مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مژگان حبیبی , مجمود الیاسی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (11), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (39-59)
 2. شراره خالقی زاده , محمدرضا پهلوان نژاد , امیر رضا وکیلی فرد , عطیه کامیابی گل , خودآرمان ، خودباید ، انگیزه ی یکپارچه وانگیزه های ابزاری در میان فارسی آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان آموزان چینی و کره ای, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (287-314)
 3. شراره خالقی زاده , محمدرضا پهلوان نژاد , امیر رضا وکیلی فرد , عطیه کامیابی گل , اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (9), شماره (2), سال (2020-12), صفحات (25-63)
 4. محمدرضا پهلوان نژاد , شراره خالقی زاده , بکارگیری ساخت مجهول و وجه فعل در بند های متممی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (3), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (3-29)
 5. طاهره جولانی , محمدرضا پهلوان نژاد , حسن خجسته , کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت, رسانه های دیداری و شنیداری, دوره (12), شماره (28), سال (2019-2), صفحات (71-94)
 6. قاسمی طیبه , محمدرضا پهلوان نژاد , ویژگی های صرفی در گوش بندری, پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان, شماره (7), سال (2014-3), صفحات (65-72)
 7. مریم معین درباری , محمدرضا پهلوان نژاد , چرخش سیاق و پیامدهای معنایی آن در مدیر مدرسه‌ی جلال آل احمد, پژوهشهای ادبی, دوره (13), شماره (51), سال (2016-6), صفحات (131-146)
 8. محمدرضا پهلوان نژاد , حسین رسول پور , بررسی مقایسه‏ای ساختار و نقش صفت در زبان‏های فارسی و فرانسه, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (5-20)
 9. زهراسادات حسینی , محمدرضا پهلوان نژاد , رضا مراد صحرایی , علی افخمی , تأثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (5), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (95-122)
 10. محمدرضا پهلوان نژاد , حسین رسول پور , بررسی پدیده دستورنویسی برای زبان‏‌های خارجی در ایران, نقدنامه زبان های خارجی, دوره (1), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (107-116)
 11. شیما ابراهیمی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی زبان‌شناختی باهم‌آیی‌های واژگانی در خمسه نظامی, ادب و زبان فارسی, دوره (16), شماره (34), سال (2014-2), صفحات (33-51)
 12. حامد اکبرپور , محمدرضا پهلوان نژاد , علی ایزانلو , مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (8), شماره (16), سال (2018-10), صفحات (69-97)
 13. محمدرضا پهلوان نژاد , علی ایزانلو , حامد اکبرپور , نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (7), شماره (13), سال (2017-9), صفحات (55-71)
 14. فرزانه حسن زاده توکلی , محمدرضا پهلوان نژاد , بهزاد قنسولی , بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (417-448)
 15. محمد علی عرب زوزنی , محمدرضا پهلوان نژاد , سیدحسین سیدی , بررسی ساختار وجهی خطبه جهاد نهج البلاغه براساس فرانقش بینافردی نظریه نقش گرا, زبان پژوهی, دوره (8), شماره (21), سال (2017-3), صفحات (79-114)
 16. آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی , رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی, جستارهای نوین ادبی, دوره (49), شماره (192), سال (2016-6), صفحات (21-46)
 17. آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی , خلق شخصیت نوظهور در متن زبانی با کمک آمیختگی مفهومی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (6), سال (2021-2), صفحات (319-349)
 18. حامد مولائی کوه بنانی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گستره کاربرد مورداک), ادبیات و زبان های محلی ایران زمین, دوره (6), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (95-122)
 19. زهرا حامدی شیروان , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (5), سال (2016-1), صفحات (147-168)
 20. فهیمه نصیب ضرّابی , محمدرضا پهلوان نژاد , تبلور مفهوم زمان: بر اساس حرکات استعاری دستان, پژوهشهای زبانی, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (109-127)
 21. محمدرضا پهلوان نژاد , زهراسادات حسینی , آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستان, زبان پژوهی, دوره (6), شماره (13), سال (2015-1), صفحات (45-63)
 22. ریحانه نورائی نیا , محمدرضا پهلوان نژاد , تعیین مرجع ضمایر شخصی و انعکاسی در زبان فارسی وابسته به گفتمان یا ناوابسته به گفتمان, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (213-228)
 23. محمد علی عرب زوزنی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا, پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (2), شماره (6), سال (2014-9), صفحات (17-39)
 24. فهیمه نصیب ضرّابی , محمدرضا پهلوان نژاد , علی مشهدی , ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (12), سال (2015-8), صفحات (101-120)
 25. امیر محمدیان , اعظم استاجی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (143-164)
