بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Kiani Rashid


موارد یافت شده: 165

1 - The role of ZnO as an additive on the mechanical properties of zirconia-mullite composites (چکیده)
2 - مطالعه تاثیر نوع و مقدار کاتالیست بر روند تبلور، خلوص و مورفولوژی ذرات مولایت تهیه شده به روش سل ndash; ژل (چکیده)
3 - تاثیر زمان پوشش دهی و pH حمام آبکاری بر مکانیسم خوردگی پوشش آلیاژی نیکل مس بر زیرلایه فولاد ساده کربنی به روش امپدانس الکتروشیمیایی (چکیده)
4 - بررسی اثر نرخ کرنش بر ریزساختار فولاد AISI D2 در فرآیند شکل‌دهی گرم (چکیده)
5 - سنتز و مشخصه یابی آلیاژهای آنتروپی بالای W-Mo-Cr-Ti-Al (چکیده)
6 - تاثیر ریز ساختار اولیه بر رفتار کارپذیری فولاد ابزار سرد کار AISI D2 (چکیده)
7 - بررسی روند تبلور ترکیبات آلومیناسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3 (چکیده)
8 - Comprehensive study on hydrogen induced cracking of electrical resistance welded API X52 pipeline steel (چکیده)
9 - طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه (چکیده)
10 - High temperature oxidation behaviour of AISI 321 stainless steel with an ultrafine-grained surface at 800 °C in Ar–20 vol.% O2 (چکیده)
11 - Modeling of hot deformation behavior and prediction of flow stress in a magnesium alloy using constitutive equation and artificial neural network (ANN) model (چکیده)
12 - طراحی بهینه آلیاژهای چندجزئی آنتروپی بالا با رویکرد کاهش وزن و هزینه (چکیده)
13 - بررسی ریزساختاری و سختی سنجی فولاد مافوق کربنی و پرکروم تحت عملیات حرارتی گرافیت زایی (چکیده)
14 - Design of a low density refractory high entropy alloy in non-equiatomic W–Mo–Cr–Ti–Al system (چکیده)
15 - Synergistic effect of hybrid size ZrO2 and electroless nickel decoration on the mechanical and high temperature oxidation properties of NiCr–ZrO2 composites (چکیده)
16 - مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی (چکیده)
17 - Coating Ti6Al4V substrate with the triple-layer glass-ceramic compositions using sol–gel method; the critical effect of the composition of the layers on the mechanical and in vitro biological performance (چکیده)
18 - Improving the microstructural and mechanical properties of in-situ zirconia-mullite composites by optimizing the simultaneous effect of mechanical activation and additives (چکیده)
19 - Mechanochemical reaction of Al and melamine: a potential approach towards the in situ synthesis of aluminum nitride–carbon nanotube nanocomposites (چکیده)
20 - Crystallization Behavior and Mechanical Properties of In-situ Alumina-Zirconia Composite Bodies (چکیده)
21 - The Influence of Cooling Rate on the Microstructure and Microsegregation in Al–30Sn Binary Alloy (چکیده)
22 - Transient liquid phase bonding in the Cu-Sn system (چکیده)
23 - On the material characteristics of a high carbon cast austenitic stainless steel after solution annealing followed by quenching in a CNT nanofluid (چکیده)
24 - Equal channel angular pressing of spheroidal graphite cast iron (چکیده)
25 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری فولاد ابزار AISI D3 (چکیده)
26 - Synergistic effect of a crystal modifier and screw dislocation step defects on the formation mechanism of nickel micro-nanocone (چکیده)
27 - New insights into the effects of surface nanocrystallization on the oxidation of 321 austenitic stainless steel in a humid oxygen environment at 1000 °C (چکیده)
28 - Carbide Fragmentation and Dissolution in a High-Carbon High-Chromium Steel Using Hot Rolling Process: Microstructure Evolution, Wear, High-Temperature Oxidation, and Chloride-Induced Corrosion Properties (چکیده)
