بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Mofidi


موارد یافت شده: 121

1 - ارزیابی مموعه داده های ERA5-Land، AgERA5 و MSWX در برآورد دما بر روی ایران (چکیده)
2 - بررسی زمانی-مکانی تبخیر و تعرق در بخش جنوبی حوضه آبریز رودخانه ارس (چکیده)
3 - Climatic comparison of surface urban heat island using satellite remote sensing in Tehran and suburbs (چکیده)
4 - Intensifying heatwave trends in Iran based on observational data using excess heat factor (EHF) (چکیده)
5 - Climatology of cold spots and LST minimums in Iran using high-resolution satellite data (چکیده)
6 - ارزیابی ارتباط بین نوسانات شاخص_های منتخب پیوند از دور نیمکره شمالی با تغییرات تبخیروتعرق بخش جنوبی حوضه آبریز رودخانه ارس (چکیده)
7 - Near-term temperature extremes in Iran using the decadal climate prediction project (DCPP) (چکیده)
8 - A 20-year satellite-reanalysis-based climatology of extreme precipitation characteristics over the Sinai Peninsula (چکیده)
9 - مدلسازی دینامیکی ویژگی های مکانی- زمانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق ایران با مدل REGCM۴ (چکیده)
10 - پیش نگری بارش های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
11 - برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بخش جنوبی حوضه ارس بر مبنای داده های مدل GFDL ریزگردان دینامیکی CORDEX (چکیده)
12 - پیش بینی فرین های بارشی ایران در آینده نزدیک 2028-2021) با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای CMIP6-DCPP) (چکیده)
13 - ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر- تعرق مرجع حوزه آبریز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP (چکیده)
14 - پیش بینی فرین های دمایی ایران برای آینده نزدیک (2028-2021) با کاربست برونداد مدل های پروژه پیش بینی اقلیم دهه ای (DCPP) (چکیده)
15 - ارزیابی تغییرات تبخیر و تعرق حوضه ارس با استفاده از داده های تفکیک مکانی بالای محصول MOD16 (چکیده)
16 - On the Existence of Summer Shamal Wind Induced by the Zagros Mountains in the Middle East (چکیده)
17 - بررسی فصلی گرد و خاک در شمال شرق ایران و شبیه سازی عددی رخدادهای گرد و خاک فرین با مدل WRF-CHEM (چکیده)
18 - تحلیل پراکنش فصلی بارش‌های فرین در ایران با استفاده از پایگاه AgERA5 (چکیده)
19 - تاثیر سامانه بلاکینگ بر بارش های ایران (چکیده)
20 - Predicting ecological footprint based on global macro indicators in G-20 countries using machine learning approaches (چکیده)
21 - Spatial distribution of stable isotopes (18O and2H) in precipitation and groundwater in Iran (چکیده)
22 - تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی (چکیده)
23 - ارزیابی تولیدات شبکهای تحلیل مجدد پایگاه اروپایی پیش بینی های میان مدت جوی ECMWF در مناطق اقلیمی مختلف ایران (چکیده)
24 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
25 - بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز) (چکیده)
26 - نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
27 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
28 - چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی (چکیده)
29 - Analysis of intense dust storms over the eastern Mediterranean in March 2018: Impact on radiative forcing and Athens air quality (چکیده)
30 - Atmospheric dynamics associated with exceptionally dusty conditions over the eastern Mediterranean and Greece in March 2018 (چکیده)
31 - Effects of Monsoon, Shamal and Levar winds on dust accumulation over the Arabian Sea during summer – The July 2016 case (چکیده)
32 - بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی (چکیده)
33 - An investigation of Afro-Eurasia precipitation anomalies in relation to climate change (چکیده)
34 - Spatiotemporal trend analysis of temperature in the northern hemisphere during the years 1982-2016 (چکیده)
35 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
36 - بررسی شرایط ترمودینامیکی وقوع وارونگی های دمایی شدید و آلودگی هوای شهر مشهد ( مطالعه موردی:10 آذر-10 دی 1396) (چکیده)
37 - بررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری جابه جا شده بر بارش ایران (مطالعه موردی دسامبر 2005) (چکیده)
