مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مستعان محمدپور , حسین کاظمی مهرجردی , حسین نورانی , حسن برجی , بررسی تأثیر استفاده از آنتی‌ژن‌های سوماتیک نماتود مارشالاژیا مارشالی بر التیام زخم‌های تمام ضخامت پوستی در موش, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (66), شماره (6), سال (2024-3), صفحات (1490-1504)
 2. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محمد حیدرپور , حسین کاظمی مهرجردی , عملکرد و پاسخ به تنش انتقال برههای ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکملهای آلی کروم و سلنیوم, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (1-10)
 3. حسین کاظمی مهرجردی , زهرا نوری , شوک، شرایط اورژانسی در حیوانات, التیام, دوره (3), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (18-26)
 4. سمّیه جعفری دوست , مسعود رجبیون , حسین کاظمی مهرجردی , علی میرشاهی , بررسی مقدماتی رخداد دیسپلازی مفصل لگنی-رانی بر اساس معاینات بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (73), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (27-36)
 5. سهراب بوذرپور , مجید مومنی مقدم , مریم مقدم متین , حسین کاظمی مهرجردی , سجاد سی سخت نژاد , آسیه حیرانی طبسی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر عصاره بیضه در مقایسه با عوامل رشد اختصاصی بر روی حفظ خودنوزایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی, دانش و تندرستی, دوره (9), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (62-69)
 6. آذین توکلی , حسین کاظمی مهرجردی , محمد حسین آقایی میبدی , بررسی ارجحیت بین دو روش معمول UMPS و VASدر ارزیابی درد پس از عمل جراحی در سگ, علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (73-84)
 7. محمد رضا باغبان اسلامی نژاد , آق بی بی نیک محضر , لیلا تقی یار , محمد مهدی دهقان , حسین کاظمی مهرجردی , علی فرخی , پوپک افتخاری یزدی , بررسی پتانسیل تمایز لستخوانی، غضروفی و چربی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان سگ, Yakhteh- یاخته, سال (2007-6)

انگلیسی

 1. غلامحسین کاظم زاده , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Masoud Rajabioun , سید علی علمداران , داود محبی کلهری , نفیسه جیرفتی , سمانه عبدالبشیری , رضا طاهری , Function Assessment of a Fabricated Artificial Vascular Graft in Sheep Carotid Artery, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, Volume (31), No (148), Year (2023-10), Pages (449-456)
 2. , Zahra Moosavi , Soheil Sadr , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Evaluation of Protective Effects of Pomegranate Seed Oil on Experimental Osteoporosis in Rats, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (19), No (1), Year (2024-1), Pages (36-42)
 3. Masoud Khaleghi Archangani , Ali Asghar Sarchahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , مهدی راسخ , داریوش سعادتی , Influence of ketamine, propofol or isoflurane on intraocular pressure, heart rate and blood pressure in healthy dogs premedicated with medetomidine and midazolam, Veterinary Medicine and Science, Volume (10), No (1), Year (2023-11)
 4. Negin Rahimdoust , Hamideh Salari Sedigh , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Surgical correction of stenotic nares using a single pedicle advancement flap technique in three brachycephalic cats, Veterinary Medicine and Science, Volume (9), No (6), Year (2023-11), Pages (2410-2413)
 5. Kamran Sardari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mehrdad Mohri , Effects of Analgesia of the Distal Interphalangeal Joint and Navicular Bursa on Experimental Lameness Caused by Solar Pain in Horses, Journal of Veterinary Medicine A, Volume (49), No (9), Year (2002-11), Pages (478-481)
 6. Yalda Golriz , Amir Afkhami Goli , حمیدرضا صادق نیا , Hossein Kazemi Mehrjerdi , i>Salvia verticillata/i> Improved Cognitive Deficits in a Chronic Cerebral Hypoperfusion Rat Model, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Year (2023-9)
 7. Shiva Amanollahi , Ahmad Reza Bahrami , آزاده حقیقی طلب , هانیه شاطرزاده یزدی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Immediate administration of hTERT-MSCs-i>IDO1/i>-EVs reduces hypoalbuminemia after spinal cord injury, Veterinary Research Forum, Volume (15), No (1), Year (2024-1), Pages (27-34)
 8. yeganeh mehrani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Azin Tavakoli , Reyhaneh Shafieian , Amir Salari , Effects of Probiotic Lactobacilli plantarum in Treatment of Experimentally Induced Periodontal Disease in Rabbits, Journal of Veterinary Dentistry, Year (2023-3)
 9. Azin khodabakhshi rad , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mirsepehr Pedram , Mohammad Azizzadeh , Shiva Amanollahi , Clinical Evaluation of the Effect of Methylprednisolone Sodium Succinate and Meloxicam in Experimental Acute Spinal Cord Injury, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (17), No (2), Year (2023-4), Pages (129-138)
 10. Shiva Amanollahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , A Review of Pharmacological and Cell-based Therapies in Spinal Cord Injury, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (14), No (2), Year (2023-6), Pages (91-100)
