مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی اخترپور , نرگس سلیمانیان , امین اکرامی فرد , امیرعباس ریاحی خو , تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (1-2)
 2. علیرضا رئیس السادات , علی اخترپور , ملیحه نظری , بررسی فیلتر سدهای خاکی با آزمایش فیلتر مانع فرسایش مطالعه موردی: سد بار و بیدواز), آب و توسعه پایدار, دوره (8), شماره (4), سال (2022-2), صفحات (69-76)
 3. افشین طالب العلم , سعیدرضا خداشناس , علی اخترپور , بررسی تغییرات متوالی درجه اشباع برخصوصیات فیزیکی، مکانیکی هسته سد خاکی (مطالعه موردی: سد دوستی), مهندسی عمران مدرس, دوره (21), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (187-201)
 4. افشین طالب العلم , سعیدرضا خداشناس , علی اخترپور , بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2020-9), صفحات (1091-1105)
 5. مصطفی محمد عبدالحسین , علی اخترپور , محمد محمود شاکر , مطالعه رفتار خاک ماسه‌ای گچ‌دار شهر نجف در حضور مکش بافتی با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع, مهندسی عمران امیرکبیر - Amirkabir Journal of Civil Engineering, دوره (1), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (1-18)
 6. آرش کمیلی , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی , بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع, مهندسی عمران امیرکبیر - Amirkabir Journal of Civil Engineering, سال (2017-11)
 7. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , بررسی تأثیر درصد رطوبت بر مقاومت کششی و طاقت شکست خاک رس هسته سدهای خاکی, مهندسی عمران شریف, سال (2019-6)
 8. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , اصلاح یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک سخت شونده/نرم شونده کرنشی برای بتن پلاستیک, مهندسی عمران فردوسی, دوره (30), شماره (1), سال (2018-1), صفحات (79-92)
 9. مرتضی سالاری , علی اخترپور , امین اکرامی فرد , وقوع پدیده شکست هیدورلیکی در هسته رسی مایل یک سد سنگریزه ای بلند واقع شده در دره‌ای تنگ, مهندسی عمران مدرس, دوره (17), شماره (5), سال (2017-12), صفحات (109-122)
 10. مرتضی سالاری , علی اخترپور , ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای, روش های عددی در مهندسی, دوره (36), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (49-62)
 11. علی اخترپور , مرتضی سالاری , شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات, مهندسی عمران شریف, سال (2017-9)
 12. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی, مهندسی عمران مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (105-116)
 13. علی اخترپور , عباس سروش , مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان, مهندسی عمران فردوسی, دوره (25), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (159-172)

انگلیسی

 1. Mustafa Abdalhusein , Ali Akhtarpour , Mohammed Sh. Mahmood , Unsaturated behaviour of gypseous sand soils using a modified triaxial test apparatus, International Journal of Geotechnical Engineering, Year (2022-2)
 2. Moein Ashofteh Beyraki , Fariborz Fardoust , Ali Akhtarpour , Narges Soleimanian , Numerical study on the effect of excavation dewatering on the contaminant emission in sandy soil, Journal of Physics Conference Series, Volume (1973), No (1), Year (2021-8), Pages (12206-10)
 3. Narges Soleimanian , Ali Akhtarpour , A new method for estimating pollutant concentration in unsaturated soil using digital image processing technique, Journal of Physics Conference Series, Volume (1973), No (1), Year (2021-8), Pages (12204-10)
 4. Shaymaa ALSAMIA , Mohammed Sh. MAHMOOD , Ali Akhtarpour , Estimation of capillary rise in unsaturated gypseous sand soils, Pollack Periodica, Volume (15), No (2), Year (2020-8), Pages (118-129)
 5. Mohammad Amin Mohammadyar , Ali Akhtarpour , Considerations of Vertical Acceleration Induced by Horizontal Earthquake Record for a Building with Underground Stories Based on a SSI 3D Model, Sustainable Civil Infrastructures, Year (2021-7)
 6. Zahra Alsharifi , Mohammed SHaker Mahmood , Ali Akhtarpour , Numerical Evaluation of Slope Stability for Construction and Seismic Loads: Case Study, International Journal of Engineering,Transactions A: Basics, Volume (34), No (7), Year (2021-7)
 7. Hamidreza Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Abbas Karamodin , A study on the effects of piled-raft foundations on the seismic response of a high rise building resting on clayey soil, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (145), Year (2021-6), Pages (106712-106722)
