مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. نیلوفر افخمی راد , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , محمدجواد گرجی پور , بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران, اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (25), سال (2023-7), صفحات (135-163)
 2. محمدجواد گرجی پور , علی اکبر ناجی میدانی , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران, پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (7), شماره (24), سال (2024-3), صفحات (83-102)
 3. حمید خاوری , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایران, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (30), شماره (25), سال (2023-5), صفحات (140-179)
 4. مهلا قاینی سردشت , مصطفی کریم زاده , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران, کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری, دوره (1), شماره (1), سال (2023-9), صفحات (94-106)
 5. نارون قدرتی , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , ابراهیم قائد , ارزیابی تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس بر کیفیت هوا (مطالعه موردی: مشهد), اقتصاد شهری, دوره (1), شماره (1), سال (2023-7), صفحات (1-15)
 6. محمدطاهر احمدی شادمهری , تقی ابراهیمی سالاری , زینب شعبانی کوشالشاهی , عباس آجری آیسک , پاسخ رفتار مصرفی به نااطمینانی اقتصاد کلان (مطالعه موردی: کشورهای عضو اوپک), اقتصاد مقداری, سال (2021-6)
 7. زهرا روحانی نقاب , تقی ابراهیمی سالاری , نرگس صالح نیا , مهدی جباری نوقابی , شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران, اقتصاد تطبیقی, دوره (9.2), شماره (18), سال (2022-10), صفحات (180-200)
 8. میترا سید زاده , مهدی بهنامه , محمدحسین مهدوی عادلی , تقی ابراهیمی سالاری , تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران), پژوهشنامه بیمه, دوره (34), شماره (4), سال (2020-4), صفحات (123-171)
 9. مرتضی چشتی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR), تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (10), شماره (37), سال (2020-1), صفحات (69-103)
 10. محمدجواد گرجی پور , فریبا عثمانی , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران), پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (5), شماره (17), سال (2021-10), صفحات (59-70)
 11. محمدرضا لطفعلی پور , تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , عماد کاظم زاده , امیرحسن اکبری خلیل آباد , فرزاد اصغری پورزرکامی , تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن, اقتصاد مقداری, دوره (18), شماره (3), سال (2021-12), صفحات (1-34)
 12. تقی ابراهیمی سالاری , محمدجواد گرجی پور , فریبا عثمانی , ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی در مصرف گاز طبیعی:کاربرد روش DEAو تابع مصرف جهت دار, پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (4), شماره (12), سال (2020-8), صفحات (11-24)
 13. مصطفی سلیمی فر , تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمدموسی مطلبی , منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز, مطالعات حقوق انرژی, دوره (5), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (93-113)
 14. پیام رشیدی , تقی ابراهیمی سالاری , مسعود همایونی فر , سیدمجتبی روحانی , بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (6), شماره (20), سال (2020-11), صفحات (124-156)
 15. میترا سید زاده , محمدحسین مهدوی عادلی , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستم, اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (18), سال (2020-1), صفحات (45-76)
 16. مرتضی چشتی , محمدرضا لطفعلی پور , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVAR, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (10), شماره (37), سال (2019-12), صفحات (69-103)
 17. مصطفی سلیمی فر , تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمدموسی مطلبی , منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت‌های بین‌المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز, مطالعات حقوق انرژی, دوره (5), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (93-113)
 18. عماد کاظم زاده , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس), اقتصاد کاربردی, دوره (9), شماره (28), سال (2019-6), صفحات (43-54)
 19. احمد قلی برکیش , تقی ابراهیمی سالاری , نرگس صالح نیا , بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه ‌1392‌ با‌ استفاده ‌از مدل‌ قاعده توانی تناوب لگاریتمی, تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (54), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (97-124)
 20. محمدعلی براتی , تقی ابراهیمی سالاری , عوامل موثر بر فقر در خانوارهای دارای سرپرست زن در ایران, رفاه اجتماعی, دوره (18), شماره (68), سال (2018-6), صفحات (43-85)