 11. Gholamhosein Kazemzadeh , Nafiseh Jirofti , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Masoud Rajabioun , Seyed Ali Alamdaran , Davod Mohebbi-Kalhori , Mahnaz Sadat Mirbagheri , Reza Taheri , A review on developments of in-vitro and in-vivo evaluation of hybrid PCL-based natural polymers nanofibers scaffolds for vascular tissue engineering, Journal of Industrial Textiles, Volume (52), Year (2022-8), Pages (2147483647-26)
 12. Shiva Amanollahi , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , A case report of hyperdontia developmental abnormality in the lamb, Veterinary Research Forum, Volume (13), No (4), Year (2022-10), Pages (621-624)
 13. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Masoud Rajabioun , Ali Mirshahi , Ensiye Sajadian jaghargh , A retrospective study on diaphragmatic hernia in cats, Veterinary Research Forum, Year (2022-9)
 14. Sina Yal Beiranvand , Hossein Nourani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Fabrication of Platelet-Rich Fibrin-Coated Polycaprolactone/Hydroxyapatite (PCL-HA/PRF) 3D Printed Scaffolds for Bone Tissue Engineering, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Year (2022-4)
 15. donya saberfard , Ali Asghar Sarchahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Effect of medetomidine, midazolam, ketamine, propofol and isoflurane on spinal reflexes in healthy dogs, Veterinary Medicine and Science, Volume (8), No (6), Year (2022-11), Pages (2351-2359)
 16. Shiva Amanollahi , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Simultaneous pyometra and pregnancy in a female dog, Veterinary Record Case Reports, Volume (10), No (3), Year (2022-5)
 17. Mohamad Mousaei , Maryam Moghaddam Matin , Hossein Kazemi Mehrjerdi , , , Masoud Rajabioun , Faezeh Alipour , samaneh ghasemi , , , , Ahmad Reza Bahrami , Application of mesenchymal stem cells to enhance non‐union bone fracture healing, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Volume (107), No (2), Year (2019-2), Pages (301-311)
 18. Morteza Zahedi , Abbas Parham , Hesam Dehghani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells: optimization of cell density in primary culture, Stem Cell Investigation, Volume (5), No (31), Year (2018-10), Pages (1-8)
 19. Morteza Zahedi , Abbas Parham , Hesam Dehghani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Stemness Signature of Equine Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells, International Journal of Stem Cells, Volume (10), No (1), Year (2017-5), Pages (93-102)
 20. Masoud Rajabioun , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Samaneh Ghasemi , A case report of partial bilateral hind limb adactyly in a male lam, Veterinary Research Forum, Volume (7), No (4), Year (2016-12), Pages (353-355)
 21. Hooman Mesgarani , jebrail movaffagh , Hossein Nourani , Javad Behravan , Fatemeh Kalalinia , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Treatment of Critical-Sized Calvarial Non-Union Defect Via Collagen-Polyglycolic Acid Scaffold Loading With Simvastatin in Rabbits, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (8), No (2), Year (2016-3), Pages (10-19)
 22. nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji , Gholam Reza Razmi , MOHSEN MALEKI , Hossein Kazemi Mehrjerdi , The Effect of Marshallagia marshalli on Serum Gastrin Concentrations in Experimentally Infected Lambs, Journal of Parasitology, Volume (102), No (4), Year (2016-8), Pages (436-439)
 23. Ali Moshaverinia , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Canine Myiasis and Its Causal Agents in Northeastern Iran, Iranian Journal of Parasitology, Volume (11), No (1), Year (2016-3), Pages (91-97)
 24. Hamideh Salari Sedigh , Masoud Rajabioun , Jamshid Razmyar , Hossein Kazemi Mehrjerdi , An unusual necrotic myositis by C. perfringens in a German Shephered dog: a clinical report, bacteriological and molecular identification, Veterinary Research Forum, Volume (6), No (4), Year (2015-12), Pages (349-353)
 25. mortaza saravani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Ali Mirshahi , Amir Afkhami Goli , Protective effects of pomegranate seed oil on ovariectomized rats as a model of postmenopausal osteoporosis; amultidetector computed tomography evaluation, Veterinary Research Forum, Volume (5), No (4), Year (2014-12), Pages (263-267)
 26. Mohammad Mehdi Dehghan , Mohammad Reza Baghban Eslaminejad , Nader Motallebizadeh , Javad Ashrafi Halan , Leila Taghiyar , Sarang Soroori , Aghbibi Nikmahzar , Mirsepehr Pedram , Abdolhossein Shahverdi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Sadra Izadi , Transplantation of autologous bone marrow mesenchymal stem cells with platelet-rich plasma accelerate distraction osteogenesis in a canine model, Yakhteh- یاخته, Volume (17), No (2), Year (2015-7), Pages (243-252)