 8. HamidReza Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Abbas Karamodin , The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories, Lecture Notes in Civil Engineering, Year (2020-12)
 9. Mustafa Abdalhusein , Ali Akhtarpour , محمد شاکر محمود , Effect of Wetting Process with Presence of Matric Suction on Unsaturated Gypseous Sand Soils, Journal of Southwest Jiaotong University, Volume (54), No (5), Year (2019-1)
 10. محمد شاکر محمود , Ali Akhtarpour , AMEER ALALI , Mechanical Behavior of Dam Foundation with Vertical Sand Drain, Case Study: Sombar Dam, Journal of Engineering and Technological Sciences, Volume (51), No (3), Year (2019-6), Pages (380-391)
 11. Mustafa Abdalhusein , Ali Akhtarpour , Mohammed Sh. Mahmood , EFFECT OF SOAKING ON UNSATURATED GYPSEOUS SAND SOILS, International Journal of Civil Engineering and Technology, Volume (10), No (5), Year (2019-5), Pages (550-558)
 12. HamidReza Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Saeed Kharaghani , A study on the efficiency of a Capped Hardening Elasto-plastic Model for soft clays, Soils and Foundations, Year (2018-12)
 13. morteza salari , Ali Akhtarpour , amin ekrami fard , Hydraulic Fracturing: a main cause of initiating internal erosion in a high earth-rockfill dam, International Journal of Geotechnical Engineering, Year (2018-12)
 14. Ali Akhtarpour , M. Mortezaee , Dynamic Response of a Tall Building Next to Deep Excavation Considering Soil-Structure Interaction, Asian Journal of Civil Engineering-Building And Housing, Volume (20), No (4), Year (2018-9), Pages (479-502)
 15. Mahdi Naeini , Ali Akhtarpour , A numerical investigation on coupled hydro mechanical behaviour of a high centreline tailings dam, Journal of South African Institution of Civil Engineering, Volume (60), No (3), Year (2018-9), Pages (49-60)
 16. Ali Akhtarpour , morteza salari , The Deformation Mechanism of a High Rockfill Dam during the Construction and First Impounding, Scientia Iranica, Year (2018-5)
 17. Mahdi Naeini , Ali Akhtarpour , Numerical analysis of seismic stability of a high centerline tailings dam, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (107), Year (2018-1), Pages (179-194)
 18. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , A Study of the Seismic Response of Asphaltic Concrete Used as a Core in Rockfill Dams, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume (16), No (3), Year (2014-3), Pages (169-184)
 19. Navid Yeganeh , Jafar Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Seismic analysis of the soil–structure interaction for a high rise building adjacent to deep excavation, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume (79), No (1), Year (2015-11), Pages (149-170)
 20. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , Experimental study of asphaltic concrete dynamic properties as an impervious core in embankment dams, Construction and Building Materials, Volume (41), No (41), Year (2013-4), Pages (319-334)
 21. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , Nonlinear Numerical Evaluation of Dynamic Behavior of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam-A Case Study, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume (11), No (3), Year (2009-12), Pages (143-152)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. امیر نادی یزدی , علی اخترپور , مصطفی محمد عبدالحسین , امیرعباس ریاحی خو , تعیین منحنی مشخصه آب - خاک یک خاک رس متورم شونده به وسیله دستگاه تحکیم غیر اشباع (مطالعه موردی خانگیران سرخس) , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 2. محدثه احمدمیقانی , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , تحلیل رفتار شمع های انرژی در خاک های چند لایه اشباع , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 3. شراره رستمی حشمت اباد , علی اخترپور , محمدامین محمدیار , بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های نامتقارن با استفاده از تحلیل فرکانسی , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 4. محمد رضا چربگو , علی اخترپور , سیدمحمود حسینی , مصطفی زمانی , بررسی تاثیر سرعت تخلیه آب مخزن بر پایداری شیروانی بالادست سد خاکی همگن در شرایط افت سریع مخزن بر مبنای مکانیک خاک غیر اشباع , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 5. حمیده حمیدی , علی اخترپور , مدلسازی عددی تاثیر بارندگی بر رفتار تنش-کرنش سیستم میخگذاری در خاک متورم شونده , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 6. امین منشی زاده نائین , علی اخترپور , تاثیر نشت آب از لوله‌های مدفون بر پایداری گود‌های مسلح شده به روش نیلینگ و انکراژ , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 7. نرگس سلیمانیان , علی اخترپور , بازسازی نمونه های ماسه ای بزرگ مقیاس با دانسیته ی نسبی معین با استفاده از دستگاه بارش تلفیقی , کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-05-10