 26. آیدا فیروزیان پوراصفهانی , محمدرضا پهلوان نژاد , محمود بیجن خان , آرزو جهان بین , بررسی موردی خرابگویی های موجود در گفتار کودکان کم شنوای سه شش ساله شهر مشهد, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (5), شماره (14), سال (2014-6), صفحات (49-61)
 27. محمد علی عرب زوزنی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی آغازگر نشاندار و بی‌نشان در کتب زبان انگلیسی مقطع متوسطه در ایران، براساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (3), سال (2015-8), صفحات (189-214)
 28. محمد علی عرب زوزنی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی ساختار گذرایی در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقش گرا, پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (3), شماره (9), سال (2015-6), صفحات (1-25)
 29. مجتبی نامورفرگی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی مشکوه الدینی , اعظم استاجی , استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (195-219)
 30. محمدرضا پهلوان نژاد , نسرین ظاهری بیرگانی , بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (10), شماره (25), سال (2009-9), صفحات (113-127)
 31. محمدرضا پهلوان نژاد , بتول محمدعلی نژاد , بلاغت مقابله ای و بررسی فراگفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (1), شماره (1), سال (2012-12), صفحات (79-100)
 32. محمدرضا پهلوان نژاد , شاهرودی مهناز , بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخس, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (6), سال (2012-9), صفحات (53-65)
 33. محمدرضا پهلوان نژاد , حسین رسول پورحسنلوئی , جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاع, زبان شناخت, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (1-23)
 34. محمدرضا پهلوان نژاد , حامد اکبرپور , بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (2), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (93-106)
 35. محمدرضا پهلوان نژاد , حسین نجاتیان بستانی , بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی, ادبیات و زبان های محلی ایران زمین, دوره (1), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (31-55)
 36. محمدرضا پهلوان نژاد , مهناز آزادمنش , بررسی صوری و معنایی نشانه های بازخوردی در زبان فارسی, ادب پژوهی, دوره (4), شماره (16), سال (2011-9), صفحات (107-122)
 37. مجتبی نامورفرگی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی حوزه های معنایی واژگان زبان فارسی و ارایه معیارهای جدید درتعیین حوزه های معنایی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (127), سال (2011-8), صفحات (51-70)
 38. شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , مهناز آزادمنش , بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره گفتارهای واکنشی در گفت و گوهای فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (3), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (85-112)
 39. محمدرضا پهلوان نژاد , شراره سادات سر سرابی , معادل یابی واژگان قرآنی در پرتو روابط موجود در نظریه شبکه معنایی, علوم قرآن و حدیث, دوره (3), شماره (83), سال (2011-8), صفحات (9-44)
 40. محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی رجب زاده , تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتار, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (2), شماره (85), سال (2011-2), صفحات (37-54)
 41. محمدرضا پهلوان نژاد , علیرضا شیرین زاده , بررسی جنبه های شفاف سازی در برخی از ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان بر مبنای بافتی متناظر, جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (3), سال (2010-1), صفحات (129-146)
 42. محمدرضا پهلوان نژاد , مجتبی نامورفرگی , کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی, زبان پژوهی, دوره (1), شماره (1), سال (2010-1), صفحات (3-33)
 43. محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی مشکوه الدینی , سید محمد حسینی معصوم , بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (2), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (59-83)
 44. محمدرضا پهلوان نژاد , فائزه وزیرنژاد , بررسی سبکی رمان چراغ ها را من خاموش می کنم با رویکرد فرانقش میان فردی نظریه نقش گرایی, ادب پژوهی, دوره (3), شماره (7), سال (2009-9), صفحات (51-77)
 45. محمدرضا پهلوان نژاد , آزاده نجفی , ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (4), سال (2009-1), صفحات (53-80)
 46. محمدرضا پهلوان نژاد , بهمن شهری برآبادی , بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی, جستارهای نوین ادبی, دوره (1), شماره (127), سال (2009-6), صفحات (251-266)
 47. محمدرضا پهلوان نژاد , رحمان صحراگرد , محمد هادی فلاحی , شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (1), شماره (127), سال (2009-12), صفحات (51-73)
 48. محمدرضا پهلوان نژاد , لیدا اصطهباناتی , بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (51), شماره (127), سال (2008-11), صفحات (1-22)
 49. محمدرضا پهلوان نژاد , آزاده نجفی , اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی, نوآوری های آموزشی, دوره (7), شماره (28), سال (2009-3), صفحات (47-74)
 50. محمدرضا پهلوان نژاد , علیرضا سزاوار , معناشناسی قرآن، مطالعه موردی سوره جمعه, قبسات, دوره (50), شماره (13), سال (2009-1), صفحات (107-130)
 51. رضا ایزدی , محمدرضا پهلوان نژاد , تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-2)
 52. آرزو مولوی وردنجانی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبان, آموزش زبان و ادبیات, سال (2007-8)
 53. محمدرضا پهلوان نژاد , رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2006-11)
 54. محمدرضا پهلوان نژاد , آرزو مولوی وردنجانی , نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-6)
 55. محمدرضا پهلوان نژاد , مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-3)
 56. محمدرضا پهلوان نژاد , اسد پور , توصیف مشخصه های دستوری گویش سورانی, نامه ایران باستان-مطالعات ایرانی, سال (2007-12)
 57. محمدرضا پهلوان نژاد , ارتباطات غیرکلامی و نشانه شناسی حرکات بدنی, زبان و زبان شناسی, سال (2008-2)
 58. محمدرضا پهلوان نژاد , آرزو مولوی وردنجانی , بررسی اثر بسامد، برانگیختگی معنایی و برانگیختگی ناشی از تکرار در تسهیل دسترسی واژگانی, پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی, شماره (56), سال (2008-2), صفحات (29-40)
 59. محمدرضا پهلوان نژاد , ساختهای جزیره ای در زبان فارسی, ادبیات فارسی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (5), شماره (19), سال (2008-12), صفحات (57-69)
 60. محمدرضا پهلوان نژاد , ناصری مشهدی , تحلیل متن نامه ای از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی شناسی کاربردی «نامة سران تگیناباد به امیر مسعود», زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (16), شماره (62), سال (2008-12), صفحات (37-58)
 61. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی مشخصه های وابسته به جنسیت در نوشتار دانش آموزان پیش دانشگاهی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-5)

انگلیسی

 1. nikta mohseni rad , Mohammad Reza Pahlavannezhad , - - , Word Association in Young Persian Adults, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (4), No (2), Year (2014-11), Pages (430-440)
 2. Mohammad Reza Pahlavannezhad , hamid tayarani niknezhad , Comparison of the Speech Syntactic Features between Hearing-Impaired and Normal Hearing Children, گوش، گلو، بینی و حنجره ایران-Iranian Journal of Otorhinolaryngology, Volume ((2)26), No (75), Year (2014-4), Pages (65-72)
 3. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Mohammad Heidarypour , Exploring the comparison between bilingual and monolingual students’ perception of classroom environment, Onomazein, No (51), Year (2021-3), Pages (99-110)
 4. Mohammad Reza Pahlavannezhad , maliheh miri , Sonority Sequencing Principle in initial cluster consonant in Sistani Dialect, Language in India, Volume (13), No (11), Year (2013-11), Pages (331-343)
 5. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Abolfazl Shahali , An Investigation into the Behavior of Persian Multiple Interrogatives with Respect to the Superiority Effect, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (5), No (10), Year (2013-1), Pages (1-10)
 6. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Hossein Nejatiyan , The Role of EFL Teachers in Increasing High School S tudents’ Motivation in Classroom, International Journal of Education and Research, Volume (1), No (10), Year (2013-10), Pages (1-8)
 7. Farzaneh Hassanzadeh Tavakoli , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Behzad Ghonsooly , A Mixed Methods Study of the Relationship Between Cultural Capital of Senior High School English Teachers and Their Self-Efficacy in Iran’s English Language Classrooms, Sage Open, Volume (7), No (3), Year (2017-7), Pages (1-16)
 8. tahere jolani , Mohammad Reza Pahlavannezhad , hasan khojaste , Investigation of Semiotics in Public Service Anouncement of Radio Health Channel, International Journal of Applied Linguistics and English Literature, Volume (6), No (4), Year (2017-7), Pages (129-135)
 9. Mohammad Reza Pahlavannezhad , maliheh miri , The Investigation of Lenition in Generative Phonology in Sistani Dialect, Asian Journal of Management Sciences and Education, Volume (3), No (3), Year (2014-7), Pages (9-16)
 10. Arezoo Jahanbin , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Mariam Savadi , Nadia Hasanzadeh , The effect of speech therapy on acoustic speech characteristics of cleft lip and palate patients: a preliminary study, Special Care in Dentistry, Volume (34), No (2), Year (2014-4), Pages (84-87)
 11. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Farzaneh Hassanzadeh Tavakoli , Improving the Proficiency of Iranian Students in Learning English by Using Games, Iranian EFL Journal, Volume (10), No (4), Year (2014-8), Pages (439-445)
 12. Mojtaba Namvar Fargi , Shahla Sharifi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Azam Estaji , Mahdi Meshkato Dini , Using Exact Formant Structure of Persian Vowels as a Cue for Forensic Speaker Recognition, Language in India, Volume (13), No (6), Year (2013-6), Pages (1-20)
 13. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Farzaneh Hassanzadeh Tavakoli , the surveying of the polarity by mood adjuncts in persian language Based on Functional Grammar Approach, European Scientific Journal, Volume (9), No (32), Year (2013-8), Pages (271-280)
 14. leila erfaniyan , ELham Akhlaghi Baghoojari , Mohammad Reza Pahlavannezhad , An Assessment of Subject Position in Persian Language, Asian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume (2), No (3), Year (2013-9), Pages (424-430)
 15. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Zahra HamediShirvan , Congruent and metaphorical uses of modulation in persian: A case study about advertising and press discourses, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (3), No (2), Year (2013-2), Pages (36-42)
 16. Mohammad Reza Pahlavannezhad , MOZHGHAN HABIBI , Q-Particle in Azari Turkish, Language in India, Volume (13), No (8), Year (2013-8), Pages (105-122)
 17. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Farzaneh Hassanzadeh Tavakoli , The Effect of Semantic Features of Native Lexical items on Persian Speaking Learners of English in Translation, Language in India, Volume (13), No (7), Year (2013-6), Pages (195-210)
 18. ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Assessing the effects of dyslexia on second language acquisition, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (6), No (3), Year (2013-6), Pages (148-159)
 19. fakhteh nakhavali , Mohammad Reza Pahlavannezhad , The Analysis of Grammatical Voice in the Short Story-The Setar, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (4), Year (2012-12), Pages (171-179)
 20. Mohammad Reza Pahlavannezhad , ELham Akhlaghi Baghoojari , Shima Ebrahimi , The Investigation of Shortening Processes of Persian Vocabularies in Web Chats, European Scientific Journal, Volume (8), No (30), Year (2012-12), Pages (163-173)
 21. Mohammad Reza Pahlavannezhad , ELham Akhlaghi Baghoojari , The Study of Pro-drop Parameter in Two of the Persian Dialects - Baluchi and Sistani, Language in India, Volume (13), No (1), Year (2013-1), Pages (29-37)
 22. Mohammad Reza Pahlavannezhad , Shima Ebrahimi , Assessing Lexical Collocations in the Masnavi Manavi by Maulana, Language in India, Volume (12), No (12), Year (2012-11), Pages (496-509)
 23. Shima Ebrahimi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , geranaz nadernejad , The Analysis of Quranic Collocations in the Orchard - Boostan of Sa’di, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (3), Year (2012-8), Pages (274-285)
 24. Mohammad Reza Pahlavannezhad , the relation between gender -linked factors and the writing ability of pre- university student, Us-China Foreign Language, Volume (7), No (4), Year (2009-8), Pages (36-40)
 25. Reza Zomorrodian , Mohammad Reza Pahlavannezhad , تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, Year (2004-9)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدرضا پهلوان نژاد , حمید طیرانی نیک نژاد , ارتباط اجتماعی و کاربرد زبان در کودکان کم شنوای سمعکی و کاشت حلزون شنوایی , دوازدهمین همایش گفتار درمانی ایران , 2014-02-25
 2. محمدرضا پهلوان نژاد , شیما ابراهیمی , بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی , هفتمین همایشانجمن ترویج زبان و ادبفارسی , 2012-09-05
 3. ریحانه نورائی نیا , محمدرضا پهلوان نژاد , شیوه متداول نامیدن در گویش سیستانی , اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی , 2016-01-30
 4. محمدرضا پهلوان نژاد , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی کاربرد شناختی پدیده نام گریزی در میان ایرانیان , سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01
 5. مژگان صبری , محمدرضا پهلوان نژاد , تکثر معنا از منظر زبان شناسی: ایهام در متون ادبی فارسی , دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 6. حسین نجاتیان بستانی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و توصیف نظام صرفی گویش مشهدی , دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 7. زهرا حامدی شیروان , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و توصیف فرایندهای واجی در گویش ترکی شیروان , دومین همایش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 8. محمدرضا پهلوان نژاد , تجزیه و تحلیل داستان هلمز.... , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 9. زهرا حامدی شیروان , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی تعدیل در زبان فارسی , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی , 2013-05-15
 10. مژگان صبری , محمدرضا پهلوان نژاد , پونه حیدری , نقش انسجام در تفسیر متن , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی , 2013-05-15
 11. محمدرضا پهلوان نژاد , سهیلا نوربخش بیدختی , متمم نمای صفر در زبان فارسی , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی , 2013-05-15
 12. محمدرضا پهلوان نژاد , درآمدی بر زبانشناسی پیدایش گرا , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی , 2013-05-15
 13. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی قیاس و استعاره شناختی در «هفت‌خان رستم» شاهنامه فردوسی , هشتمین همایش زبانشناسی ایران , 2013-02-25
 14. محمدرضا پهلوان نژاد , ماهرخ علم زاده , مقایسه رفتارهای غیر کلامی میان دانش آموزان دخترو پسر دبیرستانی شهر مشهد و تاثیر این رفتارها برخوانش معنایی کلام آنان , نخستین همایش میان رشته ای اموزش و یادگیری زبان , 2012-10-10
 15. محمدرضا پهلوان نژاد , لیلا عرفانیان قونسولی , بررسی جایگاه فاعل در زبان فارسی , هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی , 2012-09-05
 16. محمدرضا پهلوان نژاد , شیما ابراهیمی , بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی , هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی , 2012-09-05
 17. محمدرضا پهلوان نژاد , لیلا عرفانیان قونسولی , بررسی رابطه نحو و معناشناسی , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 18. محمدرضا پهلوان نژاد , مقایسه داستان رستم و اسفندیار و ایلیاد و سرود 22 ایلیاد بر پایه الگوی لباو , بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در قطر , 2011-05-15
 19. محمدرضا پهلوان نژاد , کاربرد معنی عاطفی در فرایند خود تصحیحی در زبان فارسی , پنحمین گردهمایی انجمن ترویج زبان فارسی , 2010-09-15
 20. محمدرضا پهلوان نژاد , فاخته نخاولی , برسی صامت های میانجی در گویش مشهد , همایش بین الملی گویشهای مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 21. محمدرضا پهلوان نژاد , نرگس حشمتی , ویژگی های واجی مشترک گونه های زبانی رایج در 28 منطقه از شهرستان سمنان , همایش بین الملی گویشهای مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 22. بهمن شهری برآبادی , محمدرضا پهلوان نژاد , ترجمه رادیکال و عدم تعین ترجمه , همایش ملی مطالعات ترجمه , 2010-05-12
 23. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و توصیف واژگانی در گویش مشهدی , او لین همایش ملی آموزش ربان فارسی و ز بانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد , 2010-02-22
 24. مریم سوادی , محمدرضا پهلوان نژاد , زبان تجلی سبک ادبی فردی , او لین همایش ملی آموزش ربان فارسی و ز بانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد , 2010-02-22
 25. سید مجید غفوری , سعید راحتی , محمدرضا پهلوان نژاد , علی عظیمی زاده , نرمال ساز متون فارسی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-05
 26. سید مجید غفوری , سعید راحتی قوچانی , محمدرضا پهلوان نژاد , بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-05
 27. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی میزان تعدی پذیری افعالی در زبان فارسی , چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2009-08-12
 28. محمدرضا پهلوان نژاد , نسرین ظاهری بیرگانی , بررسی معانی بافتی آب در شعر حافظ , همایش ملی و میانه رشته ای آب و ارزش های فرهنگی آن , 2009-10-31
 29. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی , چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , 2008-05-14
 30. محمدرضا پهلوان نژاد , نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان , ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی , 2009-01-14
 31. محمدرضا پهلوان نژاد , *مجتبی نامورفرگی , بررسی تاریخی ساختار جملات منفی و چگونگی نشان دادن آن , دومین همایش ملی زبان شناسی، کتیبه ها و متون , 2009-02-21
 32. محمدرضا پهلوان نژاد , یادگیری موثر و کارآمد از طریق پیامک کوتاه , انگلیسی به عنوان زبان بین المللی , 2009-10-14
 33. هیوا اسدپور , محمدرضا پهلوان نژاد , زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی , دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , 2007-08-26
 34. محمدرضا پهلوان نژاد , توصیف معنایی حرف «که» در زبان فارسی , سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , 2008-08-27
 35. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و توصیف معنایی پیامک های فارسی , اولین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی , 2008-10-28
 36. محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی , چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , 2008-02-13