بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: جهانی


موارد یافت شده: 134

1 - بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ (چکیده)
2 - ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در تاقدیس آق‌دربند، برش‌های چینه‌شناسی کال‌ملک و آب‌بلوچ، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ (چکیده)
3 - بررسی رفتار رئولوژیکی دینامیکی آمیزه نشاسته گرمانرم گندم/ پلی لاکتیک اسید نرم شده متاثر از غلظت سازگارکننده (چکیده)
4 - تاثیر یک جلسه دو وامانده ساز با شدت های متفاوت بر مقادیر آدیپونکتین زنان فعال (چکیده)
5 - Direct single phase AC-AC converters based on series impedance networks (چکیده)
6 - زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک (چکیده)
7 - A multi-level AC/AC converter with reduced number of switches (چکیده)
8 - آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی (چکیده)
9 - تاثیر نوع نشاسته و مقدارگلیسرول بر خواص کششی و جذب رطوبت فیلم نشاسته های گرمانرم تهیه شده به روش اختلاط مذاب (چکیده)
10 - A novel approach to determine synchronization index oflactating dairy cow diets with minimal sensitivity to random variations (چکیده)
11 - تاثیرهشت هفته تمرین استقامتی تناوبی-مقاومتی و استقامتی تداومی مقاومتی بر سطوح فیبرینوژن و دی دایمر پلاسمای مردان دارای اضافه وزن (چکیده)
12 - بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزا درختان عناب Ziziphus jujuba Mill. (چکیده)
13 - بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (چکیده)
14 - بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران (چکیده)
15 - Effect of Some Plant Essential Oils on In vitro Ruminal Methane Production and on Fermentation Characteristics of a Mid-forage Diet (چکیده)
16 - بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (چکیده)
17 - برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (چکیده)
18 - مقایسه ویژگی ها و شاخص های روان شناختی استعدادیابی در کاراته کاران نخبه استان خراسان شمالی (چکیده)
19 - Dose response effects of some Iranian native essential oils on in vitro ruminal methane production (چکیده)
20 - محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبی (چکیده)
21 - Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
22 - Evaluation of PCR sensitivity in detection of Brucella from serum and whole blood samples of human (چکیده)
23 - Multiplex-PCR method for detection of Brucella (چکیده)
24 - بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز (چکیده)
25 - بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (چکیده)
26 - پتروگرافی و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس (چکیده)
27 - Study on effect of soil texture and density on corm characteristics and yield criteria of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
28 - Impact of Soil Characteristics and Field Age on Flower and Corm Yield of Saffrn (Crocus Sativus L (چکیده)
29 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUTRIENT RESOURCES AND WEED CONTROL ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CRITERIA OF CAT TYME (TEUCRIUM POLIUM) (چکیده)
30 - بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
31 - تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز (چکیده)
32 - The effect of chemical and organic fertilizers on saffron flowering (چکیده)
33 - ارائه‌ی معماری و دستورالعمل‌های سفارشی جدید برای سفارشی‌سازی معماری پردازنده‌ی جاوا با هدف بهبود کارایی این نوع پردازنده (چکیده)
34 - ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد (چکیده)
35 - بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد (چکیده)
36 - Effect of drying temperature on in vitro gas production and energy content of wheat dried distillers grains using mixed rumen micro-biota obtained from Holstein steers (چکیده)
37 - تأثیرفضای عمومی برترس از جرم در مشهد (چکیده)
38 - EFFECT OF PLANTING DATE, WEED CONTROL TIME AND METHOD ON WEED POPULATION AND YIELD OF CUMIN (CUMINUM SYMINUM L.) (چکیده)
39 - مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران (چکیده)
40 - ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها (چکیده)
41 - Effect of nutrient resource and crop diversity on insect diversity (چکیده)
42 - بررسی رخسارهها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشان (چکیده)
43 - اثر برهمکنش 2Ca+ - Na+ بر تغییرات قند های محلول و میزان عدد کلروفیل متر در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. (cv. Reyhan (چکیده)
44 - اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan) (چکیده)
45 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
46 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
47 - اثر برهمکنش Ca /Na بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه جو(Hordeum vulgare L. (cv.Reyhan (چکیده)
48 - اثر برهمکنشCa/ Na بر میزان کلروفیل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه جو (Hordeum vulgare L.(cv.Reyhan (چکیده)
49 - Effect of drying temperature on in vitro gas production and energy content of wheat dried distillers’ grains using mixed rumen micro-biota obtained from Holstein steers (چکیده)
50 - تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (چکیده)
51 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
52 - Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture (چکیده)
53 - Gait Recognition Based on Invariant Leg Classification Using a Neuro-Fuzzy Algorithm as the Fusion Method (چکیده)
54 - بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
55 - Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. (چکیده)
56 - Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. (چکیده)
57 - Effect of air temperature of a tower heat-dryer on in vitro digestibility of organic matter and metabolozable energy content of brewer s grain (چکیده)
58 - An Investigation on Ground Reaction Force During Biped Normal Walking (چکیده)
59 - بررسی روند خشکسالی با استفاده از نوسانات بارندگی در گرگان (چکیده)
60 - The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and in Situ/In Vitro Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal (چکیده)
61 - بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
62 - تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
63 - تاثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی (چکیده)
64 - The determine of chemical characteristics and in vitro gas production parameters of chemically treated cottonseed hull (چکیده)
65 - Quantification of Cellulolytic Bacteria Using In Vitro Culture Containing Treated or Untreated Cottonseed hulls Determined by Real-time Polymerase Chain Reaction (چکیده)
66 - تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
67 - Effect of Air Temperature of a Tower Heat-Dryer on In Vitro First Order NDF Disappearance Kinetics of Brewer s Grain (چکیده)