29 - Hydroxyapatite coating containing multi-walled carbon nanotubes on AZ31 magnesium: Mechanical-electrochemical degradation in a physiological environment (چکیده)
30 - Microstructural and Diametral Tensile Strength of Zirconia-Mullite Composites (چکیده)
31 - ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045 (چکیده)
32 - بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ODS (Ni-ZrO2 ) با ترکیب گرادیانی ساخته‌شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
33 - ساخت نانوکامپوزیت پایه Ni تقویت‌شده با ذرات ZrO2 با ترکیب گرادیانی و بررسی رفتار خوردگی و ریزساختاری آن (چکیده)
34 - بررسی گرافیت زایی در فولاد مافوق کربنیD3 به منظور بهبود خواص مکانیکی (چکیده)
35 - Severe shot peening of AISI 321 with 1000% and 1 300% coverages: A comparative study on the surface nanocrystallization, phase transformation, sub-surface microcracks, and microhardness (چکیده)
36 - Hot deformation behavior and dynamic recrystallization kinetics of AZ61 and AZ61 + Sr magnesium alloys (چکیده)
37 - اثر فرآیند پرسکاری در کانالهای هم مقطع زاویه دار (ECAP) بر تغییرات ریزساختاری چدن نشکن (چکیده)
38 - گازهای گل خانه ای و برخی راه کارهای کاهش آن در صنایع تولید آهن و فولاد (چکیده)
39 - Morphology modification of electrodeposited superhydrophobic nickel coating for enhanced corrosion performance studied by AFM, SEM-EDS and electrochemical measurements (چکیده)
40 - In-situ synthesis and characterization of nano-structured NiAl-Al2O3 composite during high energy ball milling (چکیده)
41 - Correlation between the surface coverage of severe shot peening and surface microstructural evolutions in AISI 321: A TEM, FE-SEM and GI-XRD study (چکیده)
42 - بررسی تاثیر مواد اولیه و عملیات حرارتی در سنتز شیشه – سرامیک¬های آپاتیت-آنورتیت به روش سل – ژل (چکیده)
43 - Shape evolution of water and saline droplets during icing/melting cycles on superhydrophobic surface (چکیده)
44 - Thermal stability of nanocrystalline surface layer of AISI 321 stainless steel (چکیده)
45 - بررسی تأثیر فعالسازی مکانیکی و سرعت گرمایش بر تشکیل کامپوزیت نانوساختار 3O2Al-NiAl به روش سنتز احتراقی (چکیده)
46 - Characterization of screw dislocation-driven growth in nickel micro-nanostructure electrodeposition process by AFM (چکیده)
47 - Surface nanocrystallization and gradient microstructural evolutions in the surface layers of 321 stainless steel alloy treated via severe shot peening (چکیده)
48 - Improved corrosion inhibition of 3-amino-1,2,4- triazole on mild steel electrode in HCl solution using surface nanocrystallization (چکیده)
49 - اثر کاربیدزایی بر رفتار اکسیداسیون فولاد مافوق کربنی و پر کروم (چکیده)
50 - مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی فولادهای مافوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودر (چکیده)
51 - مطالعه روند تبلور فازهای آلومینوسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3 (چکیده)
52 - بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2 (چکیده)
53 - تأثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعالSiO₂-CaO-P₂O₅ (چکیده)
54 - سنتز شیشه – سرامیک های آپاتیت – مولایت به روش سل – ژل جهت کاربردهای پزشکی (چکیده)
55 - Mechanochemical route to the synthesis of nanostructured Aluminium nitride (چکیده)
56 - تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها (چکیده)
57 - تاثیر ذرات آلومینا و حباب های گاز منو اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری (چکیده)
58 - Effects of sphere size on the microstructure and mechanical properties of ductile iron–steel hollow sphere syntactic foams (چکیده)
59 - Effects of copper content on the shell characteristics of hollow steel spheres manufactured using an advanced powder metallurgy technique (چکیده)