 27. faezeh alipoor , Abbas Parham , Hossein Kazemi Mehrjerdi , , Equine adipose-derived mesenchymal stem cells: phenotype and growth characteristics, gene expression profile and differentiation potentials, Cell Journal, Volume (16), No (4), Year (2015-1), Pages (456-465)
 28. Amir Mousaie , Reza Valizadeh , Abbas Ali Naserian , Mohammad Heidarpour , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Impacts of Feeding Selenium-Methionine and Chromium-Methionine on Performance, Serum Components, Antioxidant Status, and Physiological Responses to Transportation Stress of Baluchi Ewe Lambs, Biological Trace Element Research, Volume (162), Year (2014-12), Pages (113-123)
 29. Hamidreza Mehmannavaz , Mohammadreza Emami , Jamshid Razmyar , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Comparative Study on Some Cardiopulmonary Effects, Anesthesia Quality and Recovery Time of Isoflurane vs Propofol in Domestic Pigeons (Columba Livia domestica), Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (4), No (1), Year (2015-12), Pages (33-40)
 30. Hooman Mesgarani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Ali Mirshahi , Jamshid Razmyar , Successful Surgical Removal of Crop Foreign Body in a Common Mynah (Acridotheres tristis): A Case Report, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (9), No (1), Year (2014-3), Pages (57-60)
 31. Madjid Momeni Moghaddam , Maryam Moghaddam Matin , sohrab boozarpour , Sajjad Sisakhtnezhad , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Moein Farshchian , Mahtab Dastpak , Ahmad Reza Bahrami , A simple method for isolation, culture, and in vitro maintenance of chicken spermatogonial stem cells, In Vitro Cellular and Developmental Biology- Animal, Volume (50), No (2), Year (2014-3), Pages (155-161)
 32. , Mohammad Heidarpour , Amir Moghadam Jafari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress parameters and lipid profiles in ovariectomized rats, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (8), No (2), Year (2013-1), Pages (17-22)
 33. Masoud Rajabioun , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Jamshid Razmyar , A rare congenital anomaly of wing in a pigeon chick-Columba livia, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (8), No (1), Year (2013-8), Pages (65-68)
 34. nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji , Gholam Reza Razmi , MOHSEN MALEKI , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Pathophysiology Marshallagia marshalli in experimentally infected lamb, Parasitology, Volume (140), No (14), Year (2013-9), Pages (1762-1767)
 35. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Samaneh Ghasemi , manely ansary mood , Ali Mirshahi , Amir Afkhami Goli , Perineal urethrostomy in a cat following prepuce and perineal region injury, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (4), No (1), Year (2012-1), Pages (53-59)
 36. Azin Tavakoli , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (3), No (2), Year (2011-6), Pages (41-48)
 37. Ali Mirshahi , Hesam A Seifi , MOHSEN MALEKI , Hossein Kazemi Mehrjerdi , , Three-Dimensional Computed Tomography Diagnosis of Cranium Bifidum with Meningocele in a Lamb, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (7), No (1), Year (2012-4), Pages (85-90)
 38. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Jamshid Razmyar , MOHSEN MALEKI , Ali Mirshahi , , Successful Surgical Ablation of Coelomic Granuloma in Pigeon (Columba livia), Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (6), No (1), Year (2011-12), Pages (77-82)
 39. Mahdi Rivandi , Mohammadreza Emami , Mehrnaz Rad , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mohammad Azizzadeh , Samaneh Ghasemi , Bacteriological Evaluation of Aloe vera L. Fresh Gel on Experimental Infected Full-Thickness Open Wounds Induced with Staphylococcus aureus in Dogs, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (7), No (2), Year (2012-4), Pages (75-84)
 40. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Ali Mirshahi , Amir Afkhami Goli , Rectal diverticulum in a terrier dog: A case report, Veterinary Research Forum, Volume (4), No (1), Year (2013-3), Pages (63-67)
 41. nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji , Gholam Reza Razmi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , MOHSEN MALEKI , Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep, Journal of Parasitic Diseases, Volume (38), No (3), Year (2014-8), Pages (289-292)
 42. Azin Tavakoli , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Pulmonary Bulla in a Dog Secondary to Blastomycosis, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (5), No (1), Year (2010-3), Pages (109-114)
 43. Azin Tavakoli , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Arman Haghighi , Analgesic Effects of Metoclopramide Following Conventional Ovariohysterectomy in Bitches, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (4), No (1), Year (2009-6), Pages (77-84)
