مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ملیحه باتجربه , ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده , امیر لکزیان , تأثیر سولی‌فلوکسیون‌های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (11), شماره (4), سال (2022-12), صفحات (1-12)
 2. ملیحه باتجربه , سیدرضا حسین زاده , ندا محسنی رودپشتی , امیر لکزیان , ارزیابی ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از روش اصلاح شده سرانو و رویز-فلنو, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (11), شماره (3), سال (2023-1), صفحات (88-102)
 3. لیدا علیزاده دولت آبادی , حمید شایان , طاهره صادقلو , مریم قاسمی , سیدرضا حسین زاده , شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن, پژوهش‌های روستایی, دوره (13), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (314-331)
 4. مهوش نداف سنگانی , سیدرضا حسین زاده , خوزه فرانسیسکو مارتین داک , ناصر حافظی مقدس , مهناز جهادی طرقی , کاپیل مالیک , بررسی تغییرات توپوگرافی معادن روباز با استفاده از تداخل سنجی راداری الگوریتم PS - مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان خواف, اطلاعات جغرافیایی, دوره (30), شماره (120), سال (2022-3), صفحات (65-76)
 5. اکرم نمازی راد , ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده , شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (10), شماره (3), سال (2022-1), صفحات (38-54)
 6. علی محمد نورمحمدی , سیدرضا حسین زاده , ابوالفضل بهنیافر , بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ), پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (8), شماره (4), سال (2020-5), صفحات (81-92)
 7. ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده , بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه خشک, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (4), سال (2020-12), صفحات (93-105)
 8. امیر محسنی , ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده , اثر فعالیت های آنتروپوژنیک بر مخاطرات زیست محیطی ناشی از آلودگی فلزات سنگین در اکوسیستم های کشاورزی, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (33), سال (2020-6), صفحات (155-167)
 9. نعمت مال امیری , سیدرضا حسین زاده , علیرضا راشکی , مهناز جهادی طرق , سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان, پژوهش های دانش زمین, دوره (11), شماره (42), سال (2020-9), صفحات (19-34)
 10. نعمت مال امیری , علیرضا راشکی , سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرق , شناسایی منابع تأمین کننده گرد و غبار غرب خوزستان با استفاده از الگوریتم‌ های بهبود یافته دمای روشنایی گرد و غبار, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (31), سال (2020-5), صفحات (97-110)
 11. جعفر رکنی , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , سعداله ولایتی , تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (12), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (65-82)
 12. عذرا خسروی چنار , سیدرضا حسین زاده , مرتضی فتاحی , محمد خانه باد , بررسی ویژگی‌های مورفو‌ـ رسوبی مخروط ‌افکنه رودخانه کال‌شور نیشابور در شمال‌شرق ایران با تأکید بر کنترل‌ های اقلیمی کواترنر, کواترنری ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (395-412)
 13. سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی , فریبا پاک نژاد , بازسازی الگوهای فضایی- زمانی از فعالیت جریان مواد با استفاده از روش دندروژئومورفولوژی در حوضه آبریز تنگراه, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (7), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (1-18)
 14. سعیده اعظم مابقی , سیدرضا حسین زاده , تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر, جغرافیا و توسعه, دوره (15), شماره (49), سال (2018-2), صفحات (163-188)
 15. عزت الله قنواتی , سیدرضا حسین زاده , امیر اکرم , میترا فرخ زاده , ارزیابی مطالعات ژئوتکنیک در نشست سازه ها با تاکید بر ژئومورفولوژی کلانشهر مشهد, جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (15), شماره (55), سال (2018-2), صفحات (83-100)
 16. عزت الله قنواتی , سیدرضا حسین زاده , امیر کرم , میترا فرخ زاد , توسعة فیزیکی کلان‌شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم‌های رودخانه‌ای, جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (29), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (69-88)
 17. زینب تیموری یانسری , سیدرضا حسین زاده , عطا اله کاویانی , حمیدرضا پور قاسمی , زمین لغزش ، مساحت ، عمق ، حجم ، مدل توانی, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (8), شماره (30), سال (2019-1), صفحات (79-93)
 18. زینب تیموری یانسری , سیدرضا حسین زاده , عطاالله کاویان , حمید رضا پورقاسمی , مقایسه نقشه های حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (LR) و مدل عمومی تجمیع یافته (GAM), پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (9), شماره (18), سال (2019-1), صفحات (208-219)
 19. حسین رضایی مقدم , محمد رضا نیکجو , داود مختاری , سیدرضا حسین زاده , حسام ملکی , برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی, جغرافیای طبیعی, دوره (9), شماره (33), سال (2016-10), صفحات (1-18)
 20. محبوبه نیکبخت , سیدرضا حسین زاده , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی , نقش پدیده های ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطف آباد، یاقول، نوخندان و باج گیران), علوم و فنون مرزی, دوره (9), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (1-34)
 21. عذرا خسروی چنار , سیدرضا حسین زاده , مرتضی فتاحی , محمد خانه باد , ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود, پژوهش های دانش زمین, دوره (10), شماره (37), سال (2019-4), صفحات (39-49)
 22. نعمت مال امیری , سیدرضا حسین زاده , رویا خسرو شاه آبادی , ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (7), شماره (27), سال (2017-5), صفحات (23-35)
 23. سیدرضا حسین زاده , حمید نژادسلیمانی , مهوش نداف سنگانی , تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه از نوع پیش‌خور پس انتشار, علوم جغرافیایی-دانشگاه آزاد مشهد, دوره (14), شماره (28), سال (2018-9), صفحات (137-161)
 24. زینب تیموری یانسری , سیدرضا حسین زاده , عطاالله کاویان , حمیدرضا پورقاسمی , تعیین پهنه های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه استان مازندران), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (22), سال (2017-5), صفحات (183-204)
 25. ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه اختلاف حساسیت پذیری لندفرم ها, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (99-115)
 26. جعفر رکنی , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , سعداله ولایتی , بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحوّلات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (6), شماره (24), سال (2016-9), صفحات (21-38)
 27. سیدرضا حسین زاده , علی قربانی , علی محمد نورمحمدی , محسن رضایی عارفی , بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS و RS (مطالعه: موردی سد دوستی), هیدروژئومورفولوژی, دوره (1), شماره (4), سال (2015-11), صفحات (21-38)
 28. مریم رشیدی , سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , حیدر زارعی , محمد خانه باد , مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391), پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (43-59)
 29. مریم قاسم نژاد , سیدرضا حسین زاده , کامبیز پورطهماسبی , محمد شریفی کیا , بازسازی فرایندهای فرسایش کاوشی و تراکمی در بستر رودخانه نکا با استفاده از دندروژئوموروفوژی, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (5), شماره (2), سال (2016-11), صفحات (1-19)
 30. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , محمودرضا گلزاریان , اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک, پژوهش های دانش زمین, دوره (7), شماره (26), سال (2016-7), صفحات (101-116)
 31. جمیله محمدی مرادیان , سیدرضا حسین زاده , پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-8), صفحات (35-57)
 32. سیدرضا حسین زاده , آذر عرفانیان , تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش, جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (5), شماره (16), سال (2015-10), صفحات (181-200)
 33. مهوش نداف سنگانی , سیدرضا حسین زاده , مرتضی اکبری , مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی), آبخیزداری ایران, دوره (9), شماره (30), سال (2015-11), صفحات (59-67)
 34. سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , عذرا خسروی چنار , مطالعه خصوصیات سیلاب‏های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (17), سال (2014-12), صفحات (1-16)
 35. سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , عذرا خسروی چنار , پهنه‌بندی خطر سیلاب‌های شهری با استفاده از داده‌های هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی: شهر کلات نادری، خراسان رضوی), پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (20-36)
 36. سیدرضا حسین زاده , مریم قاسم نژاد , ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم, جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, دوره (55), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (43-62)
 37. سیدرضا حسین زاده , رضا دوستان , سیده مرضیه حقیقت ضیابری , سیده مریم حقیقت ضیابری , بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2014-1), صفحات (81-101)
 38. مهناز جهادی طرقی , سیدرضا حسین زاده , هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (8), سال (2014-2), صفحات (133-162)