60 - بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر (چکیده)
61 - Enhanced protective properties of epoxy/polyaniline-camphorsulfonate nanocomposite coating on an ultrafine-grained metallic surface (چکیده)
62 - تحلیل و بررسی پوسته های اکسیدی تشکیل شده روی فولاد مافوق کربنی در دماهای بالا (چکیده)
63 - بررسی چگونگی استحاله های فازی و استحکام اتصالات تشکیل شده به روش Cu-Sn در سیستم (TLP) اتصال فاز مذاب گذرا (چکیده)
64 - تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک (چکیده)
65 - Mechanical fabrication of AlN-C nano-composite through ball-milling of Al and melamine (چکیده)
66 - سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی (چکیده)
67 - Mechanical Properties of a High Si and Mn Steel Heat Treated by One-Step Quenching and Partitioning (چکیده)
68 - In-situ synthesis of nanostructured NiAl-Al2O3 composite coatings on cast iron substrates by spark plasma sintering of mechanically activated powders (چکیده)
69 - Effect of powder reactivity on fabrication and properties of NiAl/Al2O3composite coated on cast iron using spark plasma sintering (چکیده)
70 - مطالعه امکان سنجی استفاده از فو م سلول باز چدن به عنوان الکترودهای سلول سوختی میکروبی (چکیده)
71 - تاثیر اندازه ذرات پودر آهن بر روی ضخامت و کسر سطحی تخلخل‌ها در گوی‌های توخالی فولادی (چکیده)
72 - تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی (چکیده)
73 - تولید فوم‌های کامپوزیتی چدن نشکن با استفاده از گوی‌های توخالی فولادی (چکیده)
74 - بررسی ریزساختاری فوم‌های ریختگی چدن نشکن تولید شده با استفاده از گوی‌های توخالی آلومینایی (چکیده)
75 - Investigation of in-situ synthesis and consolidation of NiAl–Al2O3 composites by reactive spark plasma sintering process using mechanically activated reaction (چکیده)
76 - An Investigation of Tribological Properties of Al-Al2O3 Composites Fabricated by Spark Plasma Sintering Method (چکیده)
77 - تاثیر اندازه، شکل و توزیع سلول‌ها در فوم‌های چدن خاکستری تولید شده به روش ریختگی توسط گوی‌های ماسه‌ای (چکیده)
78 - تاثیر کار مکانیکی گرم و عملیات حرارتی بر تغییر شکل گرافیت ها در چدن نشکن (چکیده)
79 - بررسی فصل مشترک کامپوزیت‌های چدن خاکستری تقویت شده با براده‌های فولادی (چکیده)
80 - تاثیر افزودن 6/2 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک (چکیده)
81 - Investigation of microstructural and mechanical properties of austempered steel bar-reinforced ductile cast iron composite (چکیده)
82 - Synthesis of nanostructured AlN by solid state reaction of Al and diaminomaleonitrile (چکیده)
83 - STUDY ON EFFECT OF INCLINED PLATE ANGLE AND MATERIAL ON MORPHOLOGY OF GRAPHITE FLAKES IN GRAY IRON (چکیده)
84 - تاثیر تغییر مورفولوژی بینیت بر خواص مکانیکی فولاد حاوی نیکل کروم مولیبدن (BOZ) (چکیده)
85 - تاثیر ترکیبات حاوی منیزیم و کلسیم بر هسته بندی غیرهمگن فاز گرافیت در چدن نشکن (چکیده)
86 - Impact toughness and microstructure of continuous medium carbon steel-bar reinforced cast iron composite (چکیده)
87 - The effect of quenching media and annealing temperature on graphitization transformation kinetic of CK 100 tool steel (چکیده)
88 - Microstructural and mechanical characteristics of Al-alloyed ductile iron upon casting and annealing (چکیده)
89 - تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی با استفاده از مواد کربنی از بین رونده (FGM) به کمک روش ریخته گری دوغابی (چکیده)
90 - بررسی جوانه زایی در چدن نشکن با افزودن ترکیبات حاوی منیزیم، کلسیم و باریم و مقایسه با جوانه زای مرسوم فروسیلیس 75 درصد (چکیده)
91 - The Effect of Isothermal Heat Treatment Time on the Microstructure and Properties of 2.11% Al Austempered Ductile Iron (چکیده)
