بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مصطفی سلیمی


موارد یافت شده: 79

1 - آسیب شناسی بهره وری در اقتصاد ایران (چکیده)
2 - بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت (چکیده)
3 - تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) (چکیده)
4 - بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم (چکیده)
5 - اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (چکیده)
6 - بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM (چکیده)
7 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
8 - بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT (چکیده)
9 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
10 - Strategic Implications of Scenarios Facing Shanghai Organization on Iranian Energy Geopolitics (چکیده)
11 - جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
12 - Investigating the Behavior of Iran's Light Crude Oil Price in Short Term (چکیده)
13 - بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران (چکیده)
14 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
15 - بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران (چکیده)
16 - بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور (چکیده)
17 - تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان (چکیده)
18 - رابطه توسعه مالی منطقه‌ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده‌های تابلویی) (چکیده)
19 - A survey of the effect of trade openness size on inflation rate in Iran using ARDL (چکیده)
20 - اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 (چکیده)
21 - به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه (چکیده)
22 - نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای (چکیده)
23 - بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری (چکیده)
24 - اثر انباشت سرمایه فیزیکی بر بهره‌وری نیروی‌کار در صنایع استان خراسان رضوی (چکیده)
25 - نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران: تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم (چکیده)
26 - نهادهای انتخاباتی و مشکل منبع مشاع در بودجه‌ریزی عمرانی کشور (چکیده)
27 - ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در مصارف خانگی (مطالعه موردی مجتمع سه واحدی در شهرستان مشهد) (چکیده)
28 - برآورد ناپارامتریک و شبه پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده های ترکیبی (چکیده)
29 - نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (چکیده)
30 - بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران: یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب- داگلاس (چکیده)
31 - Using Fuzzy Regression Approach in Prediction Municipal Solid Waste Generation: A Case Study of Mashhad (چکیده)
32 - Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment (چکیده)
33 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران (چکیده)
34 - نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداری (چکیده)
35 - اجماع واشنگتنی و توسعه اقتصادی (چکیده)
36 - اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی با روش خود توضیحی برداری (چکیده)
37 - ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد (چکیده)
38 - بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی (چکیده)
39 - برآورد شبه پارامتریک تابع تولید کشاورزی مبتنی بر مدلسازی پویایی های بهره وری- مطالعه موردی: برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی استان های منتخب ایران (چکیده)
40 - بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی (چکیده)
41 - Information technology and Productivity Growth in Islamic Countries (چکیده)
42 - تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک           (چکیده)
43 - ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی (چکیده)
44 - A Study of the Effect of Social Capital on Human Development in Islamic Countries (چکیده)
45 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
46 - ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری در اقتصاد ایران (چکیده)
47 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
48 - مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پول (چکیده)
49 - Investigating the effects of capital on the productivity of industries: Evidence from Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
50 - مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی (چکیده)
51 - بررسی تحلیلی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه لاتین (چکیده)
52 - صکوک اجاره; ابزاری کارآمد جهت تامین مالی پروژه های شهری (چکیده)
53 - ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به فرآورده های مایع پس از اجرای قانون هدفمندی رایانه ها در ایران (چکیده)
54 - بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی (چکیده)
55 - بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران (چکیده)
56 - ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (چکیده)
57 - ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا (چکیده)
58 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (چکیده)
59 - اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آن (چکیده)
60 - بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (چکیده)
61 - رابطه علی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
62 - کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس (چکیده)
63 - الگوی اسلامی ایرانی توسعه (چکیده)
64 - مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانل (چکیده)
65 - سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
66 - تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان (چکیده)
67 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
68 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
69 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
70 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
71 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
72 - تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان (چکیده)
73 - وقف بستر ساز توسعه (چکیده)
74 - روند تغییرات نابرابریهای اقتصادی-اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران(2006-1966) (چکیده)
75 - مطالعه وضعيت بازار كار طي برنامه سوم توسعه ( مورد مطالعاتي خراسان) (چکیده)
76 - تسهیلات بانک ها و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
77 - بررسي مزيت هاي نسبي آشكار شده كالاهاي صادراتي استان خراسان 78-1370 (چکیده)
78 - مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی منطقه ای در ایران طی دوره 75-1355 (چکیده)
79 - مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته (چکیده)