pest Management, Year (2022-3)
 14. fahimeh vahdatpour , Hossein Arouiee , Khodayar Hemmati , Behnam Kamkar , Fatemeh Sheikh , Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (23), No (4), Year (2021-6), Pages (903-914)
 15. Hamid delavaran , Hossein Kazemi , Behnam Kamkar , javid Gherekhloo , Development of a new model for health assessment in agroecosystems, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (194), No (2), Year (2022-1)
 16. Behnam Kamkar , Seyed Esmaeil Razavi , Hamid Reza Sadeghipour , Alvaro Lopez Bernal , Would it be possible to use nonpathogenic fungi to improve the turnover of crop residues?, Journal of Basic Micobiology, Volume (61), No (8), Year (2021-8), Pages (721-735)
 17. Parisa Alizadeh Dehkordi , Alireza Nehbandani , Saeid Hassanpour bourkheili , Behnam Kamkar , Yield Gap Analysis Using Remote Sensing and Modelling Approaches: Wheat in the Northwest of Iran, International Journal of Plant Production, Volume (14), No (3), Year (2020-9), Pages (443-452)
 18. Saeid Hassanpou bourkheili , Javid Gherekhloo , Behnam Kamkar , S. Sanaz 4 Ramezanpour , Mechanism and pattern of resistance to some ACCase inhibitors in winter wild oat (Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne) biotypes collected within canola fields, Crop Protection, Volume (143), Year (2021-5)
 19. Saeid Hassanpour bourkheili , Javid Gherekhloo , Behnam Kamkar , S. Sanaz Ramezanpour , No fitness cost associated with Asn-2041-Ile mutation in winter wild oat (Avena ludoviciana) seed germination under various environmental conditions, Scientific Reports, Volume (11), No (1), Year (2021-1)
 20. Sajedeh Golmohammadzadeh , Javid Gherekhloo , Antonia M. Rojano-Delgado , M. Dolores Osuna Ruiz , Behnam Kamkar , Farshid GhaderiFar , Rafael De Prado , The First Case of Short-Spiked Canarygrass (Phalaris brachystachys) with Cross-Resistance to ACCase-Inhibiting Herbicides in Iran, Agronomy, Volume (9), No (7), Year (2019-7), Pages (377-389)
 21. Hossein Pourhadian , Behnam Kamkar , Afshin Soltani , Hassan Mokhtarpour , Evaluation of forage maize yield gap using an integrated crop simulation model-satellite imagery method (Case study: four watershed basins in Golestan Province), Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (65), No (2), Year (2019-1), Pages (253-268)
 22. Hossein Kazemi , Hermann Klug , Behnam Kamkar , New services and roles of biodiversity in modern agroecosystems: A review, Ecological Indicators, Volume (93), Year (2018-10), Pages (1126-1135)
 23. Hossein kazemi , Mohsen Shokrgozar , Behnam Kamkar , Afshin Soltani , Analysis of cotton production by energy indicators in two different climatic regions, Journal of Cleaner Production, Volume (190), Year (2018-7), Pages (729-736)
 24. Alireza Safahani Langroudi , Behnam Kamkar , Amir Nabizadeh , Cardinal temperatures and thermal time required foremergence of lenti (Lens culinaris Medik), Legume Research, Year (2017-2)
 25. Fahimeh Maleki , Hossein Kazemi , Asieh Siahmarguee , Behnam Kamkar , Development of a land use suitability model for saffron ( Crocus sativus L.) cultivation by multi-criteria evaluation and spatial analysis, Ecological Engineering, Volume (106), Year (2017-9), Pages (140-153)
 26. Omid Ansari , Javid Gherekhloo , Behnam Kamkar , Farshid Ghaderi-Far , Breaking seed dormancy and determining cardinal temperatures for Malva sylvestris using nonlinear regression, Seed Science and Technology, Volume (44), No (3), Year (2016-12), Pages (447-460)