 21. تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران, مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره (4), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (353-373)
 22. نفیسه صالح نیا , تقی ابراهیمی سالاری , علیرضا پویا , تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار, اقتصاد اسلامی, دوره (17), شماره (67), سال (2017-11), صفحات (121-139)
 23. مینا محتشمی , تقی ابراهیمی سالاری , محمدحسین مهدوی عادلی , سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبی, پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (4), شماره (1), سال (2017-12), صفحات (1-21)
 24. داوود حاجیان پیروز , تقی ابراهیمی سالاری , سید سعید ملک الساداتی , بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر حجم نقدینگی در ایران در بازه زمانی 1369-1391 با استفاده از روش همبستگی پویای شرطی÷, مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (12), شماره (51), سال (2017-3), صفحات (33-66)
 25. نیلوفرسادات حسینیون , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران, پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (21), شماره (66), سال (2016-6), صفحات (123-150)
 26. سیدمحمد سیدحسینی , تقی ابراهیمی سالاری , نهادسازی نوین مالی برای وقف پول و اثر آن بر توسعه جامعه اسلامی, پژوهش‌های پولی- بانکی, دوره (8), شماره (26), سال (2016-3), صفحات (595-616)
 27. تقی ابراهیمی سالاری , محمدحسین مهدوی عادلی , سید حامد حسینی , سید مهدی حسینی , ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخس, مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (11), شماره (47), سال (2016-2), صفحات (95-119)
 28. تقی ابراهیمی سالاری , سید مهدی نعمتی خیرآبادی , اعظم قزل باش , بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی, اقتصاد پولی، مالی, دوره (22), شماره (10), سال (2016-3), صفحات (123-152)
 29. فرزانه احمدیان یزدی , تقی ابراهیمی سالاری , فرشته جندقی میبدی , ناهید رجب زاده مغانی , بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391, مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (4), شماره (15), سال (2015-12), صفحات (201-228)
 30. تقی ابراهیمی سالاری , هادی اسماعیل پورمقدم , بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقی, اقتصاد اسلامی, دوره (14), شماره (56), سال (2015-3), صفحات (149-179)
 31. تقی ابراهیمی سالاری , سید محمد فهیمی فرد , حنیف خیرخواه , بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data, اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (8), سال (2014-11), صفحات (153-174)
 32. سیدمحمد سیدحسینی , تقی ابراهیمی سالاری , سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty (Case Study of Iran)1, Atlantic Review of Economics, دوره (2), سال (2014-12), صفحات (1-19)
 33. تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی , سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , سرمایه گذاری از طریق تاسیس نهاد وقف پول, آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (8), سال (2014-2), صفحات (75-100)
 34. تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی , آزاده مظلوم خراسانی , بهبود روش های مدیریت در سازمان اوقاف و اثر آن بر افزایش بهره‌وری در حوزه وقف, مدیریت اسلامی, دوره (21), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (105-125)
 35. تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی , بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ( با تاکید بر فقر و اشتغال ), دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (1-33)
 36. تقی ابراهیمی سالاری , عباس شاکری , اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته), دانش و توسعه, دوره (16), شماره (29), سال (2010-1), صفحات (88-125)
 37. تقی ابراهیمی سالاری , بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370, تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, سال (2003-8)

انگلیسی

 1. Sabah Mohammed Ridha Faisal , Taghi Ebrahimi Salari , Mohammad Sadegh Adibian , What is the effect of the 2008 economic crisis and the Covid-19 pandemic crisis on oil consumption in selected OECD countries?, Energy Policy, Volume (188), No (1), Year (2024-3), Pages (1-6)
 2. maysam nasrindoost , Taghi Ebrahimi Salari , Hadi Esmaeilpour Moghadm , Lockdown and Economic Recovery Policies During Coronavirus Pandemic: A Comparison Between Selected Countries, Journal of Anesthesia and Pain Medicine, Volume (8), No (1), Year (2023-1), Pages (26-32)
 3. Emad Kazemzadeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Taghi Ebrahimi Salari , Narges Salehnia , Alireza Pooya , The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study, Management of Environmental Quality, Volume (34), No (1), Year (2023-1), Pages (214-233)
