بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سهیلا پیروزفر


موارد یافت شده: 62

1 - واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی) (چکیده)
2 - نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسئله ضرب زنان (چکیده)
3 - تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران) (چکیده)
4 - نمودهای تحقق امنیت اجتماعی با تکیه بر داستان حضرت موسی (ع) و فرعون در قرآن (چکیده)
5 - نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف (چکیده)
6 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
7 - منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن (چکیده)
8 - گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم (چکیده)
9 - بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به علم با محوریت کتاب فضل العلم کافی و العلم صحیح بخاری (چکیده)
10 - تحلیل دیدگاه فمینیست های اسلامی درباره حجاب، مطالعه موردی دیدگاه اسما بارلاس (چکیده)
11 - نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی (چکیده)
12 - نحوه تعامل پیامبر (ص) با منافقان مدینه (چکیده)
13 - بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی (چکیده)
14 - بررسی سندی و متنی روایت مباهته (چکیده)
15 - فلسفه و ضرورت مسند نویسی در شیعه با محوریت مجموعه مسانید عزیز الله عطاردی (چکیده)
16 - بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم» (چکیده)
17 - واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی (چکیده)
18 - بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله (چکیده)
19 - ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن» (چکیده)
20 - بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس» (چکیده)
21 - مؤلفه های روابط انسانی در زندگی دینی با تأکید بر سیره امام سجاد(ع) (چکیده)
22 - بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء (چکیده)
23 - درآمدی بر رویکرد ساختاری به مفهوم عمل صالح در قرآن و روایات (چکیده)
24 - محمد بن بحر رهنی شیبانی در آینه نگاه رجالیان (چکیده)
25 - بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم (چکیده)
26 - بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی (چکیده)
27 - مبانی نظری توحید ذاتی و صفاتی درصحیفه سجادیه (چکیده)
28 - Ethical principles of counseling from Islamic viewpoint (چکیده)
29 - Typology of effective congnition in Ethics Based on Religious training (چکیده)
30 - بررسی روایات لعن زراره بن اعین با توجه به جریان های کلامی امامیه (چکیده)
31 - گفتمان اصلاح گرایی یا اعتزال معاصر رویکردی انتقادی به ادعای وجود نومعتزله (چکیده)
32 - خیاط ابوالحسن مقری (چکیده)
33 - بررسی حجیت حکم عقل از دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان (چکیده)
34 - بررسی سیر معتزله پژوهی در قرن بیستم میلادی (چکیده)
35 - تمیز مشترکات و توحید مختلفات (چکیده)
36 - پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی (چکیده)
37 - رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت (چکیده)
38 - حکم روایت صحابه از اسباب نزول (چکیده)
39 - بررسی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت فضل القرآن کافی و فضائل القرآن بخاری (چکیده)
40 - سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی (چکیده)
41 - ابن شهراشوب در نگاه رجالیان (چکیده)
42 - درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد مفهوم «وحی» (چکیده)
43 - کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی (چکیده)
44 - بررسی سندی ومتنی روایت الناجی من الرجال قلیل و من النساء اقل (چکیده)
45 - تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی (چکیده)
46 - کوه در نهج البلاغه با نظری بر یافته های زمین شناسی (چکیده)
47 - روایات صعب و مستصعب و چگونگی تعامل با آن ها (چکیده)
48 - واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) (چکیده)
49 - دید گاه های آیه الله معرفت در باره اسباب نزول (چکیده)
50 - راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی (چکیده)
51 - خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول حدیثی قم (چکیده)
52 - جایگاه روایات در تفسیر تسنیم (چکیده)
53 - علوم قرآنی در روایات رضوی (چکیده)
54 - بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر (چکیده)
55 - روش تفسیری محمد جواد مغنیه (چکیده)
56 - عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب (چکیده)
57 - روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن (چکیده)
58 - رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر (چکیده)
59 - پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر (چکیده)
60 - انگاره تکرار نزول آیه (چکیده)
61 - اسباب نزول قرآن در گذر زمان (چکیده)
62 - حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی (چکیده)