 27. Hossein Kazemi , Saeid HassanpourBourkheili , Behnam Kamkar , AfshinSoltani , Kambiz Gharanjic , Noor Mohammad Nazari , Estimation of greenhouse gas (GHG) emission and energy use efficiency (EUE) analysis in rainfed canola production (case study: Golestan province, Iran), Energy, Volume (116), Year (2016-12), Pages (694-700)
 28. Sima Sohrabikertabad , Javid Gherekhloo , Behnam Kamkar , Ali Ghanbari , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , The phenology and seed production of Cucumis melo as an invasive weed in northern Iran, Australian Journal of Botany, Volume (64), No (3), Year (2016-1), Pages (227-234)
 29. Omid Abdi , Behnam Kamkar , Zeinab Shirvani , Jaime A. Teixeira da Silva , Manfred F. Buchroithner , Spatial-statistical analysis of factors determining forest fires: a case study from Golestan, Northeast Iran, Geomatics, Natural Hazards and Risk, Volume (9), No (1), Year (2018-1), Pages (267-280)
 30. Niloofar Nasrollahi , Hossein Kazemi , Behnam Kamkar , Feasibility of ley-farming system performance in a semi-arid region using spatial analysis, Ecological Indicators, Volume (72), Year (2017-1), Pages (239-248)
 31. Salim Farzaneh , Behnam Kamkar , Farshid Ghaderi-Far , M.A. Chegini , Effects ofpollinator line characteristics on quantity and quality of monogerm hybrid seed production in sugar beet (Beta vulgaris L.), International Journal of Plant Production, Volume (10), No (1), Year (2016-1), Pages (13-28)
 32. Mahjoubeh ESMAEILZADE-MORIDANI , Behnam Kamkar , Serollah GALESHI , Farshid GHADERIFAR , Jaime A. TEIXEIRA DA SILVA , Leaf Expansion and Transpiration Responses of Millet Species to Soil Water Deficit, Pedosphere, Volume (25), No (6), Year (2015-12), Pages (834-843)
 33. Marziyeh YOUSEFI , Behnam Kamkar , Javid GHEREKHLOO , Rohollah FAEZ , Sulfosulfuron Persistence in Soil Under Different Cultivation Systems of Wheat (Triticum aestivum), Pedosphere, Volume (26), No (5), Year (2016-10), Pages (666-675)
 34. Ali reza Safahani Langeroodi , Teena Dadgar , Behnam Kamkar , Jaime A. Teixeira da Silva , Evaluation of Genotoxic and Inhibitory Effects of Invasive Weed Wild Poinsettia (Euphorbia heterophylla Linn.) in Sunflower, Helia, Volume (38), No (62), Year (2015-7), Pages (31-52)
 35. Hossein Kazemi , Behnam Kamkar , Somayeh Lakzaei , Meysam Badsar , Malihe Shahbyki , Energy flow analysis for rice production in different geographical regions of Iran, Energy, Volume (84), Year (2015-5), Pages (390-396)
 36. Mohammad Taghi Feyzbakhsh , Behnam Kamkar , Hassan Mokhtarpour , Mohammad Esmaeil Asadi , Effect of soil water management and different sowing dates on maize yield and water use efficiency under drip irrigation system, Archives of Agronomy and Soil Science, Year (2015-2)
 37. I.Keramatlou , Mehdi Sharifani , H. Sabouri , Mehdi Alizadeh , Behnam Kamkar , A simple linear model for leaf area estimation in Persian walnut (Juglans regia L.), Scientia Horticulturae, Volume (184), Year (2015-3), Pages (36-39)
 38. Ali Reza Safahani Langeroodi , Behnam Kamkar , Jaime A. Teixeira da Silva , Mehrdad Ataei , Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation, Helia, Volume (37), No (60), Year (2014-1)
 39. Behnam Kamkar , Mohammad Ali Dorri , Jaime A. Teixeira da Silva , Assessment of land suitability and the possibility and performance of a canola (Brassica napus L.) – soybean (Glycine max L.) rotation in four basins of Golestan province, Iran, Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, Volume (17), No (1), Year (2014-6), Pages (95-104)