38 - تحلیل زمانی- مکانی ناهنجاری‌های بارش ایران در دهه گذشته (چکیده)
39 - بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) (چکیده)
40 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
41 - مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل (چکیده)
42 - تحلیل زمانی- مکانی بارش های سنگین در ایران (چکیده)
43 - بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 (چکیده)
44 - وقوع 322 روز وارونگی دما در شهر مشهد (چکیده)
45 - نقش رشته کوه زاگرس در پیدایش و تکوین باد شمال و گردوغبارهای ناشی از آن در خاورمیانه (چکیده)
46 - تغییرات و روند دمای سطح آب اقیانوس هند در دوره ۲۰۱۵ - ۱۹۸۲ (چکیده)
47 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
48 - ارزیابی اثرات اکولوژیکی خشکسالی در نواحی روستایی از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی: شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) (چکیده)
49 - ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌ های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004) (چکیده)
50 - Sensitivity studies of the forth-generation regional climate model simulation of dust storms in the Sistan plain, Iran (چکیده)
51 - تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه (چکیده)
52 - بررسی وضعیت دمایی کلانشهر مشهد در پایان قرن 21 از منظر پدیده گرمایش جهانی (چکیده)
53 - بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد (چکیده)
54 - نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (چکیده)
55 - بررسی ارتباط متقابل باد صدوبیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان (چکیده)
56 - فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط ان با واداشت های پیوند از دور (چکیده)
57 - تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
58 - Tracking of Sudanese Low over the Middle East (چکیده)
59 - بررسی پدیده ال نینو و نقش آن در بروز ناهنجاری های اقلیمی بر روی خاورمیانه و ایران (چکیده)
60 - پیش بینی نوسان بارش ماهانه ایران با رویکرد مدلسازی پیوند از دور (چکیده)
61 - تحلیل و بررسی روزهای آلوده هوای مشهد (چکیده)
62 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
63 - تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان (چکیده)
64 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
65 - تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی (چکیده)
66 - شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
67 - جریانات جوی موثر در شکل گیری روزهای بسیار آلوده در شهر تهران (چکیده)
68 - ساختار وارونگی دما در کلانشهر تهران (چکیده)
69 - بررسی ارتباط بین انواع وارونگی‎‎‎‎‎‎‎‎ها و غلظت آلاینده‎‎ها در کلانشهر تهران (چکیده)
70 - تحلیل همدید شرایط وقوع روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران (چکیده)
71 - تحلیل فضایی ارتباط بین وقوع بارش های بهاره در شمال غرب ایران و مولفه های مقیاس منطقه ای گردش جو (چکیده)
72 - بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی و فیزیکی حوضه های آبریز در راستای دستیابی به توسعه پایدار منابع آب نمونه موردی: حوضهی آبریزچم قوره (چکیده)
73 - تعیین زمان آغاز فصل تابستان و روند تغییرات آن در ارتباط با وردایی های زمانی–مکانی جت استریم جنب حاره (چکیده)
74 - بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
75 - استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS (چکیده)
76 - Meteorological conditions associated with severe dust storms in the Sistan region, Iran (چکیده)
77 - نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد (چکیده)
78 - Modeling the exceptional south Foehn event (Garmij) over the Alborz Mountains during the extreme forest fire of December 2005 (چکیده)
79 - Meteorological aspects associated with dust storms in the Sistan region, southeastern Iran (چکیده)
80 - تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره‌گیری از روش‌های تخمین نقطه تغییر (چکیده)
81 - بررسی الگوی گردش جو در طول دوره های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
82 - Meteorological aspects of an abnormal cooling event over Iran in April 2009 (چکیده)
83 - پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران (چکیده)