 4. Emad Kazemzadeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Taghi Ebrahimi Salari , Narges Salehnia , Alireza Pooya , Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil, International Journal of Energy Sector Management, Volume (17), No (2), Year (2023-1), Pages (288-309)
 5. Emad Kazemzadeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Taghi Ebrahimi Salari , Narges Salehnia , Alireza Pooya , Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States, International Journal of Development Issues, Volume (21), No (2), Year (2022-6), Pages (249-270)
 6. Taghi Ebrahimi Salari , Ali Akbar Naji Meidani , Zeinab Shabani Koshalshahi , amirabas ajori , The threshold effect of HDI on the relationship between financial development and oil revenues, Resources Policy, Volume (76), No (102537), Year (2022-1), Pages (1-10)
 7. roumiani ah , Taghi Ebrahimi Salari , hamide mahmoodi , Mofid Shateri , The effect of public space indicators on the rural district’s life quality in Kuhdasht county, Iran, AUC Geographica, Volume (56), No (2), Year (2021-10), Pages (205-219)
 8. Taghi Ebrahimi Salari , roumiani ah , Emad Kazemzadeh , Globalization, renewable energy consumption, and agricultural production impacts on ecological footprint in emerging countries: using quantile regression approach, Environmental Science and Pollution Research, Volume (28), No (36), Year (2021-9), Pages (49627-49641)
 9. سیده فاطمه رزمی , Bahare Ramezanian , Mehdi Behname , Taghi Ebrahimi Salari , Seyed Mohammad Javad Razmi , The relationship of renewable energy consumption to stock market development and economic growth in Iran, Renewable Energy, Volume (145), Year (2020-1), Pages (2019-2024)
 10. Payam Rashidi , Masuod Homayounifar , Taghi Ebrahimi Salari , Modjtaba Rouhani , Measuring Economic and Environmental Performance of Energy Resources in ISIC codes: Evidence from Iran's Industry Sector, Modern Applied Science, Volume (11), No (12), Year (2017-11), Pages (109-117)
 11. Taghi Ebrahimi Salari , F. Majid Zadeh , soheil rudari , Analysis of the Effect of Corruption on Industrial Exports Value (Case Study: The Selected Developing Countries), Siddhant- A journal of Decision Making, Volume (16), No (1), Year (2016-4), Pages (42-50)
 12. Taghi Ebrahimi Salari , nafiseh salehnia , Monireh Salehnia , A INTRODUCTION TO TRANSACTION COST IN ECONOMICS (EMPHASIS ON PRINCIPLES OF CONTRACT IN ISLAM), International Journal of Current Life Sciences, Volume (4), No (5), Year (2014-6), Pages (2556-2562)
 13. Taghi Ebrahimi Salari , nafiseh salehnia , Mosfata Soroush , Mohammad-reza Latifi , THE ISLAMIC MORAL TEACHINGS & TRANSPARENCY OF THE CAPITAL MARKET IN IRAN, International Journal of Current Life Sciences, Volume (4), No (5), Year (2014-6), Pages (2458-2465)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی لطیف عبید العاصمی , علی اکبر ناجی میدانی , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی تأثیر درآمدهای حاصل از فروش نفت بر شاخص حکمرانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از رهیافت داده های پانل , هفتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها , 2021-02-03
 2. سیدمحمدموسی مطلبی , مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی مقایسه ای قرارداد بیع متقابل وIPCاز منظر راه حل های رفع تعارض منافع , 4th International Conferance on Legal and judicial studies , 2020-07-15
 3. سیدمحمدموسی مطلبی , مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , تقی ابراهیمی سالاری , قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن , National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolut , 2020-11-26
 4. تقی ابراهیمی سالاری , اعظم قزل باش , Determining the Economic Value of Water Using Production Functions and Selecting the Optimal Model for Sugar Beet Crop: Case Study of the Gharehghom and Namakzar Basins in Iran , International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), Madrid, Spain10 -11, September, 2018 , 2018-09-10
 5. سید مهدی نریمانی زمان ابادی , تقی ابراهیمی سالاری , نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات , نخستین همایش ملّی وقف و علم و فناوری (الگوهای توسعه و ترویج) , 2018-02-28
