بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jahangir Masoudi


موارد یافت شده: 113

1 - تحلیل روش‌ها و رویکردها در الهیات تطبیقی جدید (چکیده)
2 - تحلیل عناصر دینی نظریۀ سعادت و تبیین نقش آن‏ها ازنظر ابن ‏سینا و توماس آکوئیناس (چکیده)
3 - تبیین معناشناختی و هستی شناختیِ تنهاییِ وجودی و ارائۀ رهیافت های آن از دیدگاه اروین د. یالوم و ملاصدرا (چکیده)
4 - دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمان (چکیده)
5 - از سوبژکتویسم کانت تا پرسپکتویسم نیچه (چکیده)
6 - تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی (چکیده)
7 - تاثیر پراگماتیسم بر مطالعات تفسیری معاصر (چکیده)
8 - تبیین رویکرد روایی در رهبری آموزشی با تأکید بر آرای ریکور درباره روایت و زمان (چکیده)
9 - ماهیت شناسی اطلاق در مفهوم ولایت مطلقه فقیه (چکیده)
10 - الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟ (چکیده)
11 - نتیه گرایی در اخلاق اسلامی از دریچه واقع گرایی (چکیده)
12 - ایگاه علم حضوری در رابطه دانش و عمل اخلاقی از دیدگاه صدرالمتالهین (چکیده)
13 - بررسی تطبیقی دیدگاه و رویکرد «نظریه سعادت» دو فیلسوف مشاء(ابن‌سینا و توماس آکوئیناس) با ارسطو (چکیده)
14 - بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقی (چکیده)
15 - تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدرا (چکیده)
16 - نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه (چکیده)
17 - نیک و بدانگاری انسان و آثار تربیتی آن از دیدگاه ماکیاولی و قرآن کریم (چکیده)
18 - خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی (چکیده)
19 - بررسی و نقد نظریه شهادت قولی بدن مادی در قیامت و دلالت آن بر شعور جمادات از منظر حکمت متعالیه (چکیده)
20 - تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر و الهیات مسیحی (چکیده)
21 - Surveillance of Freedom in Shia political philosophy (چکیده)
22 - وام‌داری عرفان اسلامی از تشیع یا بالعکس؟ (چکیده)
23 - گفتگوی توافقی عقل و دین در سه مساله حقیقت علم، حقیقت علیّت و حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
24 - وجه هرمنوتیک زبان در اندیشه هایدگر و امکان گذار از طرح سوبژکتویستی شناخت (چکیده)
25 - مبانی، اهداف و اصول تربی تدینی دان شآموزان مبتنی بر پذیرش دور هرمنوتیک میان افکار، احوال و اعمال در حکمت متعالیه (چکیده)
26 - مطالعه تطبیقی آرای فخر رازی و ملاصدرا درباره عالمان به تاویل متشابهات (چکیده)
27 - نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریم (چکیده)
28 - کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان) (چکیده)
29 - بررسی تطبیقی پیىود فضیلت، معرفت و خیر در اندیشۀ افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
30 - اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی (چکیده)
31 - نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم (چکیده)
32 - شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین (چکیده)
33 - فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا (چکیده)
34 - علم و دین از دیدگاه سید جمال (چکیده)
35 - جریان شناسی عرفانی (چکیده)
36 - بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی از نظر رالز و استاد مطهری (چکیده)
37 - عدالت از نظر هیوم و ملاصدرا (چکیده)
38 - بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیری و تدریس (چکیده)
39 - خودگرایی؛ بررسی ساختار و مولفه‌های آن در فلسفه صدرا (چکیده)
40 - صرفه ایمان : مقایسه استدلال شرط‌بندی پاسکال با تقریر‌های اسلامی ـ شیعی (چکیده)
41 - مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (چکیده)
42 - تبیین نقش نیت در ارزش اخلاقی از منظر صدرا (چکیده)
43 - منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (چکیده)
44 - ابن سینا، فیلسوفی تجربه گرا یا عقل گرا (چکیده)
45 - معرفت شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا (چکیده)
46 - جریان شناسی فرهنگی و خویشتن شناسی (چکیده)
47 - بایستگی فلسفی و فلسفه بایسته (چکیده)
48 - درآمدی بر شناخت انسان جدید (چکیده)
49 - مهدویت و مدینه فاضله (چکیده)
50 - عقلانیت در تمدن اسلامی (چکیده)
51 - سنت و تجدد در عصر مشروطه (چکیده)
52 - دین و تکنولوژی 6 -تکنولوژی ارتباطات و دینداری- (چکیده)
53 - دین و تکنولوژی 5 -تکنولوژی، فرهنگ و دینداری- (چکیده)
54 - وجود رابط از دیدگاه ملاصدرا و سایر فیلسوفان مسلمان (چکیده)