 40. Ebrahim Zeinvand Lorestani , Behnam Kamkar , Seyed Esmaeil Razavi , Jaime A. Teixeira da Silva , Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic information systems (GIS), Crop Protection, Volume (54), Year (2013-12), Pages (74-83)
 41. Behnam Kamkar , Majid Jami Al-Alahmadi , Abdolmajid Mahdavi-Damghani , Francisco J. Villalobos , Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using non-linear regression models, Industrial Crops and Products, Volume (35), No (1), Year (2012-1), Pages (192-198)
 42. Hassan Mokhtarpour , Christopher Teh , Ghizan Saleh , Ahmad Selamat , Mohammad Esmail Asadi , Behnam Kamkar , Corn yield response to crowding stress and cropping season, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (57), No (8), Year (2011-12), Pages (853-871)
 43. E. BAKHSHANDEH , Behnam Kamkar , J.T. TSIALTAS , Application of linear models for estimation of leaf area in soybean [Glycine max (L.) Merr], Photosynthetica, Volume (49), No (3), Year (2011-9)
 44. Behnam Kamkar , A.R. Daneshmand , Farshad Ghooshch , A.H. Shiranirad , A.R. Safahani Langeroudi , The effects of irrigation regimes and nitrogen rates on some agronomic traits of canola under a semiarid environment, Agricultural Water Management, Volume (98), No (6), Year (2011-4), Pages (1005-1012)
 45. Abdolmajid Mahdavi-Damghani , Behnam Kamkar , Majid Jami Al-Ahmadi , Luca Testi , Francisco J.noz-Ledesma , Francisco J. Villalobos , Water stress effects on growth, development and yield of opium poppy (Papaver somniferum L.), Agricultural Water Management, Volume (97), No (10), Year (2010-10), Pages (1582-1590)
 46. Hassan Mokhtarpour , Christopher B.S. Teh , Ghizan Saleh , Ahmad B. Selamat , Mohammad Esmaeil Asadi , Behnam Kamkar , Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width, Communications in Biometry and Crop Science, Volume (5), No (1), Year (2010-5), Pages (19-26)
 47. AliReza Safahani Langeroudi , Behnam Kamkar , Field screening of canola (Brassica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis) using competition indices and some empirical yield loss models in Golestan Province, Iran, Crop Protection, Volume (28), No (7), Year (2009-7), Pages (577-582)
 48. Behnam Kamkar , Shahrbanou Vakili , Aibibi Mirizadeh , Effects of salinity and Temperature on germination of three millet varieties, Seed Science and Biotechnology, Volume (3), No (2), Year (2009-7), Pages (35-39)
 49. Behnam Kamkar , Mansoureh Ahmadi , Afshin Soltani , Ebrahim Zeinali , Evaluating Non-Linear regression models to describe response of wheat emergence rate to temperature, Seed Science and Biotechnology, Volume (2), No (2), Year (2008-10), Pages (53-57)
 50. EliAS Soltani , Serollah Galeshi , Behnam Kamkar , Farshid Akramghaderi , The Effect of Seed Aging on the Seedling Growth as Affected by Environmental Factors in Wheat, Research Journal of Environmental Sciences, Volume (3), No (2), Year (2009-2), Pages (184-192)
 51. Elias Soltani , Serolllah Galeshi , Behnam Kamkar , Farshid Akramghaderi , Modeling seed aging effects on the response of germination to temperature in wheat, Seed Science and Biotechnology, Volume (2), No (1), Year (2008-1), Pages (32-36)
 52. Ghorban Ali Rassam , N. Latifi , A. Soltani , Behnam Kamkar , Impact of crop management on weed species diversity and community composition of winter wheat fields in Iran, Weed Biology and Management, Volume (11), No (2), Year (2011-6), Pages (83-90)