 6. بهاره رمضانیان باجگیران , سیده فاطمه رزمی , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر با تولید و تجارت در ایران , دوازدهیمن همایش بین المللی انرژی , 2018-06-19
 7. بهاره رمضانیان باجگیران , سیده فاطمه رزمی , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , اثر مصرف انرژی الکتریکی بر تولید و انتشار گاز CO2 در کوتاه مدت و بلند مدت , همایش ملی مدیریت ، اقتصاد و اقتصاد مقاومتی , 2018-05-10
 8. حبیبه ابراهیمی , تقی ابراهیمی سالاری , نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی , اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم مدیریت وحسابداری وفرهنگ اقتصادی , 2018-01-31
 9. حبیبه ابراهیمی , تقی ابراهیمی سالاری , شناسایی چرخش رژیم در نرخ بازده بازار سهام فرآورده های نفتی بااستفاده از مدل مارکف سوئیچینگ , کنفرانس بین المللی غناوری ومدیریت انرژی ،چهارمین کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران با رویکرد انرژی،ایمنی ومحیط زیست , 2018-01-30
 10. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10
 11. تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , الهام اعلامی , سهیل رودری , بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10
 12. سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد وعلوم انسانی , 2016-06-05
 13. سارا شفیعیان , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی , کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت واقتصاد وعلوم انسانی , 2016-10-06
 14. رامین جعفری , تقی ابراهیمی سالاری , مهدی بهنامه , نرگس صالح نیا , تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصادبامحوریت اقتصاد مقاومتی , 2016-11-10
 15. تقی ابراهیمی سالاری , مسعود مهاجری , فائزه دلدار , ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق , نخستین همایش تولید،توزیع درامدوعدالت اقتصادی , 2014-03-05
 16. تقی ابراهیمی سالاری , سید محسن آقا حسینی , مهدیه عربشاهی , یررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان گاز طبیعی در بخش خانگی،مطالعه موردی شهرستان مشهد , اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژیETEC 2011 , 2011-12-18
 17. تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , سیده عاطفه ضیایی , نرگس صالح نیا , ممیزی انرزی در ساختمانهای مسکونی شهر مشهد ومقایسهکاررایی مصرف گازدر سیتمهای گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژیETEC 2011 , 2011-12-18
 18. تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , نرگس صالح نیا , سیده عاطفه ضیایی , برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروههای هزینه ای (مطالعه موردی :مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژی , 2011-12-18
 19. تقی ابراهیمی سالاری , یاسمین قطب الدینان , تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشورهای عمده صادرکننده نفت خام (طی دوره زمانی 1990 تا 2010) , سومین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین در نگهداشت انرژی , 2014-03-02
 20. تقی ابراهیمی سالاری , مرجان تشکری , شیخ صالح سیفی سنگاچین , تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش , اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14
 21. تقی ابراهیمی سالاری , فرزاد اصغری پور زرکامی , امیرحسن اکبری خلیل اباد , بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی , اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14
 22. الهام چرخکار , تقی ابراهیمی سالاری , سیدمهدی مصطفوی ترقی , برسی تاثیر سیاست های مستمری وطول عمربر پس انداز خانوار شهری , INTERNATIONAL CONFERANCE ON SCIENCE AND ENGINEERING , 2015-12-01
 23. تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , چالش یابی علل عدم استفاده از انرژی های نو و پاک در ایران و راهکارهای آن , همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21
 24. تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , موانع و مشکلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی , همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21
 25. تقی ابراهیمی سالاری , نیکسا برزگر , بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی , اولین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط زیست , 2013-12-18
 26. تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات دربازار کار , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی"اخلاق دراقتصاد اسلامی واقتصاد ایران" , 2014-05-07
 27. تقی ابراهیمی سالاری , فریبا افروزی گروی , اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی , 2014-05-07
 28. تقی ابراهیمی سالاری , محدثه مقدسی , اعظم عاشورزاده , حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران , هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی , 2014-05-07
