بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Reza Hashemi


موارد یافت شده: 102

1 - ترجمه و مدرنیته در دورۀ مشروطه: موردپژوهی ترجمۀ سرگذشت ژیل بلاس به فارسی (چکیده)
2 - Are Translation Universals Really Universal? A Corpus-based Study of Translational Expository Persian (چکیده)
3 - بررسی وضعیت نهادهای قدرت، ناشران و آثار ترجمه شده و تألیفی برگزیده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در ایران: مورد پژوهی سال‌های 1340-1357 (چکیده)
4 - نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران: موردپژوهی آثار طالبوف (چکیده)
5 - تاثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستنای: مورد پژوهی نتایج تاثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان (چکیده)
6 - دیپلماسی ترجمه، چشم اندازی نوین (چکیده)
7 - بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) (چکیده)
8 - Pilgrimage as a Social Strategy of Health (چکیده)
9 - STANCE AND CULTURE: A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND PERSIAN AUTHORIAL STANCE IN APPLIED LINGUISTICS RESEARCH ARTICLES (چکیده)
10 - بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی (چکیده)
11 - ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش (چکیده)
12 - اسیب شناسی فرهنگی بازار نشر ادبیات داستانی (چکیده)
13 - تصویر مولانا در آمریکا: مطالعه موردی «رومی اصل» اثر کلمن بارکس (چکیده)
14 - تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک جنسیت مترجمان در ترجمه قرآن (چکیده)
15 - The Effect Of Inter-Ethnic Cultural Relationships On Universalism In Iran (چکیده)
16 - منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟ (چکیده)
17 - Translation profession in Iran: current challenges and future prospects (چکیده)
18 - Fischer– Tropsch synthesis over CNT‑ supported cobalt catalyst: effect of magnetic field (چکیده)
19 - Kinetic study of Fischer–Tropsch synthesis using a Co/CNTs catalyst (چکیده)
20 - روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای (چکیده)
21 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
22 - Narrative intelligence represented in translational success: issues of coherence, gaps, complexity and aesthetics (چکیده)
23 - Typology of Capitals Expected and Received by Iranian Translators (چکیده)
24 - ترکیب‎های قالبی فارسی و کارکردهای متنی آنها در نگارش (چکیده)
25 - گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس (چکیده)
26 - هوش روایی و کیفیت ترجمه (چکیده)
27 - Cultural Orientations of Iranian English Translation Students: Do Gender and Translation Quality Matter (چکیده)
28 - بومی سازی مدل پنجگانه عناصر فرهنگی نیومارک با زبان و فرهنگ فارسی: اراده تقسیم بندی نه‎گانه (چکیده)
29 - مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
30 - بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن (چکیده)
31 - بررسی نظریه اسکوپوس (هدف‎مندی) در نهضت ترجمه بغداد (چکیده)
32 - A critical look into Iranian EFL University Students' Critical Thinking and Argumentative Writing (چکیده)
33 - مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
34 - Categorization of the Fiction Translation Expectancy Norms to Iranian Undergraduate Readership (چکیده)
35 - مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی (چکیده)
36 - بررسی مبانی نقد سبک شناختی در سنت ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) (چکیده)
37 - Construction and Validation of the Translation Teacher Competency Test (TTCT) (چکیده)
38 - Exploring Stance and Engagement Features in Discourse Analysis Papers (چکیده)
39 - Is Reading Mistreated in a Translation Class? (چکیده)
40 - A Cross-Disciplinary Move Analysis of Research Article Abstracts (چکیده)
41 - تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه (چکیده)
42 - مقایسه سازه‌های پرسشنامه ویژگی‌های مدرسان موفق زبان با مدرسان موفق ترجمه (چکیده)
43 - The Analysis of the relationship between gender, the theoretical Knowledge of of translation and practical skills (چکیده)
44 - The Analysis of the Relationship between the Theoretical Knowledge of Translators and Their Practical Translation Skills: An Evaluation of Graduate Translation Courses (چکیده)
45 - Demographics of English Translation Program: A Case Study of Iranian Undergraduates (چکیده)
46 - The Place of Translation Technologies in Iranian Translator Training Programs (چکیده)
47 - Specifying the Underlying Constructs of Home Culture Attachment Scale (چکیده)
