مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. فاطمه ذاکری فرد , شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , بختیار شعبانی ورکی , واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, سال (2023-12), صفحات (1-35)
 2. فرح ناز ابوک , شعله ارسطوپور , رضا خواجوی , تحلیل مبتنی بر نگاشت ساختار فکری دانش زلزله‌شناسی در دو حوزه مواد و انرژی طی سال‌های 2010 تا 2020, پژوهش نامه علم سنجی, سال (2023-3)
 3. شعله ارسطوپور , یعقوب مهارتی , مهدی زاهدی نوقابی , نرگس ملکوتی اصل , بهار قادری , فاطمه ذاکری فرد , مریم شعبانی شایه , زهرا محمدیان , تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام, نامه آموزش عالی, دوره (14), شماره (56), سال (2022-3), صفحات (7-34)
 4. خدیجه احمدزاده , عبدالرسول خسروی , شعله ارسطوپور , رحیم طهماسبی , ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11), صفحات (661-667)
 5. ملیحه درخوش , سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور , گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (31), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (94-112)
 6. ناهید امیری , نصرت ریاحی نیا , شعله ارسطوپور , محسن حاجی زین العابدینی , داریوش علیمحمدی , تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر(, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (6), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (1-16)
 7. شعله ارسطوپور , مجتبی کفاشان کاخکی , زهرا محمدیان , سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (187-210)
 8. شعله ارسطوپور , فهرستگان مجازی, نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات, دوره (1), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (5-12)
 9. شعله ارسطوپور , رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی, نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات, دوره (2), شماره (5), سال (2015-4), صفحات (5-11)
 10. شعله ارسطوپور , کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها, کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (192), سال (2013-12), صفحات (22-26)
 11. شعله ارسطوپور , آشنایی با مبانی آر دی ای, کتاب ماه کلیات, دوره (15), شماره (6), سال (2012-6), صفحات (43-46)
 12. شعله ارسطوپور , سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب, کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (8), سال (2013-8), صفحات (22-26)
 13. شعله ارسطوپور , سازماندهی اطلاعات, کتاب ماه کلیات, دوره (15), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (18-21)
 14. مجتبی کفاشان کاخکی , شعله ارسطوپور , یاسر آسمان دره , نریمان کاشفی , واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (181-203)
 15. فاطمه احمدی نسب , شعله ارسطوپور , بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (245-262)
 16. عبدالرسول خسروی , زهرا پوش , شعله ارسطوپور , بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (697-717)
 17. زویا آبام , شعله ارسطوپور , نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏ های پیوسته کتابخانه‏ های دانشگاهی از آنها, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (491-524)
 18. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (55-79)
 19. شعله ارسطوپور , پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (135-161)
 20. عبدالرسول خسروی , خدیجه احمدزاده , شعله ارسطوپور , رحیم طهماسبی , سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (37-57)
 21. پاتریک لوبوف , شعله ارسطوپور , آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ای, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (1), سال (2007-4), صفحات (7-38)
 22. شعله ارسطوپور , بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (58-79)
 23. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR), کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (9-38)
 24. شعله ارسطوپور , دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وب, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (145-174)
 25. شعله ارسطوپور , اثرات مضاعف عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجلات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه های ایران, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (71-94)
 26. شعله ارسطوپور , توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات, اطلاع شناسی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-5), صفحات (29-58)
 27. شعله ارسطوپور , مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومی, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (19), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (127-156)
 28. شعله ارسطوپور , اسداله آزاد , نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (4), سال (2008-3), صفحات (65-88)
 29. شعله ارسطوپور , خزنده و ساختواره وب, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2006-9), صفحات (93-106)
 30. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (77-98)
 31. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتال, اطلاع شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (45-66)
 32. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (9-38)
 33. مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , محمد رامین نادری , اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (201-224)
 34. مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-11), صفحات (201-226)
 35. سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور , بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض, کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2007-7)
 36. سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور , تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای, کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2007-7)