 44. Mohammad Mehdi Dehghan , Mir Sepehr Pedram , Omid Azari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Elnaz Azad , Clinical evaluation of the pocket technique for replacement of prolapsed gland of the third eyelid in dogs, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Volume (36), No (4), Year (2012-1), Pages (352-35)
 45. Hassan Borji , Mohammadreza Emami , MOHSEN MALEKI , Gholam Reza Razmi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , elham moghaddas , Alveolar Echinococcosis Infection in a Monkey (Ateles geoffroyi) In Mashhad, Iran, Iranian Journal of Public Health, Volume (41), No (2), Year (2012-2), Pages (111-116)
 46. Hossein Kazemi Mehrjerdi , mohammad Mehdi Dehghan , Azin Tavakoli , Ali Reza Vajhi , Sara Gachpaz , Bilateral Pancarpal Arthrodesis in a German Shepherd Dog, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (3), No (4), Year (2011-6), Pages (95-102)
 47. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Kamran Sardari , Mohammadreza Emami , Ahmad Reza Movassaghi , Amir Afkhami Goli , , Sara Malekzadeh , Efficacy of Autologous Platelet-Rich Plasma (PRP) Activated By Thromboplastin-D on the Repair and Regeneration of Wounds in Dogs, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (3), No (4), Year (2011-6), Pages (19-29)
 48. Hamideh Ghodrati Azadi , Behrooz Fathi Hafshejani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , MOHSEN MALEKI , hany shaterzadeh , , Macroscopic evaluation of wound healing activity of the Persian shallot, Allium hirtifolium in rat, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (3), No (1), Year (2011-12), Pages (21-28)
 49. Azin Tavakoli , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Omid Azari , Majid Massoudifard , A Clinical Report of Hiatal Hernia in an Osteoporotic Animal, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (3), No (4), Year (2008-9), Pages (83-87)
 50. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Farzad Hayati , Kamran Sardari , Ali Mirshahi , Sara Gachpaz , Ectrodactyly in a mix breed dog, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Volume (3), No (3), Year (2011-2), Pages (87-91)
 51. , Sara Malekzadeh , Kamran Sardari , Mohammadreza Emami , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Ahmad Reza Movassaghi , Amir Afkhami Goli , Effects of platelet-rich plasma (PRP) on cutaneous regeneration and wound healing in dogs treatedwith dexamethasone, Comparative Clinical Pathology, Volume (20), No (2), Year (2011-2), Pages (155-162)
 52. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Kamran Sardari , Mohammadreza Emami , Surgical repair of third-degree perineal laceration by Goetz technique in the mare: 7 cases (2000-2005), Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (11), No (2), Year (2010-6), Pages (184-188)
 53. Javad Khoshnegah , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mehrnaz Rad , Successful Treatment of a Subcutaneous Axillary Abscess Due to Staphylococcus Lentus in a Rabbit, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (1), No (1), Year (2009-9), Pages (41-46)
 54. Javad Khoshnegah , Mehrdad Mohri , Ahmad Reza Movassaghi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , The first report of Hepatozoon canis infection of a dog in Iran, Comparative Clinical Pathology, Volume (18), No (4), Year (2009-11), Pages (455-458)
 55. محمد مهدی دهقان , Hossein Kazemi Mehrjerdi , مجید مسعودی فرد , محمد رضا باغبان اسلامی نژاد , داود شریفی , علیرضا وجهی , Clinical and Ultrasonographic Findings of Collagenase induced tendinitis in the horse, Iranian Journal of Veterinary Surgery, Year (2007-4)
 56. محمد رضا باغبان اسلامی نژاد , لیلا تقی یار , محمد مهدی دهقان , فرید فلاحی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Equine marrow-derived mesenchymal stem cells: isolation, differentiation and culture optimization, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (10), No (1), Year (2009-1), Pages (1-11)
 57. Kamran Sardari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Evaluation of clinical examination for differential diagnosis of laemness by navicular apparatuse, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume (11), No (13), Year (2008-5), Pages (1754-1756)
 58. Kamran Sardari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mohammadreza Emami , Ahmad Reza Movassaghi , , Amir Afkhami Goli , Role of collagen cross-linking on equine wound contraction and healing, Comparative Clinical Pathology, Volume (18), No (3), Year (2009-7), Pages (239-247)
 59. Kamran Sardari , Mehrdad Mohri , M. Behrozian , Hossein Kazemi Mehrjerdi , The effects of immobilization and remobilization on the biochemical and cytological properties of synovial fluid in normal equine metacarpophalangeal joint, Comparative Clinical Pathology, Volume (14), No (4), Year (2006-5), Pages (202-205)
