بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گسل


موارد یافت شده: 78

1 - باز سازی محل تنش امروزی موثر بر گسل شمال تبریز و مناطق پیرامون ان بر اساس ساز و کار کانونی زلزله ها با استفاده از روش وارون (چکیده)
2 - مقایسه طیف پاسخ ساختگاه در دو حیطه لرزه ای (کم-متوسط و زیاد-خیلی زیاد) تحت اثر زلزله حوزه های نزدیک با طیف آیین نامه 2800 (چکیده)
3 - بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS (چکیده)
4 - بررسی توزیع کرنش در مناطق پول اپارت به وسیله روش اجزاء محدود با نگاهی به منطقه گندم بریانک (چکیده)
5 - بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران (چکیده)
6 - طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (چکیده)
7 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
8 - مطالعه آماری توزیع فضایی محورهای فشارش در پیرامون گسل مسبب زلزله (T) و کشش (B)، میانه (P) اهر ورزقان، کوههای قوشاداغ، شمال غرب ایران P)2012 (چکیده)
9 - شبیه‌سازی سه‌بعدی اجزای محدود لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس (چکیده)
10 - مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز (چکیده)
11 - تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها (چکیده)
12 - تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس (چکیده)
13 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
14 - بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد (چکیده)
15 - بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (چکیده)
16 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
17 - مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (چکیده)
18 - معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی (چکیده)
19 - خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد (چکیده)
20 - بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده‌های نقطه میانی مشترک ژئورادار (چکیده)
21 - محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری-کربناته سازند شیرگشت، شواهد تکتونیک محلی و تغییرات جهانی سطح آب دریا در روند رسوب گذاری در بلوک کلمرد، ایران مرکزی (چکیده)
22 - بررسی های ژئوشیمی، کانی سازی ، زمین سختی جنوب غربی کریز(کاشمر) (چکیده)
23 - مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی ها در کانسار طلای زرمهر (چکیده)
24 - نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان) (چکیده)
25 - تأثیر گسل تراستی بر فرایند نفت زایی سنگ منشأ (چکیده)
26 - قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی (چکیده)
27 - ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی (چکیده)
28 - ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب (چکیده)
29 - مشخصه های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه های ثبت شده (چکیده)
30 - بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
31 - بررسی توسعه ی زون گسل سنگ بست-شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن (چکیده)
32 - اشکال ریخت زمین ساختی حاصل از فرسایش راندگی چین خورده در شمال خاوری فریمان (چکیده)
33 - تغییرات حرکت برشی و تنش دیرینه در پهنه ی گسلی زندان (میناب)، شمال شرق هرمزگان (چکیده)
34 - بررسی نوع برش در پهنهی گسلی زندان (میناب) در محدودهی باختری دهستان فاریاب واقع در استان هرمزگان (چکیده)
35 - تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت) (چکیده)
36 - بررسی تکتونیک فعال گسل کوهبنان در منطقه بهاباد با استفاده ازشاخص های ریخت زمین ساختی (چکیده)
37 - نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
38 - بررسی تاثیر گسل های اصلی در پراکنش زمین لغزش ها (مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) (چکیده)
39 - الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران (چکیده)
40 - بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان (چکیده)
41 - ویژگی های زمین شناسی، ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی گسل توس در شمال شهر مشهد (چکیده)
42 - اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه (چکیده)
43 - تکامل ساختاری ، گرمایی و مکانیکی گسل های راستا لغز در توده تونالیتی ده نو،غرب مشهد،شمال شرقی ایران (چکیده)
44 - مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم (چکیده)
45 - سیستم شکستگی کمربند چین خورده کپه داغ در ناحیه شمال خاور بجنورد (چکیده)
46 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
47 - بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP (چکیده)
48 - الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) (چکیده)
49 - تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
50 - بررسی رابطه ساختارهای تکتونیک و اشکال کارستی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارده) (چکیده)
51 - مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
52 - نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
53 - تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران) (چکیده)
54 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
55 - مطالعه الگوهای آماری سیستم های شکستگی منطقه تکنار،ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روش های دور سنجی (چکیده)
56 - بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز (چکیده)
57 - بررسی خصوصیت مغناطیسی گسل سنگ بست-شاندیز (چکیده)
58 - بررسی منطقه تخریب در پایانه گسل سنگ بست- شاندیز (چکیده)
59 - تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد (چکیده)
60 - بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ (چکیده)
61 - زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران (چکیده)
62 - تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود (چکیده)
63 - مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار ، ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی (چکیده)
64 - نقش گسل درونه در استقرار سکونتگاههای انسانی منطقه کاشمر و پیامدهای آن (چکیده)
65 - تحلیل آماری طول و ارتباط بین طول و جابجایی گسل ها در توده تونالیتی درخت بید،غرب مشهد (چکیده)
66 - بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی لیستونیت های افیولیت ملانژ شمال ورقه دولت آباد (تربت حیدریه) (چکیده)
67 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
68 - زون گسلی آستانه و نقش آن در ایجاد ساختارهای نفوذ پذیر (چکیده)
69 - بررسی کرنش و سبک تغییرات ساختاری در ورقه سیاه خانی،البرز شرقی (چکیده)
70 - شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)
71 - بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) (چکیده)
72 - ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان (چکیده)
73 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
74 - بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم (چکیده)
75 - فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق (چکیده)
76 - گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر (چکیده)
77 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)
78 - Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) (چکیده)