مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مصطفی غنی زاده , علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , تناسب یابی هنجارهای عمل و تعامل در اینستاگرام با ساختار آن, مطالعات رسانه های نوین, دوره (6), شماره (23), سال (2020-9), صفحات (30-65)
 2. مجتبی میرزایی , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , راهبردهای انطباق با بحران های اقتصادی: فراترکیب کیفی مقالات علمی از سال 2005 تا 2020, جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, دوره (10), شماره (1), سال (2021-3), صفحات (297-320)
 3. محسن نوغانی دخت بهمنی , غلامرضا صدیق اورعی , علی سالار , شبکه اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل, جامعه شناسی کاربردی, دوره (24), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (17-36)
 4. غلامرضا صدیق اورعی , احمد فرزانه , دین و واگرایی اجتماعی, اسلام و علوم اجتماعی, دوره (11), شماره (21), سال (2019-8), صفحات (5-28)
 5. نسرین عربی , محسن نوغانی دخت بهمنی , غلامرضا صدیق اورعی , جامعه‌شناسی نذر و موانعِ مسئولیّت‌پذیری و مشارکت اجتماعیِ کنش‌گران در نذرهایِ مالی, تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2019-12), صفحات (105-135)
 6. غلامرضا صدیق اورعی , مریم اسکافی , مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم, پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (19), شماره (10), سال (2019-12), صفحات (179-196)
 7. سیدکاظم طباطبائی پور , غلامرضا صدیق اورعی , سیده زینب گلابگیرنیک , بررسی ایدئولوژی قیام عاشورا مبتنی بر بیانات امام حسین (ع) در 61-60 ه.ق به روش نظریه‌پردازی داده بنیاد, جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام, دوره (8), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (311-336)
 8. غلامرضا صدیق اورعی , مصطفی غنی زاده , دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود, زن و مطالعات خانواده, دوره (12), شماره (45), سال (2019-11), صفحات (69-101)
 9. غلامرضا صدیق اورعی , مصطفی غنی زاده , هانیه صداقت , عاطفه کابلی , نگرش و موضع زنان و دختران مشهدی به حجاب, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (19), شماره (44), سال (2019-2), صفحات (229-253)
 10. غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , جامعه‌شناسی کمک‌رسانی بعد از وقوع فاجعه؛ مطالعه‌ای درباب روستاهای شهرستان بم بعد از زلزلة سال 1382, مطالعات اجتماعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (104-123)
 11. مهدیه باقری , غلامرضا صدیق اورعی , علی یوسفی , مسئله تعامل اجتماعی در جامعه ایران، بازکاوی مشکلات تعامل در مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور, مسایل اجتماعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (53-80)
 12. سیدمحمد حسینی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی فیضی , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان, برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (23), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (63-86)
 13. غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهۀ اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراق, علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (1), سال (2020-3), صفحات (1-26)
 14. رها شکفته , حسین میرزائی , علی اکبر مجدی , غلامرضا صدیق اورعی , سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی, جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, دوره (8), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (311-331)
 15. علی سالار , حسین اکبری , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990), تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (9), شماره (73), سال (2019-3), صفحات (1-41)
 16. مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد, علوم اجتماعی علامه طباطبایی, دوره (25), شماره (83), سال (2019-3), صفحات (27-60)
 17. علی سالار , حسین اکبری , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی طولی-ملی(2014-1990) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعتی, مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (169-195)
 18. مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (5), شماره (12), سال (2019-3), صفحات (179-212)
 19. مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی, مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (701-729)
 20. سمیه ورشوی , حسین بهروان , غلامرضا صدیق اورعی , تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع), راهبرد فرهنگ , دوره (11), شماره (41), سال (2018-5), صفحات (133-162)
