مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. خدیجه احمدزاده , عبدالرسول خسروی , شعله ارسطوپور , رحیم طهماسبی , ارزیابی خوانایی منابع آموزش به بیمار در زمینه بیماری دیابت موجود در مراکز بهداشتی‌ درمانی شهر شیراز, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11), صفحات (661-667)
 2. ملیحه درخوش , سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور , گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (31), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (94-112)
 3. ناهید امیری , نصرت ریاحی نیا , شعله ارسطوپور , محسن حاجی زین العابدینی , داریوش علیمحمدی , تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر(, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (6), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (1-16)
 4. شعله ارسطوپور , فهرستگان مجازی, نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات, دوره (1), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (5-12)
 5. شعله ارسطوپور , رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی, نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات, دوره (2), شماره (5), سال (2015-4), صفحات (5-11)
 6. شعله ارسطوپور , کتابخانه های رقومی: یکپارچه سازی محتوا و سیستم ها, کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (192), سال (2013-12), صفحات (22-26)
 7. شعله ارسطوپور , آشنایی با مبانی آر دی ای, کتاب ماه کلیات, دوره (15), شماره (6), سال (2012-6), صفحات (43-46)
 8. شعله ارسطوپور , سازماندهی اطلاعات: از رف تا وب, کتاب ماه کلیات, دوره (16), شماره (8), سال (2013-8), صفحات (22-26)
 9. شعله ارسطوپور , سازماندهی اطلاعات, کتاب ماه کلیات, دوره (15), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (18-21)
 10. مجتبی کفاشان کاخکی , شعله ارسطوپور , یاسر آسمان دره , نریمان کاشفی , واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-5), صفحات (181-203)
 11. فاطمه احمدی نسب , شعله ارسطوپور , بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (245-262)
 12. عبدالرسول خسروی , زهرا پوش , شعله ارسطوپور , بررسی کارآمدی کلیدواژه‌ها و عبارت‌های پیشنهادی پاب‌مد نسبت به اصطلاحات مش از دیدگاه کاربران حوزه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (697-717)
 13. زویا آبام , شعله ارسطوپور , نقش فهرست‏ های کتابخانه‏ ای در جلب مشارکت اجتماعی کاربران: راهکارهای موجود و میزان پیروی فهرست‏ های پیوسته کتابخانه‏ های دانشگاهی از آنها, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (30), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (491-524)
 14. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , بررسی راهنماهای جستجوی فهرست‌های رایانه‌ای‌ از دو منظر زبانی و نظریه یادگیری شناختی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (55-79)
 15. شعله ارسطوپور , پژوهش‎سنجی نشریات علم اطلاعات و دانش شناسی: رویکردی روش‏شناسانه به مقالات پژوهشی منتشر شده در 10 نشریه علم اطلاعات, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (17), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (135-161)
 16. عبدالرسول خسروی , خدیجه احمدزاده , شعله ارسطوپور , رحیم طهماسبی , سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (37-57)
 17. پاتریک لوبوف , شعله ارسطوپور , آیا امکان سازماندهی تمام اطلاعات وجود دارد؟ دیدگاهی کتابخانه ای, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (1), سال (2007-4), صفحات (7-38)
 18. شعله ارسطوپور , بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (58-79)
 19. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR), کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (9-38)
 20. شعله ارسطوپور , دسته بندی نتایج جستجو بر مبنای ویژگیهای مدارک و امکان سنجی استفاده از الگوریتمهای خوشه بندی مختلف در سطح وب, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (145-174)
 21. شعله ارسطوپور , اثرات مضاعف عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجلات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه های ایران, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (71-94)
 22. شعله ارسطوپور , توازن اطلاعاتی در سطح ملی: نگاهی به نقش دولتها و کتابخانه ها در توزیع و دسترسی به اطلاعات, اطلاع شناسی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-5), صفحات (29-58)
 23. شعله ارسطوپور , مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرستهای رایانه ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر مدلهای مفهومی, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (19), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (127-156)
 24. شعله ارسطوپور , اسداله آزاد , نظریه برچسب گذاری و برچسبهای موضوعی در سازماندهی اطلاعات: نگاهی تطبیقی از زاویه ارتباطهای متقاعدگرانه, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (4), سال (2008-3), صفحات (65-88)