 60. Kamran Sardari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mehrdad Mohri , Rene VanWeeren , Analgesia effects of detomidine HCl when administered into the distal interphalangeal joint in horses with experimental solar pain, Journal of Equine Veterinary Science, Volume (25), No (6), Year (2005-2), Pages (262-265)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسین کاظمی مهرجردی , شکستگی لگن در دام های کوچک , چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-04-30
 2. حسین کاظمی مهرجردی , خطاهای رایج در مدیریت و درمان شکستگی در دامهای کوچک , سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه , 2019-10-03
 3. سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , سمانه قاسمی , حسین کاظمی مهرجردی , گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدیمیکوس در کره اسب تازه متولد شده , دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣلی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎری‏ﻫﺎی اسب , 2013-04-17
 4. حسین کاظمی مهرجردی , شکستگی لگن در دام های کوچک , چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-04-30
 5. انسیه سجادیان جاغرق , حسین کاظمی مهرجردی , مسعود رجبیون , علی میرشاهی , مدیریت جراحی فتق دیافراگم در گربه - 19 مورد- , چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-04-30
 6. احسان لجمیری , حسین کاظمی مهرجردی , مسعود رجبیون , علی میرشاهی , سینا یل بیرانوند , گزارش جراحی Triple pelvic Osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی , چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-04-30
 7. یگانه مهرانی , حسین کاظمی مهرجردی , مسعود رجبیون , علی میرشاهی , پوریا قهرمانی , بررسی گذشتهنگر اصلاح دررفتگی کشکک به سمت داخل- 51 مورد- , چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-04-30
 8. شیوا امان الهی , حسین کاظمی مهرجردی , علی میرشاهی , گزارش درمانگاهی وجود دندان اضافه و نابهجا در یک رأس بره سه ماهه , چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-04-30
 9. حسین کاظمی مهرجردی , مسعود رجبیون , علی میرشاهی , احسان لجمیری , سینا یل بیرانوند , گزارش جراحی Triple pelvic osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی , هفتمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2018-10-14
 10. علی میرشاهی , نگین رازی , حسین کاظمی مهرجردی , اندازه گیری شاخص طول کلیه رت طبیعی با تکنیک رادیولوژی , نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-27
 11. علی میرشاهی , انسیه سجادیان جاغرق , حسین کاظمی مهرجردی , ارزیابی مقدماتی شاخص‎های رادیولوژی طبیعی قلب رت , نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-27
 12. نسرین گلشن , حسین کاظمی مهرجردی , احمدرضا موثقی , علی میرشاهی , بررسی بالینی و هیستوپاتولوژیک تومورهای پستان در سگ‌های ارجاعی به درمانگاه تخصصی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (در بازه‌ی زمانی 90-87) , هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران و دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان , 2013-10-23
 13. هومن مسگرانی , حسین کلهرودی دستجردی , حسین کاظمی مهرجردی , احمدرضا محمدنیا , علی میرشاهی , درمان جراحی آنکیلوز مفصل temporomandibular به روش Excisional arthroplasty در یک قلاده گربه نژاد پرشین , هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران و دومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان , 2013-10-23
 14. سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , سمانه قاسمی , حسین کاظمی مهرجردی , گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس در کره اسب تازه متولد شده , دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17
 15. حسین کاظمی مهرجردی , کامران سرداری , استفاده از بی حسی موضعی در تشخیص جراحات اندام حرکتی قدامی در اسبان مبتلا به لنگش , دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17
 16. فائزه علی پور , حسین کاظمی مهرجردی , مروری بر استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در ترمیم جراحات تاندونی اسب , دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17
 17. فائزه علی پور , عباس پرهام , حسین کاظمی مهرجردی , میلاد شادمان , مرتضی زاهدی , تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب به منظور استفاده در درمان بیماری های اندام حرکتی , دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17
 18. مرتضی زاهدی , عباس پرهام , حسام دهقانی , حسین کاظمی مهرجردی , تأثیر تراکم کشت اولیــه سلول‌های تک‌هسته‌ای جدا شده از مغزاستخـــوان بر جــداسازی سلول‌های بنیادی اســب , دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2013-04-17
 19. عفت بقائی مقدم , مرتضی سراوانی , علی میرشاهی , حسین کاظمی مهرجردی , گزارش یک مورد سنگ مثانه منفرد بزرگ در یک قلاده سگ نژاد ولش کرگی , هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2012-01-18
 20. عباس پرهام , حسین کاظمی مهرجردی , فائزه علی پور , میلاد شادمان , استحصال و نگهداری سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب با هدف سلول درمانی , نخستین همایش علمی نژادهای اصیل اسب های ایران , 2012-10-24
 21. عباس پرهام , مرتضی زاهدی , حسین کاظمی مهرجردی , علی میرشاهی , جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب از مغز استخوان به منظور درمان بیماری های خاص , نخستین همایش علمی نژادهای اصیل اسب های ایران , 2012-10-24
