مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمدمهدی اسمعیل پور , محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , بررسی امکان وقوع اماع از منظر فقه امامیه, مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (15), شماره (30), سال (2023-5), صفحات (177-204)
 2. بلال شاکری , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (9), شماره (1), سال (2023-5), صفحات (39-64)
 3. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل, فقه و اصول, سال (2020-12)
 4. بلال شاکری , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , تحلیل فقهی نس شدن آب کر و قلیل بر اساس ضوابط نسبت‌سنی منطبق بر نظریه انقلاب نسبت, کاوشی نو در فقه, دوره (30), سال (2023-6), صفحات (9-38)
 5. منصوره سهرابی افقو , سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , ادله قصاص قاتل شخص مدیون با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی 1392, آموزه های حقوق کیفری, دوره (19), شماره (23), سال (2022-9), صفحات (157-178)
 6. محمدحسن حائری , مرضیه زارع زردینی , فاطمه نجیب زاده وامق ابادی , پژوهشی پیرامون ولایت وصّی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آراء امام خمینی(س), متین, دوره (24), شماره (94), سال (2023-1), صفحات (81-105)
 7. منصوره سهرابی افقو , سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , حکم اهل خبره هت قطع دست شلاء در قصاص و مقایسه آن با محاربه و سرقت(با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب واهر), کاوشی نو در فقه, دوره (29), شماره (112), سال (2022-12), صفحات (159-184)
 8. بلال شاکری , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (8), شماره (3), سال (2022-11), صفحات (37-65)
 9. بتول سلحشور , عباسعلی سلطانی , محمدحسن حائری , جستاری در قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب», پژوهش های فقهی, سال (2021-4)
 10. بلال شاکری , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی, مطالعات تطبیقی فقه و اصول, دوره (4), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (209-226)
 11. مهناز فرحمند , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث, سفینه, دوره (18), شماره (70), سال (2021-6), صفحات (166-191)
 12. بلال شاکری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش شناسی ملاحمد نراقی در حل تعارضات), پژوهش های اصولی, دوره (7), شماره (24), سال (2020-12), صفحات (33-64)
 13. بلال شاکری , محمدحسن حائری , واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (4), شماره (13), سال (2019-3), صفحات (7-30)
 14. علیرضا نوروزی , محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , تحلیل و بررسی مبانی در به کارگیری قواعد عقلی در استباط فقهی, مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (13), شماره (24), سال (2021-6), صفحات (485-516)
 15. میثم شعیب , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات, پژوهش های فقهی, دوره (17), شماره (3), سال (2021-10), صفحات (907-937)
 16. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , رهیافتی به گونه‌های «سیاق», فقه و اصول, دوره (52), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (77-96)
 17. محمدحسن حائری , میراث زوجه, مقالات و بررسی ها, دوره (37), شماره (3), سال (2004-8), صفحات (61-80)
 18. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی حکم زکات در ملک متزلزل, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (50), شماره (1), سال (2017-8), صفحات (7-31)
 19. سیده راضیه آرام , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی موقعیت سیره در میان ادله اقوال در معاملات صبی, فقه و اصول, دوره (51), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (9-28)
 20. صدیقه حاتمی , محمدرضا علمی سولا , محمدحسن حائری , نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲), پژوهش حقوق کیفری, دوره (7), شماره (27), سال (2019-7), صفحات (165-186)
 21. راضیه امینی , حسین صابری , محمدحسن حائری , نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس, آموزه های فقه مدنی, دوره (3), شماره (18), سال (2018-11), صفحات (27-50)
 22. صدیقه حاتمی , محمدرضا علمی سولا , محمدحسن حائری , «تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیه پلک‌ها؛ با تأکید بر ماده 590 قانون مجازات اسلامی», پژوهش های فقهی, دوره (15), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (489-511)
 23. حسین حقیقت پور , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین, فقه و اصول, دوره (50), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (31-51)
 24. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , خیار شرط در صلح, فقه و اصول, دوره (50), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (9-21)
 25. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , تبیین مقتضای عقد و قاعدۀ سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع, آموزه های فقه مدنی, دوره (7), شماره (17), سال (2018-8), صفحات (3-34)
 26. اعظم امینی , محمدحسن حائری , حسین ناصری مقدم , بررسی فقهی ـ حقوقی موجدات و مسقطات حق‌حبس در عقود معاوضی, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (9), سال (2018-3), صفحات (91-112)
 27. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان, علوم قرآن و حدیث, دوره (49), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (99-120)
 28. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , واکاوی نظریه وحدت برخی سور قران با استناد به سیاق, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (113-133)
 29. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (3), شماره (6), سال (2017-6), صفحات (45-63)
 30. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , نقدی بر ادله جریان خیار شرط در نکاح, فقه و اصول, دوره (49), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (95-112)
 31. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار, فقه و اصول, دوره (49), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (9-30)
 32. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , بررسی نظریه وحدت سور قرآن با استناد به سیاق, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (113-133)
 33. بشری عبدخدایی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , رهیافت مقصدگرا به امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی امامیه, سیاست متعالیه, دوره (5), شماره (17), سال (2017-9), صفحات (81-96)
 34. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , حکم زکات در ملک متزلزل, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (50), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (7-31)
 35. عباسعلی سلطانی , محمدحسن حائری , سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , تاخیربیان از وقت حاجت درعام و خاص منفصل قرآنی و روایی, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (3), سال (2016-9), صفحات (9-29)
 36. محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بی بی زهرا احمدی سلیمانی , نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه, جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (3), سال (2016-7), صفحات (75-96)
