بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: دانش آموز


موارد یافت شده: 58

1 - اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی (چکیده)
2 - بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (چکیده)
3 - تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای (چکیده)
4 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش نگرانی و مشکلات درون سازی شده ناشی از روابط آسیب زای دختران و پسران در مدارس شبانه روزی (چکیده)
5 - اثربخشی برنامه بازسازی مهارت های ادراکی بر بهبود بدخط نویسی در دانش آموزان ابتدائی (چکیده)
6 - نقش تعیین کننده خودناتوان سازی در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی (چکیده)
7 - اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش آموزان دختر (چکیده)
8 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت خودآگاهی بر بهبود روابط والد-فرزندی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
9 - بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی (چکیده)
10 - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان (چکیده)
11 - جهت گیری هدفی و سلامت روان با میانجیگری هیجانات تحصیلی منفی فعال و غیرفعال (چکیده)
12 - آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان (چکیده)
13 - نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی (چکیده)
14 - پیش بینی انگیزش پیشرفت باتوجه به خودکارآمدی در دانش آموزان متوسطه (چکیده)
15 - واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان (چکیده)
16 - رابطه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
17 - بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
18 - بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت (چکیده)
19 - نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان (چکیده)
20 - پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزان (چکیده)
21 - گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) (چکیده)
22 - مدل های پیش بینی سفرهای آموزشی پیاده دانش آموزان. مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
23 - بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا (چکیده)
24 - واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی (چکیده)
25 - نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
26 - بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد (چکیده)
27 - اثربخشی بازآموزی اسنادی همراه با آموزش ویژه در بهبود حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی (چکیده)
28 - نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی (چکیده)
29 - تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی (چکیده)
30 - بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دبستانی شهر تهران (چکیده)
31 - ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد (چکیده)
32 - نقش احساس انسجام روانی در خودتنظیمی (چکیده)
33 - جذابیت، کاربرد و فهم درس دین و زندگی سوم متوسطه (نگرش دانش آموزان و تبیین علی آن) (چکیده)
34 - اثربخشی شناخت درمانی بک بر خودکارآمدی دانش آموزان (چکیده)
35 - اثربخشی هیپنوتراپی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
36 - بررسی تاثیر آموزش جرات مندی گروهی توام با بازسازی شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش آموزان (چکیده)
37 - تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (چکیده)
38 - بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
39 - نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
40 - بررسی نقش کیفیت زندگی بر ابعاد سازگاری دانش آموزان دبستان (چکیده)
41 - رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان (چکیده)
42 - بررسی نقش برنامه‌های درسی در جهت‌دهی فارغ‌التحصیلان دختر، به رشته‌های دانشگاهی خاص (چکیده)
43 - بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی (چکیده)
44 - آیا آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(استثنایی) می تواند نقطه عطف تحول در نظام آموزش ویژه ایران باشد؟ (چکیده)
45 - ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنی (چکیده)
46 - بررسی رفتار اطلاع یابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن (چکیده)
47 - تبیین چالش های برنامه درسی پنهان دینی دبیرستان و تعمیق تربیت اسلامی (چکیده)
48 - تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان (چکیده)
49 - بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان (چکیده)
50 - بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد (چکیده)
51 - مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان (چکیده)
52 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)
53 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
54 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
55 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
56 - رابطه هویت و علائم روان شناختی در دانش آموزان مشهد (چکیده)
57 - بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (چکیده)
58 - تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی (چکیده)