بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعید محسنی


موارد یافت شده: 60

1 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا (چکیده)
2 - تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی (چکیده)
3 - الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملّی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا (چکیده)
4 - قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت (چکیده)
5 - واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه (چکیده)
6 - مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران (چکیده)
7 - واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) (چکیده)
8 - مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور (چکیده)
9 - واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش (چکیده)
10 - مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا (چکیده)
11 - مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال) (چکیده)
12 - عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های تجاری (چکیده)
13 - حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی (چکیده)
14 - مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMR (چکیده)
15 - مسئولیت جبران خسارتهای وارد به کالا در فرض تعدد حمل کنندگان (حمل و نقل های جاده ای داخلی و بین المللی) (چکیده)
16 - قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت) (چکیده)
17 - مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
18 - مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» (چکیده)
19 - چالش منافع عمومی و حقوق مکتسب در بهره برداری از منابع آبی (چکیده)
20 - ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث (چکیده)
21 - مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا (چکیده)
22 - رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه (چکیده)
23 - واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات (چکیده)
24 - قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) (چکیده)
25 - بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) (چکیده)
26 - حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایران (چکیده)
27 - نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی (چکیده)
28 - مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی) (چکیده)
29 - مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری (چکیده)
30 - بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 (چکیده)
31 - بررسی ایرادات وارد بر قاعدهانحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد (چکیده)
32 - خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده (چکیده)
33 - حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه (چکیده)
34 - راهنامه در کنوانسیون CMR (چکیده)
35 - حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
36 - مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌ها (چکیده)
37 - حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استرداد (چکیده)
38 - نقش اخذ برائت در مسؤولیت پزشک (چکیده)
39 - حقوق بیمار در اطلاع از بیماری خطرناک (باگرایش اخلاقی) (چکیده)
40 - بررسی مبنای مسؤرلیت پزشک بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی (چکیده)
41 - استعفای وکیل در دادرسی مدنی (چکیده)
42 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشار (چکیده)
43 - حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان) (چکیده)
44 - قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر (چکیده)
45 - حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه (چکیده)
46 - ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری (چکیده)
47 - بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم (چکیده)
48 - بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار (چکیده)
49 - شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR) (چکیده)
50 - بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم (چکیده)
51 - جایگاه عدالت در قواعد حقوقی (چکیده)
52 - تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی (چکیده)
53 - قلمرو بطلان نسبی (چکیده)
54 - مفهوم و آثار بطلان‌نسبی (چکیده)
55 - بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم) (چکیده)
56 - اعتبار امر قضاوت شده (چکیده)
57 - ماهیت حقوقی وصیت تملیکی (چکیده)
58 - جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری (چکیده)
59 - اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه (چکیده)
60 - جایگاه عدالت در قواعد فقهی و حقوقی (چکیده)