 22. حسین کاظمی مهرجردی , علی میرشاهی , عفت بقائی مقدم , امیر افخمی گلی , ارزیابی رادیوگرافی اثر روغن دانه انار بر تراکم استخوان درشت نی در رت های اواریکتومی شده , دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2012-10-10
 23. هومن مسکرانی , امین حسین امینی , احمدرضا موثقی , حسین کاظمی مهرجردی , علی میرشاهی , گزارش یک مورد تومور لیومیوسارکومای چشم (بافت اطراف چشم) در یک قلاده سگ , هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2012-01-18
 24. بهروز فتحی هفشجانی , حمیده قدرتی آزادی , هانیه شاطرزاده یزدی , مریم ابیضی , حسین کاظمی مهرجردی , ارزیابی ماکروسکوپیک عصاره موسیر ( Allium hirtifolium ) بر روند ترمیم زخم در رت , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی ورادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23
 25. مطهره محمودی نیا , نیلوفر بیناس , حسین کاظمی مهرجردی , محمدرضا اصلانی , یک مورد استفراغ مکرر ناشی از جسم خارجی غیر متنفذه در تلیسه , شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27
 26. اسما افشاری , سمانه قاسمی , مطهره محمودی نیا , حسین کاظمی مهرجردی , گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین , شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27
 27. مریم ابیضی , هانیه شاطرزاده یزدی , بهروز فتحی هفشجانی , حسین کاظمی مهرجردی , ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر ماده زردچوبه بر روند التیام زخم های تمام ضخامت پوست در موش سوری , شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27
 28. محمد مهدی دهقان , حسین کاظمی مهرجردی , محمد رضا باغبان اسلامی نژاد , سید حسین مرجانمهر , داود شریفی , مجید مسعودی فرد , علیرضا وجهی , ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23
 29. یلدا گلریز , سارا گچ پز , مجتبی ادیب نیشابوری , حسین کاظمی مهرجردی , ارزیابی گذشته نگر روش پاکتی در برطرف کردن ضایعه ی چشم گیلاسی در سگ , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23
 30. سمانه قاسمی , مانلی انصاری مود , علی میرشاهی , حسین کاظمی مهرجردی , گزارش انجام عمل Perineal urethrostomy در گربه متعاقب جراحت ناحیه ی پرینه و پوشش پنیس توسط بافت های ترمیمی , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23
 31. محمدرضا امامی , حسین کاظمی مهرجردی , ندا صمدزاده , بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23
 32. حسام الدین حلیمی , علی میرشاهی , حسام الدین سیفی , محسن ملکی , حسین کاظمی مهرجردی , استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23
 33. حسین کاظمی مهرجردی , کامران سرداری , نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب , ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28
 34. یلدا گلریز , آذین توکلی , سارا گچ پز , نوید سلمان زاده , حسین کاظمی مهرجردی , Conjunctival Spindle Cell Sarcoma در چشم گربه (اولین گزارش کلینیکی) , ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2009-07-28
 35. فرزاد حیاتی , حسین کاظمی مهرجردی , کامران سرداری , سارا گچ پز , اولین گزارش یک مورد اکتروداکتیلی در یک توله سگ ماده در ایران , چهارمین کنگره ی ملی دامپزشکی حیوانات کوچک , 2008-11-20
 36. محمدرضا امامی , کامران سرداری , احسان گله دارکاخکی , حسین کاظمی مهرجردی , سیدرامین مسعودی راد , ارزیابی رادیوگرافیک التیام شکستگی ناقص مورب استخوان رادیوس متعاقب تثبیت بوسیله تسمه پلی آمیدی و یا سییم ارتوپیدی در سگ , دومین سمپوزیوم یبین المللی جراحی دامپزشکی , 2008-04-21

انگلیسی

 1. Alireza Karimi , Maryam Moghaddam Matin , Azadeh Haghighitalab , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Masoud Rajabioun , Ahmad Reza Bahrami , Investigating the immunomodulatory effects of transgenic mesenchymal stem cells with IDO1 gene and their small extracellular vesicles in the repair of heart damage in MI rat model , 16th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2023) , 2023-04-27
 2. Shiva Amanollahi , Ahmad Reza Bahrami , Azadeh Haghighitalab , هانیه شاطرزاده یزدی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs reduce blood leukocytes after spinal cord injury , 16th International Congress of Immunology and Allergy , 2023-04-27
 3. Shiva Amanollahi , Ahmad Reza Bahrami , Azadeh Haghighitalab , هانیه شاطرزاده یزدی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Evaluation of the immunomodulatory properties of chitosan-embedded hTERT-MSCs-IDO1-EVs after spinal cord injury , 16th International Congress of Immunology and Allergy , 2023-04-27
 4. Soheil Sadr , hamidreza chaboki , farideh akbarian , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Immunomodulatory and antioxidant effects of pomegranate seed oil on treatments of osteoporosis; systematic review , 16th international congress of immunology and allergy , 2023-04-27
 5. Soheil Sadr , hamidreza chaboki , farideh akbarian , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Nanotechnology: a potential treatment for immune wounds , 16th international congress of immunology and allergy , 2023-04-27
