بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: داستان


موارد یافت شده: 95

1 - تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر (چکیده)
2 - واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی (چکیده)
3 - تحلیل عنصر درونمایه در آثار مژگان شیخی با موضوع امام رضا (ع) براساس نظر خسرونژاد (چکیده)
4 - تحلیل رمان «فی المنفی» (در تبعیدگاه) جرج سالم از منظر داستان موقعیت (چکیده)
5 - پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبدالسلام عجیلی (چکیده)
6 - نمایشنامه داستان باغ وحش: خوانشی مارکسیستی (چکیده)
7 - بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک (چکیده)
8 - واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون (چکیده)
9 - خاستگاه شناسی برزونامه کهن و بازسازی خاستگاه عامیانه داستان برزو (چکیده)
10 - بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی (چکیده)
11 - کارکردهای زبانی و شیوه های اثرپذیری از مَثَل ها (چکیده)
12 - بررسی سنت ادبی «الحاق‌سرایی»‌ و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی (مطالعة موردی: برزونامه کهن) (چکیده)
13 - تاثیر گرته‌برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران (چکیده)
14 - بررسی نگاره های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریه بیش متنیت ژرار ژنت (چکیده)
15 - اسیب شناسی فرهنگی بازار نشر ادبیات داستانی (چکیده)
16 - بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث (چکیده)
17 - بررسی تطبیقی زن مدارانه ی قصه های هزار و یک شب و داستانهای آسیایی گوبینو (چکیده)
18 - تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی (چکیده)
19 - بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر (چکیده)
20 - نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات (چکیده)
21 - کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی (چکیده)
22 - مطالعۀ تئاتربودگی در داستان های کوتاه صادق چوبک (چکیده)
23 - بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی (چکیده)
24 - تهیه و تدوین کتا بهای دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال (چکیده)
25 - الگوهای مصوّرسازی داستان شاپور نقّاش (چکیده)
26 - نقد داستان کودک "برادر کوچکتر (چکیده)
27 - بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی (چکیده)
28 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
29 - بازتاب واقعة عاشورا در ادبیات هورامی (با تأکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین به زبان هورامی) (چکیده)
30 - بازتاب مولفه‌های معنویت در داستان‌های کودک‌نگاشت مجموعۀ «آفتاب» (چکیده)
31 - خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی (چکیده)
32 - رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی (چکیده)
33 - داستانهای مثنوی بستری مناسب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
34 - تحلیل سبکی یکی از داستان های صمد بهرنگی بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
35 - ارائه الگویی برای تحلیل سبکی داستان های کودکان و نوجوانان ( با تاکید بر داستان های صمد بهرنگی ) (چکیده)
36 - آسیب شناسی کتابهای داستانی تصویری بازاری برای کودکان گروه سنی الف و ب (چکیده)
37 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
38 - سیر داستان های درونه ای در ادبیات فارسی تا پایان قرن نهم (چکیده)
39 - آموزش واژگان هم آوا - هم نویسه از طریق داستان (چکیده)
40 - بررسی آموزه­های جانورشناسی و زیست­محیطی در تصاویر کتاب­های داستانی کودک و نوجوان (چکیده)
41 - بررسی آماری یافته­ های جانورشناسی در کتابهای داستانی (چکیده)
42 - سبک شناسی نحوی داستان “قفس” صادق چوبک بر اساس صدای دستوری (چکیده)
43 - سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر (چکیده)
44 - تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار (چکیده)
45 - کارکردهای داستان درونه‌ای (چکیده)
46 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
47 - تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی (چکیده)
48 - نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم (چکیده)
49 - تداخل سطوح روایی (چکیده)
50 - بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا (چکیده)
51 - تصویر پردازی در اشعار داستانی احمد مطر متأثر از شیوه ی روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب (چکیده)
52 - بررسی تطبیقی جایگاه بی ایمانی و ایمان در آثار صادق هدایت و بنت الهدی صدر (چکیده)
53 - تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل (چکیده)
54 - بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب (چکیده)
55 - غربت و بیگانگی در داستان البحث عن ولید مسعود جبرا ابراهیم جبرا (چکیده)
56 - نقد و بررسی داستان شغاد(شاهنامه)، باب بوف و زاغ(کلیله و دمنه)و حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را می کشت(مثنوی) از منظر ادبیات تطبیقی (چکیده)
57 - تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
58 - بررسی عناصر و مولفه های نمایشی در داستان رستم و سهراب (چکیده)
59 - بررسی ساختاری ترجمه آثار همینگوی در ایران (چکیده)
60 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
61 - نظام روایی و زنجیره ای در داستان بز آقای سگن اثر آلفونس دوده: رویکرد نشانه ـ معناشناختی (چکیده)
62 - بررسی رمان طوبی و معنای شب از منظر رئالیسم جادویی (چکیده)
63 - تفاوت راوی قصه نویس و قصه گو در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستان‌های بیدپای (چکیده)
64 - گی دو موپاسان و علم پزشکی (چکیده)
65 - بررسی میزان تاثیر برنامه های کتاب درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان (چکیده)
66 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی (چکیده)
67 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی (چکیده)
68 - قصه دقوقی و رابطه آن با عالم خیال (چکیده)
69 - تحلیل روایت شناسانه داستان گنبد پیروزه هفت پیکر (چکیده)
70 - کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنّی ب و ج (چکیده)
71 - از مقامه تا حماسه : تأمّلی پیرامون تأثیر پذیری بدیع الزمان همدانی در مقامه بشریّه از داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
72 - موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت (چکیده)
73 - بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج (چکیده)
74 - بررسی تطبیقی قابلیتهای نمایشی در داستان رستم و اسفندیار و اودیسه هومر (چکیده)
75 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین (چکیده)
76 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
77 - بررسی درون مایه های تهی در ادبیات داستان کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (چکیده)
78 - بررسی درون مایه های آشکار، پنهان و تهی (حذف شده) در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد ایران (چکیده)
79 - نمادپردازی در ادبیات داستانی کودکان (چکیده)
80 - بررسی ویژگیهای رشد کودک در سنین الف - ب - ج و ارتباط آن با داستانهای واقعی و تخیلی (افسانه، فانتزی) با استناد به ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در ایران (چکیده)
81 - بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف (چکیده)
82 - کم و کیف قیاس در مثنوی (چکیده)
83 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی (چکیده)
84 - بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی (چکیده)
85 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
86 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
87 - تمثیل به مثابه‌ی راهی برای انتقال مفاهیم ذهنی (چکیده)
88 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
89 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
90 - بازسازی زبان عامیانه (چکیده)
91 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
92 - فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی (چکیده)
93 - داستان، همچون ابزاری برای کمک به کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکلات (چکیده)
94 - تحلیل محتوای کتابهای داستانی مناسب کودکان در گروه سنی ب با رویکرد کتاب درمانی (چکیده)
95 - در غیاب متن: تحلیلی بنیامتنی از داستن قلعه ذات الصور (چکیده)