بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: روایت


موارد یافت شده: 62

1 - مولفه های تاریخنگاری شعبی بر اساس روایت های برجای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی (چکیده)
2 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
3 - بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی (چکیده)
4 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) (چکیده)
5 - تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه) (چکیده)
6 - شهریار برزو: شخصیت ناشناخته حماسه های شفاهی ایران و جستجوی ریشه های هندی-زرتشتی در تنها روایت شفاهی مستقل موجود (چکیده)
7 - نشانه‎شناسی اجتماعی روپوش مدرسه در روایت‎های دختران جوان مشهدی (چکیده)
8 - بررسی نگاره های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریه بیش متنیت ژرار ژنت (چکیده)
9 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی مختارنامه) (چکیده)
10 - بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث (چکیده)
11 - نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات (چکیده)
12 - «تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیه پلک‌ها؛ با تأکید بر ماده 590 قانون مجازات اسلامی» (چکیده)
13 - شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی (چکیده)
14 - بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه (چکیده)
15 - جامعه شناسی ادبی انقلاب: رابطه متناقض نمای ادبیات و انقلاب: نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب (چکیده)
16 - بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی) (چکیده)
17 - تاریخ و اعتبار دانش از راه گواهی (چکیده)
18 - بررسی سندی و متنی روایت مباهته (چکیده)
19 - مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران (چکیده)
20 - روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت :نکات اشتراک و افتراق (چکیده)
21 - بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران (چکیده)
22 - «تصویرپردازی به مثابه شخصیت‌پردازی؛ سیمای ارمنستان در رمانِ «چراغ‌ها را من خاموش ‌می‌کنم» از زویا پیرزاد» (چکیده)
23 - مقایسهٴ دو روایت نوشتهٴ مهدی آذریزدی و کامل کیلانی از داستان «ابوقیر و ابوصیر» هزار و یک شب بر مبنای نظریّهٴ فزون متنیّت (چکیده)
24 - جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایت (چکیده)
25 - سیر داستان های درونه ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم (چکیده)
26 - دوسویگی سیمای روایتگر در هزار و یک شب و رمان بلندیهای بادگیر و همسانی این دو از این چشم انداز (چکیده)
27 - دشواره‌ی هویت در روایت صادق‌خانِ مستشارالدّوله از مشروطیت (چکیده)
28 - چیستی و چرایی روش تحلیل روایت (چکیده)
29 - تاملی بر ظرفیت های روش شناختی روایت در علوم اجتماعی (چکیده)
30 - تأملی در مدلول روایت موسوم به «مباهته» (چکیده)
31 - مقایسه خسرو و شیرین نظامی و شیرین و خسرو هاتفی با رویکرد روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
32 - تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران (چکیده)
33 - تداخل سطوح روایی (چکیده)
34 - بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر (چکیده)
35 - از گوسان تا بلبل (مجموعه مقالات همایش هزاره شاهنامه - فرهنگستان زبان و ادب فارسی) (چکیده)
36 - تداوم سنت خنیاگری و شعر موسیقایی در عصر رودکی و شعر نخستینة فارسی (چکیده)
37 - کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی (چکیده)
38 - پویش روایی:مکانیزمی موثر برای مدیریت دانش ضمنی (چکیده)
39 - تداخل درونی در مثنوی (چکیده)
40 - آسیب‌شناسی رهیاف‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی سیاسی - تاریخی در فهم چیستی جامعه ایرانی (چکیده)
41 - ساختار و گستره معارف قرآنی (چکیده)
42 - روایت شیخ کلینی از مستثنیات ابن ولید در نوادر الحکمه (چکیده)
43 - نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونی (چکیده)
44 - تعویق و شکاف در داستان های مثنوی (چکیده)
45 - امکان بازیابی گزاره‌های تاریخی در متون ادبی با استفاده از تحلیل روایت (چکیده)
46 - شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی (چکیده)
47 - تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر (چکیده)
48 - مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیر با رویکرد روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
49 - از مقامه تا حماسه : تأمّلی پیرامون تأثیر پذیری بدیع الزمان همدانی در مقامه بشریّه از داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
50 - سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی (چکیده)
51 - شاهنامه پژوهی و ادبیات تطبیقی:تحلیل عناصر ساختاری و کهن الگوی روایت در داستان رستم و اکوان دیو و بیوولف و گرندل بر اساس نظریه ساختارگرایان (چکیده)
52 - نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید (چکیده)
53 - شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی (چکیده)
54 - از گوسان ها تا بلبل ها: نقش سرایندگان و راویان در روند شاهنامه سرایی در ایران (چکیده)
55 - تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام (چکیده)
56 - نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی (چکیده)
57 - کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرا (چکیده)
58 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی (چکیده)
59 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
60 - بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن (چکیده)
61 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
62 - پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت (چکیده)