68 - In Situ Ruminal Degradation of Sesame (Sesamum indicu) Stover Treated with Sodium Hydroxide, Urea or Sulfuric Acid (چکیده)
69 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
70 - ربات های راه رونده با دینامیک غیر فعال (چکیده)
71 - ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی (چکیده)
72 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
73 - The effect of microwave irradiation on gas production parameters of cottonseed hulls using medium containing ruminal bacterial isolation (چکیده)
74 - An in vitro gas production technique to evaluate the effect of microwave irradiation on fermentation potential of cottonseed hulls using medium of ruminal fungal isolation (چکیده)
75 - Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. (چکیده)
76 - Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch (چکیده)
77 - In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa (چکیده)
78 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
79 - Nitrogen fractionations, in situ ruminal degradation and post-ruminal crude protein disappearance of overheat and overheat-xylose processed guar meal (چکیده)
80 - Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls (چکیده)
81 - The effect of non-fibre carbohydrates supplementation on methanogenesis bacteria and protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
82 - Effect of various Iranian native medicinal herbs or spices on in vitro ruminal disappearance of lucerne hay (چکیده)
83 - In vitro gas production parameters of sesame (Sesamum indicum) straw treated with sodium (چکیده)
84 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
85 - In vitro first order Kinetic Disappearance of dry matter and neutral detergent fiber of chemically and physically treated cottonseed hulls (چکیده)
86 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
87 - Ecological methods of weed management in Cumin (چکیده)
88 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
89 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
90 - بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین (چکیده)
91 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده (چکیده)
92 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه (چکیده)
93 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
94 - The effect of grain sources on in vitro rumen acid load of close-up dry cow diets (چکیده)
95 - Fertility response of high producing Iranian Holstein dairy cowse (چکیده)
96 - performance of saffron ( crucos sativus ) under different planting patterns and high corm density (چکیده)
97 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
98 - In situ ruminal degradation of sesame (Sesamum indicu) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
99 - In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values (چکیده)
100 - Screening the activity of medicinal plants or spices on in vitro ruminal methane production (چکیده)
101 - Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
102 - تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
103 - تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی (چکیده)
104 - پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره (چکیده)
105 - تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه (چکیده)
106 - Ruminal dry matter degradation of sodium hydroxide treated cottonseed hulls using in situ technique (چکیده)
107 - Effect of medicinal herbs or spices on in vitro ruminal nutrients disappearance of alfalfa hay (چکیده)
108 - Effect of biofertilizer and inorganic fertilizer on generative growth and yield of saffron under high corn density (چکیده)
109 - In vitro Gas Production Parameters of Sesame (Sesamum indicum) Stover Treated with Sodium Hydroxide and/or Urea (چکیده)
110 - The effect of silver nano-particles (Nanosilver) on in vitro gas production of barley grain and lucerne hay (چکیده)
111 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
112 - In vitro first order dry matter disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
113 - Immunological Responses of Broiler Chicks Can Be Modulated by Dietary Supplementation of Zinc-methionine in Place of Inorganic Zinc Sources (چکیده)
114 - Evaluation of freezing tolerance in rapeseed ( Brassica napus L.) cultivars under controlled conditions (چکیده)
115 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
116 - بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده (چکیده)
117 - comparison of different intercropping arrangement of cumin (چکیده)
118 - Effect of physical particle size on ruminal and postruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein steers (چکیده)
119 - Effect of physical particle size on ruminal and post-ruminal disappearance of nutrients of a mixed concentrate in Holstein (چکیده)
120 - The use of simultaneous models for estimate in vivo nutrient digestibility of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
121 - The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering (چکیده)
122 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
123 - Comparison of Various Methods for Endogenous Ileal Amino Acid Flow Determination in Broiler Chickens (چکیده)
124 - Influence of Dietary Zeolite Supplementation on the Performance and Egg Quality of Laing Hens Fed Varying Levels of Calcium and Nonphytate Phosphorus (چکیده)
125 - Improved Broiler Chick Performance by Dietary Supplementation of Organic Zinc Sources (چکیده)
126 - Comparison of Techniques to Determine the Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Various Oilseed Meals (چکیده)
127 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)
128 - The effect of oil content of various feed protein sources on in situ and in vitro ruminal and post-ruminal protein disappearance (چکیده)
129 - The effect of fat content on ruminal and post-ruminal protein disappearance of cottonseed meal using in situ mobile bag and alternative enzymatic procedures (چکیده)
130 - Determination of chemical composition, Mineral contents, and protein Quality of poultry By-Product Meal (چکیده)
131 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and protein Quality of Iranian Kilka Fish Meal (چکیده)
132 - The Effect of Dietary Electrolyte Balance on Growth, Tibia Ash and Some Blood Serum Electrolytes in (چکیده)
133 - اهمیت مدیریت ریسک سیلاب در برنامه ریزی روستایی مطالعه‌ی موردی، حوضه ی آبریز کارده (چکیده)
134 - The Influence of Dietary Zinc-Methionine Substitution for Zinc Sulfate on Broiler Chick Performance (چکیده)