 25. شعله ارسطوپور , خزنده و ساختواره وب, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2006-9), صفحات (93-106)
 26. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (77-98)
 27. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتال, اطلاع شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (45-66)
 28. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (9-38)
 29. مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , محمد رامین نادری , اثربخشی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: پژوهشی با رویکرد زمینه‌گرا, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (12), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (201-224)
 30. مهری پریرخ , شعله ارسطوپور , پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-11), صفحات (201-226)
 31. سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور , بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض, کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2007-7)
 32. سیدرحمت اله فتاحی , شعله ارسطوپور , تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای, کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2007-7)

انگلیسی

 1. Sholeh Arastoopoor , Users' perception of navigating bibliographic families from IFLA-LRM perspective, Library Hi Tech, Volume (ahead-of-print), Year (2020-12)
 2. Jaffar Mehrad , Sholeh Arastoopoor , Islamic World Science Citation Center (ISC): Evaluating Scholarly Journals Based on Citation Analysis, Acta Informatica Medica, Volume (20), No (1), Year (2012-1), Pages (40-43)
 3. Sholeh Arastoopoor , Review Article: the Art of Making Mutual Benefit through Saving Time, International Journal of Information Science and Management, Volume (2), No (1), Year (2014-4), Pages (29-37)
 4. FATEMEH PAZOOKI , MOHSEN HAJI ZEINOLABEDINI , Sholeh Arastoopoor , RDA Implementation Issues in the Iranian National Bibliography: An Analysis of Bibliographic Records, Cataloging and Classification Quarterly, Volume (52), No (6), Year (2014-8), Pages (621-639)
 5. FATEMEH PAZOOKI , MOHSEN HAJI ZEINOLABEDINI , Sholeh Arastoopoor , Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran, Cataloging and Classification Quarterly, Volume (52), No (6), Year (2014-8), Pages (640-659)
 6. Sara Koleini , P. Parto , Sholeh Arastoopoor , M. Siamak , Malaysian Scholarly Open Access Journals during 2005 – 2012: A Survey, International Journal of Information Science and Management, Volume (11), No (2), Year (2013-6), Pages (91-103)
 7. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Mapping Unimarc Fields to FRBR Entities and User Tasks, International Journal of Information Science and Management, Volume (11), No (1), Year (2013-3), Pages (29-42)
 8. Sholeh Arastoopoor , Domain-specific readability measures to improve information retrieval in the Persian language, Electronic Library, Volume (36), No (3), Year (2018-5), Pages (430-444)
 9. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR approach, Inernational Cataloguing and Bibliographic Control, Volume (39), No (1), Year (2010-3), Pages (12-18)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فرح ناز ابوک , رضا خواجوی , شعله ارسطوپور , برپاسازی نقشه واژگان کاربردی علوم زلزله در دو حوزه مواد و انرژی و شناسایی روندهای پژوهشی آنها , اولین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین , 2020-11-19
 2. شعله ارسطوپور , تحلیل محتوای موضوعی مقالات علم اطلاعات و دانش‎شناسی: نگاهی ویژه به دو زمینه کاربری و کاربران و خدمات اطلاعاتی , همایش ملی کتابخانه و مردم کرمان , 2013-10-09
 3. شعله ارسطوپور , نگاهی آسیب‏ شناسانه به آیین‏نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و پیامدهای منفی حاصل از آن در زمینه تولید علم , اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی بروندادهای علمی , 2014-05-21
 4. شعله ارسطوپور , واکاوی برخی چالشهای استدلالی در پژوهش: آنچه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز بایستی بدانند , روشهای پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی: رویکردها، رویه ها و کاربردها , 2010-03-03
 5. شعله ارسطوپور , شناسایی پیشنیازهای پیاده سازی برنامه های کودکان برای کودکان درکتابخانه های آموزشگاهی , همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی – یادگیری , 2009-04-23
 6. عبدالرسول خسروی , شعله ارسطوپور , خدیجه احمدزاده , نقش کتابداران و کتابخانه ها در ترویج سواد سلامت مردم: بررسی موردی وضعیت سواد سلامت بیماران دیابتی در مراکز بهداشتی شیراز , همایش ملی کتابخانه و مردم. , 2013-10-09
