بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Akbar Naji Meidani


موارد یافت شده: 83

1 - بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران (چکیده)
2 - اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا) (چکیده)
3 - بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران (چکیده)
4 - The threshold effect of HDI on the relationship between financial development and oil revenues (چکیده)
5 - اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی (چکیده)
6 - بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی (چکیده)
7 - شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاری (چکیده)
8 - بررسی شاخص های فقر در مناطق شهری استان خراسان رضوی (۱۳۹۱-۱۳۸۵) (چکیده)
9 - ابعاد منطقه‌ای شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار کار شهری ایران‌: رویکرد تجزیۀ نئومارک (چکیده)
10 - مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد (چکیده)
11 - بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از رهیافت داده های پانل (چکیده)
12 - The Dynamics of the Exchange Rate and Extension of Monetary Trilemma (Iran Economy Case Study) (چکیده)
13 - انواع قراردادهای نفتی (چکیده)
14 - بررسی تجربی ارتباط بین قیمت نفت و بازار سرمایه (چکیده)
15 - بررسی وجود حباب قیمت در بازار جهانی نفت و تحلیل اثرات آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
16 - مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی (چکیده)
17 - تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان (چکیده)
18 - The Effect of Public and Private Health Expenditures on Life Expectancy in Different Countries: Using Panel Data Model (چکیده)
19 - ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) (چکیده)
20 - بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن (چکیده)
21 - تدوین قواعد بهینه مالی برای تخصیص درآمدهای نفتی کشور با تاکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی (چکیده)
22 - Investigating the Asymmetric Prices and the Role of Technology and Environmental Constraints in the Oil Demand Function of the Iran Oil Importing Countries (چکیده)
23 - اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور (چکیده)
24 - تاثیرکیفیت محیط زیست برشاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب OECD (چکیده)
25 - تاثیرشهرنشینی بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب MENA (چکیده)
26 - بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ بیکاری در ایران (چکیده)
27 - تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید (چکیده)
28 - Reversibility Test of Oil Demand Function of OECD Countries Importing Oil from Iran with an Emphasis on Technological and Environmental Considerations: Symmetric and Asymmetric Models (چکیده)
29 - تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان (چکیده)
30 - روش‌های پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر: مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان، (چکیده)
31 - تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی (چکیده)
32 - بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا (چکیده)
33 - ضرورت انطباق کارآفرینی روستایی با رویکردهای زیست محیطی (چکیده)
34 - تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا (چکیده)
35 - تدوین استراتژی های حضور موثر ایران در مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز (چکیده)
36 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر (چکیده)
37 - بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
38 - مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها (چکیده)
39 - تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران (چکیده)
40 - نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال (چکیده)
41 - دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی (چکیده)
42 - تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق (چکیده)
43 - تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان (چکیده)
44 - بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
45 - ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
46 - بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار (چکیده)
47 - جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
48 - تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378) (چکیده)
49 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
50 - مدل سازی روابط بین شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در اطراف حرم امام رضا(ع) (چکیده)
51 - اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایران (چکیده)
52 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
53 - نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (چکیده)
54 - Effect of Liberalization of Capital on Government Size (A Case-study of Developing Countries with Average Incom (چکیده)
55 - Shadow Economy in Asian Developing Countries (چکیده)
56 - Government Effectiveness, Rule of Law and Informal Economy in Asian Developing Countries (چکیده)
57 - تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس (چکیده)
58 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران (چکیده)
59 - اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) (چکیده)
60 - نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداری (چکیده)
61 - Effect of Trade Globalization on Government Size (A Case-study of Developing Countries with Average Income) (چکیده)
62 - تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
63 - The Relationship between Major Oil Products Consumption and Efficiency of Industry Sector in Selected Oil Exporting and Importing Countries (چکیده)
64 - Energy Consumption and Real GDP in Iran (چکیده)
65 - بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
66 - ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی (چکیده)
67 - روش های پیاده سازی مالیاتهای اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر،مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان (چکیده)
68 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
69 - آزمون علیت هشیائو بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران (چکیده)
70 - نقش سرمایه اجتماعی بر نوآوری در بنگاه ها (چکیده)
71 - The Distributive Effects of Joining the Global Economy in Iran: the Application of ARDL Model (چکیده)
72 - بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (چکیده)
73 - The Dynamic Effect of Globalization on Unemployment Rate in Iran: A Co-integration Analysis (چکیده)
74 - The Dynamic Effect of Unemployment Rate on Per Capita Real GDP in Iran (چکیده)
75 - House Prices,Economic Output and Inflation Interactions in Iran (چکیده)
76 - روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران (چکیده)
77 - بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) (چکیده)
78 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
79 - توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران (چکیده)
80 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
81 - جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت (چکیده)
82 - مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)
83 - شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده)