مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ایرج میرحسینی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , کاربرد سود و ارزش‌افزوده حسابداری در کاهش خطای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی, حسابداری مالی, دوره (58), شماره (1), سال (2024-1), صفحات (44-59)
 2. فاطمه سعیدی , مهدی صالحی , نور محمود یعقوبی , بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی, پژوهش های حسابرسی حرفه ای, دوره (2), شماره (8), سال (2023-5), صفحات (30-67)
 3. مهدی صالحی , وهاب رستمی , حامد کارگر , تاثیر واگرایی عقاید سرمایهگذاران بر سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم بهینه, پیشرفت های حسابداری, دوره (15), شماره (1), سال (-), صفحات (1-19)
 4. فاطمه سعیدی , مهدی صالحی , نورمحمد یعقوبی , تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر کشف تقلب و خطای نوع اول و دوم حسابرسی, حسابداری مالی, دوره (14), شماره (55), سال (-), صفحات (93-113)
 5. مهشید پیوندی , مهدی زینالی , مهدی صالحی , سیدعلی پایتختی اسکویی , یونس بادآور نهندی , ارائه مدل اوراق بهادارسازی بیمه با استفاده از روش دلفی فازی و تکنیک دیمتل در شرایط محیطی ایران, مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, دوره (14), شماره (55), سال (2023-10), صفحات (1-21)
 6. فرشاد رضای ینژاد , مهدی صالحی , محمود همت فر , محمدحسن جنانی , شناسایی ابعاد و کشف روابط ساختاری شاخص های مؤثر بر ظرفیت مالیاتی تجارت الکترونیکی و مالیات فروش اینترنتی در اجتناب از مالیات عملکرد, پژوهشنامه مالیات, دوره (30), شماره (56), سال (2022-11), صفحات (31-49)
 7. مهدی صالحی , Grzegorz Zimon , Hayder Adnan Hashim , Ryszard Jedrzejczak , Adam Sadowski , Accounting Quality and Audit Attributes on the Stock Price Crashes in an Emerging Market, Risks, دوره (10), شماره (10), سال (2022-9), صفحات (1-24)
 8. فرشاد رضایی نژاد , مهدی صالحی , محمود همت فر , محمدحسن جنانی , ارائه مدل مفهومی ظرفیت مالیات بر تجارت الکترونیک و مالیات فروش های اینترنتی در شناسایی، اندازه گیری و جلوگیری از اجتناب مالیاتی: مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران, پژوهشنامه مالیات, دوره (29), شماره (50), سال (2021-11), صفحات (87-114)
 9. سیدعلی موسوی گوکی , علی غنائی چمن آباد , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی , تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟, حسابداری ارزشی و رفتاری, دوره (12), سال (2022-2), صفحات (126-165)
 10. کامران قائم مقامی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی , حسن خلعتبری , رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها, دانش حسابداری, دوره (12), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (23-41)
 11. مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها, حسابداری مالی, دوره (49), شماره (13), سال (2021-10), صفحات (139-172)
 12. مهدی صالحی , مسعود رهنما , رضا عبداله نژاد , بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی, تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (12), شماره (48), سال (2021-1), صفحات (107-120)
 13. افسانه لطفی , مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خرید اظهار نظر با نقش واسط قابلیت مقایسه پذیری صورتهای مالی, مدیریت منابع در نیروی انتظامی, دوره (8), شماره (2), سال (2020-5), صفحات (77-104)
 14. مهدی صالحی , محمود تورچی , رضا عبداله نژاد خلیل اباد , تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه میان ارتباطات سیاسی و تأخیر در گزارش حسابرسی, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (10), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (249-268)
 15. مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , مصطفی زنگی آبادی , تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار, اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (18), سال (2020-1), صفحات (27-44)
 16. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , فرهاد نسیم طوسی , بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی, مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (16), شماره (64), سال (2020-1), صفحات (31-57)
 17. مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , احمد احمدی , بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (11), شماره (42), سال (2019-7), صفحات (1-22)
 18. زینب امینی فرد , مهدی صالحی , تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پژوهش حسابداری, دوره (9), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (137-155)
 19. مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , نجمه وظیفه دان , بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حقالزحمه حسابرسی, دانش حسابرسی, دوره (19), شماره (74), سال (2019-6), صفحات (53-75)
 20. Saeedeh Gholami Gifan , Ameneh Bazrafshan , مهدی صالحی , بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99قانون برنامه پنجم توسعه, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (8), شماره (3), سال (2019-4), صفحات (365-387)
 21. مهدی صالحی , مصطفی قناد , افشین به سودی , بررسی تأثیر ساختار نظام راهبری شرکتی بر اعتبار تجاری, پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار, دوره (8), شماره (17), سال (2018-1), صفحات (27-39)
