مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , غلامعلی گزانچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر, پژوهش های تولید گیاهی, دوره (28), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (105-122)
 2. فاطمه کاظمی , سیده ملیحه ربانی خیرخواه , حمید مسعودی , مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران, علوم باغبانی ایران, دوره (52), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (369-379)
 3. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , تاثیر عصاره‌های گیاهی و بسته‌بندی بر کیفیت میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریحان, میکروب شناسی مواد غذایی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (8-23)
 4. منصوره جوزای , فاطمه کاظمی , امیر فتوت , ویژگی‏ های رشدی و ترمودینامیکی فرانکنیا در بسترهای کشت مختلف در دیوار سبز خارجی, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (10), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (111-124)
 5. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , غلامعلی گزانچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , ارزیابی قابلیت جایگزینی و مقایسه خصوصیات رشدی و کیفی چمن های شبدری با چمن های گراسی رایج در فضای سبز به منظور کاهش هزینه های سرزنی, علوم باغبانی, دوره (36), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (15-28)
 6. فاطمه کاظمی , منصوره جوزای , خصوصیات گونه رعنا زیبای زینتی- دارویی (Gaillardia aristata) تحت تاثیر مالچ‌های مختلف در یک منطقه با اقلیم خشک, تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک, دوره (2), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (267-279)
 7. مهربانو خوش نیت , فاطمه کاظمی , طراحی پارک در مقیاس کودکان در راستای استفادهی همسان کودکان معلول در کنار سایر کودکان و تقویت خلاقیت آنان, مطالعات شهری و پژوهشهای شهری, دوره (2), شماره (2), سال (2019-7), صفحات (67-76)
 8. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد, علوم باغبانی, سال (2018-12)
 9. فاطمه نعمت الهی , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , فاطمه کاظمی , غلامعلی گزانچیان , پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (289-301)
 10. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , بررسی تاثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی هفت گیاه دارویی بر سه سویه باکتری, پژوهش در پزشکی, دوره (41), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (236-243)
 11. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد, علوم محیطی, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (29-44)
 12. فاطمه کاظمی , طراحی شهری حساس به آب(Water Sensitive Urban Design)، مفهومی نسبتا جدید برای مدیریت آب شهری, آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (1), سال (2014-2), صفحات (29-34)
 13. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (537-546)
 14. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد, علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (461-473)
 15. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-3), صفحات (99-109)
 16. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد, علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (473-461)

انگلیسی

 1. Mohammad Mahdi Naserian , Rasool Khodabakhshian kargar , Fatemeh Kazemi , منصوره جوزای , Solar thermo-visual gain optimization of a building using a novel proposed nature-based green system, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume (149), No (3), Year (2024-2), Pages (1109-1123)
 2. Fatemeh Kazemi , nazanin hosseinpour sharafshadeh , Hasan Mahdizadeh , Sustainable low-input urban park design based on some decision-making methods, Land Use Policy, Volume (117), Year (2022-6), Pages (106092-106104)
 3. nazanin hosseinpour sharafshadeh , Fatemeh Kazemi , Hasan Mahdizadeh , A cost-benefit analysis of applying urban agriculture in sustainable park design, Land Use Policy, Volume (112), No (1), Year (2022-1), Pages (105834-105845)
 4. Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , Fatemeh Kazemi , Water need and water use efficiency of two plant species in soil-containing and soilless substrates under green roof conditions, Journal of Environmental Management, Volume (302), Year (2022-1), Pages (113950-113967)
 5. Maryam Allahyar , Fatemeh Kazemi , Effect of Landscape Design Elements on Promoting Neuropsychological Health of Children, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (65), Year (2021-9), Pages (1-11)
 6. Maryam Allahyar , Fatemeh Kazemi , Landscape preferences of a children’s hospital by children and therapists, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (58), Year (2021-3), Pages (126984-126998)
