مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مهدی افضلی نیا , ایمان الله بیگدلی , جواد صالحی فدردی , بررسی استلزام توجه برای آگاهی در حافظه حسی با استفاده از پارادایم تعدیل یافته استروپ, علوم اعصاب شفای خاتم, دوره (9), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (91-99)
 2. فرزاد فرهودی , جواد صالحی فدردی , علی غنائی چمن آباد , Seyed Hamid Mirhoseini , Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy based on Exposure and Response Prevention on Patients with Contamination Obsessive-Compulsive disorder and Scrupulosity, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, سال (2020-3)
 3. گیسو گمرکی , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعات, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (36), شماره (1), سال (2020-10), صفحات (127-154)
 4. اریک هیوستون , جواد صالحی فدردی , نینا تی هاراوا , کریس آرگوتا , سوکریت موخرهی , Individualized Web-Based Attention Training with Evidence-Based Counseling to Address HIV Treatment Adherence and Psychological Distress: An Exploratory Study, JMIR Mental Health, دوره (7), شماره (5), سال (2020-4), صفحات (1-15)
 5. فرید برمال , جواد صالحی فدردی , زهرا طبیبی , اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده, مطالعات روان شناختی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (91-108)
 6. راضیه خرم آبادی , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی , ایمان الله بیگدلی , مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی, روانشناسی شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (41-50)
 7. سمانه ناطقیان , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی , علی مشهدی , کارآزمایی بالینی نوروفیدبک اسیمتری آلفا برای بهبود کنش های اجرایی و نشخوارفکری افراد مبتلا به افسردگی واکنشی ناشی از ضربه عشق, روانشناسی شناختی, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (31-40)
 8. مسعود مقدس زاده بزاز , جواد صالحی فدردی , حسین کارشکی , چان پارکینسون , نقش پردازش های شناختی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان, روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (1-14)
 9. مهدی زاهدی نوقابی , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , محسن نوکاریزی , بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (7), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (1-10)
 10. مسعود مقدس زاده بزاز , جواد صالحی فدردی , حسین کارشکی , جان پارکینسون , ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ رژﯾﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن, روانشناسی شناختی, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (1-14)
 11. مهدی زاهدی نوقابی , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , محسن نوکاریزی , روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشم, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (34), شماره (1), سال (2018-12), صفحات (349-374)
 12. فاطمه میردورقی , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , سیدکاظم رسول زاده طباطبایی , مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی, سلامت و مراقبت - Journal of Health and Care, دوره (19), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (39-49)
 13. فاطمه میردورقی , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان, راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (4), شماره (7), سال (2017-1), صفحات (157-177)
 14. جواد وکیلی , سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی زندانیان, روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (97-105)
 15. حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (2), شماره (4), سال (2016-9), صفحات (9-20)
 16. مسلم کردتمینی , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , جعفر حسنی , تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا, روانشناسی شناختی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (30-40)
 17. فاطمه شهامت ده سرخ , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی طلائی , بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (9), شماره (35), سال (2014-10), صفحات (117-130)
 18. سیدعلی کیمیایی , جواد صالحی فدردی , جواد غفوری نسب , اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (5), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (41-51)
 19. سارا میرزائی فیض آبادی , زهرا طبیبی , جواد صالحی فدردی , رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی, مطالعات پژوهشی راهور, دوره (4), شماره (13), سال (2015-9), صفحات (51-68)
 20. حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (27), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (49-66)
 21. حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (31), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (531-553)
 22. معصومه کردی , سهیلا محمدی ریزی , محمدتقی شاکری , مرتضی مدرس غروی , جواد صالحی فدردی , بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سلامت, طلوع بهداشت, دوره (13), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (56-67)
 23. کورش پرویز , جواد صالحی فدردی , مقایسه پردازش فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و عادی, راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (7), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (405-410)
 24. فاطمه میردورقی , محمد فتحی , جواد صالحی فدردی , مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (3), سال (2014-9), صفحات (493-501)
 25. سامیه پناهنده , جواد صالحی فدردی , علی مشهدی , مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم, روانشناسی شناختی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (22-32)
 26. نرگس پرهیزکار , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , محمد رضا فیاضی بردبار , مونا هاشم زاده , اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر کنشوری اجرایی بر نشانه های دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی, علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (8), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (115-122)
 27. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , اثربخشی آموزش رایانه ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه ها و اختلال های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در بزرگسالان, روان شناسی بالینی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (1-13)
 28. نرگس پرهیزکار , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , محمدرضا فیاضی بردبار , اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی, پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (7), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (55-65)
 29. مهسا احمری , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی غنائی چمن آباد , مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (16), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (22-33)
 30. زهرا وفائی جهان , زهره سپهری شاملو , جواد صالحی فدردی , مقایسه اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقاء زندگی و واقعیت درمانی بر بهبود شاخص های درمانی اعتیاد سوء مصرف‌کنندگان مواد, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (99-118)
 31. سهیلا محمدی ریزی , معصومه کردی , محمد تقی شاکری , جواد صالحی فدردی , بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390, طب کار, دوره (4), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (59-65)
 32. فرزانه جعفرنژاد , زهرا شاکری , مونا نجف نجفی , جواد صالحی فدردی , بررسی ارتباط استرس با ابتلاء به سندرم پیش از قاعدگی, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (76), سال (2013-12), صفحات (11-18)
 33. سعیده آذرآئین , جواد صالحی فدردی , مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (109-124)
 34. جواد صالحی فدردی , مسعود مقدس زاده بزاز , سیدامیر امین یزدی , محسن نعمتی , بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی, روان شناسی بالینی, دوره (1), شماره (17), سال (2013-6), صفحات (57-67)
 35. سهیلا محمدی ریزی , معصومه کردی , محمدتقی شاکری , جواد صالحی فدردی , لیلی حفیظی , بررسی ارتباط استرس شغلی ماماها با الگوی خون ریزی قاعدگی, حیات- HAYAT, دوره (18), شماره (5), سال (2013-3), صفحات (1-11)
 36. صائمه خلیلی طرقبه , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , زهره انصاری اول , تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (20), شماره (3), سال (2013-6), صفحات (301-311)
 37. فاطمه شهامت ده سرخ , جواد صالحی فدردی , سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه, پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (8), شماره (29), سال (2013-6), صفحات (183-193)
 38. زویا آبام , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ , جواد صالحی فدردی , بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (51-82)
 39. خدیجه علوی , مرتضی مدرس غروی , سیدامیر امین یزدی , جواد صالحی فدردی , اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (50), سال (2011-9), صفحات (124-135)
 40. جواد صالحی فدردی , راحله مداح شورچه , محسن نعمتی , مقایسه­ ی ساختار انگیزشی و سبک­ های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (170-181)
 41. معصومه کردی , سهیلا محمدی ریزی , محمدتقی شاکری , لیلی حفیظی , جواد صالحی فدردی , بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها با ناخوشیهای پیرامون قاعدگی, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (14), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (54-63)
 42. صدیقه اظهری , رویا باغانی , فریده اخلاقی , سعید ابراهیم زاده , جواد صالحی فدردی , مقایسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون دخالت مستقیم آموزش دهنده بر میزان خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زا, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (17), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (248-255)
 43. جواد صالحی فدردی , مینا باقری نژاد , زهرا فرزانه سه قلعه , جعفر طالبیان شریف , بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی, پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (133-152)
 44. جواد صالحی فدردی , زرین بر عرفان , سیدامیر امین یزدی , اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (29-57)
 45. مینا باقری نژاد , جواد صالحی فدردی , دکتر سیدمحمود طباطبائی , رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (21-38)
 46. مریم فلاح رضوی , بهروز مهرام , مجتبی بذرافشان مقدم , جواد صالحی فدردی , تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس, تعلیم و تربیت, دوره (26), شماره (102), سال (2010-12), صفحات (131-150)
 47. جواد صالحی فدردی , سیده سلیل ضیائی , فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (12), شماره (45), سال (2010-6), صفحات (358-389)
 48. جواد صالحی فدردی , زهره سپهری شاملو , خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی, بهروان, دوره (2), شماره (7), سال (2009-9), صفحات (7-16)

انگلیسی

 1. gisu gomroki , Hassan Behzadi , Rahmatollah Fattahi , Javad Salehi Fadardi , Identifying effective cognitive biases in information retrieval, Journal of Information Science, Year (2021-3)
 2. Yaser Kheyrkhahnia , Behzad Ghonsooly , Javad Salehi Fadardi , Induction of Emotions from TOEFL iBT Reading Tests as a Construct-irrelevant Factor and its Interference with Emotional Intelligence, International Journal of Foreign Language Teaching and Research, Volume (8), No (32), Year (2020-11), Pages (93-105)
 3. James Russel Pike , Javad Salehi Fadardi , Alan Stacy , Bin Xie , The prospective association between illicit drug use and nonprescription opioid use among vulnerable adolescents, Preventive Medicine, Volume (143), Year (2021-2), Pages (106383-106393)
 4. Zahra Tabibi , David C Schwebel , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Javad Salehi Fadardi , sara mirzaei feizabadi , Differential effects of stimulant versus opiate drugs on driving performance, Accident Analysis and Prevention, Volume (150), Year (2021-2), Pages (105885-105893)
 5. Maliheh Moghadami , Sahar Moghimi , Ali Moghimi , غلامرضا مالک زاده , Javad Salehi Fadardi , The Investigation of Simultaneous EEG and Eye Tracking Characteristics During Fixation Task in Mild Alzheimer’s Disease, Clinical EEG and Neuroscience, Volume (52), No (3), Year (2020-6), Pages (211-220)
 6. راضیه خرم آبادی , Zohreh Sepehri Shamloo , Javad Salehi Fadardi , Imanollah Bigdeli , Prediction of Extramarital Relationships Based on Executive Functions With the Mediatory Role of Marital Commitment, Journal of Practice in Clinical Psychology, Year (2019-6)
 7. محمدعلی نظری , Javad Salehi Fadardi , Zohreh Gholami Doborjeh , تکتم امانزاده اوغاز , محمد تقی سعیدی , Seyed Amir Amin Yazdi , The Role of Event Related Potentials in Pre-Comprehension Processing of Consumers to Marketing Logos, Caspian Journal of Neurological Sciences, Volume (5), No (1), Year (2019-1), Pages (16-22)
 8. فاطمه معافیان , هوشنگ خوش سیما , Javad Salehi Fadardi , پانینی , Langerian mindfulness and language learning, Cogent Psychology, Volume (6), No (1), Year (2019-4)
 9. fahime ghavidel rize , Javad Salehi Fadardi , نیکول گاتو , فرشته صداقت , Zahra Tabibi , Feasibility of using a computer-assisted working memory training program for healthy older women, Cognitive Processing, Volume (21), No (3), Year (2020-4), Pages (383-390)
 10. Mohammad Dawood Rahimi , Javad Salehi Fadardi , مرتضی سعیدی , Imanollah Bigdeli , روح الله کشیری , Effectiveness of cathodal tDCS of the primary motor or sensory cortex in migraine: A randomized controlled trial, Brain Stimulation, Volume (13), No (3), Year (2020-5), Pages (675-682)
 11. mahsa samie fard , Javad Salehi Fadardi , Hossein Kareshki , Alan W. Stacy , A Discussion on “Examination of a Short English Version of the UPPS-P Impulsive Behavior Scale” [Addict Behav. (2014), doi: 10.1016/j.addbeh.2014.02.013], Addictive Behaviour, Volume (104), No (106287), Year (2020-5), Pages (106287-106288)
 12. Seyyedeh Mina Hamedi , Reza Pishghadam , Javad Salehi Fadardi , The contribution of reading emotions to reading comprehension: the mediating effect of reading engagement using a structural equation modeling approach, Educational Research for Policy and Practice, Volume (19), No (2), Year (2019-12), Pages (211-238)
 13. bagheri hossein , Ali Mashhadi , Javad Salehi Fadardi , Cultural correlates of social anxiety disorder in the Iranian population: A qualitative study, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Volume (21), No (4), Year (2019-7), Pages (251-271)
 14. mohammad hamzeloo , Ali Mashhadi , Javad Salehi Fadardi , Melika Ghahramanzadeh , Adult attention deficit/hyperactivity disorder among the prison inmates: An investigation of the executive function differences and comorbidity effects, Australian Journal of Psychology, Volume (70), No (3), Year (2018-8), Pages (235-245)
 15. Alam-Mehrjerdi, Z , Moradi, A , Fenglian Xu , Zarghami, M , Javad Salehi Fadardi , ِDolan, K , Willingness to Receive Treatment for Hepatitis C among Injecting Drug Users on Methadone Program: Implications for Education and Treatment, Addiction and Health, Volume (8), No (2), Year (2016-4), Pages (90-97)
 16. sousan raouf hadadi sani , Zahra Tabibi , Javad Salehi Fadardi , D. Stavrinos , Aggression, emotional self-regulation, attentional bias, and cognitive inhibition predict risky driving behavior, Accident Analysis and Prevention, Volume (109), No (1), Year (2017-11), Pages (78-88)
 17. fahime ghavidel rize , Javad Salehi Fadardi , Attentional bias in dieters and non-dieters, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Volume (18), No (2), Year (2016-3), Pages (82-87)
 18. Z. ANSARI , Javad Salehi Fadardi , Enhanced visual performance in obsessive compulsive personality disorder, Scandinavian Journal of Psychology, Volume (57), No (6), Year (2016-10), Pages (542-546)
 19. fahime ghavidel rize , Javad Salehi Fadardi , F. Sedaghat , Zahra Tabibi , Testing Older Adults for Signs of Age- Related Cognitive Decline: Clock Drawing Test vs. Mini-Mental State Examinati, Journal of Practice in Clinical Psychology, Volume (5), No (2), Year (2017-4), Pages (141-148)
 20. W. Miles Cox , Eric Klinger , Javad Salehi Fadardi , Free will in addictive behaiors: a matter of definition, Addictive Behaviors Reports, Volume (5), No (1), Year (2017-3), Pages (94-103)
 21. pegah abazari bozhgani , Masoud Fereidoni , Javad Salehi Fadardi , Comparison of attention in females before and after puberty and during menopause, Neurology, Psychiatry and Brain Research, Volume (24), No (1), Year (2017-6), Pages (9-14)
 22. Masoud Moghaddas Zadeh Bazzaz , Javad Salehi Fadardi , John Parkinson , Efficacy of the attention control trining program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters, Appetite, Volume (108), No (108), Year (2016-1), Pages (1-11)
 23. fateme shahamat , Javad Salehi Fadardi , Seyed Amir Amin Yazdi , Ali Talaei , Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Volume (18), No (2), Year (2016-4), Pages (76-81)
 24. Seyede Soleil Ziaee , Javad Salehi Fadardi , W. Miles Cox , Seyed Amir Amin Yazdi , The Effects of Attention Control Training on Drug Abusers\' Attentional Bias and Treatment Outcome, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Volume (84), No (7), Year (2016-6), Pages (1-13)
 25. Javad Salehi Fadardi , W. Miles Cox , Arash Rahmani , Neuroscience of attentional processes for addiction medicine: from brain mechanisms to practical considerations, Progress in Brain Research, Volume (223), No (1), Year (2015-1), Pages (77-89)
 26. Toktam Kazemeini , Javad Salehi Fadardi , Executive Function: Comparing Bilingual and Monolingual Iranian University Students, Journal of Psycholinguistic Research, Year (2015-1)
 27. Roya Saeedi Heydari , Reza Dastjerdi , Javad Salehi Fadardi , The Effects of Emotion Focused Therapy on Reducing Alexithymia and OCD Symptoms, Trends in Life Sciences, Volume (3), No (5), Year (2014-10), Pages (100-109)
 28. Javad Salehi Fadardi , Zeinab Azadi , The Relationship between Trust-in-God, Positive and Negative Affect, and Hope, Journal of Religion and Health, Year (2015-1), Pages (1-11)
 29. W. Miles Cox , Javad Salehi Fadardi , Steve Hosier , Emmanuel Pothos , Differential Effects and Temporal Course of Attentional and Motivational Training on Excessive Drinking, Experimental and Clinical Psychopharmacology, Year (2015-9), Pages (1-10)
 30. saemeh khalili torghabeh , Javad Salehi Fadardi , Bundy Mackintosh , Shirley Reynolds , Sirous Mobini , Effects of a Multi-session Cognitive Bias Modification Program on Interpretative Biases and Social Anxiety Symptoms in a Sample of Iranian Socially-Anxious Students, Journal of Experimental Psychopathology, Volume (5), No (4), Year (2014-10), Pages (514-527)
 31. W. Miles Cox , Eric Klinger , Javad Salehi Fadardi , The motivational basis of cognitive determinants of addictive behaviors, Addictive Behaviour, Volume (44), Year (2014-5), Pages (16-22)
 32. javad sayahzadeh , Hamid Reza Pourreza , Javad Salehi Fadardi , A Fast, Robust, Automatic Blink Detector, Iranian Journal of Medical Physics, Volume (11), No (4), Year (2014-7), Pages (334-349)
 33. Mahin Dokht Mozaffar Jalali , Mir Sadjad Moussavi , Seyed Amir Amin Yazdi , Javad Salehi Fadardi , Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Psychological Well-Being of People with Late Blindness, Journal of Rational - Emotive and Cognitive - Behavior Therapy, Volume (32), No (4), Year (2014-12), Pages (233-247)
 34. Reinout W. Wiers , Katrijn Houben , Javad Salehi Fadardi , Paul van Beek , Mijke Rhemtulla , W. Miles Cox , Alcohol Cognitive Bias Modification training for problem drinkers over the web, Addictive Behaviour, Volume (40), No (40), Year (2015-1), Pages (21-26)
 35. W. Miles Cox , Javad Salehi Fadardi , James M. Intriligator , Eric Klinger , Attentional bias modification for addictive behaviors: clinical implications, CNS Spectrums, Volume (19), No (3), Year (2014-2), Pages (215-224)
 36. Zahra Alam Mehrjerdi , - - , Sahar Mansoori , Abbas Deylamizadeh , Javad Salehi Fadardi , Alireza Noroozi , Mehran Zarghami , Methamphetamine Use Among Iranian Heroin Kerack-Dependent Women: Implications for Treatment, International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, Volume (1), No (2), Year (2013-3), Pages (15-21)
 37. Toktam Kazemeini , Farzaneh Mohammadi , Javad Salehi Fadardi , General health status and marital satisfaction among female drug abusers, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (16), No (5), Year (2014-4), Pages (96-96)
 38. mohammad hamzeloo , Ali Mashhadi , Javad Salehi Fadardi , The Prevalence of ADHD and Comorbid Disorders in Iranian Adult Male Prison Inmates, Journal of Attention Disorders, Volume (20), No (7), Year (2016-6), Pages (590-598)
 39. Javad Salehi Fadardi , Masoud Moghaddaszadeh Bazzaz , A Combi-Stroop Test for Measuring Food-Related Attentional Bias, Experimental and Clinical Psychopharmacology, Volume (19), No (5), Year (2011-5), Pages (371-377)
 40. Niklas Ihssen , W. Miles Cox , Alison Wiggett , Javad Salehi Fadardi , David E. J. Linden , Differentiating Heavy from Light Drinkers by Neural Responses to Visual Alcohol Cues and Other Motivational Stimuli, Cerebral Cortex, Volume (21), No (6), Year (2011-6), Pages (1408-1415)
 41. Javad Salehi Fadardi , Seyede Soleil Ziaee , A Comparative Study of Drug-Related Attentional Bias: Evidence From Iran, Experimental and Clinical Psychopharmacology, Volume (18), No (6), Year (2010-12), Pages (539-545)
 42. Javad Salehi Fadardi , Seyede Soleil Ziaee , A Comparative Study of Anxiety, Stress, and Depression in Physically Abused and non-Abused Iranian Wives, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Volume (3), No (2), Year (2009-10), Pages (15-24)
 43. Javad Salehi Fadardi , Seyede Soleil Ziaee , Zohreh Sepehri Shamloo , Substance Use and the Paradox of Good and Bad Attentional Bias, Experimental and Clinical Psychopharmacology, Volume (17), No (6), Year (2009-12), Pages (456-463)
 44. Javad Salehi Fadardi , Food-related attentional bias and dietary restraint in Britain, Greece and Iran, Appetite, Year (2006-8)
 45. Javad Salehi Fadardi , W. Miles Cox , Alcohol attentional bias: drinking salience or cognitive impairment, Psychopharmacology, Year (2006-1)
 46. Javad Salehi Fadardi , W. Miles Cox , Reversing the Sequence: Reducing Alcohol Consumption by Overcoming Alcohol Attentional Bias, Drug and Alcohol Dependence, No (101), Year (2009-3), Pages (137-145)
 47. Javad Salehi Fadardi , The Addiction - Stroop Test: Theoretical Considerations and Procedural Recommendations, Psychological Bulletin, Year (2006-3)
