بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: غلامرضا صدیق اورعی


موارد یافت شده: 66

1 - شبکه اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل (چکیده)
2 - دین و واگرایی اجتماعی (چکیده)
3 - جامعه‌شناسی نذر و موانعِ مسئولیّت‌پذیری و مشارکت اجتماعیِ کنش‌گران در نذرهایِ مالی (چکیده)
4 - مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم (چکیده)
5 - بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد (چکیده)
6 - دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود (چکیده)
7 - نگرش و موضع زنان و دختران مشهدی به حجاب (چکیده)
8 - جامعه‌شناسی کمک‌رسانی بعد از وقوع فاجعه؛ مطالعه‌ای درباب روستاهای شهرستان بم بعد از زلزلة سال 1382 (چکیده)
9 - مسئله تعامل اجتماعی در جامعه ایران، بازکاوی مشکلات تعامل در مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور (چکیده)
10 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
11 - بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهۀ اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراق (چکیده)
12 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
13 - بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990) (چکیده)
14 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
15 - بررسی طولی-ملی(2014-1990) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعتی (چکیده)
16 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
17 - سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
18 - افزایش بی رویه ظرفیت های دانشگاهی و پیامدهای آن در تولید انحرافات اجتماعی (چکیده)
19 - تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) (چکیده)
20 - چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی (چکیده)
21 - عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ (چکیده)
22 - تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران (چکیده)
23 - تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
24 - پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد (چکیده)
25 - اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعه تحربی آزمایشگاهی (چکیده)
26 - جوامع نکوهیده در نهج البلاغه (چکیده)
27 - نفوذ فرهنگ غرب در ایران (چکیده)
28 - پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمی (چکیده)
29 - سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی (چکیده)
30 - عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه‌ (چکیده)
31 - نظریه اجتماعی مبادله ای – کارکردی علامه طباطبایی (چکیده)
32 - نهادینه کردن پژوهش به عنوان حرفه در ایران با تاکید بر تجارب گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد (چکیده)
33 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم(نمونه پژوهی شهر مشهد) (چکیده)
34 - تعامل گرم، شرط لازم شهر اسلامی (چکیده)
35 - جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهرداری (چکیده)
36 - کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) (چکیده)
37 - شبیه سازی سازوکارهای تغییر در افکار عمومی (چکیده)
38 - مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی (چکیده)
39 - کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری (چکیده)
40 - بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد (چکیده)
41 - دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات (چکیده)
42 - تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری (چکیده)
43 - سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد (چکیده)
44 - دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد (چکیده)
45 - پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی (چکیده)
46 - جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام (چکیده)
47 - جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی (چکیده)
48 - جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینی (چکیده)
49 - تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی (چکیده)
50 - تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان (چکیده)
51 - پدیده ی اجتماعی (چکیده)
52 - پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) (چکیده)
53 - بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری (چکیده)
54 - بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله (چکیده)
55 - امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان (چکیده)
56 - اسلام و توسعه اقتصادی (چکیده)
57 - مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی (چکیده)
58 - راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
59 - مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 (چکیده)
60 - بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه » (چکیده)
61 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی (چکیده)
62 - تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد) (چکیده)
63 - حضور روحانیت در موقعیت های اجتماعی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
64 - عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد (چکیده)
65 - سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
66 - رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد ) (چکیده)