 22. مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی, دانش حسابداری مالی, دوره (6), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (61-89)
 23. وجیهه بذرافشان , آمنه بذرافشان , مهدی صالحی , بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی, بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (25), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (457-478)
 24. بهاره حقیقی طلب , محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه, مدیریت دارایی و تأمین مالی, دوره (6), شماره (4), سال (2018-9), صفحات (19-42)
 25. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مریم سخاوت پور , بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران, مدیریت دارایی و تأمین مالی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (181-196)
 26. مهدی صالحی , لاله فرخی پیله رود , پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (10), شماره (37), سال (2018-6), صفحات (1-24)
 27. مهدی صالحی , ناصر عبدلی محمودآباد , تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانش حسابرسی, دوره (18), شماره (70), سال (2018-5), صفحات (5-24)
 28. مهدی صالحی , مهران سالاری , مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان, پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (2), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (173-192)
 29. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , رضا حسینی پوراحمدآبادیان , فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده, پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی, دوره (6), شماره (10), سال (2017-9), صفحات (89-126)
 30. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مرضیه زاهدی , بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران, حسابداری ارزشی و رفتاری, دوره (2), شماره (3), سال (2017-8), صفحات (111-146)
 31. مهدی صالحی , حمیدرضا آرایش , تاثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس تهران, مطالعات مدیریت و کار آفرینی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (89-104)
 32. بی تا قره خانی , بهزاد کاردان , مهدی صالحی , مرتضی منصوری , بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود, پژوهش های حسابداری مالی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (77-95)
 33. مهدی صالحی , عسل بخشیان , فتانه داوطلب طوسی , تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (9), شماره (33), سال (2017-6), صفحات (29-49)
 34. رضا حسینی پوراحمدآبادیان , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی , شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی, دانش حسابرسی, دوره (17), شماره (66), سال (2017-6), صفحات (107-130)
 35. مهدی صالحی , کیانا حمیده پور , حمید خادم , بررسی مقایسه ای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در نهادهای پولی با استفاده از هوش مصنوعی, پژوهش‌های پولی- بانکی, دوره (9), شماره (27), سال (2017-6), صفحات (131-170)
 36. مهدی وکیلیان آغوئی , محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , بررسی رابطه بین بازده سهام و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران, حسابداری سلامت, دوره (5), شماره (1), سال (2016-8), صفحات (107-133)
 37. مهدی صالحی , فرزانه نصیرزاده , مهدی وکیلیان آغوئی , بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (55-79)
 38. مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , نرگس مخملباف , حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L, دانش سرمایه گذاری, دوره (6), شماره (21), سال (2017-4), صفحات (81-95)
 39. مهدی صالحی , مریم کاهانی , کیانا حمیدپور , ارتباط بین محافظه کاری وتغییرات قیمت سهام در شرکتهای تولیدی دولتی, حسابداری دولتی, دوره (2), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (37-46)
 40. مهدی صالحی , لاله بیرامی , رحمان هشیار , وحید بیرامی , عوامل موثر بر هزینه سرمایه با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, سیاست های مالی و اقتصادی, دوره (4), شماره (15), سال (2016-9), صفحات (135-158)
 41. نوید پایدارمنش , مهدی صالحی , مهدی مرادی , اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی, مطالعات تجربی حسابداری مالی, دوره (13), شماره (51), سال (2017-2), صفحات (137-151)
 42. محمدرسول داریوش نیا , فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم, اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (12), سال (2016-12), صفحات (161-188)
 43. آرش قربانی , مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده , تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار, مدلسازی ریسک و مهندسی مالی, دوره (1), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (206-224)
 44. مهدی صالحی , جواد اورادی , زینب سالاری فورگ , تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی‌های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی, دانش حسابداری, دوره (7), شماره (26), سال (2016-12), صفحات (59-83)
 45. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , افسانه لطفی , ارتباط بین سبک‌های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها, پژوهشنامه مالیات, دوره (24), شماره (30), سال (2016-12), صفحات (171-187)
