بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: رسانه


موارد یافت شده: 53

1 - تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی (چکیده)
2 - تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعات (چکیده)
3 - بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود- (چکیده)
4 - بررسی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره بر میزان اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (چکیده)
5 - بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد) (چکیده)
6 - گام به گام برای صیانت از کودکان در عصر رسانه (چکیده)
7 - سامان دهی «ایماژ بازنمایی شده» ایران؛ پیش شرط پذیرش گردشگری (چکیده)
8 - بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین (چکیده)
9 - آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی (چکیده)
10 - آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام (چکیده)
11 - تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی) (چکیده)
12 - یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند. (چکیده)
13 - رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان (چکیده)
14 - ارائه یک چهارچوب جامع برای عناصر بازاریابی استزاتژیک رسانه های اجتماعی (چکیده)
15 - کلیشه سازی آرمان‌شهر در تبلیغات تلویزیونی ایران: بررسی آگهی‌های بازرگانی لوازم‌ خانگی (چکیده)
16 - بررسی میزان موفقیت رسانه ملی در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
17 - بررسی و اولویت بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
18 - بررسی تأثیرات معماری رسانه بر قابلیت اجتماع پذیری فضاهای شهری (چکیده)
19 - بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان (چکیده)
20 - بررسی چگونگی اقتباس از آثار ادبی در بازیهای رایانهای با تأکید بر بازی رایانهای برگرفته از رمان سالامبو اثر فلوبر (چکیده)
21 - بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (چکیده)
22 - آموزش عمومی سواد رسانه ای در مدارس با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
23 - ارزیابی ساختار بازار بر اساس شاخص های تمرکز درصىعت روزنامه در ایران (چکیده)
24 - (پژوهش های) علوم انسانی به مثابه ی کالای مبادله ای-رسانه ای (چکیده)
25 - مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا (چکیده)
26 - A Comparative Study of Iranian and America Media in Authenticating and Popularizing 12 Years A Slave (چکیده)
27 - نقش رسانه‌های نوشتاری فارسی‌زبان برای آموزش مهارت خواندن به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه موردی روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح ایران) (چکیده)
28 - متون مطبوعاتی خبری و غیر خبری و نقش آنها در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مطالعه موردی مقایسه مجلات و روزنامه‌ها) (چکیده)
29 - لزوم آموزش سواد رسانه ای با گسترش تاثیر گذاری رسانه ها بر پوشش نوجوانان دختر (چکیده)
30 - رسانه و مصرف‌گرایی (چکیده)
31 - به ‏کارگیری رویکردی ترکیبی از فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیماتل (ANP-DEMATEL)جهت انتخاب رسانه ی تبلیغاتی (چکیده)
32 - نقش رسانه در جذب تماشاگران تیم های فوتبال استان خراسان رضوی حاضر در لیگ آزادگان (چکیده)
33 - بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه (چکیده)
34 - تأثیر مؤلفه های واژگانی بر میزان صراحت و پوشیدگویی در متون مطبوعاتی (چکیده)
35 - تکنولوژی رسانه ای، صنعت تبلیغات و سبک زندگی مصرف گرایانه (چکیده)
36 - بِرَندسازی در دیپلماسی نیچه ای قَطر (چکیده)
37 - تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه در شهرستان خواف) (چکیده)
38 - ترس از جرم در مشهد: میزان و عوامل (چکیده)
39 - مدرنیته وجنبش های اجتماعی (چکیده)
40 - بررسی جرم شناختی جرایم تقلیدی (چکیده)
41 - آموزش دیجیتالی شهروندان: سامانه ی آموزش همگانی شهر مشهد (چکیده)
42 - بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تاکید بر رسانه (چکیده)
43 - مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود (چکیده)
44 - فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی» (چکیده)
45 - رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه (چکیده)
46 - بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی (چکیده)
47 - بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387 (چکیده)
48 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
49 - نگاهی به کتاب فرهنگ‌های دیجیتال (چکیده)
50 - ظرفیت ها و محدودیت های رسانه در جامعه و دولت زمینه ساز ظهور منجی موعود (چکیده)
51 - ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
52 - ارتباطات، اطلاعات و فرهنگ (چکیده)
53 - توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی (چکیده)