 53. Behnam Kamkar , Alireza Koocheki , Mehdi Nassiri Mahallati , Jaime A. Teixeira da Silva , Parviz Rezvani Moghaddam , Mohammad Kafi , Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces, Crop Protection, Volume (30), No (2), Year (2011-1), Pages (208-215)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محجوبه اسماعیل زاده مریدانی , بهنام کامکار , سرا... گالشی , فرشید قادری فر , استفاده از روابط آلومتریک در تعیین مهم ترین جزء موثر بر سطح برگ در دو گونه ارزن جهت پایدار سازی تولید در اراضی حاشیه ای مقاله کنفرانسی استفاده از روابط آلومتریک در تعیین مهم ترین جزء موثر بر سطح برگ در دو گونه ارزن جهت پایدار سازی تولید در اراضی حاشیه ای , اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار , 2011-05-26
 2. قربانعلی رسام , ناصر لطیفی , افشین سلطانی , بهنام کامکار , همسوئی کشاورزی سنتی با تنوع گیاهی در کشت بو م ها , کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی , 2011-03-01
 3. نسرین محمودی قادی , کامبیز مشایخی , بهنام کامکار , بررسی ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ای مقاله کنفرانسی بررسی ریشه دار کردن قلمه های کیوی در محیط درون شیشه ای , همایش ملی مدیریت کشاورزی , 2011-05-26
 4. نسرین محمودی قادی , کامبیز مشایخی , مهدی علیزاده , بهنام کامکار , تکثیر درون شیشه ای کیوی از طریق جنین زایی رویشی , همایش ملی مدیریت کشاورزی , 2011-05-26
 5. نسترن شهبازیان , ایرج اله دادی , بهنام کامکار , معرفی گیاه آمارانت و کینوا جهت پایدار سازی اراضی حاشیه ای در ایران , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17
 6. امیربهزاد برزگر , بهنام کامکار , پیامدهای بوم شناختی تغییر اقلیم برمناسبات علف های هرز و گیاهان زراعی در بوم نظام های کشاورزی , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17
 7. بهنام کامکار , عبدالمجید مهدوی دامغانی , اسدا... احمدی خواه , تنوع ‏زیستی، پای دار امروز، پایدارساز فردا , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17
 8. اسدا... احمدی خواه , حسن سلطانلو , بهنام کامکار , سیده ساناز رمضانپور , چشم انداز اکوبیوتکنولوژیکی تولید گیاهان تراریخته: مطالعه موردی مقاومت به علفکشها , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران , 2007-10-17
 9. بهنام کامکار , محبوبه زاهد , رقیه سادات حسینی , اسماعیل گلچین , رحمان غدیریان , اصول طراحی الگوهای کاشت کلیات و مطالعات موردی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24
 10. ایمان عمارلو , کامبیز مشایخی , بهنام کامکار , سرا... گالشی , بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگی , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-04-29
 11. معصومه رحمت زاده , بهنام کامکار , رضا علی نژادسراجی , مقاله کنفرانسی تأثیر مالچ گیاهان پوششی و بی خاکورزی بر کنترل علفهای هرز توتون , دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم , 2013-09-12
 12. صفورا بتوئی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , تاثیرمالچ بقایای ماشک برکنترل علفهای هرزتابستانه پنجه مرغیCynodon dactylon وتاج خروس Amaranthus retroflexus ورطوبت خاک , دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم , 2013-09-12
 13. صفورا بتوئی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , تاثیرگیاه پوششی شبدربرکنترل علف هرزتابستانه تاج خروس Amaranthus retroflexu و عملکردپنبه , دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم , 2013-09-12
 14. صفورا بتوئی , جاوید قرخلو , بهنام کامکار , فرزاد مختاری , تاثیرگیاه پوششی ماشک برکنترل علف هرزتابستانه چسبک Setaria viridis و خصوصیات خاک , دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست , 2013-09-12
 15. الهه سلیمانگلی , بهنام کامکار , زهرا عربی , بررسی عوامل مدیریتی کمی و کیفی برعملکردگندم آبی و دیم با استفاده ازمدل درختی C&R مطالعه موردی شهرستان مینودشت , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 16. اسماعیل محمدی احمدمحمودی , بهنام کامکار , امید عبدی , مقایسه میزان تولید گندم در مزرعه نمونه استان گلستان با توسط تولید شهرستان آق قلا با کمک رهیافت سامانه اطلاعات جغرافیایی , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2013-08-21