 7. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Effects of planting combinations and mulch types on soil moisture and temperature of xeric landscapes, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (58), Year (2020-12), Pages (1-8)
 8. Fatemeh Kazemi , Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , mansoureh jozay , Investigating the plant and air-quality performances of an internal green wall system under hydroponic conditions, Journal of Environmental Management, Volume (275), No (1), Year (2020-12), Pages (111230-111240)
 9. Fatemeh Kazemi , mansoureh jozay , farzane salahshoor , hadi farhadi , Application of soil mulches on establishment and growth of native and commercial tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) in an arid environment, بیابان- Desert, Volume (26), No (1), Year (2020-8), Pages (55-69)
 10. mansoureh jozay , Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , Fatemeh Kazemi , The impact of humic acid solutions and types of growing media on some morphophysiological and biochemical features of Syngonium sp. and Pothos sp. plants in interior green wall conditions, Plant Archives, Volume (21), No (1), Year (2021-3), Pages (2240-2252)
 11. Fatemeh Kazemi , mansoureh jozay , Allelopathic effects of some organic mulch extracts on seed germination and early growth of some ornamental plants, Journal of Ornamental plants, Volume (10), No (2), Year (2020-6), Pages (99-108)
 12. Maryam Allahyar , Fatemeh Kazemi , The role of dish gardens on the physical and neuropsychological improvement of hospitalized children, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (53), Year (2020-5), Pages (126713-126722)
 13. Fatemeh Kazemi , Mahmood Reza Golzarian , Fatemeh Nematollahi , Quality Assessment of Turfgrasses Using NTEP Method Compared to an Image-Based Scoring System, Journal of Ornamental plants, Volume (10), No (3), Year (2020-3), Pages (167-178)
 14. Fatemeh Kazemi , mansoureh jozay , The effect of organic and inorganic mulches on growth and morphophysiological characteristics of Gaillardia sp., بیابان- Desert, Volume (25), No (2), Year (2020-2), Pages (155-164)
 15. mansoureh jozay , Fatemeh Kazemi , Amir Fotovat , Evaluating the environmental performance of the growing media in a green wall system in a dry climate region, بیابان- Desert, Volume (25), No (1), Year (2020-9), Pages (356-369)
 16. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Ali Tehranifar , Public preferences toward water-wise landscape design in a summer season, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (48), Year (2020-2), Pages (126563-126572)
 17. Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , Fatemeh Kazemi , Mahmoud Shoor , Evaluating the effect of superabsorbents on soil moisture and physiological characteristics of Lolium perenne L. ‘Chadegan’ and Festuca arundinacea, بیابان- Desert, Volume (24), No (2), Year (2019-4), Pages (229-240)
 18. Fatemeh Nematollahi , Ali Tehranifar , Seyyed Hossein Nemati , Fatemeh Kazemi , Ali Gazanchian , Improving early growing stage of Festuca arundinacea Schreb. using media amendments under water stress conditions, بیابان- Desert, Volume (23), No (2), Year (2019-1), Pages (295-306)
 19. Fatemeh Kazemi , Farzaneh Salahshoor , Hadi Farhadi , Effect of humic acid and mulches on some characteristics of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.), بیابان- Desert, Volume (24), No (1), Year (2019-7), Pages (51-59)
 20. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Ali Tehranifar , Morpho-physiological and biochemical responses of four ornamental herbaceous species to water stress, Acta Physiologiae Plantarum, Volume (41), No (7), Year (2019-1), Pages (6-13)
 21. Zahra Nazemi Rafi , Fatemeh Kazemi , Ali Tehranifar , Effects of various irrigation regimes on water use efficiency and visual quality of some ornamental herbaceous plants in the field, Agricultural Water Management, Volume (212), No (1), Year (2019-1), Pages (78-87)
 22. Fatemeh Kazemi , nasim safari , Effect of mulches on some characteristics of a drought tolerant flowering plant for urban landscaping, بیابان- Desert, Volume (23), No (1), Year (2018-2), Pages (75-84)
 23. Fatemeh Kazemi , Mahmood Reza Golzarian , B. Myers , Potential of combined Water Sensitive Urban Design systems for salinity treatment in urban environments, Journal of Environmental Management, Volume (209), No (1), Year (2018-1), Pages (169-175)