 37. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر, فقه و حقوق خانواده, دوره (21), شماره (65), سال (2017-1), صفحات (31-54)
 38. اعظم امینی , محمدحسن حائری , بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی «با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران», دانش حقوق مدنی, دوره (4), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (19-45)
 39. سیف اله احدی , محمدحسن حائری , بازپژوهی ادله عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات, آموزه های فقه مدنی, دوره (13), شماره (13), سال (2016-7), صفحات (29-52)
 40. عباس تقوایی , محمدحسن حائری , سیده معصومه خذاشناس کومله , نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود, پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (12), شماره (43), سال (2016-5), صفحات (51-74)
 41. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل, پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, دوره (12), شماره (44), سال (2016-9), صفحات (57-78)
 42. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم, پژوهش های فقهی, دوره (11), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (881-906)
 43. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر, مطالعات زن و خانواده, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (7-35)
 44. سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع, آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (12), سال (2016-1), صفحات (19-46)
 45. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه, دین و ارتباطات, دوره (21), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (89-118)
 46. زهراسادات احمدی سلیمانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن, فقه و اصول, دوره (47), شماره (101), سال (2015-8), صفحات (55-78)
 47. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی, قرآن شناخت, دوره (2), شماره (14), سال (2015-3), صفحات (115-136)
 48. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله, مبانی فقهی حقوق اسلامی, دوره (6), شماره (12), سال (2014-3), صفحات (95-119)
 49. سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , عباسعلی سلطانی , محمدحسن حائری , ارث بری زوجه ازاموال غیرمنقول باتاکیدبر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل, مطالعات اسلامی, دوره (5), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (107-128)
 50. سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی, دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (2), شماره (10), سال (2017-1), صفحات (1-29)
 51. محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , محمدعلی قاسمی , تحلیل فقهی شخصیت حقوقی, آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (9), سال (2014-7), صفحات (3-30)
 52. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (46), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (209-231)
 53. علی محمدیان , محمدحسن حائری , تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه ی اسلامی با رویکردی بر آراء امام خمینی, مدیریت اسلامی, دوره (22), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (233-253)
 54. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه, دین و ارتباطات, دوره (20), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (45-71)
 55. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , محمدحسن حائری , رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی115 بقره, فقه و اصول, دوره (45), شماره (93), سال (2013-9), صفحات (35-55)
 56. محمدحسن حائری , مرتضی مرادی گلستانی , پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (89), سال (2012-9), صفحات (89-104)
 57. محمدحسن حائری , احسان علی اکبری بابوکانی , عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر, معارف اسلامی و حقوق, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (5-24)
 58. سیده قدسیه موسوی مشهدی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , باز خوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی, فقه و اصول, دوره (92), شماره (92), سال (2013-4), صفحات (133-158)
 59. محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , سیده قدسیه موسوی مشهدی , نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی, آموزه های حقوق کیفری, دوره (1), شماره (3), سال (2012-7), صفحات (51-78)
 60. عصمت عسکری , محمدحسن حائری , شرایط سقوط مسئولیت پزشکی در پرتو قواعد فقهی, فقه پزشکی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (39-58)
 61. محمدحسن حائری , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فاطمه رضائی , رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا, الهیات و معارف اسلامی, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (17-33)
 62. محمد جواد ولی زاده , محمدحسن حائری , رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول, مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (133-161)
 63. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , نقد و بررسی ادله فقهی عدم جواز تسعیر, فقه و مبانی حقوق اسلامی, دوره (43), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (67-79)
 64. محمدحسن حائری , محسن ملک افضلی اردکانی , محمدتقی فخلعی , محمد جواد ارسطا , مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول, فقه و اصول, دوره (1), شماره (88), سال (2012-6), صفحات (125-150)
 65. محمد امامی , محمدحسن حائری , بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن, آموزه های فقهی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-3), صفحات (39-60)
 66. محمدحسن حائری , زینب قدسی , اثر اشتباه در قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه, پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (3), شماره (5), سال (2010-3), صفحات (33-52)
 67. محمد محسنی دهکلانی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری , واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا, فقه و اصول, دوره (1), شماره (87), سال (2012-3), صفحات (217-246)
 68. محمد محسنی دهکلانی , محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , تاملی فقهی در ماده 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1-221 لایحه پیشنهادی, فقه و اصول, دوره (1), شماره (86), سال (2010-8), صفحات (135-156)
 69. جواد ایروانی , محمدحسن حائری , بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (83), سال (2009-12), صفحات (43-80)
 70. محمدحسن حائری , پژوهشی در تقلید اعلم, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (69), سال (2005-12), صفحات (49-71)
 71. محمدحسن حائری , مردم سالاري ديني و مساله مشروعيت, مطالعات اسلامی, سال (2004-3)
 72. محمدحسن حائری , ميراث زوجه, مقالات و بررسی ها, سال (2004-3)
 73. محمدحسن حائری , قضاوت مقلد و مجتهد متجزي, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس