مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدفرزاد موسوی , نرگس صالح نیا , احمد سیفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (316-328)
 2. حمید خاوری , محمدعلی فلاحی , نرگس صالح نیا , بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (11), شماره (43), سال (2021-7), صفحات (31-50)
 3. سیدفرزاد موسوی , نرگس صالح نیا , احمد سیفی , احمدرضا اصغرپور ماسوله , بررسی اثرات تبلیغات و اجبار به رفتار صرفه جویانه بر مصرف آب با توجه به تعاملات اجتماعی مصرف کنندگان, سیاست گذاری اقتصادی, دوره (13), شماره (25), سال (2022-2), صفحات (281-315)
 4. مهدیه عربشاهی دلویی , محمدعلی فلاحی , نرگس صالح نیا , سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (6), شماره (20), سال (2020-12), صفحات (45-84)
 5. نرگس صالح نیا , حامد مختاری ترشیزی , سید محمد سیدی , تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه, پژوهش سلامت, دوره (5), شماره (1), سال (2019-10), صفحات (32-40)
 6. احمد سیفی , نرگس صالح نیا , فاطمه گل زاده خرق , بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (9), شماره (36), سال (2019-1), صفحات (73-89)
 7. احمد قلی برکیش , تقی ابراهیمی سالاری , نرگس صالح نیا , بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمی, تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (54), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (97-124)
 8. رضا دریساوی بهمنشیر , مهدی خداپرست مشهدی , علی اکبر ناجی میدانی , نرگس صالح نیا , بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن, اقتصاد انرژی ایران, دوره (7), شماره (27), سال (2018-9), صفحات (77-100)
 9. فاطمه حاجی سامی , محمدحسین مهدوی عادلی , نرگس صالح نیا , بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015, اقتصاد انرژی ایران, دوره (۷), شماره (26), سال (2018-6), صفحات (1-24)
 10. نرگس صالح نیا , احمد سیفی , محمدعلی فلاحی , محمدحسین مهدوی عادلی , بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک, اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (15), سال (2018-9), صفحات (159-200)
 11. نرگس صالح نیا , مهدی باستانی , بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2018-1), صفحات (750-762)
 12. رضا دریساوی بهمنشیر , علی اکبر ناجی میدانی , مهدی خداپرست مشهدی , نرگس صالح نیا , بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (13), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (435-449)
 13. نرگس صالح نیا , جلال دهنوی , امین حق نژاد , نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی, مهندسی فرهنگی, دوره (4), شماره (43), سال (2010-9), صفحات (66-79)
 14. نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , احمد سیفی , محمدحسین مهدوی عادلی , تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-9), صفحات (7-54)
 15. نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , احمد سیفی , محمدحسین مهدوی عادلی , پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (14), سال (2014-1), صفحات (111-150)
 16. نرگس صالح نیا , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری , پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (7), سال (2013-4), صفحات (93-103)
 17. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما, آب و فاضلاب, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (2-13)
 18. حسین انصاری , نرگس صالح نیا , قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر, آب و فاضلاب, دوره (22), شماره (80), سال (2012-1), صفحات (126-131)
 19. حسین انصاری , منصوره کوهی , نرگس صالح نیا , پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی, آب و خاک, دوره (26), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (114-126)
 20. نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان, آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (384-375)
 21. محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , کامران داوری , نرگس صالح نیا , قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور), پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (1), شماره (38), سال (2009-5), صفحات (223-247)
 22. نرگس صالح نیا , حسین انصاری , محمدعلی فلاحی , کامران داوری , ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس, آب و فاضلاب, دوره (34), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (34-44)
 23. نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , حسین انصاری , کامران داوری , بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور, آب و فاضلاب, دوره (1), شماره (63), سال (2007-10), صفحات (50-59)

انگلیسی

 1. Nooshin Karimi Alavijeh , Mohammad Ali Falahi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Narges Salehnia , Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis, آب و فاضلاب, Year (2021-9)
 2. Nooshin Karimi Alavijeh , Mohammad Ali Falahi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Narges Salehnia , Morten Andreas Dahl Larsen , Martin Drews , Perspectives of current and future urban water security in Iran, Journal of Cleaner Production, Volume (321), Year (2021-10), Pages (129004-129015)
 3. samane zangoei , Narges Salehnia , Mahdi Khodaparast Mashhadi , A comparative study on the effect of alternative and fossil energy consumption on economic growth and foreign direct investment in selected countries using SUR approach, Environmental Science and Pollution Research, Volume (28), No (16), Year (2021-4), Pages (19799-19809)
 4. Narges Salehnia , Nooshin Karimi Alavijeh , Nasrin Salehnia , Testing Porter and pollution haven hypothesis via economic variables and CO2 emissions: a cross-country review with panel quantile regression method, Environmental Science and Pollution Research, Volume (27), No (25), Year (2020-9), Pages (31527-31542)
 5. Nasrin Salehnia , Narges Salehnia , ahmad saradari torshizi , سهراب کلثومی , Rainfed wheat (Triticum aestivum L.) yield prediction using economical, meteorological, and drought indicators through pooled panel data and statistical downscaling, Ecological Indicators, Volume (111), Year (2020-4), Pages (105991-106001)
 6. Nasrin Salehnia , Narges Salehnia , Hossein Ansari , سهراب کلثومی , Mohammad Bannayan Aval , Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches, International Journal of Biometeorology, Volume (63), No (7), Year (2019-5), Pages (861-872)
 7. REZA DARISAVI , Mahdi Khodaparast Mashhadi , Ali Akbar Naji Meidani , Narges Salehnia , Investigating the Asymmetric Prices and the Role of Technology and Environmental Constraints in the Oil Demand Function of the Iran Oil Importing Countries, Industrial Engineering and Management Systems, Volume (17), No (3), Year (2018-9), Pages (623-631)
 8. REZA DARISAVI , Ali Akbar Naji Meidani , Mahdi Khodaparast Mashhadi , Narges Salehnia , Reversibility Test of Oil Demand Function of OECD Countries Importing Oil from Iran with an Emphasis on Technological and Environmental Considerations: Symmetric and Asymmetric Models, International Journal of Energy Economics and Policy, Volume (8), No (2), Year (2018-4), Pages (132-139)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. نرگس صالح نیا , الهه سعیدی , بررسی مفهوم ومدلسازی اثر بازگشتی در ادبیات اقتصاد انرژی , دوازدهمین همایش بین المللی انرژی , 2018-06-19
 2. نرگس صالح نیا , سحر خاوری , بررسی تئوریک رابطه ی پس انداز، درآمد و مصرف انرژی , دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای علمی پژوهشی در علوم انسانی , 2018-06-21
 3. نرگس صالح نیا , سید محمد سیدی , حامد مختاری ترشیزی , بررسی رابطه علی بین شاخص فلاکت و شاخص سلامت با استفاده از تکنیکهای پارامتریک و شبه پارامتریک , سومین همایش ملی اقتصاد ایران , 2019-04-29
 4. حامد شعبانی , احمد صباحی , نرگس صالح نیا , بررسی تأثیر مصرف انرژی و تغییرات اقلیمی بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) در کشور ایران , سومین کنفرانس بین‌المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران , 2021-03-14
 5. نرگس صالح نیا , محمدامین شجاعی نیا , وابستگی به منابع طبیعی، کیفیت نهادی و سرمایه گذاری خارجی؛ یک تحلیل تابلوئی بین کشوری , اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2021-05-11
 6. سیدمحمدقائم ذبیحی , محمود هوشمند , نرگس صالح نیا , بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی , سومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها , 2020-05-19
 7. پریسا یوسف خانیان , علیرضا فریدحسینی , ابوالفضل مساعدی , نرگس صالح نیا , پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور , هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران , 2019-11-26
 8. مهدیه عربشاهی دلویی , محمدعلی فلاحی , نرگس صالح نیا , آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها , دوازدهمین همایش بین المللی انرژی , 2018-06-19
 9. نرگس صالح نیا , حسنی قدیری , گسترش شهرهای سبز برای توسعه شهری پایدار , دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2018-12-13
 10. نرگس صالح نیا , رکسانا اسدی منش , سحر خاوری , تجربه ی کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده , همایش مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد , 2018-01-03
 11. نرگس صالح نیا , احمد سراداری ترشیزی , بررسی اثر نرخ رشد مالیات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1393 , همایش مالیات بر ارزش افزوده: فرصتها و چالشها، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد , 2018-01-03
 12. احمد سیفی , نرگس صالح نیا , فاطمه گل زاده خرق , اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه , اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران. , 2017-09-16
 13. احمد سیفی , نرگس صالح نیا , فاطمه گل زاده خرق , بررسی مروری آثار رشد اقتصادی و آزادسازی تجارت بر کیفیت محیط زیست , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول , 2017-11-01
 14. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10
 15. نرگس صالح نیا , تلاطم قیمت و مدلسازی آن در بازار انرژی , سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10
