بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: چالش


موارد یافت شده: 58

1 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها (چکیده)
2 - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (چکیده)
3 - شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران (چکیده)
4 - بررسی سیستمی عوامل اثرگذار در شکل گیری شهر دانش در مشهد: چالش ها و فرصت ها (چکیده)
5 - بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
6 - وضعیت پرورش گوسفند و بز در ایران، گذشته، حال و آینده (چکیده)
7 - کنترل میکروبی در ایران: مروری بر تاریخچه، موفقیت‌ها و چالش‌های فراروی کنترل میکروبی آفات (چکیده)
8 - بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان (چکیده)
9 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
10 - تجربه ی کشورهای در حال توسعه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده (چکیده)
11 - آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. (چکیده)
12 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
13 - چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی (چکیده)
14 - تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک (چکیده)
15 - چالش های رویاروی پیشگیری موقعیت‌مدار از جرائم سایبری فرامرزی (چکیده)
16 - بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
17 - تاثیر تقاضا‌های شغلی‌ بر تعلق خاطر شغلی‌ کارکنان (چکیده)
18 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
19 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
20 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
21 - چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما (چکیده)
22 - واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
23 - بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان (چکیده)
24 - بررسی علل ناکارآمدی آموزش زبان عربی (چکیده)
25 - هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی و چالش های تربیتی آن (چکیده)
26 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
27 - واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
28 - واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی (چکیده)
29 - چالشهای پرورش گوسفند در ایران (چکیده)
30 - بررسی تناسب کشاورزی بوم سازگار (زیستی) در استان ایلام (چکیده)
31 - بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها (چکیده)
32 - بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذر بر پیاده سازی شهر الکترونیک در سبزوار (چکیده)
33 - بررسی چالش های مشترک موجود در جریان های بیدارگرایانه اسلامی (چکیده)
34 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
35 - وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی (چکیده)
36 - ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی (چکیده)
37 - بررسی و تحلیل چالش های شهرهای مرزی در ایران با تاکید بر شهرهای استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
38 - گونه های غالب و غایب فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی و چالش های پیش روی آن (چکیده)
39 - ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب (چکیده)
40 - طبقه‌بندی چالش‌ها و تنگناهای مدیریتی تولید ملی و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
41 - صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) (چکیده)
42 - تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
43 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
44 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
45 - فراتحلیلی بر فرصت ها و تهدیدهای برنامه درسی آموزش عالی بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه (چکیده)
46 - چالش های برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی شهری موفق (چکیده)
47 - چالش های زیست محیطی خلیج فارس با تاکید بر آسیب های زیست محیطی جزایر مصنوعی امارات (چکیده)
48 - مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور (چکیده)
49 - بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران (چکیده)
50 - چالشها و موانع فراروی بیمه کشاورزی (چکیده)
51 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
52 - معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری (چکیده)
53 - تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه (چکیده)
54 - دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و چالشهای کتابداران (چکیده)
55 - چالش‌های زیست محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن (چکیده)
56 - ژئومورفوتوریسم سواحل جنوبی دریای خزر، چالش‌ها و عوامل تهدیدکننده (چکیده)
57 - موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها (چکیده)
58 - ارائه یک مدل سه بعدی از چالشهای پیاده سازی تجارت الکترونیک (چکیده)