 48. Abbas Azimi Khorasani , Javad Salehi Fadardi , Marzyeh Salehi Fadardi , Jafar Talebian Sharif , Effect of practice versus information on the visual illusion, Neuroscience Bulletin, Year (2007-3)
 49. Javad Salehi Fadardi , The search for new ways to change implicit alcohol-related cognitions in heavy drinkers, Alcoholism-Clinical and Experimental Research, Year (2006-3)
 50. Javad Salehi Fadardi , W. Miles Cox , Alcohol-attentional bias and motivational structure as independent predictors of social drinkers’ alcohol consumption, Drug and Alcohol Dependence, No (97), Year (2008-1), Pages (247-256)
 51. Javad Salehi Fadardi , Restraint, disinhibition and food-related processing bias, Appetite, No (51), Year (2008-9), Pages (335-338)
 52. Javad Salehi Fadardi , W Miles Cox , Alcohol Attention-Control Training Program, Addictions Newsletter, Year (2006-2)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا طبیبی , سارا میرزائی فیض آبادی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , جواد صالحی فدردی , سید محمدصادق تقوی سوق , بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی , چهارمین همایش ایمنی و ترافیک , 2018-11-20
 2. محبوبه معینی صالح , جواد صالحی فدردی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سعید رضا کریمی , بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور , ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روان شناسی , 2019-03-16
 3. جواد صالحی فدردی , کلثوم ایثاری , بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد , دومین همایش دانشجویی اعتیاد وآسیب های روانی اجتماعی , 2012-04-16
 4. پروین احمدی , جواد صالحی فدردی , زهره سپهری شاملو , بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان , روانپزشکی کودک و نوجوان , 2012-10-08
 5. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , مقایسه حافظه کاری دیداری فضایی در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) , همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 6. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , بررسی مقایسه‌ای اختلال‌های شخصیت در زندانیان مرد با یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) , همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 7. محمد حمزه لو , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , رفتارهای خود جرحی و اقدام به خود کشی در زندانیان مرد با و یا بدون اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) , همایش ملی خودکشی و رفتارهای مرتبط , 2012-02-29
 8. سمیه پورمرادیان , صالح قیاسی , جواد صالحی فدردی , ساخت نسخه رایانه ای آزمون استروپ جهت دار و مطالعه مقدماتی آن , سومین کنگره روان شناسی ایران , 2011-03-02

انگلیسی

 1. Masoud Moghaddas Zadeh Bazzaz , Javad Salehi Fadardi , Hossein Kareshki , جان پارکینسون , overcoming food addiction using the FACT , 12th annual international addiction sceience congress , 2018-09-05
 2. Mohammad Dawood Rahimi , Javad Salehi Fadardi , Imanollah Bigdeli , Effect of Cathodal Transcranial Direct Current Stimulation of the Primary Motor and Sensory Cortex on Migraine , 18the International Headache Congress , 2018-09-07
 3. mahsa samie fard , Javad Salehi Fadardi , The Effectiveness of a Cognitive Bias Modification –Interpretation (CBM-I) on Reducing Frustration related to Negative Interpretation Bias and its Outcomes for Indices of Substance Abuse Behaviors , The First International Congress of Alcohol Abuse, 21-23 May 2014 , 2014-05-21
 4. Javad Salehi Fadardi , The Motivational Model of Alcohol Abuse: Implications for Prognosis, Prevention and Treatment Programs , The First International Congress of Alcohol Abuse, 21-23 May 2014 , 2014-05-21
 5. Javad Salehi Fadardi , Masoud Moghaddas Zadeh Bazzaz , Effectiveness of food-attention control training program on reducing attentional bias in obese and overweight dieters , 3rd International Conference and Exhibition on Obesity & Weight Management , 2014-12-01
 6. پروین احمدی , Javad Salehi Fadardi , Zohreh Sepehri Shamloo , بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان , پنجمین همایش بین الملی روان پزشکی کودک و نوجوان , 2014-12-04
 7. pegah abazari bozhgani , Masoud Fereidoni , Javad Salehi Fadardi , ANT task performance with a consideration on sex hormones,LH and FSH changes before puberty and after menopause , 3rd Neuroscience Congress 2014 , 2014-10-29
 8. Javad Salehi Fadardi , Evaluation of Consumers’ Preference to the Brands of Beverage by Means of ERP Pre-comprehension Component , International Conference on Global Economy, Commerce and Service Science(GECSS2014) , 2014-01-11