 17. اسماعیل محمدی احمدمحمودی , بهنام کامکار , امید عبدی , استفاده از رابطه عملکرد و شاخص سطح برگ برای تولید نقشه های عملکرد با استفاده از روش IDW(مطالعه موردی: استان گلستان) , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2013-08-21
 18. الهه سلیمانگلی , بهنام کامکار , زهرا عربی , بررسی رابطه بین عملکرد گندم و عوامل اقلیمی و توپوگرافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در شهرستان مینودشت , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 19. محمد جواد بیدادی , بهنام کامکار , مجید سردقی , بررسی اثر آللوپاتیک غلظتهای مختلف عصاره آبی پوست سبز پسته (pistacia vera) بر روی جوانه زنی بذر، رشد ریشه چه و ساقه چه گاوپنبه ( Abutilon theophrastii) , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2014-08-02
 20. رحیم اژیرابی , بهنام کامکار , امید عبدی , بررسی رابطه شوری با عملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک , اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور , 2013-09-12
 21. ربابه غفاری دربندی , بهنام کامکار , امید عبدی , فرهاد خرمالی , ارزیابی مدلهای مبتنی برکریجینگ جهانی زمین آماردربرآورد توزیع مکانی بارش برای رازیانه Foeniculumvulgare mill دراستانهای خراسان شمالی رضوی و جنوبی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13
 22. سعید محمودان , بهنام کامکار , امید عبدی , ناصر باقرانی ترشیز , تناسب دمایی اراضی زراعی استان گلستان به منظور کشت گندم پاییزه با استفاده از GIS , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 23. سعید محمودان , بهنام کامکار , امید عبدی , ناصر باقرانی ترشیز , رتبهبندی عوامل مؤثر بر تولید گندم و توصیه به کشاورزان با استفاده از AHP , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 24. میثم بادسار , بهنام کامکار , افشین سلطانی , امید عبدی , تعیین بهترین مدل کریجینگ در تعیین مکانی pH جهت کشت پاییزه گندم با استفاده از GIS در حوزه قره سوی شهرستان گرگان , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 25. ریحانه یوسف زاده مغانی , بهنام کامکار , حسین کاظمی , احمد احمدیان , بررسی اثر کاربرد آب مغناطیسی بر میزان مصرف کود نیتروژن و عملکرد پنبه درشرایط خاک شور , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 26. ریحانه یوسف زاده مغانی , بهنام کامکار , حسین کاظمی , احمد احمدیان , بررسی اثر کاربردآب یونیزه شده بر تغییرات سطح برگ و وزن قوزه پنبه در سطوح مختلف کود نیتروژن تحت شرایط خاک شور , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-11
 27. هدا ذوالفقارنژاد , بهنام کامکار , امید عبدی , برآورد تابش رسیده به اراضی زراعی طی فصل رشد گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه های قره سو، زرین گل قرن آباد) , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-11
 28. هدا ذوالفقارنژاد , بهنام کامکار , امید عبدی , برآورد سطح زیرکشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در استان گلستان (مطالعه موردی: حوزه های قره سو، زرین گل، قرن آباد و محمد آباد) , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2015-09-11
 29. فاطمه الهی , بهنام کامکار , حسین کاظمی , امید عبدی , ارزیابی شاخصهای طیفی استخراج شده ازتصاویرماهواره لندست 8 به منظور تخمین میزان بیوماس محصول گندم مطالعه موردی: چهارحوزه آبریزاستان گلستان , دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-11-10
 30. فاطمه الهی , بهنام کامکار , حسین کاظمی , امید عبدی , ارزیابی شاخصهای طیفی استخراج شده ازتصاویرماهواره لندست 8 به منظور تخمین میزان بیوماس محصول کلزا مطالعه موردی: چهارحوزه آبریزاستان گلستان , دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2016-11-10