 6. Soheil Sadr , Mahsa khiyabani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mesenchymal Stem Cell-Based Therapy for chronic wound healing; systematic review , 16th international congress of immunology and allergy , 2023-04-27
 7. پوریا احمدی سیماب , Mahdi SoroushianFar , Mahsa khiyabani , Soheil Sadr , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Immunomodulatory effects of hydrogels in treating chronic wound healing: a systematic review , 16th international congress of immunology and allergy , 2023-04-27
 8. Khosro Safari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Hamideh Salari Sedigh , Correction Of Third Eyelid Evertion In Three German Shep- herd Dog Using Partial Resection Third Eyelid Cartilage , The 6th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS),The 15th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD) , 2022-07-16
 9. Bahareh Hafezi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Hamideh Salari Sedigh , Mehrdad Mohri , Masoud Rajabioun , Khosro Safari , Report of diagnosis and treatment of a rare case of trans- missible venereal tumor in the soft palate of a Siberian husky dog , The 6th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS),The 15th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD) , 2022-07-16
 10. raziye ansari nejad , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Amir Moghadam Jafari , آسیه کریمانی , Neuroprotective Effect Of Trimetazidine On Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury In Rats , The 6th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS),The 15th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD) , 2022-07-16
 11. Negin Rahimdoust , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Hamideh Salari Sedigh , Mohammad Ali Sadeghi , Corrective Surgery of Nares Stenosis with Single Pedicle Advancement Flap Technique in Three Brachycephalic Cats , The 6th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) The 15th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD) , 2022-07-16
 12. میثاق عمادزاده , Samaneh Ghasemi , Faezeh Alipour , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Ali Mirshahi , Surgical Repair of Shell injury in Chelonians, A Report of three cases , The 42nd World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA/FECAVA) , 2017-09-25
 13. mostaan mohammadpour , Hassan Borji , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Hossein Nourani , Macroscopic evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on full thickness skin wound healing in mouse , International Conference on Integrative Approaches of Rodent Studies , 2018-01-27
 14. , Mohammad Heidarpour , Mehrdad Mohri , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Oxidative stress markers change following general anesthesia in cats , 4th international symposium of veterinary surgery , 2014-10-21
 15. nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji , Gholam Reza Razmi , MOHSEN MALEKI , Hossein Kazemi Mehrjerdi , EVALUATION OF PLASMA GASTRIN CONCENTRATION AND MORPHOLOGICAL CHANGES OF ABOMASAL TISSUE IN LAMBS INFECTED EXPRIMANTALLY WITH MARSHALLAGIA MARSHALLI , دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسرس انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران , 2015-05-20
 16. Hooman Mesgarani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Kamran Sardari , Canine Patellar Luxation in 22 Dogs of Different Breeds: A Case Series , 4th international symposium of veterinary surgery , 2014-10-21
 17. alale soltanian , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Faezeh Alipour , Hooman Mesgarani , Radial Meromelia and Ulnar Polydactyly Associated with Hypertrophic Osteodystrophy in a Giant Breed Dog under 1 Year Old , 4th international symposium of veterinary surgery , 2014-10-21
 18. Somayeh Jafari doost , Masoud Rajabioun , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Ali Mirshahi , Incidence of Hip Dysplasia in Large Breed Dogs Referred to Veterinary Faculty Teaching Hospital of Ferdowsi University of Mashhad: A Preliminary Study , the 4th International Symposium of Veterinary Surgery , 2014-10-21
 19. Hamideh Salari Sedigh , Masoud Rajabioun , Hossein Kazemi Mehrjerdi , sogand baroutchi , Intussusception Secondary to Parvovirus Enteritis in 3 Dogs , the 4th International Symposium of Veterinary Surgery , 2014-10-21
 20. Hamidreza Mehmannavaz , Mohammadreza Emami , Jamshid Razmyar , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Delshad M , Ghanbari H , Comparative study on Cardiopulmonary Effects, anesthesia Quality and Length of Recovery Time of Isoflurane and Propofol in Pigeons (Columba Livia Domestica) , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 21. Morteza Zahedi , Abbas Parham , Hesam Dehghani , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Isolation and characterization of horse bone marrow mesenchymal stem cells for treatment of joint injuries: an animal model for human studies , The first Iranian Annual congress on progress in tissue engineering and regenerative medicine , 2013-05-18