 7. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , سنجش تطبیقی خوانایی ترجمه های یک اثر با هدف تشخیص گروه مخاطبان: مطالعه موردی کتاب شازده کوچولو , The First National Conference on Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-14
 8. شعله ارسطوپور , مهدی زاهدی نوقابی , تشکیل شبکه متخصصان با هدف تسهیل انتقال دانش در واحدهای مختلف کتابخانه ای: تجربه پیاده سازی در واحد فراهم آوری و مجموعه سازی , همایش ملی مدیریت دانش: حال و آینده , 2013-04-24
 9. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. , نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب , 2013-02-20
 10. شعله ارسطوپور , آسیب شناسی اطلاعات موجود درباره محتواهای سرگرم کننده در فضای مجازی ایران: مورد کاوی آثار سینمایی , محتوای ملی در فضای مجازی , 2013-01-23
 11. شعله ارسطوپور , استخراج و سازماندهی دانش ضمنی و عینی در سازمانها: رویکردی عملیاتی به دو گام در فرایند مدیریت دانش , اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش , 2008-02-02
 12. شعله ارسطوپور , انطباق فهرستهای رایانه ای بر مدل ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR): دو رویکرد عملیاتی , اولین همایش سراسری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران باعنوان رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی اطلاعات , 2007-03-07
 13. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , رویکردی معناشناسانه به ترجمه اصطلاحات علمی و تاثیر آن بر بازیابی اطلاعات: مطالعه موردی حوزه علم اطلاعات و دانش ‏شناسی , دومین همایش رویکردهای میان‏رشته‏ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2015-10-06
 14. شعله ارسطوپور , فاطمه احمدی نسب , بررسی میزان اطلاع دهی شبکه ها و ابزارهای اجتماعی و نقش آنها در تشویق به مطالعه: موردکاوی 10 اثر برجسته ادبی داخلی و خارجی , نخستین همایش ملی خواندن , 2015-11-19
 15. شعله ارسطوپور , پیشنهاد استفاده از الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی در سازماندهی محتوای ‏کتابشناسی‏ ها برمبنای خانواده کتابشناختی:‏ مورد کاوی شاهنامه فردوسی , ترویج زبان و ادب فارسی , 2015-08-26
 16. شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , Users’ perception of Aboutness and Ofness in Images: an Approach towards Subject Indexing Based on Ervin Panofsky’s Theory and Users’ View , 12th International ISKO Conference , 2012-08-06

انگلیسی

 1. Sholeh Arastoopoor , The Art of Making Mutual Benefit through Saving Time. , The 2nd International Meeting of Research Journals Editors (Islamic Countries) , 2014-12-01
 2. Sholeh Arastoopoor , Practical steps to incorporate RDA in Iran: The proposed model based on views of cataloguers of National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran , Knowledge Organization – making a difference: The impact of knowledge organization on society, scholarship and progress, ISKO UK biennial conference , 2015-07-13
 3. Sholeh Arastoopoor , Search Tools through the Glass: a Story of Clustering search Results according to Document Attributes with a Glance on the Web ICADIWT , 2009 Second International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies , 2009-08-04
 4. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , A More Effective Web Search through Developing a Small Thesaurus of Non-Topical Terms: A Proposed Model to Improve Pertinence and Retrieval Relevance , Thirteenth International ISKO Conference , 2014-05-19
 5. Sholeh Arastoopoor , Mina Talakoob , Putting Libraries in to Real Action: The Case of Children & Young Adults Intellectual Fostering Society and the Reciprocal Role of Its Libraries , IFLA Satellite Meeting: Navigating with Youth , 2008-08-05
 6. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Mehri Parirokh , Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic Families, FRBR and Users , International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011) , 2011-02-10
 7. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Mehri Parirokh , FRBR and OPAC Users Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works , QQML2010: International Conference on Qualitative and Quantitative , 2010-05-25
 8. Sholeh Arastoopoor , Rahmatollah Fattahi , Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach , IFLA World Library and Information Congress , 2009-08-23
 9. Mehri Parirokh , Sholeh Arastoopoor , strategic planning, an approach to develop criteria for evaluation of library services: Report of a case study , Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2009) d . , 2009-05-23