 46. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل, دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, دوره (9), شماره (29), سال (2016-6), صفحات (41-56)
 47. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , محمدحسین ذوالفقار آرانی , برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران, پیشرفت های حسابداری, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (159-188)
 48. امید امانداد , مهدی صالحی , محمدعلی فلاحی , الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین, حسابداری سلامت, دوره (4), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (1-19)
 49. مهدی صالحی , سمیه یوسفی , رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تاکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت, راهبرد مدیریت مالی, دوره (4), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (37-57)
 50. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , صدیقه یوسفی اطاقور , بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای, دانش حسابرسی, دوره (16), شماره (62), سال (2016-6), صفحات (79-100)
 51. مهدی صالحی , زین العابدین فلاح گنجه , اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (18), سال (2016-8), صفحات (15-27)
 52. مهدی صالحی , روح الله قابضی , محمود موسوی شیری , الیاس بردبار , بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی, مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (11), شماره (46), سال (2015-12), صفحات (89-112)
 53. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , محمدرضا بهمنش , تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد, پژوهش های اخلاقی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-2), صفحات (27-47)
 54. بهزاد کاردان , مهدی صالحی , حسین کلاته , رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (8), شماره (31), سال (2016-10), صفحات (111-125)
 55. مهدی صالحی , مهدی نوروزی , مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان, پژوهش حسابداری, دوره (4), شماره (16), سال (2015-4), صفحات (1-28)
 56. سید محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , فاطمه شرف دوست , مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی, مطالعات حسابداری و حسابرسی, دوره (15), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (2-16)
 57. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (7), شماره (28), سال (2016-3), صفحات (57-74)
 58. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , امین رستمی , زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود, حسابداری مالی, دوره (7), شماره (27), سال (2015-11), صفحات (1-29)
 59. مهدی صالحی , محسن صحت , مجتبی مقدس نوقابی , بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (5), شماره (17), سال (2016-4), صفحات (135-145)
 60. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , مریم شاکری , عسل بخشیان , سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران, مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, دوره (6), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (107-123)
 61. عاطفه اروجی , محمد رضا شورورزی , مهدی صالحی , رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی حسابداران شاغل درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران, مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (6), شماره (23), سال (2015-6), صفحات (35-66)
 62. مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , علیرضا شفیع بیک محمدی , تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو, اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (9), سال (2015-12), صفحات (248-267)
 63. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , محمد احمد نژاد , رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی, تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (7), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (34-53)
 64. فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , بهزاد بیگی , ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی, دانش حسابداری, دوره (6), شماره (22), سال (2015-12), صفحات (81-105)
 65. مهدی صالحی , فریبا عرب بافرانی , اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه بر عمق بازار, دانش حسابداری مالی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (89-109)
 66. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , کیانا حمیده پور , بررسی خطای پیش بینی تغییرات شاخص قیمت سهام در صنعت مواد و محصولات دارویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی, حسابداری سلامت, دوره (4), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (37-56)
 67. مهدی صالحی , فتانه داوطلب طوسی , بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی, روند, دوره (22), شماره (69), سال (2015-6), صفحات (67-96)
 68. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , یاسر رضوی , رابطه بین اضافه ارزشیابی سهام و افشای اینترنتی اطلاعات مالی, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (4), شماره (14), سال (2015-2), صفحات (79-103)
 69. مهدی صالحی , حمید بذرگر , رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی, راهبرد مدیریت مالی, دوره (3), شماره (8), سال (2015-6), صفحات (81-108)
 70. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , صادق نکوئی , شریفه کمال احمدی , پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک, دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, دوره (4), شماره (14), سال (2015-9), صفحات (63-74)
 71. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , صادق نکوئی , بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل, دانش سرمایه گذاری, دوره (4), شماره (14), سال (2015-9), صفحات (83-94)
 72. مهدی صالحی , فتانه داوطلب طوسی , بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی, حسابداری سلامت, دوره (3), شماره (9), سال (2014-12), صفحات (79-100)
 73. مهدی صالحی , معصومه زارع , رابطه نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقرن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نظریه های نوین حسابداری, دوره (3), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (39-52)
 74. مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر تئوری بازار کارا از نوع ضعیف, راهبرد مدیریت مالی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-8), صفحات (59-71)
 75. سید محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , سید علیرضا حسینی , حمید سلیمانی , بررسی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران, دانش حسابداری, دوره (5), شماره (19), سال (2015-1), صفحات (95-120)
 76. مهدی صالحی , لاله فرخی پیله رود , پیش‌بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در صنایع کشاورزی و نساجی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, اقتصاد کشاورزی, دوره (8), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (89-105)
 77. مهدی صالحی , سعید پرویزی فرد , مستوره استوار , تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی, پژوهشنامه مالیات, شماره (23), سال (2014-9), صفحات (185-214)
 78. مهدی صالحی , محمد دنیائی , بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران, اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (30-53)
 79. صادق نکوئی , مهدی صالحی , یحیی کامیابی , شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران, دانش سرمایه گذاری, دوره (3), شماره (11), سال (2014-9), صفحات (65-98)
 80. مهدی صالحی , مهدی محمدی , محسن جلالی مجیدی , حیدر توانا , بررسی میزان رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی, مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (8), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (57-75)
 81. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , محمد ابراهیمی سویزی , محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (6), شماره (24), سال (2014-9), صفحات (117-140)
 82. علی حسینی , مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , علی رضا غلامزاده , تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی, بورس اوراق بهادار, دوره (6), شماره (24), سال (2014-3), صفحات (103-1021)
 83. مهدی صالحی , فرزانه نصیرزاده , وهاب رستمی , چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی, دانش حسابرسی, دوره (14), شماره (54), سال (2014-8), صفحات (67-86)
 84. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , سامان خدری , بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اختیاری اطلاعات, نظریه های نوین حسابداری, دوره (2), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (55-76)
 85. مهدی صالحی , غلامرضا عنایتی , پریسا جوادی , بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, حسابداری سلامت, دوره (2), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (147-172)
 86. فاطمه کاوسی , مهدی صالحی , تاثیر متغیر های مالی و غیر مالی بر افشا ی داوطلبانه, پژوهش نامه توسعه مالی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (37-53)
 87. مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , حجت سدیر نوغانی , بررسی رابطه حق الزحمه حسابرس و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پژوهش های حسابداری مالی, دوره (5), شماره (20), سال (2014-3), صفحات (1-21)
 88. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , سید حسام وقفی , علی اصغر رجب زاده , تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام, تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (5), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (72-94)
 89. محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , احمد زنده‌دل , ایما فرزادمهر , توانایی حسابرسان در حفظ استقلال در موقعیت اختلاف نظر با مدیریت صاحب کار, پیشرفت های حسابداری, دوره (5), شماره (2), سال (2014-2), صفحات (101-130)
 90. مهدی صالحی , سعید جبارزاده کنگرلوئی , ناصر علیزاده , بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت, پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (41-56)
 91. مهدی صالحی , هاشم ولی پور , فرزاد اخترشناس , بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران, حسابداری سلامت, دوره (2), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (35-56)
 92. مهدی صالحی , زهره امینی فرد , بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پیش‌بینی سود نقدی سهام با استفاده از مدل‌های ترکیبی: مورد صنعت شیمیایی, پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (2), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (111-130)

انگلیسی

 1. Masoumeh shahsavari , Mahdi Salehi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Comprehensive Review on Audit Expectation Gap: A Meta-Synthesis Approach, Iranian Journal of Management Studies, Volume (17), No (1), Year (2024-4), Pages (185-202)
 2. Grzegorz Zimon , Mahdi Salehi , Samaneh Kalateh Arabi , COVID-19 and CFO performance: evidence of large and medium-size companies, Journal of Facilities Management, Year (2024-1), Pages (2-22)
 3. Masoud Bagherpasandi , Mahdi Salehi , Zohreh Hajiha , Rezvan Hejazi , A model of increasing performance in sustainable supply chain management, TQM Journal, Year (2024-4), Pages (1-9)
 4. Mahdi Salehi , Ali Hassanzadeh , The effect of board effectiveness on the long-term company success and comparability of financial information, Management Research Review, Year (2024-4), Pages (1-22)
 5. Maryam Seifzadeh , Mahdi Salehi , Bizhan Abedini , Mohammad Hamed Khanmohammad , Mohammad Hossein Ranjbar , Management characteristics and audit opinion shopping, Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Volume (5), No (4), Year (2021-12), Pages (77-99)
 6. Iraj Mirhosseini , Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Mehdi Jabbari Nooghabi , From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDP, Environmental Energy and Economic Research, Volume (8), No (1), Year (2024-2), Pages (1-10)
 7. شهرام کیانمهر , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , Evaluating the Effect of COVID-19 on Profitability and Bank Performance, Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Volume (7), No (3), Year (2023-7), Pages (67-86)
 8. Mahdi Salehi , صفورا روحی , The impact of audit members’ self-esteem and narcissism on organizational knowledge sharing among audit firms, Management Decision, Volume (61), No (10), Year (2023-11), Pages (2872-2895)
 9. Saif Alameedee , Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , The impact of business ethics on stress, anxiety and depression and the success of auditors, International Journal of Ethics and Systems, Year (2023-6), Pages (1-30)
 10. زینب احمدی , Mahdi Salehi , محمود رخمانی , The effect of economic complexities and green economy on financial statements fraud, Journal of Financial Crime, Year (2023-5), Pages (1-22)
 11. Dulal Chandra Pattak , Farian Tahrim , Mahdi Salehi , Liton Chandra Voumik , Salma Akter , Mohammad Ridwan , Beata Sadowska , Grzegorz Zimon , The Driving Factors of Italy’s CO2 Emissions Based on the STIRPAT Model: ARDL, FMOLS, DOLS, and CCR Approaches, Energies, Volume (16), No (15), Year (2023-11), Pages (1-21)
 12. زینب احمدی , Mahdi Salehi , محمود رحمانی , The relationship between economic complexity and green economy with earnings management, Journal of Facilities Management, Year (2023-4), Pages (1-20)
 13. Mahdi Salehi , Raha Rajaeei , Ehsan Khansalar , Samaneh Edalati Shakib , Intellectual capital, social capital components and internal control weaknesses: evidence from Iran’s business environment, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Year (2023-5), Pages (20-30)
 14. Mahdi Salehi , Sami Abdulridha Sadeq Alanbari , Knowledge sharing barriers and knowledge sharing facilitators in innovation, European Journal of Innovation Management, Year (2023-10), Pages (20-30)
 15. Zinab , Mahmoud , Mahdi Salehi , Classification of Contributing Factors to Financial Statements Transparency Using Met analysis and Delphi-Fuzzy, International Journal of Finance and Managerial Accounting, Volume (7), No (24), Year (2023-4), Pages (77-88)
 16. YAQDHAN WAHAB , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mahdi Salehi , A comparative study of the relationship between audit quality and earnings management in the markets of Iraq and Oman, Journal of Infrastructure, Policy and Development, Volume (7), No (3), Year (2023-11)
 17. , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mahdi Salehi , A comparative analysis of the impact of ISIS and COVID-19 on fraudulent reporting motives and audit quality in Iraq, Journal of Infrastructure, Policy and Development, Volume (7), No (3), Year (2003-11), Pages (2811-2825)
 18. Mohammad Hossein zolfaghar Arani , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , The identification and classification of contributing factors to technical knowledge valuation at the related commercialisation level using the hierarchical analysis, International Journal of Innovation Science, Year (2023-6)