 9. Sayyed Hussain Hussaini , Zahra Tabibi , Javad Salehi Fadardi , Comparing the Effectiveness of LEAP and CBT on Reducing Temptation to Use Drugs Among Substance Abusers , ششمین کنگره پایه های زیستس اعتیاد , 2012-05-16
 10. Javad Salehi Fadardi , The Chaotic Behavior of EEG signals during Reiki , 2011 19th Iranian Conference on Electrical Engineering (IC EE) , 2011-05-17
 11. Javad Salehi Fadardi , Zarrin Barefan , The effectiveness of a drug-attention control training program on reducing detoxified drug abusers’ attentional bia , XXX International Congress of Psychology , 2012-07-22
 12. Javad Salehi Fadardi , SUBSTANCE-RELATED ATTENTIONAL BIAS AND HOW TO CURB IT: IMPLICATIONS OF AN ATTENTION CONTROL TRAINING PROGRAM , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 13. pegah abazari bozhgani , Masoud Fereidoni , Javad Salehi Fadardi , ANT task performance with a consideration on sex hormones, LH and FSH changes before puberty and after menopause , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 14. pegah abazari bozhgani , Masoud Fereidoni , Javad Salehi Fadardi , Menstrual cycle phases effects on the ANT task performance , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 15. mohammad hamzeloo , Ali Mashhadi , Javad Salehi Fadardi , Effectiveness of Behavioral Inhibition Training in Prison Inmates with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder , 2th congress of Basic and Clinical of Neuro Science , 2013-12-18
 16. pegah abazari bozhgani , Masoud Fereidoni , Javad Salehi Fadardi , study of attention alteration related to puberty and menopause in women ( before and after complete maturation / menopause ) , 21st International Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2013-08-23
 17. mohammad hamzeloo , Ali Mashhadi , Javad Salehi Fadardi , The efficacy of computerized working memory training on reducing comorbid psychiatric symptoms among prison inmates with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder , The 4th World Congress on ADHD , 2013-06-06
 18. Javad Salehi Fadardi , Fateme Shahamat Dehsorkh , Cognitive styles as predictors of interference on Dot-Probe Test , 4th International Conference of Cognitive Science , 2011-05-10
 19. Javad Salehi Fadardi , masoud moghaddaszadeh bazzaz , امید رضا زاده , What Feeds Obesity? The Role of Eating Type and Attentional Bias , Wales Institute of Cognitive Neuroscience Annual Conference 2009 , 2009-07-08
 20. Javad Salehi Fadardi , , Azadeh Nematy Yazdi , The Relationship between Resilience, Motivational Structure, and Substance Use , World conference on psychology, counseling & Guidance , 2010-04-21
 21. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Javad Salehi Fadardi , , M. Afshar , Comparative Study of Anxiety ، Stress and Depression in Physically Abused and None-Abused Wives , 26th International Congress of Applied Psychology , 2006-07-07
 22. Javad Salehi Fadardi , Miles Cox , Heavy and light drinkers brain reactions to alcohol, emotional, and concern-related stimuli , Wales Institute of Neurocognition Annaul Conference , 2008-09-01
 23. Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf , Javad Salehi Fadardi , W. M. Cox , Validation of The Persian - Personal - Concerns Inventory , 12th Iranian of the Researchers Conference in Europe (IRCE , 2004-08-10
 24. Javad Salehi Fadardi , Seyede Soleil Ziaee , Reserving the sequence: improving drug abusers’ recovery by reducing their drug-related attentional bias , The British psychological society annual conference , 2010-04-14
 25. , Javad Salehi Fadardi , Rumination and Depression: the Effects of Depression Attention Control Training Program on Reducing Rumination and Depression , 27th International Congress of Applied Psychology , 2010-07-11
 26. Abulfazl Ghaffari , Javad Salehi Fadardi , Role of Social Psychology in Protecting Native Values in the Process of Globalization , World Conference on Psychology, Counselling and Guidance , 2010-04-21
 27. Javad Salehi Fadardi , masoud moghaddaszadeh bazzaz , A Combi Stroop Test to Measure Food Attentional Bias , Wales Institute of Cognitive Neuroscience Annual Conference 2009 , 2009-07-08
 28. Javad Salehi Fadardi , How Do Cognitive Processes Support Over-eating? , The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society , 2006-07-26