انگلیسی

 1. Reza Khajavi , Sholeh Arastoopoor , Semantic domain comparison of research keywords by indicator-based fuzzy distances: A new prospect, Information Processing and Management, Volume (60), No (5), Year (2023-9), Pages (103468-26)
 2. fereshte ilani , Mohsen Nowkarizi , Sholeh Arastoopoor , Analysis of the factors affecting information search stopping behavior: A systematic review, Journal of Librarianship and Information Science, Year (2023-3)
 3. Nahid Amiri , Nosrat Riahinia , Sholeh Arastoopoor , Mohsen Hajizeinolabedini , Dariush Alimohammadi , Mapping Data Elements of Persian Traditional Music Resources to the Entities, Attributes, and Relationships of IFLA’s Library Reference Model, Cataloging and Classification Quarterly, Volume (60), Year (2022-5), Pages (315-328)
 4. Reza Khajavi , FARAHNAZ ABOUK , Sholeh Arastoopoor , Identification and Evaluation of Main Research Themes for Earthquake Studies in Material and Energy Fields by Science Maps and Scientometric Methods, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume (22), No (2), Year (2021-10), Pages (17-35)
 5. Sholeh Arastoopoor , Users' perception of navigating bibliographic families from IFLA-LRM perspective, Library Hi Tech, Volume (40), No (1), Year (2020-12), Pages (265-280)
 6. Jaffar Mehrad , Sholeh Arastoopoor , Islamic World Science Citation Center (ISC): Evaluating Scholarly Journals Based on Citation Analysis, Acta Informatica Medica, Volume (20), No (1), Year (2012-1), Pages (40-43)
 7. Sholeh Arastoopoor , Review Article: the Art of Making Mutual Benefit through Saving Time, International Journal of Information Science and Management, Volume (2), No (1), Year (2014-4), Pages (29-37)
 8. FATEMEH PAZOOKI , MOHSEN HAJI ZEINOLABEDINI , Sholeh Arastoopoor , RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records, Cataloging and Classification Quarterly, Volume (52), No (6), Year (2014-8), Pages (621-639)
 9. FATEMEH PAZOOKI , MOHSEN HAJI ZEINOLABEDINI , Sholeh Arastoopoor , Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran, Cataloging and Classification Quarterly, Volume (52), No (6), Year (2014-8), Pages (640-659)
 10. Sara Koleini , P. Parto , Sholeh Arastoopoor , M. Siamak , Malaysian Scholarly Open Access Journals during 2005 – 2012: A Survey, International Journal of Information Science and Management, Volume (11), No (2), Year (2013-6), Pages (91-103)
 11. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Mapping Unimarc Fields to FRBR Entities and User Tasks, International Journal of Information Science and Management, Volume (11), No (1), Year (2013-3), Pages (29-42)
 12. Sholeh Arastoopoor , Domain-specific readability measures to improve information retrieval in the Persian language, Electronic Library, Volume (36), No (3), Year (2018-5), Pages (430-444)
 13. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR approach, Inernational Cataloguing and Bibliographic Control, Volume (39), No (1), Year (2010-3), Pages (12-18)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فرح ناز ابوک , رضا خواجوی , شعله ارسطوپور , برپاسازی نقشه واژگان کاربردی علوم زلزله در دو حوزه مواد و انرژی و شناسایی روندهای پژوهشی آنها , اولین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین , 2020-11-19
 2. شعله ارسطوپور , تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی , همایش ملی کتابخانه و مردم کرمان , 2013-10-09
 3. شعله ارسطوپور , نگاهی آسیب‏ شناسانه به آیین‏نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه تولید علم , اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی بروندادهای علمی , 2014-05-21
 4. شعله ارسطوپور , واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند , روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها و کاربردها , 2010-03-03
 5. شعله ارسطوپور , شناسایی پیشنیازهای پیاده سازی برنامه های کودکان برای کودکان درکتابخانه های آموزشگاهی , همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری , 2009-04-23
 6. عبدالرسول خسروی , شعله ارسطوپور , خدیجه احمدزاده , نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز , همایش ملی کتابخانه و مردم. , 2013-10-09
 7. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , سنجش تطبیقی خوانایی ترجمه های یک اثر با هدف تشخیص گروه مخاطبان: مطالعه موردی کتاب شازده کوچولو , The First National Conference on Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-14
 8. شعله ارسطوپور , مهدی زاهدی نوقابی , تشکیل شبکه متخصصان با هدف تسهیل انتقال دانش در واحدهای مختلف کتابخانه ای: تجربه پیاده سازی در واحد فراهم آوری و مجموعه سازی , همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده , 2013-04-24
 9. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. , نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب , 2013-02-20
 10. شعله ارسطوپور , آسیب شناسی اطلاعات موجود درباره محتواهای سرگرم کننده در فضای مجازی ایران: مورد کاوی آثار سینمایی , محتوای ملی در فضای مجازی , 2013-01-23
 11. شعله ارسطوپور , استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش , اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2008-02-02
 12. شعله ارسطوپور , انطباق فهرستهای رایانه ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR): دو رویکرد عملیاتی , اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران باعنوان رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات , 2007-03-07
 13. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی , دومین همایش رویکردهای میان‏رشته‏ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06
 14. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی , نخستین همایش ملی خواندن , 2015-11-19
 15. شعله ارسطوپور , پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی , ترویج زبان و ادب فارسی , 2015-08-26
 16. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , Users’ perception of Aboutness and Ofness in Images: an Approach towards Subject Indexing Based on Ervin Panofsky’s Theory and Users’ View , 12th International ISKO Conference , 2012-08-06

انگلیسی

 1. Sholeh Arastoopoor , The Art of Making Mutual Benefit through Saving Time. , The 2nd International Meeting of Research Journals Editors (Islamic Countries) , 2014-12-01
 2. Sholeh Arastoopoor , Practical steps to incorporate RDA in Iran: The proposed model based on views of cataloguers of National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran , Knowledge Organization – making a difference: The impact of knowledge organization on society, scholarship and progress, ISKO UK biennial conference , 2015-07-13
 3. Sholeh Arastoopoor , Search Tools through the Glass: a Story of Clustering search Results according to Document Attributes with a Glance on the Web ICADIWT , 2009 Second International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies , 2009-08-04
 4. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , A More Effective Web Search through Developing a Small Thesaurus of Non-Topical Terms: A Proposed Model to Improve Pertinence and Retrieval Relevance , Thirteenth International ISKO Conference , 2014-05-19
 5. Sholeh Arastoopoor , Mina Talakoob , Putting Libraries in to Real Action: The Case of Children & Young Adults Intellectual Fostering Society and the Reciprocal Role of Its Libraries , IFLA Satellite Meeting: Navigating with Youth , 2008-08-05
 6. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Mehri Parirokh , Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic Families, FRBR and Users , International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011) , 2011-02-10
 7. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Mehri Parirokh , FRBR and OPAC Users Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works , QQML2010: International Conference on Qualitative and Quantitative , 2010-05-25
 8. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach , IFLA World Library and Information Congress , 2009-08-23
 9. Mehri Parirokh , Sholeh Arastoopoor , strategic planning, an approach to develop criteria for evaluation of library services: Report of a case study , Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2009) d . , 2009-05-23