 19. Mahdi Salehi , Grzegorz Zimon , Hossein Tarighi , Javad Gholamzadeh , The Effect of Mandatory Audit Firm Rotation on Earnings Management and Audit Fees: Evidence from Iran, Journal of Risk and Financial Management, Volume (15), No (3), Year (2022-7), Pages (102-122)
 20. Mahdi Salehi , Grzegorz Zimon , Arash Arianpoor , Fatemeh Eidi Gholezoo , The Impact of Investment Efficiency on Firm Value and Moderating Role of Institutional Ownership and Board Independence, Journal of Risk and Financial Management, Volume (15), No (4), Year (2022-6), Pages (170-183)
 21. Mahdi Salehi , Mohammed Ibrahim Jebur , Saleh Orfizadeh , Ali Mohammed Abbas Aljahnabi , The Relationship between Audit Adjustments and Audit Quality in Iraq, Journal of Risk and Financial Management, Volume (15), No (8), Year (2022-6), Pages (330-347)
 22. Mahshid Peivandi , Mehdi Zeynali , Mahdi Salehi , Ali Paytakhti Oskooe , Younes Badavar Nahandi , Developing a Model of Insurance Securitisation in Iranian Environmental Conditions, Journal of Risk and Financial Management, Volume (15), No (11), Year (2022-6), Pages (544-562)
 23. Jalil Khaksar , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , The relationship between political relations with audit quality and auditor industry expertise, Journal of Public Affairs, Volume (22), No (1), Year (2022-4), Pages (1-8)
 24. Mahdi Salehi , Tamanna Dalwai , Arash Arianpoor , The impact of narcissism, self-confidence and auditor’s characteristics on audit report readability, Arab Gulf Journal of Scientific Research, Volume (41), No (2), Year (2023-8), Pages (202-223)
 25. Arash Arianpoor , Mahdi Salehi , Fereshteh Daroudi , Nonfinancial sustainability reporting, management legitimate authority and enterprise value, Social Responsibility Journal, Year (2023-4), Pages (1-17)
 26. Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , Sadeq Mozan , The impact of Covid-19 on organisational commitment with mediating role of satisfaction among the Iraqi auditors, TQM Journal, Year (2022-10), Pages (1-18)
 27. Maryam Mousavi , Grzegorz Zimon , Mahdi Salehi , Nina St epnicka , The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering, Risks, Volume (10), No (9), Year (2022-8), Pages (1-15)
 28. Saeid Homayoun , Vahid Molla Imeny , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Simon Norton , Which Is More Concerning for Accounting ProfessionalsPersonal Risk or Professional Risk?, Sustainability, Volume (14), No (22), Year (2022-9), Pages (1-13)
 29. Mahdi Salehi , Mohammed Ahmed Jabbar , Saleh Orfizadeh , Management psychological characteristics and earnings management, Journal of Facilities Management, Year (2022-11), Pages (1-19)
 30. Mahdi Salehi , Seyed Hamed Fahimifard , Grzegorz Zimon , Andrzej Bujak , Adam Sadowski , The Effect of CO2 Gas Emissions on the Market Value, Price and Shares Returns, Energies, Volume (15), No (23), Year (2022-12), Pages (1-17)
 31. Grzegorz Zimon , Hossein Tarighi , Mahdi Salehi , Adam Sadowski , Assessment of Financial Security of SMEs Operating in the Renewable Energy Industry during COVID-19 Pandemic, Energies, Volume (15), No (24), Year (2022-11), Pages (1-18)
 32. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Saad Faysal , The relationship between corporate governance and cost of equity: evidence from the ISIS era in Iraq, International Journal of Emerging Markets, Year (2022-12), Pages (1-20)
 33. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Eisa Abyaz , Relationship between COVID 19 prevention and panic and distress tolerance, spiritual intelligence and happiness in undergraduate, postgraduate accounting students, Journal of Facilities Management, Year (2022-12), Pages (1-18)
 34. Mahdi Salehi , ahmadreza asadian , Ehsan Khansalar , The effect of intellectual capital on audit fees stickiness, Accounting Research Journal, Volume (36), No (1), Year (2023-1), Pages (55-76)
 35. Bashaer Khudhair Abbas Alkhafaji , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , The Impact of Blockchain on the Quality of Accounting Information: An Iraqi Case Study, Risks, Volume (11), No (1), Year (2023-3), Pages (1-22)
 36. Abdollah Azad , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , The materiality of identified misstatements by auditors and earnings management, Management Research Review, Year (2023-1), Pages (1-19)
 37. Mohammad Reza Abbaszadeh , Mahdi Salehi , َAmir Malekinejad , Earnings management and investor reaction, Ekonomski pregled, Volume (73), No (4), Year (2022-1), Pages (617-642)
 38. jabbar alsarraji , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mahdi Salehi , The Impact of Islamic Banking Corporate Governance on Green Banking, Administrative Sciences, Volume (12), No (4), Year (2022-12), Pages (190-210)
