بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تقارن


موارد یافت شده: 79

1 - رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن هزینه با تاکید بر هزینه های تعدیل و منابع بلا استفاده (چکیده)
2 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
3 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (چکیده)
4 - اثرات مضاعف عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجلات لاتین و پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه های ایران (چکیده)
5 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از مخلوط کاتالیست زیرکونوسن و کاتالیست پیریدین ایمینی [N-N ] بر پایه نیکل (چکیده)
6 - مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی (چکیده)
7 - تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
8 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن (چکیده)
9 - تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار (چکیده)
10 - بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام (چکیده)
11 - کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (چکیده)
12 - بررسی مزیت نسبی صادرات آلوی کشورهای عمده تولیدکننده آلو (چکیده)
13 - ساختار و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3 (چکیده)
14 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
15 - بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون (چکیده)
16 - ارائه یک ساختار جدید برای اینورتر تک‌فاز چندسطحی با کاهش تعداد ادوات الکترونیک قدرت (چکیده)
17 - بررسی تاثیر شاخص های کیفی حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی (چکیده)
18 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور جدید نامتقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل (چکیده)
19 - بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
20 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
21 - شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی (چکیده)
22 - شبیه سازی جریان کاویتاسیون جزئی بر روی کاویتاتور سوراخدار و بدون سوراخ به روش المان مرزی (چکیده)
23 - تأثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملاً توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل (چکیده)
24 - حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن (چکیده)
25 - بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران (چکیده)
26 - اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه های تجاری (چکیده)
27 - بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (چکیده)
28 - اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار (چکیده)
29 - آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره (چکیده)
30 - رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
31 - بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری (چکیده)
32 - رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار (چکیده)
33 - رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام (چکیده)
34 - بررسی تاثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود (چکیده)
35 - بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران (چکیده)
36 - تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ (چکیده)
37 - بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
38 - سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی­سازی گرانیتوییدهای ده­سلم، بلوک لوت، خاور ایران (چکیده)
39 - بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایران (Allium sativum) بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و کاریوتایپی (چکیده)
40 - تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (چکیده)
41 - بررسی عملکرد روش ایزوژئومتریک در بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (چکیده)
42 - استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریک درمدلسازی و بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (چکیده)
43 - برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) (چکیده)
44 - تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
45 - استفاده از مدل جت بازگشتی در انتهای کاویتی در شبیه سازی جریان همراه با کاویتاسیون حول هندسه های متقارن محوری به روش المان مرزی (چکیده)
46 - شبیه سازی عددی پدیده سوپر کاویتاسیون حول اجسام سه بعدی با تقارن محوری به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل همراه با دمش گاز از سطح جسم (چکیده)
47 - تحلیل غیرخطی هندسی پوسته ی متقارن محوری چندلایه با لایه ی پیزوالکتریک گسترده (چکیده)
48 - تعمیم هایی از Cpm و حجم نمونه ی تقریبی آن در کنترل کیفیت (چکیده)
49 - تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ) (چکیده)
50 - مقایسه توان آزمونهای نیکویی برازش برمبنای آنتروپی با سایر روشها (چکیده)
51 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره (چکیده)
52 - تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند (چکیده)
53 - ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها (چکیده)
54 - مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
55 - بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (چکیده)
56 - شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن (چکیده)
57 - انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران (چکیده)
58 - مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
59 - الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (چکیده)
60 - مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران (چکیده)
61 - نگاهی به الگوهای آماری تعمیم یافته (چکیده)
62 - بررسی جریان سه بعدی خون در رگهای با گرفتگی های متوالی و متقارن محوری (چکیده)
63 - الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی (چکیده)
64 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
65 - بررسی اثر انواع خاکها در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی (چکیده)
66 - تحلیل دینامیکی ربات مارمانند در حرکت موج شکل بر اساس دو منحنی Serpenoid متقارن و غیر متقارن (چکیده)
67 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
68 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
69 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
70 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)
71 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
72 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
73 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)
74 - تعمیم الگو های آماری بر اساس داده های ترتیبی (چکیده)
75 - تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
76 - مدلسازی ریاضی غشاهای نامتقارن متخلخل پلیمری و تعیین پارامترهای مدل (چکیده)
77 - انتقال حرارت نا متقارن در جریان سکون متقارن یک سیال لزج بر روی یک سیلندر با حرکت همزمان محوری و دورانی (چکیده)
78 - سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن (چکیده)
79 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات فاز نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)