 24. payam pakdel , Seyyed Hossein Nemati , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Amir Lakzian , EFFECT OF PLANTING BED CONDITIONS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF PLANE TREES IN NORTH EASTERN PART OF IRAN, IIOAB Journal, Volume (8), No (2), Year (2017-8), Pages (82-86)
 25. Fatemeh Kazemi , Leili Abolhassani , elahe Azam Rahmati , Pegah SayyadAmin , Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran, Land Use Policy, Volume (70), No (1), Year (2018-1), Pages (1-9)
 26. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Energy conservation potential of an extensive green roof in Iran for one year duration, Journal of Ornamental plants, Volume (7), No (1), Year (2017-3), Pages (53-61)
 27. Fatemeh Kazemi , R. Mohoroko , Review on the roles and effects of growing media on plant performance in green roofs in world climates, Urban Forestry and Urban Greening, Volume (23), No (1), Year (2017-2), Pages (13-26)
 28. Navid Vahdati Mashhadian , Ali Tehranifar , Fatemeh Kazemi , Assessing chilling and drought tolerance of different plant genera on extensive green roofs in an arid climate region in Iran, Journal of Environmental Management, Volume (192), Year (2017-1), Pages (215-223)
 29. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , Phytoremediation using Poa pratensis balin lawn and sludge in Mashad industrial town treatment plant, IIOAB Journal, Volume (7), No (1), Year (2016-10), Pages (224-231)
 30. farzane salahshoor , Fatemeh Kazemi , Effect of calcium on reducing salt stress in seed germination and early growth stage of Festuca ovina L., Plant, Soil and Environment, Volume (62), No (10), Year (2016-11), Pages (460-466)
 31. Narges Ghanei Ghooshkhaneh , Abbas Rohani , Mahmood Reza Golzarian , Fatemeh Kazemi , Identification of Houseplants Using Neuro-vision Based Multi-stage Classification System, Journal of Ornamental plants, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (145-152)
 32. Zahra Karimian , Leila Samiei , Fatemeh Kazemi , Assessment of User’s Preferences of Campus Green Space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran, علوم باغبانی ایران, Volume (48), Year (2017-11), Pages (1-11)
 33. nasim safari , Fatemeh Kazemi , Examining performances of organic and inorganic mulches and cover plants for sustainable green space development in arid cities, بیابان- Desert, Volume (21), No (1), Year (2016-2), Pages (65-75)
 34. seyedeh maliheh rabbani kheir khah , Fatemeh Kazemi , Investigating strategies for optimum water usage in green spaces covered with lawn, بیابان- Desert, Volume (20), No (2), Year (2015-12), Pages (217-230)
 35. mahdi mahmoudzadeh , Ali Tehranifar , Amir Fotovat , Mahmoud Shoor , Fatemeh Kazemi , The study of industrial town refinery sludge effects on Festuca arundinacea Schreb growth and phytoremediation capacity, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (7), No (5), Year (2015-11), Pages (59-68)
 36. Fatemeh Kazemi , Kelly Hill , Effect of permeable pavement basecourse aggregates on stormwater quality for irrigation reuse, Ecological Engineering, Volume (77), Year (2015-1), Pages (189-195)
 37. Fatemeh Kazemi , Simon Beecham , Bayden Myers , Water Quality Effects of a Water Sensitive Urban Design Retrofit in an Urban Streetscape in Adelaide, Australia, Acta Horticulturae, Volume (999), Year (2013-6), Pages (321-327)
 38. Fatemeh Kazemi , Simon Beecham , SAMPLING PATTERNS AND EDGE EFFECTS IN A BIODIVERSITY STUDY OF URBAN LINEAR STREETSCAPES, Acta Horticulturae, Volume (999), No (999), Year (2013-6), Pages (271-276)
 39. Fatemeh Kazemi , Simon Beecham , An Integrated Approach for Selecting Biodiversity Indicators in an Australian Streetscape Study, Acta Horticulturae, Volume (999), Year (2013-6), Pages (263-270)
 40. Mostafa Razzaghmanesh , Simon Beecham , Fatemeh Kazemi , The growth and survival of plants in urban green roofs in a dry climate, Science of The Total Environment, Volume (476-477), No (477), Year (2014-1), Pages (288-297)
 41. H. Nouri , S. Beecham , Fatemeh Kazemi , A. M. Hassanli , s. Anderson , Remote sensing techniques for predicting evapotranspiration from mixed vegetated surfaces, Hydrology and Earth System Sciences, Volume (10), Year (2013-3), Pages (38925-3925)