 39. fatemeh mohammadi khanaman , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , Mahdi Salehi , Increased Audit Competition Interlocking and Financial Reporting Quality in an Emerging Market, International Journal of Business and Development Studies, Volume (13), No (1), Year (2021-1), Pages (47-73)
 40. Mahdi Salehi , Ahmed Kareem Aljhlini , Hind Al-maliki , The effect of auditors’ psychological characteristics on cultural values and social health, Management Research Review, Year (2022-4), Pages (1-16)
 41. javad zahedi , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Identifying and classifying the financial resilience measurement indices using intuitive fuzzy DEMATEL, Benchmarking, Year (2022-6), Pages (1-15)
 42. Mahdi Salehi , Grzegorz Zimon , Ali Reza Ghaderi , Zinab Ahmed Hasan , The Relationship between Prevention and Panic from COVID-19, Ethical Principles, Life Expectancy, Anxiety, Depression and Stress, International Journal of Environmental Research and Public Health, Volume (19), No (10), Year (2022-6), Pages (1-24)
 43. Abbas Koolivand , Mahdi Salehi , Meysam Arabzadeh , Hassan Ghodrati , The Relationship between Knowledge-Based Economy and Financial Reporting Quality on Financial Statement Comparability, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume (26), No (6), Year (2022-5), Pages (1-14)
 44. Balal Abbasi , Mahdi Salehi , Mohammadreza Abdoli , A model of board of directors’ compensation based on evaluation measure of relative accounting performance, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume (26), No (6), Year (2022-4), Pages (1-13)
 45. Abbas Lari , Mahdi Salehi , Mahmoud Mousavi Shiri , Auditor’s Report Tone and Audit Expectation Gap, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume (26), No (6), Year (2022-3), Pages (1-12)
 46. Mahdi Salehi , Mohammad Ali Fahimi , Grzegorz Zimon , Saeid Homayoun , The effect of knowledge management on intellectual capital, social capital, and firm innovation, Journal of Facilities Management, Year (2022-3), Pages (1-10)
 47. Mahdi Salehi , ali zuhair maallah , Hamideh Nazari Davaji , The ISIS Impacts on the Political Connections, Board Interlock, and Quality of Financial Reporting, Contemporary Review of the Middle East, Volume (8), No (4), Year (2021-8), Pages (1-17)
 48. Abbas Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , Mahmoud Mousavi Shiri , A Modeling for Unreasonableness Audit Expectation Gap, Assessing Fraud Impact and Audit Accuracy, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume (26), No (5), Year (2022-6), Pages (1-13)
 49. Hind Al_maliki , Mahdi Salehi , Behzad Kardan , The Effect of COVID 19 on the Resilience of Small and Medium-Size Firms, Academy of Entrepreneurship Journal, Volume (28), No (6), Year (2022-6), Pages (1-17)
 50. Mahdi Salehi , Horta Azimi , The effect of cash flow information asymmetry criteria on conservatism in Iran, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, Volume (12), No (1), Year (2022-8), Pages (105-128)
 51. javad zahedi , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Identifying and classifying the contributing factors to financial resilience, Foresight, Volume (24), No (2), Year (2022-7), Pages (177-194)
 52. Mahdi Salehi , Grzegorz Zimon , Maryam Seifzadeh , The Effect of Management Characteristics on Audit Report Readability, Economies, Volume (10), No (1), Year (2022-6), Pages (1-23)
 53. Hind Al_maliki , Mahdi Salehi , Behzad Kardan , The effect of COVID 19 on risktaking of small and medium-sized, family and non-family firms, Journal of Facilities Management, Year (2022-3), Pages (1-15)
 54. Mahdi Salehi , Raed Ammar Ajel , Grzegorz Zimon , The relationship between corporate governance and financial reporting transparency, Journal of Financial Reporting and Accounting, Year (2022-8), Pages (1-16)
 55. Grzegorz Zimon , Arash Arianpoor , Mahdi Salehi , Sustainability Reporting and Corporate Reputation: The Moderating Effect of CEO Opportunistic Behavior, Sustainability, Volume (14), No (3), Year (2022-5), Pages (1-28)
 56. Hossoien Tarighi , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Grzegorz Zimon , Social Capital, Intellectual Capital, and Audit Fee: Conflicting Evidence from Iran, Economies, Volume (10), No (2), Year (2022-4), Pages (1-42)
 57. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Sadeq Mozan , The effect of different types of intelligence on organizational performance, TQM Journal, Year (2022-6), Pages (1-18)
 58. Mahdi Salehi , Hasanain Ali Mohammed Al-Msafir , Saeid Homayoun , Grzegorz Zimon , The effect of social and intellectual capital on fraud and money laundering in Iraq, Journal of Money Laundering Control, Year (2022-6), Pages (1-16)