 21. غلامرضا صدیق اورعی , مریم اسکافی , چگونگی گزارش ناامنی سیاسی به شاه در گلستان سعدی, پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (11), شماره (3), سال (2016-7), صفحات (184-203)
 22. غلامرضا صدیق اورعی , مهدیه باقری , سیده شیوا محمدی , عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌, اسلام و علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (19), سال (2018-9), صفحات (5-24)
 23. احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران, علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (1-30)
 24. احمدرضا اصغرپور ماسوله , مسعود چاری صادق , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی , تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی, مطالعات جامعه شناختی شهری, دوره (8), شماره (26), سال (2018-6), صفحات (1-34)
 25. ملیحه تابعی , علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد, راهبرد فرهنگ , دوره (10), شماره (40), سال (2018-3), صفحات (71-94)
 26. احمدرضا اصغرپور ماسوله , سیده سمانه امیری , غلامرضا صدیق اورعی , اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعه تحربی آزمایشگاهی, جامعه شناسی کاربردی, دوره (28), شماره (4), سال (2017-9), صفحات (123-138)
 27. غلامرضا صدیق اورعی , جوامع نکوهیده در نهج البلاغه, پژوهشنامه نهج البلاغه, شماره (15), سال (2006-6), صفحات (79-94)
 28. غلامرضا صدیق اورعی , نفوذ فرهنگ غرب در ایران, نامه پژوهش, دوره (4), شماره (14), سال (2000-1), صفحات (257-273)
 29. غلامرضا صدیق اورعی , پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمی, فقه اهل بیت (ع), دوره (1), شماره (2), سال (1995-9), صفحات (235-250)
 30. حمید مسعودی , مریم اسکافی , غلامرضا صدیق اورعی , سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی, مطالعات ملی, دوره (17), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (89-107)
 31. شهیده صدیق اورعی , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد, معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (6), شماره (1), سال (2015-2), صفحات (5-24)
 32. غلامرضا صدیق اورعی , دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات, مطالعات اجتماعی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (109-130)
 33. فاطمه باقری , غلامرضا صدیق اورعی , علی یوسفی , تعهد اجتماعی؛ مفهومی جدید در عرصه علوم اجتماعی یا معنایی کهن در تاریخ اندیشه بشری, اسلام و مطالعات اجتماعی, دوره (3), شماره (2), سال (2015-10), صفحات (108-144)
 34. آمنه اخلاقی , علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد, مسایل اجتماعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2016-8), صفحات (5-29)
 35. سعیده میرابی , علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی, مسایل اجتماعی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (173-194)
 36. غلامرضا صدیق اورعی , جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام, نگاه حوزه, دوره (19), شماره (78), سال (2002-4), صفحات (152-155)
 37. غلامرضا صدیق اورعی , جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی, کتاب ماه علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (94), سال (2005-8), صفحات (95-97)
 38. غلامرضا صدیق اورعی , جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینی, شیعه شناسی, دوره (2), شماره (7), سال (2004-10), صفحات (3-27)
 39. غلامرضا صدیق اورعی , تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی, فرهنگ عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2000-1), صفحات (32-46)
 40. غلامرضا صدیق اورعی , تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان, معرفت فرهنگی اجتماعی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (93-106)
 41. غلامرضا صدیق اورعی , پدیده ی اجتماعی, رشد آموزش علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (1), سال (1989-10), صفحات (36-39)
 42. علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی , علیرضا کهنسال , فهیمه مکری زاده , پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع), مطالعات اجتماعی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2013-3), صفحات (180-198)
 43. غلامرضا صدیق اورعی , محمد صادق طلوع برکاتی , بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری, پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (91-117)
 44. علی ربانی خوراسگانی , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی خنده رو , بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله, علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (119-149)
 45. غلامرضا صدیق اورعی , امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان, پیوند, دوره (3), شماره (308), سال (2005-4), صفحات (4-11)