 42. Fatemeh Kazemi , Simon Beecham , Joan Gibbs , Streetscale bioretention basins in Melbourne and their effect on local biodiversity, Ecological Engineering, Volume (35), No (10), Year (2009-10), Pages (1454-1465)
 43. Fatemeh Kazemi , Simon Beecham , Joan Gibbs , Roger Clay , Factors affecting terrestrial invertebrate diversity in bioretention basins in an Australian urban environment, Landscape and Urban Planning, Volume (92), Year (2009-9), Pages (304-313)
 44. Fatemeh Kazemi , Simon Beecham , Joan Gibbs , Streetscape biodiversity and the role of bioretention swales in an Australian urban environment, Landscape and Urban Planning, Volume (101), No (2), Year (2011-3), Pages (139-148)
 45. Hamideh Nouri , Fatemeh Kazemi , Water requirements of urban landscape plants: A comparison of three factor-based approaches, Ecological Engineering, Volume (57), Year (2013-3), Pages (276-284)
 46. Hamideh Nouri , Simon Beecham , Fatemeh Kazemi , Ali Morad Hassanli , A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation, Urban Water Journal, Volume (10), No (4), Year (2013-1), Pages (247-259)
 47. Mohammad Ali Golestani , Ali Dolatkhahi , Fatemeh Kazemi , Effect of Planting Dates on Flowering Period of Calendula officinalis, Bellis perennis and Viola sp., Advanced Crop Science, Volume (3), No (8), Year (2013-1), Pages (563-567)
 48. M. Razzaghmanesh , S.Beecham , Fatemeh Kazemi , Impact of green roofs on stormwater quality in a South Australian urban environment, Science of The Total Environment, Volume (470-471), No (127), Year (2014-1), Pages (651-659)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. کیمیا جعفری برواتی , فاطمه کاظمی , مسعود مینائی , مروری بر برخی آسیبهای اکوسیستمی حاصل از توسعه فضاهای سبز عمودی , 6th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran , 2022-08-16
 2. مرضیه کلاته میمری , فاطمه کاظمی , لیلا سمیعی , ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی , اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم تکنولوژی بذر ایران , 2022-02-09
 3. سیده مهسا صامدی , فاطمه کاظمی , حمید مسعودی , اهمیت بررسی نگرش مردم نسبت به فضاهای سبز شهری , هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-01-20
 4. پریسا عباسی دشتکی , فاطمه کاظمی , حمید مسعودی , عوامل موثر بر ترجیحات و ادراکات نسبت به فضاهای سبز شهری و روشهای سنجش آن , هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-01-20
 5. اعظم رامش , فاطمه کاظمی , رحیم رحیمی , کاربرد آروماتراپی در فضای سبز شهری جهت کاهش اضطراب شهروندان , کنفرانس ملی معماری، عمران و شهرسازی و افقهای هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2021-05-25
 6. فاطمه کاظمی , سیده ملیحه ربانی خیرخواه , نگاهی به کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت گیاهان زینتی , دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-10-06
 7. فاطمه کاظمی , زهرا قدرتی , سیده ملیحه ربانی خیرخواه , مدیریت هوشمند فضای سبز شهری , دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05
 8. نجیبه برات زاده بزاباد , فاطمه کاظمی , محمود شور , اثر پیش‌تیمارهای بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی تاج‌خروس Amaranthus caudatus , سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی , 2021-01-26
 9. سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر , ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه , 2020-03-10
 10. منصوره جوزای , فاطمه کاظمی , امیر فتوت , انتخاب بستر کشت، فاکتور تعیین کننده برای استقرار و رشد گیاهان در دیوار سبز خارجی , دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز , 2019-04-30
 11. مهدیه جنتی عطائی , فاطمه کاظمی , سیدحسین نعمتی , تاثیر خاکپوش‌های مختلف بر محتوای آب خاک و شاخص رشد مریم‌گلی سهندی (Salvia sahandica) , اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی , 2018-11-14
 12. مهدیه جنتی عطائی , فاطمه کاظمی , سیدحسین نعمتی , بررسی تغییرات در صفات ظاهری و فیزیولوژیک برخی گیاهان پرکاربرد فضای سبز در برابر تنش‌خشکی , دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2018-10-23
 13. مریم اله یار , فاطمه کاظمی , علی غنائی چمن آباد , عاطفه سلطانی فر , معرفی مفهوم و تاریخچه باغ شفابخش در طراحی منظر سلامت در شهرها , کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست , 2018-09-02
 14. مریم اله یار , فاطمه کاظمی , علی غنائی چمن آباد , باغ شفابخش با الگوی باغ ایرانی , 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design , 2018-09-05
 15. نازنین حسین پور شرف شاده , فاطمه کاظمی , طراحی منظر پایدار با رویکرد کشاورزی شهری , کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست , 2018-09-02