 8. اشکان اسلامیان , علی اخترپور , شبیه سازی عددی یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی , چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی , 2017-10-13
 9. امید ظریف , علی اخترپور , تحلیل دوبعدی پاسخ زمین در خاکهای با قابلیت روانگرایی , 5th.International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , 2017-12-26
 10. سیدسجاد گل افشانی , علی اخترپور , پارامترهای مهندسی زلزله های میدان نزدیک و میدان دور , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-12-18
 11. مهسا صادقی وزین , سید محسن کرابی , علی اخترپور , فرزاد دلیری , بررسی استراتژیهای مدیریت زهاب اسیدی معدن , ششمین همایش بین المللی عمران معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار , 2021-03-10
 12. محمدامین محمدیار , علی اخترپور , بررسی تاثیر اندرکنش خاک وسازه برروی تحلیل سه بعدی فرکانسی سازه های فلزی مفصلی با سیستم سازه ای دیوار برشی , دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27
 13. حمید بلوری بزاز , علی اخترپور , سعید خرقانی , مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 14. آرش احمدی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی , دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2016-03-01
 15. آرش کمیلی , علی اخترپور , بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27
 16. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 17. منوچهر نیازمند , علی اخترپور , بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 18. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 19. مهدی نائینی , علی اخترپور , مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 20. مهدی نائینی , علی اخترپور , مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت , دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , 2016-07-11
 21. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری , دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , 2016-07-11
 22. مهدیس دامغانی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , حامد زارعی , طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 23. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 24. حمیدرضا فتی , علی اخترپور , بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 25. تهما رسولی تبار , علی اخترپور , بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 26. حسین پارسا صدر , حسین محمدزاده , علی اخترپور , مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2013-02-28
 27. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 28. مهدیس دامغانی , حامد زارعی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 29. محبوبه مرتضایی , علی اخترپور , صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 30. مهرداد مجد , علی اخترپور , محمدباقر نقیبی سیستانی , پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی , International Conference on civil engineering Architecture and Urban Infrastructure , 2015-07-29
 31. مرتضی سالاری , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 32. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) , کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , 2015-10-18
 33. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 34. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 35. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی , دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , 2015-05-28
 36. امیرپارسا صدر , مهدی عجمی , علی اخترپور , بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 37. علی اخترپور , علی ظهوریان , بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 38. علی اخترپور , جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق , سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران , 2014-10-20
 39. مرتضی سالاری , رضا نوروززاده , علی اخترپور , تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 40. علی اخترپور , بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند , اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران , 2012-02-08