 22. samaneh ghasemi , Masoud Rajabioun , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Partial bilateral hind limb adactyly in a lamb , The 2nd International Congress of Large Animal Practitioners , 2013-02-27
 23. nona moradpoor sheykhkanloo , Gholam Reza Razmi , Hassan Borji , MOHSEN MALEKI , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Evaluation of abomasal PH in lambs infected experimentally with Marshallagia marshalli , 1ST international and 8th national congress of parasitology and parasitic disease in Iran , 2012-10-16
 24. nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji , Gholam Reza Razmi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , MOHSEN MALEKI , مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی , دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , 2012-12-12
 25. , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Jamshid Razmyar , MOHSEN MALEKI , Ali Mirshahi , Diagnostic imaging of celomic granuloma in Pigeon (Columba livia): Successful surgical Ablation , 3rd international poultry veterinary congress , 2012-02-22
 26. Yalda Golriz , Amir Afkhami Goli , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , S. Gachpaz , Surgical management of a rectal diverticulum in a Terrier dog , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 27. , Neda Zebarjadian , , S. Gachpaz , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Surgical repair of abdominal ventral hernia in common mynah (Acridotheres tristis)-6 cases , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 28. mostafa araghi , Effat Baghaeimoghaddam , Hossein Kazemi Mehrjerdi , A pilot study of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in three dogs , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 29. Effat Baghaeimoghaddam , behzad saeedi , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Unilateral medial patellar luxation in a Domestic Shorthair cat , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 30. Mojtaba Adib Neishabouri , Amir Afkhami Goli , Ahmad Reza Movassaghi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Shiva Shafiei , Facial dermoid cyst in a German shepherd dog , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 31. Hooman Mesgarani , Mahdi Rivandi , S. Gachpaz , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Unilateral proptosis in dogs (six cases with follow-up) , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 32. , , , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , A case report of unilateral medial patellar luxation in rabbit , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 33. Mahnaz Shariatzadeh , Ali Mirshahi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , A case report of hypervitaminosis A, in an old cat , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 34. Hossein Kazemi Mehrjerdi , Kamran Sardari , Ahmad Reza Movassaghi , Mohammadreza Emami , Amir Afkhami Goli , , Sara Malekzadeh , Platelet-rich plasma activated by thromboplastin-D and calcium chloride can not accelerate wound's healing and regeneration in dog , 3rd International Symposiun of Veterinary Surgery and 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Aesthesia and Radiology , 2011-04-25
 35. Mohammadreza Nassiri , mohammad doosti , Ahmad Reza Movassaghi , Mojtaba Tahmoorespur , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Mahdi Soltani , Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors , 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2010-08-23
 36. Mohammad Doosti , mohammad doosti , Mohammadreza Nassiri , Ahmad Reza Movassaghi , Mojtaba Tahmoorespur , Shahrokh Ghovvati Roudsari , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique , 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2010-08-23
 37. آذین توکلی , جلال بختیاری , علیرضا خلج , عباس وشکینی , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Clinical evaluation of two suture pattern techniques in laparoscopic gastrojejunostomy in dog , 32 nd world small animal veterinary association congress , 2007-08-19
 38. الناز آزاد , محمد مهدی دهقان , میر سپهر پدرام , امید آذری , Hossein Kazemi Mehrjerdi , Clinical Evaluation of Pocket Technique in Repairing Third Eyelid Gland , دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی , 2008-04-21
 39. محمد مهدی دهقان , محمد رضا باغبان اسلامی نژاد , عباس مطلبی , جواد اشرفی هلان , سارنگ سروری , Hossein Kazemi Mehrjerdi , صدرا ایزدی , Transplantation of undifferentiates mesenchymal stem cell in distraction osteogenesis in a canine model , 8th royan international Twin congress , 2007-09-05
 40. Hossein Kazemi Mehrjerdi , آذین توکلی , بهروز یحیایی , سارا گچ پز , Notch Mandibulectomy in a German Shepherd Dog , دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی ددامپزشکی , 2008-04-21