48 - تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) (چکیده)
49 - مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی (چکیده)
50 - The coronotopical nature of identity construction: Case studies of narrative identities of EFL teachers (چکیده)
51 - Critical discourse analysis and critical thinking: An experimental study in an EFL context (چکیده)
52 - Exploring Metadiscourse Markers in Persian News Reports (چکیده)
53 - اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه (چکیده)
54 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی (چکیده)
55 - English for B. Sc. Students of Physical Education in Iran: A Study of Perception of English Needs and Effectiveness of ESP Textbooks (چکیده)
56 - A Contrastive Study of “Pro-form” Substitutions in English and Persian With Reference to Translation Practice (چکیده)
57 - THE EFFECT OF METADISCOURSE ON EFL LEARNERS’ READING COMPREHENSION (چکیده)
58 - Learners‟ Attributional Beliefs in Success or Failure and Their Performance on the Interchange Objective Placement Test (چکیده)
59 - Does Critical Thinking Enhance EFL Learners’ Receptive Skills (چکیده)
60 - Emotional Intelligence and Self-Efficacy: A case of Iranian EFL University Students (چکیده)
61 - Self-correction among Iranian EFL Learners: An Investigation into their Preferences for Corrective Feedback (چکیده)
62 - A Cross-Cultural Analysis of Hemingway s Cat in the Rain for The Iranian EFL Context (چکیده)
63 - A Process-oriented Evaluation of EFL Writing Tasks in FCE/CAE Preparation Courses versus IELTS/TOEFL Courses of Iran (چکیده)
64 - Writing through literature: A Novel Approach to EFL Writing Instruction (چکیده)
65 - ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول (چکیده)
66 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی (چکیده)
67 - بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی (چکیده)
68 - The effect of keyword versus semantic mapping methods on vocabulary retention of Iranian intermediate EFL learners (چکیده)
69 - واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
70 - On the transfer of culture-specific terms in dubbing: A case study (چکیده)
71 - Demographics of English Translation Program: A casee stuidy of IRanian undergraduates (چکیده)
72 - Learners evaluation of EFL writing tasks in Iran ESOL exam preparation courses (چکیده)
73 - Critical Translation Anthologies and the Case of Literary Translation in Iran (چکیده)
74 - Dialogical Interaction in Formal and Informal Contexts: A Study in an EFL Situation (چکیده)
75 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
76 - واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
77 - Analysis of Academic Discourse: Insights for Teaching Grammar (چکیده)
78 - Analysis of Academic Discourse: Insights for teaching Grammar (چکیده)
79 - Feasibility of functional approach to EFL Teaching in Iran (چکیده)
80 - An Attribute-Treatment Interaction Study: Lexical set vs. Semantically-Unrelated Vocbulary Instruction (چکیده)
81 - بازسازی زبان عامیانه (چکیده)
82 - On the Functional-Notional Approach to Teaching English to Iranian Students (چکیده)
83 - ملاحظاتی در باره ترجمه شعر (چکیده)
84 - دلالت واژگانی (چکیده)
85 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده)
86 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
87 - تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل (چکیده)
88 - تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر (چکیده)
89 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 (چکیده)
90 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 (چکیده)
91 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
92 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
93 - روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی (چکیده)
94 - نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه (چکیده)
95 - برنامه آموزش فارسی در دانشگاه‌های بنگلادش در بوته‌ی نقد (چکیده)
96 - The Role of Islam in the Dialog of Civilizations (چکیده)
97 - بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» (چکیده)
98 - تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی (چکیده)
99 - کاربرد یافته‌های زبان شناسی در ترجمه (چکیده)
100 - An Aptitude-Treatment Interaction Study of Vocabulary (چکیده)
101 - The Role of Islam in the Dialogue of Civilizations (چکیده)
102 - Elements of an Islamic University (چکیده)