بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ثبات


موارد یافت شده: 58

1 - الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی (چکیده)
2 - تاثیر یک برنامه تمرینی ترکیبی برمیزان اندازه و قدرت عضلات ثبات دهنده مرکزی ستون مهره ه تعادل و کیفیت زندگی در سالمندان: آیا نقشی برای تمرینات ثبات دهنده مرکزی وجود دارد؟ (چکیده)
3 - مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان (چکیده)
4 - اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال (چکیده)
5 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
6 - بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990) (چکیده)
7 - کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا) (چکیده)
8 - ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی (چکیده)
9 - ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا (چکیده)
10 - بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباره عرش و کرسی با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
11 - بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد (چکیده)
12 - اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج (چکیده)
13 - نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هر دو، ارزیابی ربط در نظام های بازیابی اطلاعات بر مبنای دیالکتیک افلاطونی ‌‌ (چکیده)
14 - بررسی عنصر ثبات در حافظه از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب شناسی (چکیده)
15 - بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه (چکیده)
16 - عملکرد دانشجویان در ارزیابی‌های قلم – کاغذی و پویا برای اعمال شرایط قضیه در حل مسأله (چکیده)
17 - نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی (چکیده)
18 - بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (چکیده)
19 - بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی (چکیده)
20 - بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباب لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی (چکیده)
21 - فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
22 - از ابن الله تا مُبشِر: تحلیلی بر استدلال‌های امام رضا علیه السلام در نفی الوهیت حضرت عیسی علیه السلام در مناظرة مرو (چکیده)
23 - محیط تجاری ثابت و قابل پیش بینی در قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
24 - سازوکارهای کشف مقاصد شریعت (چکیده)
25 - واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات (چکیده)
26 - بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان (چکیده)
27 - تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها (چکیده)
28 - بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی (چکیده)
29 - اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی (چکیده)
30 - رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان در دانشجویان (چکیده)
31 - بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات (چکیده)
32 - بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
33 - تأثیر تمرینات ثبات دهنده در آب بر میزان شدت درد و شاخص‌های تعادلی مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (چکیده)
34 - اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) (چکیده)
35 - تاثیر 6 هفته تمرین ثباتی در آب بر تعادل نیمه پویا مردان مبتلا به کمر درد مزمن (چکیده)
36 - بررسی وضعیت پایداری بوم نظام های کشاورزی در کشور (چکیده)
37 - بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی (چکیده)
38 - تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام (چکیده)
39 - آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) (چکیده)
40 - حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008 (چکیده)
41 - آسیب‌شناسی رهیاف‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی سیاسی - تاریخی در فهم چیستی جامعه ایرانی (چکیده)
42 - بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادراتی محصول سیب (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
43 - بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات (چکیده)
44 - بررسی شاخص های موثر بر بی ثباتی نظام سیاسی (چکیده)
45 - شاخص شناسی بی ثباتی نظام سیاسی و تاثیر آن در برقراری امنیت پایدار (چکیده)
46 - تاثیر نوع دستورالعمل توجهی و افزایش ضرباهنگ بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگ دودستی (چکیده)
47 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
48 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
49 - مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) (چکیده)
50 - پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک (چکیده)
51 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
52 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
53 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
54 - فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق (چکیده)
55 - جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه (چکیده)
56 - بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
57 - معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی (چکیده)
58 - تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم (چکیده)