 31. لیلا سالخورده , بهنام کامکار , جاوید قرخلو , زهرا عربی , تعیین پراکنش گونههای غالب علفهای هرز در مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) , : همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 32. سارا آهن ساز , عباس بیابانی , بهنام کامکار , ارزیابی مقایسه ای تناسب اراضی با عملکرد واقعی مزارع گندم حوزه گرگانرود با استفاده از GIS , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2012-04-14
 33. سارا آهن ساز , بهنام کامکار , عباس بیابانی , ارزیابی تناسب اراضی حوزه گرگانرود جهت کشت گندم با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 34. امان محمد کمالی , بهنام کامکار , غلامعلی کمالی , بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در استان گلستان با استفاده از مدل داده‏ ساز هواشناسی LAARS-WG , اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی. , 2013-01-23
 35. محسن آبشناس , بهنام کامکار , افشین سلطانی , حسین کاظمی , بررسی توانایی مدل های ریزمقیاس نمایی Lars-wg و SDSM در شبیه سازی دماهای اصلی و بارش استان گلستان برای سال ۲۰۵۰ میلادی , هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2021-09-07
 36. بهنام کامکار , بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومی جوّ. , ومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08
 37. بهنام کامکار , بررسی اثر محلول‏پاشی سالیسیلیک اسید بر صفات کمی، درصد روغن و پروتیین دانه کنجد (رقم ناز تک شاخه). , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 38. بهنام کامکار , بررسی عوامل مدیریتی کمّی و کیفی بر عملکرد گندم آبی و دیم با استفاده از مدل درختی C&R. , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 39. بهنام کامکار , تعیین عوامل مدیریتی موثر بر تنوع زیستی علف‏های هرز مزارع گندم سم پاشی‏ نشده گرگان (حوزه قره ‏سو) با استفاده از روش CRT , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 40. بهنام کامکار , بررسی اثر محلول‏پاشی اسید سالیسیلیک بر صفات کیفی و مورفولوژیکی بادام زمینی. , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 41. بهنام کامکار , بررسی اثر محلول‏پاشی متانول بر صفات کمی، درصد روغن و پروتیین دانه کنجد (رقم ناز تک شاخه). , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04
 42. بهنام کامکار , اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیک و عملکرد نخود در شرایط دیم زنجان , سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران , 2012-09-15
 43. بهنام کامکار , اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیک و عملکرد نخود در شرایط دیم آببر , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 44. بهنام کامکار , ارزیابی جوانه‏زنی ماریتیغال(Silybium marianum L.) , سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2014-08-26
 45. بهنام کامکار , بررسی تاثیر دما بر جوانه‏زنی رازیانه (Foeniculum vulgare Mil , اولین کنگره بین‏ المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , 2014-08-26
 46. بهنام کامکار , بررسی اثر آللوپاتیک غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ گزنه (Urtica dioica) و روی جوانه زنی بذر، رشد ریشه چه و ساقه چه گاوپنبه ( Abutilon theophrastii) , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 47. بهنام کامکار , بررسی اثر آللوپاتیک غلظتهای مختلف عصاره آبی پوست انار (Punica granatum) بر روی جوانه زنی بذر، رشد ریشه چه و ساقه چه فالاریس ( Phalaris minor Retz) , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , 2012-10-06
 48. بهنام کامکار , مقایسه الگوریتم‎های مختلف طبقه‎بندی تصاویر ماهواره‎ IRS در تهیه نقشه پراکنش گندم (مطالعه موردی: حوضه قره‎سو، گرگان , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2012-05-15
 49. بهنام کامکار , تاثیر باکتری‮های محرک رشد در حضور بیوچار بر عملکرد و اجرای عملکرد سویا‬‬ , همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار , 2017-08-21