 41. علیرضا ابراهیمی , علی خدایی , علی اخترپور , بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-10-31
 42. علی اخترپور , علی خدایی , غلیرضا ابراهیمی , علی ظهوریان , مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-11-02
 43. علی ظهوریان , علی اخترپور , علی خدایی , بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 44. علی اخترپور , علی ظهوریان , بابک صدیقیان آستانه , بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

انگلیسی

 1. معین آشفته بیرکی , فریبرز فردوست , Ali Akhtarpour , Narges Soleimanian , Numerical study on the effect of excavation dewatering on the contaminant emission in sandy soil , International Conference on Geotechnical Engineering-Iraq (ICGE-Iraq 2020 , 2021-04-21
 2. Jafar Bolouri Bazaz , Ali Akhtarpour , Ali Ahmadi , Empirical correlation between length of nail and system parameters for a vertical soil nailed wall , International Conference on Geotechnical Engineering-Iraq (ICGE-Iraq 2020 , 2021-04-21
 3. Narges Soleimanian , Ali Akhtarpour , A new method for estimating pollutant concentration in unsaturated soil using digital image processing technique , 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering Technology (ICCEET 2021) , 2021-04-21
 4. Hamid Reza Bolouri , Ali Akhtarpour , Abbas Karamodin , The influence of nailing on the seismic response of a superstructure with underground stories , International Conference on Geotechnical Engineering-Iraq (ICGE-Iraq 2020 , 2020-02-19
 5. محمد شاکر محمود , Ali Akhtarpour , RUSUL AlMAHMODI , Mustafa Abdalhusein , Settlement assessment of gypseous sand after time-based soaking , IOP Conference Series: 4th International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering , 2020-03-01
 6. حمید رضا بلوری بزاز , Ali Akhtarpour , Abbas Karamodin , The Influence of Nailing on the Seismic Response of a Superstructure with Underground Stories , International Conference on Geotechnical Engineering(ICGE-Iraq) , 2020-02-19
 7. سعید خراقانی , حمیدرضا بلوری بزار , پاتریک ریوارد , Ali Akhtarpour , A study on the efficiency of the hardening soil model for soft clay , GeoEdmonton 2018 , 2018-09-23
 8. Mustafa Abdalhusein , Ali Akhtarpour , محمد شاکر محمود , WETTING CHALLENGES ON THE GYPSIFEROUS SOILS , 4th International Congress on Sustainable Development , 2018-09-11
 9. morteza salari , Saeed Abrishami , Ali Akhtarpour , Jafar Bolouri Bazaz , Seepage analysis of an off-stream reservoir, in Iran , 85th Annual Meeting of International Commission on Large Dams , 2017-07-03
 10. Ali Akhtarpour , Mahbubeh Mortezaee , Validation of Structural Analysis by PLAXIS2D Geotechnical Software , 4th GeoChina International Conference , 2016-07-25
 11. Ali Akhtarpour , mahdis damghani , The Study of Replacing the Central Clay Core with the Plastic Concrete cut-off Wall in the Body of Soombar Reservoir Dam , International Conference on Geotechnical Engineering(Soil-structue interaction underground structures and Retaining Walls) , 2014-06-16
 12. Ali Akhtarpour , morteza salari , Determination of Rock-fill Parameters Based on a Hardening Soil Model Using Large Scale Triaxial Test results , The 82th Annual Meeting of ICOLD (International committee on large dams) , 2014-06-01
 13. Ali Akhtarpour , mahdis damghani , 3D Numerical Study of the Efficiency of the Grouting Curtain in an Embankment Dam , The 82th Annual Meeting of ICOLD (International committee on large dams) , 2014-06-01
 14. s.soleymani , Ali Akhtarpour , Seepage Analysis for Shurijeh Reservoir Dam Using Finite Element Method , Geo-Frontiers Congress 2011, American society of civil engineering , 2011-03-13
 15. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , Alireza Ebrahimi , Ali Zohoorian , (Evaluation of Dynamic Response of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam Using Newmark Approach (a case study , International ICOLD Symposium Dams and Reservoirs Under Changing Challenges , 2011-05-29
 16. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study , International Symposium on Dams for a Changing World , 2012-06-06
 17. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , Evaluation of Hydraulic Fracturing Potential in the Inclined Clay Core Dams in Narrow Valleys Using 3D Numerical Modeling , International Symposium on Dams for a Changing World , 2012-06-06