 39. عباس مفیدی , سیدرضا حسین زاده , محترم محمدیاریان , پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-9), صفحات (1-16)
 40. حسن عینی , سلیمان صادقی , سیدرضا حسین زاده , پهنه‌بندی پتانسیل‌های توپو کلیمایی کشت گندم دیم در استان کرمانشاه, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (10), شماره (19), سال (2013-3), صفحات (21-45)
 41. سیدرضا حسین زاده , مهوش نداف سنگانی , ارزیابی دقت مدلهای رقومی ارتفاع (DEMs)حاصل از نقشه های توپوگرافی و مقایسه ی تطبیقی ٓان با DEM های ماهواره ای, پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (45), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (71-86)
 42. سلیمان صادقی , سیدرضا حسین زاده , رضا دوستان , زهرا آهنگرزاده , تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (107-123)
 43. مهناز جهادی طرقی , سیدرضا حسین زاده , واکنش سیستم‌های رودخانه‌ای به وقایع سیلابی بزرگ, پژوهش های فرسایش محیطی, دوره (1), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (69-86)
 44. سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی , باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (29-53)
 45. سیدرضا حسین زاده , رضا خسروبیگی برچلوئی , مصطفی ایستگلدی , رضا شمس الدینی , ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیم گیری چند متغیره تخصیص خطی, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (16), شماره (16), سال (2011-10), صفحات (31-51)
 46. سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی , هیدرولوژی سیلاب های قدیمی با استفاده از رسوبات آب راکد, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-7), صفحات (83-104)
 47. حمید شایان , سیدرضا حسین زاده , رضا خسروبیگی برچلویی , رضا خسروبیگی برچلوئی , ارزیابی پایداری توسعه روستایی. مطالعه موردی: شهرستان کمیجان, جغرافیا و توسعه, دوره (9), شماره (24), سال (2011-9), صفحات (101-120)
 48. سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی , ارزیابی دقت مدل‌های رقومی ارتفاع (DEMs) و الگوریتم های GIS در تحلیل های مورفومتری رودخانه‌ای, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (14), سال (2010-9), صفحات (183-212)
 49. سیدرضا حسین زاده , روح الله هراتی , بررسی هوازدگی سنگ ساختمانی در کلان شهر مشهد, تحقیقات جغرافیایی, دوره (22), شماره (4), سال (2008-3), صفحات (145-166)
 50. سیدرضا حسین زاده , ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, پژوهش های جغرافیایی, شماره (64), سال (2008-9), صفحات (137-155)
 51. سیدرضا حسین زاده , برنامه ریزی شهری همگام با مخاطرات طبیعی با تأکید بر ایران, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2004-12)
 52. سیدرضا حسین زاده , پایداری و ناپایداری نسبی مخروط افکنه ای, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2003-3)
 53. سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی , اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و افزایش خطر سیلاب های شهری, پژوهش های جغرافیایی, سال (2007-12)
 54. سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی , تجزیه و تحلیل ژئومورفولوژیکی سیلابهای کاتاستروفیک رودخانه مادرسو, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (7), سال (2007-3), صفحات (89-115)

انگلیسی

 1. Seyed Reza Hosseinzadeh , Neda Mohseni , Gao-Lin Wu , Farzin Shabani , Response of termite mounds to changes of geomorphic forms and processes and associated edaphic variations, Catena, Volume (225), Year (2023-5), Pages (107021-107037)
 2. mahdie valipoor , Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Factors affecting topographic thresholds in gully erosion occurrence and its management using predictive machine learning models, Earth Sciences Research Journal, Volume (25), No (4), Year (2021-11), Pages (423-432)
 3. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Paradoxical role of the spatial heterogeneity in the functioning of drylands, Environmental Resources Research, Volume (9), No (2), Year (2021-12), Pages (143-158)
 4. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Soil erosion progression under rill and gully erosion processes and its effect on variations of mechanisms controlling C mineralization ratio, Ecohydrology and Hydrobiology, Volume (22), No (2), Year (2021-8), Pages (370-378)
 5. Nemat Malamiri , Alireza Rashki , Seyed Reza Hosseinzadeh , D G Kaskaoutis , Mineralogical, geochemical, and textural characteristics of soil and airborne samples during dust storms in Khuzestan, southwest Iran, Chemosphere, Volume (286), No (3), Year (2022-1), Pages (131879-131895)