 50. بهنام کامکار , بررسی اثرات باکتری‮های حل کننده فسفات و بیوچار بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در گیاه سویا , همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار , 2017-08-21
 51. بهنام کامکار , ارزیابی تاثیر کاربرد خارجی اسپرمیدین بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ( Phaseolus (vulgaris L. تحت تنش خشکی , شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 52. بهنام کامکار , تحلیلی بر اصول 12 گانه پایداری در نظام های کشاورزی ایران , شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2020-01-25
 53. محسن آبشناس , بهنام کامکار , افشین سلطانی , حسین کاظمی , بررسی توانایی مدل های ریزمقیاس نمایی LAARS-WG و SDSM در شبیه سازی دماهای اصلی و بارش استان گلستان برای سال 2050 میلادی , هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2022-01-25
 54. محمد افضل زاده , چوقی بایرام کمکی , حمید نیک نهاد قره ماخر , بهنام کامکار , رابطه تاخیر زمانی بین شاخص های خشکسالی SPI و SPEI و شاخص پوشش گیاهی NDVI در حوضه سنگ بست خراسان رضوی با استفاده از مدل علیت هشیایو , دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2018-04-04
 55. محمد افضل زاده , چوقی بایرام کمکی , حمید نیک نهاد قره ماخر , بهنام کامکار , بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی (درصد نرمال، دهک ها، SPI، SPEI، US Drought Monitor و NDVI). , دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2018-04-04

انگلیسی

 1. زهره انصار , مهدی برادران فیروزآبادی , مائده کمالی , Behnam Kamkar , منوجهر قلی پور , عزت ا... اسفندیاری , تاثیر تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقمکنجد ناز تک شاخه و نازچند شاخه , همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , 2011-07-24
 2. حسن مختارپور , کریستوفر ته , جی صالح , ای. بی. سلامت , محمداسماعیل اسدی , Behnam Kamkar , Corn yield response to seven planting densities and two cropping systems , 20th Malaysian Society of Plant Physiology Conference (MSPPC 2009) , 2009-07-24
 3. حسن مختارپور , کریستوفر ته , جی صالح , ای. بی. سلامت , محمداسماعیل اسدی , Behnam Kamkar , Temperature effect on yield and yield components in field grown maize in different planting densities , International Conference on Agricultural and Animal Science (CAAS 2010) , 2010-02-26
 4. نسیم مقدادی , افشین سلطانی , Behnam Kamkar , An investigation on the effects of elevated CO2 and temperature on Chickpea yield in Zanjan , International Congress on Environmental Crises and its Solutions , 2013-02-13
 5. مرضیه یوسفی , Behnam Kamkar , جاوید قرخلو , روح الله فائز , مجید سردقی , The effect of different cultivation methods on soil microbial respiration and organic C content as two main components for alleviating soil degradation , 8th International Soil Science Congress \\\"Land degradation and Challenges in Soil management , 2012-05-15
 6. مجید سردقی , نسیم مقدادی , محمدجواد بیدادی , Behnam Kamkar , مرضیه یوسفی , Mapping the Nutrients Distribution to Reduce Cultivation Practices and Land Degradation Using Geospatial Information System (GIS) , 8th International Soil Science Congress \\\\\\\\\\\\\\\"Land degradation and Challenges in Soil management , 2012-05-15
 7. نسیم مقدادی , محمدجواد بیدادی , مجید سردقی , Behnam Kamkar , Using EC-Based Maps to Manage Soil and Prevent Soil Degradation , 8th International Soil Science Congress \\\\\\\\\\\\\\\"Land degradation and Challenges in Soil management , 2012-05-15
 8. محمدجواد بیدادی , مجید سردقی , نسیم مقدادی , Behnam Kamkar , Using GIS to map soil organic matter and nitrogen content to prevent cultivation effects on soil quality , 8th International Soil Science Congress \\\"Land degradation and Challenges in Soil management , 2012-05-15