84 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوندخورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
85 - پهنه بندی مخاطرات بارشی در شمال شرق ایران (چکیده)
86 - Numerical Modeling of the Exceptional South Foehn Event over Alborz Mountains during December 2005 Extensive Forest Fire (چکیده)
87 - ساختار گردش جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا «طرح یک تئوری بنیادی» (چکیده)
88 - پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
89 - شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه (چکیده)
90 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
91 - بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا (چکیده)
92 - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار (چکیده)
93 - The effect of Zagros Mountains on the formation and maintenance of Iran anticyclone using RegCM4 (چکیده)
94 - Atmospheric circulation types and winter daily precipitation in Iran (چکیده)
95 - تبیین علل کاهش یافتن مقدار و شدت بارش های زمستانه در قیاس با بارش های پائیزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
96 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
97 - بررسی و تحلیل ساختار توفان های گرد و غباری در دشت سیستان با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4؛ مطالعه موردی 30 جولای 2001 (چکیده)
98 - The Role of Low Level Jets in the Formation and Evolution of Summertime Dust Storms over Southeastern and Southwestern of Iran (چکیده)
99 - بررسی نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع طوفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران (چکیده)
100 - بررسی جریانات ترازهای زیرین جو بر روی خاورمیانه و نقش آن بر وقوع توفان های گرد و غباری در جنوب غرب ایران (چکیده)
101 - الگوهای گردش جو بارش های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994 (چکیده)
102 - نقش گردش منطقه ای جو بر روی خاورمیانه در وقوع توفان های گردوغباریِ جنوب غرب ایران «تحلیل دینامیکی و مدلسازی اقلیمی» (چکیده)
103 - آیا پرفشار جنب حاره ای تابستانه بر روی ایران زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه» (چکیده)
104 - Investigating the structure of summer atmospheric circulation over Southwest Asia (چکیده)
105 - Seasonal regimes of daily precipitation in Iran (چکیده)
106 - Spatial patterns and regimes of daily precipitation in Iran in relation to large‐scale atmospheric circulation (چکیده)
107 - The effect of the Zagros Mountains on the formation and maintenance of the Iran Anticyclone using RegCM4 (چکیده)
108 - وردش پذیری فعالیت خورشیدی و اثر آن بر اقلیم زمین (مطالعه موردی: اقلیم خاورمیانه و ایران) (چکیده)
109 - اقلیم شناسی سینوپتیکی بارش های سیل زا با منشآ منطقه دریای سرخ در خاورمیانه (چکیده)
110 - تحلیل سینوپتیکی ماهیت سامانه های کم فشار سودانی (مطالعه موردی: توفان دسامبر 2001) (چکیده)
111 - The Effects of Zagros Mountain on Iran Summertime Subtropical Anticyclone (چکیده)
112 - بررسی سینوپتیکی بارش های شدید و سیل زای پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
113 - The Structure of Summer Atmospheric Circulation over Southwest Asia (چکیده)
114 - تعیین الگوی همدیدی بارش های شدید زمستانه و مقایسه آن با الگوی بارش های شدید پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
115 - بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه های کم فشار سودانی در وقوع بارش های سیل زا در ایران (چکیده)
116 - تحلیل دینامیکیِ نقش گردش بزرگ مقیاس پوش سپهری درکاهش ازن پوش سپهری: ساز وکار حاکم بر فرآیندهای دینامیکی (چکیده)
117 - تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی بارشهای موسمی جولای 1994 در ایران (چکیده)
118 - شناسایی الگوهای همدید بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
119 - مراکز فعالیت و الگوهای گردش جو زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال روی خاورمیانه و ارتباط آنها با بارش ایران (چکیده)
120 - تعیین الگوی همدیدی بارش های شدید و حدی پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
121 - گردش جو تابستانه در وردسپهر فوقانی بر روی جنوبغرب آسیا و وردایی زمانی آن در طی نیم قرن گذشته (چکیده)