92 - Effect of Austenitizing Temperature on the Micro-structure of Ductile Irons Containing 2% Al (چکیده)
93 - Phase transformation of carbide in ultrahigh-carbon steel (چکیده)
94 - An accelerated spheroidization method in high chromium tool steel (چکیده)
95 - The Influence of Variation Bainite Morphology on the Mechanical Properties of NiCrMo (BOZ) Steel (چکیده)
96 - The effect of graphite shape on vacuum-free diffusion bonding of ST37 steel and nodular cast iron (چکیده)
97 - Formation of nanocrystalline h-AlN during mechanochemical decomposition of melamine in the presence of metallic aluminum (چکیده)
98 - بررسی اندازه دانه ی آستنیت اولیه در ریزساختار چدن خاکستری ریختگی به کمک سطح شیبدار به روش اکسیداسیون (چکیده)
99 - The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron (چکیده)
100 - The Microstructure and Mechanical Properties of Hot Forged Vanadium Microalloyed Steel (چکیده)
101 - The effect of variant heat treatment cycles on controlled surface graphitization in CK45 steel (چکیده)
102 - A novel process on production of thin wall austempered ductile iron heat-treted in the mold (چکیده)
103 - As-cast microstructures of aluminium containing ductile cast iron (چکیده)
104 - Microstructural and mechanical properties (hardness) investigations of 0.61%Al-1.11 %Si austempered ductile iron (چکیده)
105 - Comparison on the graphite particles formed in as-cast and commercial hypereutectoid steels after subsequent graphitization treatment (چکیده)
106 - Graphitization transformation acceleration in CK45 steel during heat treatment process (چکیده)
107 - Effect of aluminum on stability of retained austenite in bainitic ductile cast iron (چکیده)
108 - Microstructure evolution in hypereutectoid graphitic steel (چکیده)
109 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتویید CK100 (چکیده)
110 - Effect of aluminum on stability of retaine austenite in bainitic malleable cast iron (چکیده)
111 - The Influence of Austempering Temperature on Properties of Ni-Mo Gray Cast Iron (چکیده)
112 - The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron (چکیده)
113 - A Study on Graphitization Acceleration during Annealing of Martensitic Hypereutectoid Steel (چکیده)
114 - پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی و پروبی (چکیده)
115 - A Novel Process on Production of Thin Wall Austempered Ductile Iron Heat-treated in the Mold (چکیده)
116 - The New Methods of Graphite Nodules Detection in Ductile Cast Iron (چکیده)
117 - تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی الکترونی (چکیده)
118 - بررسی تاثیر محیط کوئنچ و ذمای آنیل بر رفتار گرافیت زایی فولاد ابزار CK100 (چکیده)
119 - Microstructural study in graphitised hypereutectoid cast and commercial steels (چکیده)
120 - بررسی ریزساختار و سختی چدن کروی حاوی Al 0.61% و Si 1.11% در حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی آستنیته کردن و آستمپر کردن (چکیده)
121 - بررسی اثر عنصر آلیاژی آلومینیوم در بهبود خواص مکانیکی چدن نشکن (چکیده)
122 - تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن (چکیده)
123 - بررسی تاثیر نوع قالب ریخته گری و دمای انحلال بر روی ریزساختار و سختی چدن نشکن پر آلومینیوم (چکیده)
124 - بررسی ریزساختار چدن نشکن آستمپر شده حاوی 2/11 % آلومینیوم (چکیده)
125 - جلوگیری از کاربید زایی چدن خاکستری غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش جوانه زایی (چکیده)
126 - تاثیر فرایند جوشکاری قوس الکتریک بر ریزساختار و مورفولوژی فاز گرافیت در چدن خاکستری (چکیده)
127 - بهینه سازی میزان گرافیت زایی و کاربید زایی چدن های غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
128 - بررسی ریزساختار و مورفولوژی گرافیت های کروی در چدن نشکن با زمینه فریتی توسط میکروسکوپی نوری و الکترونی (چکیده)