 16. نرگس صالح نیا , اصول، مبانی و مدلهای قیمتگذاری تعرفه های خدمات شهری , کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم (با حمایت دانشگاه لوتران کالیفرنیا) , 2016-09-04
 17. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10
 18. تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , سیده عاطفه ضیایی , نرگس صالح نیا , ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژیETEC 2011 , 2011-12-18
 19. تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , نرگس صالح نیا , سیده عاطفه ضیایی , برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروههای هزینه ای (مطالعه موردی :مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژی , 2011-12-18
 20. نرگس صالح نیا , ممیزی انرژی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد و مقایسه‌ی کارایی مصرف گاز در سیستم‌های گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی: شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2011-12-18
 21. نرگس صالح نیا , برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای , اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2011-11-22
 22. نرگس صالح نیا , بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار , همایش ملی چالش‌های آب استان قم , 2010-06-15
 23. نرگس صالح نیا , اصلاح الگوی مصرف راهی به سوی توسعه پایدار , همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف , 2010-03-04
 24. نرگس صالح نیا , کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت آب کشاورزی , دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2009-01-27
 25. نرگس صالح نیا , بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» , ششمین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30
 26. نرگس صالح نیا , آب یک کالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap» , ششمین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30
 27. نرگس صالح نیا , بررسی و ارزیابی استراتژی‌های حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژی‌های وابسته به قیمت آب , ششمین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-30
 28. نرگس صالح نیا , استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری , دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29
 29. نرگس صالح نیا , ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی , سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2014-03-02

انگلیسی

 1. Narges Salehnia , Risk Management of Upstream Oil and Gas Contracts towards Attracting Investments , International Conference on Optimization of Upstream Oil & Gas Contracts , 2016-07-10
 2. Narges Salehnia , seyyed mohammad ghaem zabihi , خشایار صفرزایی , The impact of COVID-19 Pandemic on Tourism Industry: A Statistical Review in European Countries , 2nd International Conference on Geography and Tourism Development and Sustainable Development , 2020-10-11
 3. Narges Salehnia , Nooshin Karimi Alavijeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , The Effect of Economic, Financial, and Political Risks on Foreign Direct Investmentin the Selected Countries of the MENA Region , سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2019-08-22
 4. Narges Salehnia , سید محمد سیدی , hamed mokhtari torshizi , An Overview on Improving the Business Environment Considering Regulation Reform and Simplification: Emphasizing Economic Growth , 1st International Conference on Management, Accounting, Economics and Banking in the third Millennium , 2019-05-18
 5. Fatemeh Hajisami , Mohammod Hossin Mahdavi Adeli , Narges Salehnia , Considering Influential Factors on Oil Price Using a Step-Wise Regression Model , International conference on Research and Development in Humanities, Management and Economics , 2017-03-11
 6. Narges Salehnia , Hamed Reza Tareghian , aida riahifar , Energy Consumption Optimization Based on Social Capital (Mathematical Approach) , 3rd International conference on Management and Economics with Resistive Economics Approach , 2016-11-10
 7. Narges Salehnia , Forecasting International natural Gas Prices with Box-Jenkins Method , 3rd International conference on Management and Economics with Resistive Economics Approach , 2016-11-10
 8. Narges Salehnia , Fatemeh Hajisami , Mohammod Hossin Mahdavi Adeli , Unconventional Resources Role in Global Energy Markets , 2nd International conference on Management and Economics in 21st Crntury , 2016-12-20
 9. Narges Salehnia , Energy and Sustainable Development in Developing Countries , 1st International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation , 2011-12-18
 10. Narges Salehnia , Risk Management of Upstream Oil and Gas Contracts towards Attracting Investments , . International Conference on Optimization of Upstream Oil & Gas Contracts , 2016-07-10