 16. نازنین حسین پور شرف شاده , فاطمه کاظمی , حسن مهدی زاده , نگرش مهندسی ارزش در طراحی منظر شهری پایدار , 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design , 2018-09-05
 17. سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روش های پردازش تصویر , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03
 18. فاطمه کاظمی , لادن آژدانیان , بررسی قابلیت تولید ریحان سبز با تیمار نور تکمیلی و بستر کشت در منزل توسط دیوارهای سبز , پنجمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار , 2018-05-10
 19. حنانه صادقی , فاطمه کاظمی , یحیی سلاح ورزی , بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر برخی صفات کمی گیاه پوششی فرانکنیا (Frankenia.thymifolia ) , دومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک , 2017-10-12
 20. مهسا ابراهیمیان , فاطمه کاظمی , رویکردهای برای گسترش مفهوم خشک منظرسازی در پارکهای شهری , The third international conference on architecture, civil engineering and urban development at the beginning of the third millennium , 2017-09-21
 21. محدثه هاتفی , فاطمه کاظمی , بررسی پایداری هرس گیاهان در فضای سبز شهری , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 22. فاطمه کاظمی , توسعه مفهومی نوین برای پارک سازی پایدار شهری در ایران , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 23. فاطمه کاظمی , پگاه صیادامین , لیلی ابوالحسنی , برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 24. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز بومی خراسان رضوی بر سویه های اشرشیاکلی و سالمونلا , همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2016-08-30
 25. نرجس منصوری کلوخی , محمد مقدم , فاطمه کاظمی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , ارزیابی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی پونه، کاکوتی، آویشن خراسانی و زیره سبز جمع آوری شده از استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-12-24
 26. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2016-08-23
 27. محمودرضا گلزاریان , ریحانه پاکدل , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 28. حانیه الهامی , فاطمه کاظمی , علی تهرانی فر , معرفی برخی گونه های گیاهی بومی و وارداتی پوششی برای استفاده در فضای سبز ایران , چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران , 2016-08-29
 29. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 30. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , کاهش آلودگی هوا توسط بامهای سبز در مشهد با استفاده از اندازهگیری ذرات معلق هوا , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 31. نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 32. الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور , بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری , 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23
 33. ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر , دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-05-31
 34. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-01-21
 35. مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی , نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی , چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-01-21
 36. نسیم صفری , فاطمه کاظمی , افزایش کارایی مصرف آب در فضای سبز شهری با استفاده از گیاهان پوششی ومالچها , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 37. سیده ملیحه ربانی خیرخواه , فاطمه کاظمی , محمود شور , اصلاح‎کننده‎های خاک جاذب آب، موادی برای کاهش مصرف آب در فضاهای چمنکاری شده , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 38. حسل چپرلی , حسین انصاری , فاطمه کاظمی , سیدمجید هاشمی‌نیا , اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 39. سیده ملیحه ربانی خیرخواه , فاطمه کاظمی , کم آبیاری، راهکاری برای استفاده بهینه از آب در فضاهای سبز مناطق خشک , اولین همایش ملی فضای سبز کم آب , 2015-05-05
 40. نسیم صفری , فاطمه کاظمی , استفاده از گیاهان پوششی در فضای سبز شهری و کارکرد های آنها با تاکید بر مناطق خشک , اولین همایش ملی فضای سبز کم آب , 2015-05-05
 41. فاطمه کاظمی , امیرحسن حسینی , نقش گیاهان در آلرژی‎زایی و راهکارهایی برای پیشگیری یا کاهش شیوع این آلرژیها , کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2015-03-16
 42. فاطمه کاظمی , امیرحسن حسینی , بررسی برخی مشکلات فضای سبز از لحاظ آلرژی زایی گیاهی , کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2015-03-16
 43. حسل چپرلی , حسین انصاری , فاطمه کاظمی , سید مجید هاشمی نیا , تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی , دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2014-10-21
 44. نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه صادقی , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-12-21
