بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مهاجرت


موارد یافت شده: 63

1 - تحلیل پیامدهای منطقه ای و جهانی بحران ژئوپلیتک سوریه با تاکید بر بحران آوارگان (چکیده)
2 - بررسی و تحلیل الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - چالش‌‏های پایداری سرزمین: برهم‌‏کنش تغییرات محیطی و مهاجرت (چکیده)
4 - نگرش نخبگان علمی به آینده شغلی در ایران و تأثیر آن بر تمایل به مهاجرت (چکیده)
5 - تحلیل آثار و پیامدهای اجتماعی امنیتی خشکسالی - با تاکید بر استان های شرقی (چکیده)
6 - بررسی اثر SB-590885 (مهارکننده BRAF) بر زیست‌تایی، مهاجرت سلولی و قدرت کلنی‌زایی سلول‌های A375 ملانوما (چکیده)
7 - تأثیر ادغام روستاها و مهاجرت معکوس در توسعۀ شهر جدید بینالود (چکیده)
8 - تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
9 - ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
10 - پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
11 - شناسایی مهمترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
12 - بررسی اثر سیپروفلوکساسین بر حیات سلولی، قدرت کلنیزایی و مهاجرت سلولهای سرطان پروستات انسان (چکیده)
13 - بررسی اثر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بر حیات و میزان مهاجرت سلولی سلولهای سرطان ملانوما انسان (چکیده)
14 - باز تولید ناپایداری در طرحهای توسعه شهری (چکیده)
15 - نقش حلقه ادبی برهان‌پور هند در دگرگونیِ شعر فارسی در آغاز قرن یازدهم هجری قمری (چکیده)
16 - شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریس SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
17 - بررسی تطبیقی کیفیت زندگی روستائیان مهاجر به روستاهای پیراشهری (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
18 - بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی) (چکیده)
19 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
20 - بررسی اثرات احتمالی اعمال فرایند فشار بالا بر روی ساختار و مورفولوژی مواد بسته-بندی (چکیده)
21 - تأثیر تکنولوژی ساخت در معماری شهری بر مهاجرت روستایی (چکیده)
22 - : تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد (چکیده)
23 - بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی (چکیده)
24 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
25 - تحلیل نقش بازارچة مرزی ماهیرود در توسعة فضایی- کالبدی منطقة مرزی با تأکید بر عامل مهاجرت و کاهش محرومیت (چکیده)
26 - نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه (چکیده)
27 - بررسی آزمایشگاهی و عددی مهاجرت دو نقطهشکست متوالی در بستر کانال مستطیلی (چکیده)
28 - مدیریت مهاجرت حسگرهای مجازی در شبکههای حسگر ابری (چکیده)
29 - نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: بخش میمند فارس) (چکیده)
30 - مدیریت پویای دمای مبتنی بر اولویت وظایف در پردازنده های چند هسته ای با بارکاری بالا (چکیده)
31 - تبیین مفهومی علل و بازخوردهای زنانه(مونث) شدن مهاجرتهای روستایی (چکیده)
32 - تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (چکیده)
33 - مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین قلعه ابکوه و قلعه ساختمان مشهد (چکیده)
34 - مروری بر اثر فرآیند های پرتودهی و ماکروویو بر ایمنی مواد بسته بندی (چکیده)
35 - تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
36 - بررسی علل اقتصادی مهاجرت معکوس به روستاهای شهرستان بینالود (چکیده)
37 - مدیریت پویای دمای آگاه از ویژگی های فیزیکی پردازنده های چند هسته ای با یک حسگر فیزیکی (چکیده)
38 - تحلیلی از رابطه بین وضع مهاجرت های داخلی و نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور (چکیده)
39 - بررسی علل مهاجرت های روستا-شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان (چکیده)
40 - بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهود (چکیده)
41 - سلولیت زیر جلدی در ناحیه ران به علت مهاجرت ساقه گیاهی در سگ های نژاد ژرمن شفرد (چکیده)
42 - جغرافیای فرار مغزها و تأثیر آن بر جریان اطلاعات (چکیده)
43 - مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی (چکیده)
44 - بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس, استان خراسان رضوی) (چکیده)
45 - پیشگوی آگاه از مشخصات فیزیکی برای مدیریت پویای دمای پردازنده های چند هسته ای (چکیده)
46 - رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات (چکیده)
47 - تأثیر حملات و حکومت مغولان در جمعیت خراسان (چکیده)
48 - تغییرات کارکردی موثر بر جمعیت پذیری ،بخش شاندیز مشهد (چکیده)
49 - فرایند درآمدزایی و مهاجرت روستاییان به شهر سبزوار (چکیده)
50 - تحلیلی بر مهاجرت های روستا/شهری سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد (چکیده)
51 - آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه (چکیده)
52 - بررسی روند مهاجرت و پیامدهای آن در حاشیه کلان شهر مشهد در سالهای 75 تا85 (چکیده)
53 - مهاجرت نخبگان: مهمترین چالش توسعه اجتماعی -اقتصادی و علمی ایران (چکیده)
54 - توسعه ای منطقه ای در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل بازار کار (چکیده)
55 - آسیب شناسی جمعیت شناختی در سیاست گذاریهای مهاجرتی ایران (چکیده)
56 - بررسی تحلیلی مسئله مهاجرت، دلایل و پیامدهای اقتصادی آن (چکیده)
57 - تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
58 - عارضه‌یابی اجتماعی در نواحی حاشیه‌ی شهرها (چکیده)
59 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
60 - آشکار سازی ژنهای مهاجرت سلولی در سلول های ستیغ عصبی بر اساس روش هیبر یداسیون (چکیده)
61 - بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران (چکیده)
62 - تحلیل جغرافیایی از وضعیت مهاجرت درسکونت‌گاه‌های روستایی مشهد (چکیده)
63 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)