 6. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Consequence of interaction between soil erosion processes and dryland landforms, Sustainable Earth Review, Volume (1), No (4), Year (2020-9), Pages (1-8)
 7. امیر محسنی , Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Relationship between morphometric stream characteristics and sediment heavy metal pollution in a mining-influenced watershed, Journal of Hydrosciences and Environment, Volume (8), No (4), Year (2020-4), Pages (1-15)
 8. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Interactions among hydro-aeolian processes and micro-geomorphology stimulate hot spots of sediment carbon source and sink within a coppice dune system, Physical Geography, Volume (43), No (4), Year (2021-3), Pages (487-502)
 9. Seyed Reza Hosseinzadeh , ali ghorbani shorestan , Alireza Karimi , مهناز جهادی طرقی , مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران, پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, Volume (2), No (30), Year (2019-12), Pages (1-30)
 10. maliheh pourali , Seyed Reza Hosseinzadeh , Morteza Akbari , Quantitative analysis of relative active tectonics using geomorphic indices in Band-Golestan basin, northeastern Iran, Spatial Information Research, Volume (28), No (4), Year (2020-8), Pages (419-429)
 11. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Adel Sepehr , Mahmood Reza Golzarian , Farzin Shabani , Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions, Geomorphology, Volume (290), No (13), Year (2017-4), Pages (365-375)
 12. Neda Mohseni , Adel Sepehr , Seyed Reza Hosseinzadeh , Mahmood Reza Golzarian , Farzin Shabani , Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (76), No (234), Year (2017-3), Pages (1-13)
 13. Seyed Reza Hosseinzadeh , Drainage Network Analysis, Comparis of Digital Elevation Model(DEM) from ASTER with High Resolution Satellite Image and Areal Photographs, International Journal of Environmental Science and Development, Volume (2), No (3), Year (2011-6), Pages (194-198)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. نرجس کنی , سیدرضا حسین زاده , فواد مینائی , مسعود مینائی , ارزیابی شاخص های RGB پوشش گیاهی حاصل از تصاویر پهپادی به منظور شناسایی تاج پوشش نبکاها: مطالعه موردی بیابان لوت , دومین همایش بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2021-12-20
 2. مهدیه غیوربلورفروشان , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , مسعود مینائی , حکیمه مربی هروی , مانیتورینگ زمین لغزش ناشی از زلزله براساس تکنیک تداخل سنجی راداری منطقه مورد مطالعه: روستای حسین آباد کالپوش , دومین همایش بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2021-12-20
 3. مینا منصوری فر , سیدرضا حسین زاده , مسعود مینائی , ژئومورفولوژی شهری سبزوار با تاکید بر مخاطرات طبیعی سیل , دومین همایش بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2021-12-20
 4. مهدیه والی پور , ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده , مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود , هشتمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2021-10-27
 5. سیدرضا حسین زاده , محبوبه نیکبخت , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی , نقش پدیده های ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی مرزها , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست , 2018-01-06
 6. بهاره آتشی , سیدرضا حسین زاده , مسعود مینائی , بررسی علل فرونشست زمین در جنوب غرب تهران (منطقه 19) , پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18
 7. ملیحه پورعلی , مرتضی اکبری , سیدرضا حسین زاده , مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) , پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18
 8. سیدرضا حسین زاده , محبوبه نیکبخت , سیدهادی زرقانی , مسعود مینائی , ژئومورفولوژی منطقه ای شمال شرق , پنجمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18
 9. جعفر رکنی , سیدرضا حسین زاده , غلامرضا لشکری پور , سعداله ولایتی , تحلیلی کلی بر ژئومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه , پنحمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومرفولوژی، ژئومرفولوژی و چالش های محیطی , 2017-10-18
 10. نعمت مال امیری , سیدرضا حسین زاده , رویا خسرو شاه شاه ابادی , ارزیابی تغییرات مورفولوژیک تالابها در مناطق نیمه خشک با استفاده از سنجش از دور(مطالعه موردی تالاب هورالعظیم) , چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین , 2016-11-02
 11. مریم رشیدی , سیدرضا حسین زاده , نقش ژئومورفولوژی رودخانه ای در مدیریت یکپارچه رودخانه ها(مطالعه موردی رودخانه کارون) , چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین , 2016-11-02