 29. تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , درامدی بر هزینه مبادله اقتصاد(با تاکید براصول قرارداد دراسلام) , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری وعلوم اجتماعی , 2014-06-21
 30. تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , مصطفی سروش , محمدرضا لطیفی , آموزه های اخلاقی اسلام و شفافیت بازار سرمایه در ایران , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری وعلوم اجتماعی , 2014-06-21
 31. تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , نیره صالح نیا , مسئولیت های اجتماعی انسان مسلمان و توسعه پایدار شهری , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی(بارویکردی برتحولات خاورمیانه)وحماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت وحسابداری) , 2014-02-13
 32. تقی ابراهیمی سالاری , مسعود مهاجری , فائزه رضایی , ارتباط فقر حاصل از بیکاری و طلاق , نخستین همایش ملی تولید،توزیع درامد وعدالت اقتصادی , 2014-03-05
 33. تقی ابراهیمی سالاری , یاسمین قطب الدینیان یزد , تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشور های عمده صادر کننده نفت(طی دوره زمانی 1990تا2010) , سومین کنفرانس بین المللی ایتک \"رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی\" , 2014-03-02
 34. تقی ابراهیمی سالاری , محمدجواد گرجی پور , مسعود مهاجری , محمدصادق ادیبیان , بررسی استفاده ی از انرژی زمین گرمایی به لحاظ جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی , دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک , 2013-12-05
 35. تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , مسعود مهاجری , آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط سالم , 2013-09-22
 36. تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , مسعود مهاجری , محمود عطاریان شاندیز , آموزه های اسلام و محیط زیست , همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران , 2013-10-31
 37. تقی ابراهیمی سالاری , محمود عطاریان شاندیز , محمدصادق ادیبیان , مرور و بررسی مراحل مختلف و روش تصفیه پساب , همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران , 2013-10-31
 38. تقی ابراهیمی سالاری , نفیسه صالح نیا , فاطمه لشکری پور , بررسی جایگاه محیط زیست در اسلام و نقش آن در توسعه پایدار , همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران , 2013-10-31
 39. تقی ابراهیمی سالاری , مهسا شهابی کاسب , فاطمه احمدی , تاثیر تحریم ها بر بخش بانکداری ، تجارت وانرژی درایران , کنفرانس بین المللی اقتصاد درشرایط تحریم , 2013-09-22
 40. تقی ابراهیمی سالاری , حسین حسن نژاد , علی تیموری بنده قرائی , بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسلامی , دومین همایش دانشجویی آسیب شناسی اقتصاد ایران , 2012-05-02
 41. تقی ابراهیمی سالاری , فاطمه گریوانی , فاطمه کریم پور , منصوره وکیل بقمچ , بررسی مبانی فقهی بیمه سپرده‌های بانکی , اولین همایش ملی سرمایه گذاری وتولید ملی , 2013-05-01
 42. تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی , بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و حمایت از تولید ملّی بر مبتنی بر توصیه های اسلام , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13
 43. تقی ابراهیمی سالاری , محمدعلی ابوترابی , بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13
 44. تقی ابراهیمی سالاری , سحر محمدی , شیما ویسی , مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13
 45. تقی ابراهیمی سالاری , مرتضی بستام , جلال ندیمی , مهسا شهابی کاسب , بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13
 46. تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحسن سیدآقاحسینی , مهدیه عربشاهی دلوئی , بررسی تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ، مطالعه موردی شهرستان مشهد , اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی , 2011-12-18
 47. تقی ابراهیمی سالاری , نسرین خراسانی , سمیه سلیمانی نژاد , صادرات گاز ایران، چالش ها و فرصت ها (با تأکید بر بازار گاز اروپا) , اولین همایش سراسری اقتصاد , 2011-11-23
 48. تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , نرگس صالح نیا , سیده عاطفه ضیائی , برآورد تقاضای انرژی مفید گرمایش محیط به تفکیک گروه های هزینه ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی , 2011-12-18
 49. تقی ابراهیمی سالاری , مینا محتشمی , سیده عاطفه ضیائی , نرگس صالح نیا , ممیزی انرژی در ساختمان های مسکونی شهر مشهد و مقایسه کارایی مصرف گاز در سیستم های گرمایشی متفاوت (مطالعه موردی: شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی , 2011-12-18
 50. تقی ابراهیمی سالاری , تحول پول از پول کالایی به پول دیجیتالی , اولین همایش بین المللی تجارت الکترونیک فرصت ها و تهدید ها در اقتصاد ایران , 2004-02-27
 51. تقی ابراهیمی سالاری , رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام , همایش اقتصاداسلامی وتوسعه , 2008-05-07