 46. محمد داوری , غلامرضا صدیق اورعی , محمدسعید عبدخدائی , مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی, مطالعات اسلام و روان شناسی, دوره (8), شماره (14), سال (2014-9), صفحات (55-83)
 47. غلامرضا صدیق اورعی , محمدسعید عبدخدائی , محمد داوری , راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم, اسلام و علوم اجتماعی, دوره (5), شماره (9), سال (2013-6), صفحات (7-36)
 48. رامپور صدرنبوی , داریوش حیدری بیگوند , محمدرضا لطفعلی پور , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش « رویش نظریه », مطالعات اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (96-117)
 49. علی یوسفی , محمدرضا هاشمی , غلامرضا صدیق اورعی , زهرا بستان , تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی, مطالعات ملی, دوره (13), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (109-117)
 50. احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , عدم توافق ارزشی زوجین و تاثیر ان بر ناسازگاری زوجین در مشهد, مطالعات اجتماعی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2009-4), صفحات (64-85)
 51. غلامرضا صدیق اورعی , سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن, علوم اجتماعی, دوره (3), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (57-81)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. غلامرضا صدیق اورعی , احمد فرزانه , افزایش بی رویه ظرفیت های دانشگاهی و پیامدهای آن در تولید انحرافات اجتماعی , نخستین کنگره ملی دانشجویی کجروی های اجتماعی با تاکید بر خراسان رضوی , 2014-05-25
 2. غلامرضا صدیق اورعی , عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه‌ , سومین کنفرانس بین‌المللی تفکر اجتماعی و جامعه در خاورمیانه و شمال افریقا , 2013-12-11
 3. غلامرضا صدیق اورعی , نظریه اجتماعی مبادله ای – کارکردی علامه طباطبایی , اولین همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در خاورمیانه معاصر , 2011-05-28
 4. غلامرضا صدیق اورعی , نهادینه کردن پژوهش به عنوان حرفه در ایران با تاکید بر تجارب گروه علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد , دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران , 2012-12-25
 5. غلامرضا صدیق اورعی , محسن نوغانی دخت بهمنی , غلامرضا بابایی , تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم(نمونه پژوهی شهر مشهد) , نخستین همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه , 2010-03-04
 6. غلامرضا صدیق اورعی , تعامل گرم، شرط لازم شهر اسلامی , همایش شهر اسلامی-ایرانی گذشته، حال، آینده , 2011-07-09
 7. غلامرضا صدیق اورعی , جایگاه حقوق شهروندی در مدیریت شهرداری , همایش علمی شهرداری به منزله نهاد اجتماعی , 2012-02-20
 8. حمیده صابر , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , غلامرضا حسنی درمیان , کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , 2016-02-27
 9. مسعود فتاح زاده , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , شبیه سازی سازوکارهای تغییر در افکار عمومی , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , 2016-02-27
 10. مسعود فتاح زاده , غلامرضا صدیق اورعی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مدلسازی عامل محور مکانیزم های حاکم بر افکار عمومی با تاکید بر نظرات افراطی , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , 2016-02-27
 11. غلامرضا صدیق اورعی , مهرداد دبیری , کاستی خدمات گردشگری و مهارتهای اجتماعی تعاملی در میزبانان بالقوه مناطق گردشگری , اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها , 2014-10-18
 12. علی یوسفی , آمنه اخلاقی , غلامرضا صدیق اورعی , دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد , دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2015-01-15
 13. غلامرضا صدیق اورعی , اسلام و توسعه اقتصادی , سمینار ملی (فرهنگ و توسعه) , 1994-10-16
 14. احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: پدافند غیرعامل , 2013-10-29
 15. غلامرضا صدیق اورعی , محسن نوغانی دخت بهمنی , غلامرضا بابایی , تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد) , همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضائیه , 2010-03-03
 16. غلامرضا صدیق اورعی , حضور روحانیت در موقعیت های اجتماعی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی , روحانیت وانقلاب اسلامی , 2011-02-19
 17. غلامرضا صدیق اورعی , سید کمال الدین حسینی , محسن نوغانی دخت بهمنی , رضایتمندی شهروندان از شهرداری بر پایه خواسته ها و داشته ها(مطالعه موردی شهر مشهد ) , نظارت همگانی ,شهروندی و توسعه سازمانی , 2008-04-20