55 - دین و تکنولوژی-4- تمدن صنعتی و نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
56 - دین و تکنولوژی-3- (چکیده)
57 - دین و تکنولوژی-2- (چکیده)
58 - دین و تکنولوژی-1- (چکیده)
59 - امام و روشنفکران (چکیده)
60 - ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس) (چکیده)
61 - اتّحاد عاقل و معقول از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا (چکیده)
62 - اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن (چکیده)
63 - اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و ابن‌رشد درباره نسبت فلسفه و دین (چکیده)
64 - مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) (چکیده)
65 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
66 - تحلیل ماهیت عدالت در عرصه اخلاق با تاکید بر آرای ابن سینا (چکیده)
67 - بررسی معاد مقبول ابن سینا (چکیده)
68 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
69 - روش شناسی کلامی صدوق (چکیده)
70 - خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه (چکیده)
71 - رابطه اخلاق و سیاست (چکیده)
72 - بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی) (چکیده)
73 - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار (چکیده)
74 - فلسفه اسلامی و سندروم انزوا و تصلب شرایین ارتباطی (چکیده)
75 - هدفمندی آفرینش در فلسفه اسلامی و چالش های تربیتی آن (چکیده)
76 - کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر (چکیده)
77 - ارائه تصویری دیالوگی از علوم انسانی دینی (چکیده)
78 - راهبرد اصلی در حل معمای واقع گرایی اخلاقی در دیدگاه اخلاقی ابن سینا (چکیده)
79 - گفت و گوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین (دیدگاهی نو در نسبت میان عقل و دین) (چکیده)
80 - سیاست قدسی در حکمت متعالی امکان‌‌سنجی و ملاحظاتی بر انگارة فلسفة سیاسی در پارادایم صدرایی (چکیده)
81 - معرفت‌شناسی فضیلت محور و مساله توجیه (چکیده)
82 - مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا (چکیده)
83 - فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (چکیده)
84 - تحلیلی از مبانی فلسفی نظریه بسط تجربه نبوی (چکیده)
85 - تبیین مبانی انسان شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام (چکیده)
86 - حقیقت در حکمت متعالیه ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر (چکیده)
87 - نسبت سنجی عدالت در اندیشه امام خمینی (ره) و صدرالمتألهین (چکیده)
88 - حاکم مدینه فاضلهِ صدرالمتألهین در قیاس با ولیّ فقیهِ امام خمینی (رض) (چکیده)
89 - گزینش نظریه ارجح در میان نظریات ملاصدرا پیرامون علم به مادیات و در مادیات (چکیده)
90 - نظریه نهایی ملاصدرا در باب ادراک کلیات (عقل فعال، عقول عرضیه یا خدا؟) (چکیده)
91 - پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
92 - مقایسه تطبیقی ((انسان گرایی)) در اندیشه اسلامی و غربی (چکیده)
93 - رابطه اختیار با شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین (چکیده)
94 - نسبت شهود و هوش در فلسفه‌ی برگسون (چکیده)
95 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
96 - تدوین شاخص های کرامت انسانی در سازمان: (با تأکید بر نگرش اسلامی) (چکیده)
97 - بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
98 - ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین (چکیده)
99 - حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی و دستگاه منطقی - معرفت شناختی ارسطویی (چکیده)
100 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
101 - عقلانیت فلسفی، عقلانیت دینی (چکیده)
102 - بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معنا گرایی ویکتور فرانکل (چکیده)
103 - رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت (چکیده)
104 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
105 - بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک (چکیده)
106 - روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی (چکیده)
107 - رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوری (چکیده)
108 - نفد عقل عربی اسلامی در نگاه جابری و آرکون (چکیده)
109 - مطهری و نو اندیشی دینی (چکیده)
110 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
111 - تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی (چکیده)
112 - تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه (چکیده)
113 - هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی (چکیده)