129 - The effect of aluminium content on morphology, size, volume fraction, and number of graphite nodules in ductile cast iron (چکیده)
130 - Evolution of graphite phase morphology during graphitization process in hypereutectoid steels (چکیده)
131 - Microstructural and mechanical properties (hardness) investigations of Al-alloyed ductile cast iron (چکیده)
132 - تاثیر آلومینیوم موجود بر نمودارهای فازی تعادلی Fe-C-Al-Si (چکیده)
133 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتوئید تجاری CK100 (چکیده)
134 - The influence of different heat treatment cycles on controlled surface graphitization in CK45 steel (چکیده)
135 - Investigation on the effects of hot forging parameters on the austenite grain size of vanadium microalloyed forging steel-30MSV6 (چکیده)
136 - تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن توسط میکروسکوپی الکترونی (چکیده)
137 - بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم (چکیده)
138 - Effect of Martensite Structure in Graphitization Process in Hypereutectoid Steel (چکیده)
139 - The Production of New Structures from Graphitized Hypereutectoid Steel (چکیده)
140 - تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5 (چکیده)
141 - The Microstructural Characteristics of Al-alloyed Ductile Irons Austempered at 400°C for 100 min (چکیده)
142 - Influence of Austenitising Conditions and Aluminium Content on Microstructure and Properties of (چکیده)
143 - The influence of annealing temperature on the graphitisation of CK 45 Steel (چکیده)
144 - بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (چکیده)
145 - کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si (چکیده)
146 - THE BAINITIC PHASE TRANSFORMATION IN ALUMINIUM CONTAINING DUCTILE IRONS AFTER SHORT TIME OF AUSTEMPERING (چکیده)
147 - Phase Transformation Study of Aluminium Containing Ductile irons by Dilatometry (چکیده)
148 - تاثیر شرایط اقلیمی بر تخریب زود هنگام قطعات داغ توربین های گازی کنارک (چکیده)
149 - تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی (چکیده)
150 - بررسی خوردگی کنسول ها در خطوط توزیع نیروی منطقه ساحلی چابهار (چکیده)
151 - بررسی اثر عنصرآلیاژی آلومینیوم بر ریزساختار و سختی چدن نشکن (چکیده)
152 - بررسی تحولات ترمودینامیکی فرآیند گرافیت زایی فولاد های هایپر یوتکتوئید (چکیده)
153 - افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی درسرعت های سرد کردن بالا (چکیده)
154 - تاثیر درجه حرارت آنیل کردن بر گرافیت زایی فولادCK45 (چکیده)
155 - تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر تشکیل فاز گرافیت در فولاد آلیاژی پرکربن (چکیده)
156 - Microstructural characteristics of Al-alloyed austempered ductile irons (چکیده)
157 - The bainite transformation and the carbide precipitation of 4.88% aluminium austempered ductile iron investigated using electron microscopy (چکیده)
158 - Graphitization in CK 45 Steel (چکیده)
159 - GRAPHITE PHASE FORMATION IN AL-ALLOYED (چکیده)
160 - Phase Transformation Study of Aluminium Containing Ductile irons by Dilatometry (چکیده)
161 - Carbide Precipitation in the Microstructures of Austempered Ductile Irons Containing 0.48% and 4.88% Al (چکیده)
162 - اثر آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن های نشکن آستمپر شده (چکیده)
163 - الگوی جدایش میکروسکوپی آلومینیوم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریزساختار زمینه ی چدن ها با گرافیت کروی (چکیده)
164 - Oxidation behaviour of Al-alloyed ductile cast irons at elevated temperature (چکیده)
165 - The Bainitic Phase Transformation in Aluminium Containing Ductile Irons After Short Time of Austempering (چکیده)