 45. محمودرضا گلزاریان , فاطمه صادقی , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 46. نسیم صفری , فاطمه کاظمی , تاثیر استفاده از خاکپوش های غیرزنده (مالچ) در فضای سبز شهری , سومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک , 2014-05-15
 47. فاطمه کاظمی , مهسا ادیب , بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک توسعه صنعتی و ارائه مناسبترین گزینه مکانی جهت توسعه ( نمونه موردی: کارخانه فولاد سیرجان) , Interntional conference in green economics , 2014-05-12
 48. فاطمه کاظمی , نازنین حسین پور شرف شاده , وضعیت فضای سبز برخی شهرهای شمالی ایران از نظر پوشش خاک و ارائه فضاهای سبز پایدار با استفاده از گونه های گیاهان پوششی بومی منطقه , Interntional conference in green economics , 2014-05-12

انگلیسی

 1. Marziyeh Kalateh , Fatemeh Kazemi , Leila Samiei , بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی , پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-03-14
 2. Nahid Sadeghi , Fatemeh Kazemi , حمید آهنی , اثر تنش خشکی و باکتری محرک رشد بر گیاه خولان ( سنجد تلخ) , دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2021-06-09
 3. parisa abbasi dashtaki , Fatemeh Kazemi , حمید مسعودی , بررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز شهری , دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05
 4. Nahid Sadeghi , Fatemeh Kazemi , حمید آهنی , معرفی خولان (سنجد تلخ) Elaeagnus rhamnoides و ارایه پیشنهاداتی برای تسریع توسعه صنعت تولید این گونه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران , دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2021-06-09
 5. Fatemeh Kazemi , , Mohammad Moghaddam , بررسی تاثیر سطوح مختلف بیوچار بر کیفیت و عملکرد گل همیشه بهار تحت شرایط تنش کادمیوم , سومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی , 2021-01-26
 6. mansoureh jozay , Fatemeh Kazemi , Amir Fotovat , تاثیر نوع بستر کشت و گونه گیاهی بر عملکرد کیفی و شاخص رشد دیوار سبز خارجی در شرایط اقلیمی مشهد در فصل تابستان , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 7. Fatemeh Kazemi , Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , تاثیر بستر کشت و نوع گیاهان زینتی بر عملکرد دیوار سبز داخلی در شرایط کشت هیدروپونیک , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 8. mansoureh jozay , Seedeh Maliheh Rabbani Kheir khah , Fatemeh Kazemi , کشت گیاهان دارویی در فضای سبز شهری راهکاری جهت کشاورزی ارگانیک شهری , سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2019-05-05
 9. reyhaneh pakdel , Mahmood Reza Golzarian , Fatemeh Kazemi , بررسی بهترین شرایط تصویر‌برداری با اسکنر‌دستی به منظور تهیه تصاویر مطلوب از برگ گیاهان برایمنظور شناسایی آن‌ها , دهمین کنگره مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-12-20
 10. Fatemeh Kazemi , Mahmood Reza Golzarian , Monitoring native plants in large scale regions using VIS-NIR, hyperspectral and thermal imaging , International symposium on role of plant genetic resources on reclaiming lands and environment deteriorated by human and natural action , 2016-05-16
 11. Fatemeh Kazemi , Masood Abbasi , Investigating some challenges in domesticating endemic plants of Iran-o-Turanian vegetation region for Iran’s urban landscaping , International symposium on role of plant genetic resources on reclaiming lands and environment deteriorated by human and natural action , 2016-05-16
 12. Mostafa Razzaghmanesh , SimonBeecham , Fatemeh Kazemi , Introducing green infrastructure into the built environment of Adelaide , 6th International Conference and workshop on the Built Environment in Developing Countries , 2012-12-04
 13. Fatemeh Kazemi , S. Beecham , J. Gibbs , Bioretention Swales as Multifunctional Landscapes and their Influence on Australian Urban Biodiversity: Hymenoptera as Biodiversity Indicators , Second Intrnational Conference in Landscape and Urban Horticulture , 2010-11-25
 14. Mostafa Razzaghmanesh , Simon Beecham , Fatemeh Kazemi , Investigation of the water quality and quantity from green roof mesocosms in an Australian urban environment , Water Sensitive Urban Design 2013 , 2013-11-25
 15. Ali morad Hassanli , Fatemeh Kazemi , Tolerance and sensitivity of the Adelaide parklands’ landscape plants to the Glenelg recycled wastewater , ICID and Irrigation Australia Conference , 2012-06-24
 16. Mostafa Razzaghmanesh , Simon Beecham , Fatemeh Kazemi , The role of green roofs in Water Sensitive Urban Design in South Australia , Water Sensitive Urban Design 2012 , 2012-12-21