 12. سیدرضا حسین زاده , علی قربانی شورستان , علی محمد نورمحمدی , جعفر رکنی , سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن , سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی , 2015-05-19
 13. سیدرضا حسین زاده , عادل سپهر , مریم رشیدی , حیدر زارعی , تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز , سومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی , 2015-05-19
 14. ملیحه باتجربه , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها , دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2016-02-22
 15. رضا دوستان , سیدرضا حسین زاده , مریم رشیدی , عادل سپهر , حیدر زارعی , تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری , 2015-02-25
 16. سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , عذرا خسروی چنار , مکانیابی و احداث سازه های هیدرولیکی بر مبنای نتایج مطالعات پالئوسیلاب (نمونه موردی: رودخانه کلات خراسان رضوی) , دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2014-03-12
 17. سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , سیده بهاره برومنددانش , مطالعه شواهد سیلابهای دیرینه در حوضه رودخانه درونگیر (شاخه شاهرگ) و کاربرد آن در برآورد ریسک سیلاب , دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2014-03-12
 18. سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , عذرا خسروی چنار , مجید روان بخش , برآورد حداکثر دبی سیلاب با استفاده از شواهد پالئوهیدرولوژی , اولین همایش کواترنری ایران , 2013-11-20
 19. مهدی برگی , سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , بررسی قابلیت های ژئوتورستی کویر شهرستان بشرویه , اولین همایش کواترنری ایران , 2013-11-20
 20. سیدرضا حسین زاده , رسوبات آب راکد کلید کشف و بازسازی پالئوسیلابها , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29
 21. سیدرضا حسین زاده , بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک , اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران , 2013-02-27
 22. سیدرضا حسین زاده , قاسمعلی مقتدری , محمد خانه باد , مجید روان بخش , برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب، مطالعه موردی: سیلاب بزرگ سال 1365 در رودخانه قره آغاج استان فارس , دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29
 23. سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , مهدی برگی , بررسی روند فرسایش بادی در منطقه بشرویه از سال 1975 تا 2010 , اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2013-02-27
 24. محترم محمدیاریان , عباس مفیدی , سیدرضا حسین زاده , پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران , نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2013-05-21
 25. سیدرضا حسین زاده , Environments crises in the metropolises of iran , sustainable city , 2003-09-13
 26. سیدرضا حسین زاده , روش تعيين پايداري و ناپايداري سطوح بياباني ايران از ديدگاه ژئومورفولوژي , همايش منطقه اي توسعه پايدار در زيست بومهاي بياباني , 2000-05-16

انگلیسی

 1. azra khosravi , Seyed Reza Hosseinzadeh , مرتضی فتاحی , Mohammad Khanehbad , حمیده امینی , هانس ون سوخویخلز , Assessing late Quaternary sediment dynamics and former weathering intensities in a tectonically active alluvial fan system– the Binalud fan in northeastern Iran , The EGU General Assembly , 2019-04-07
 2. Jafar Rokni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Gholam Reza Lashkaripour , -saadollah -velayati , بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور , اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران , 2018-02-13
 3. Neda Mohseni , Adel Sepehr , Seyed Reza Hosseinzadeh , Mahmood Reza Golzarian , Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape , second international geosciences congress , 2016-02-22
 4. Seyed Reza Hosseinzadeh , اثرات ژئومورفیکی وقایع نو ظهور دهه های اخیر , همایش بین المللی علوم طبیعی و محیطی , 2009-05-06
 5. Seyed Reza Hosseinzadeh , catastrophic floods and new dynamic environments , the role of geomorphology on the environmental managment , 2008-08-25
 6. Seyed Reza Hosseinzadeh , road construction and geomorphic instability , سی امین کنگره جغرافیایی جهان , 2004-08-10
 7. Seyed Reza Hosseinzadeh , the effects of urbanization on the natural drainage patterns , sustainable development and planning , 2005-08-15
 8. Seyed Reza Hosseinzadeh , Agricultural Development and the Destructio n of Natural Natural Environm ent in Iran , کنفرانس بین المللی محیط، انرژی، تکنولوژی و واکنش جامعه , 2001-11-22