 59. Hind Al_maliki , Mahdi Salehi , Behzad Kardan , The relationship between board characteristics and social responsibility with firm innovation, European Journal of Management and Business Economics, Year (2022-8), Pages (1-15)
 60. Mahdi Salehi , Fatemeh Norouzi , The effect of corporate lobbying on fraud and money laundering, Journal of Money Laundering Control, Year (2022-8), Pages (1-13)
 61. Maryam Seifzadeh , Mahdi Salehi , Mohammadhamed Khanmohammadi , Bizhan Abedini , The relationship between management attributes and accounting comparability, Journal of Facilities Management, Volume (20), No (1), Year (2022-1), Pages (1-18)
 62. Jalil Khaksar , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , The relationship between auditor characteristics and fraud detection, Journal of Facilities Management, Volume (20), No (1), Year (2022-1), Pages (79-101)
 63. Mahdi Salehi , Arash Arianpoor , The consequences of the auditor’s choice in group companies and expectations gap, Management Research Review, Volume (45), No (4), Year (2022-6), Pages (453-469)
 64. Tamanna Dalwai , Syeeda Shafiya Mohammadi , Gaitri Chugh , Mahdi Salehi , Does intellectual capital and corporate governance have an impact on annual report readability? Evidence from an emerging market, International Journal of Emerging Markets, Year (2022-7), Pages (1-15)
 65. Tamanna Dalwai , Mahdi Salehi , Business strategy, intellectual capital, firm performance, and bankruptcy risk: evidence from Oman’s non-financial sector companies, Asian Review of Accounting, Volume (29), No (3), Year (2021-12), Pages (474-504)
 66. Jalil Khaksar , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , The relationship between political connections, auditor characteristics and auditor narcissism, Journal of Facilities Management, Year (2021-3), Pages (1-15)
 67. Mahdi Salehi , Hussein Mohammed Tareq Alkhayyoon , The relationship between managerial entrenchment, social responsibility, and firm’s risk-taking and shareholders’ activity, Social Responsibility Journal, Year (2022-6), Pages (1-14)
 68. Abbas Koolivand , Mahdi Salehi , Meysam Arabzadeh , Hassan Ghodrati , The relationship between knowledge-based economy and fraudulent financial reporting, Journal of Facilities Management, Year (2021-2), Pages (1-13)
 69. Mahdi Salehi , Arash Arianpoor , The relationship among financial and non-financial aspects of business sustainability performance: evidence from Iranian panel data, TQM Journal, Volume (33), No (6), Year (2021-9), Pages (1447-1468)
 70. Mahdi Salehi , Safoura Rouhi , mohana usefi moghadam , faezeh faramarzi , Managers’ and auditors’ narcissism on the management team’s stability and relative corporate performance, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (71), No (4), Year (2022-6), Pages (1490-1514)
 71. Mahdi Salehi , Arash Arianpoor , The relationship between business strategy and management entrenchment, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (71), No (5), Year (2022-6), Pages (1625-1641)
 72. Mahdi Salehi , Fatemeh Ghasempour , Material internal control weakness with intangible assets, capital structure and commercial risk, Management Research Review, Volume (44), No (7), Year (2021-9), Pages (1052-1082)
 73. Vahid Molla Imeny , Simon D. Norton , Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , The anti-money laundering expectations gap in Iran: auditor and judiciary perspectives, Journal of Money Laundering Control, Volume (24), No (4), Year (2021-10), Pages (681-692)
 74. Mahdi Salehi , Ebrahim Ghanbari , Saleh Orfizadeh , The relationship between managerial entrenchment and accounting conservatism, Journal of Facilities Management, Volume (19), No (5), Year (2021-9), Pages (612-631)
 75. Mahdi Salehi , Raha Rajaeei , Samane Edalati Shakib , The relationship between CEOs’ narcissism and internal controls weaknesses, Accounting Research Journal, Volume (34), No (5), Year (2021-11), Pages (429-446)
 76. Afsaneh Lotfi , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , The effect of intellectual capital on fraud in financial statements, TQM Journal, Year (2022-6), Pages (1-16)
 77. Mahdi Salehi , Arash Arianpoor , Nader Naghshbandi , The relationship between managerial attributes and firm risk-taking, TQM Journal, Year (2022-4), Pages (1-10)
 78. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Saeid Homayoun , Comparing psychological characteristics with organizational conflicts and occupational innovation barriers, TQM Journal, Year (2022-6), Pages (1-11)
 79. Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , marzieh hedayatipour , Comparative analysis of the relationship between internal control weakness and different types of auditor opinions in fraudulent and non-fraudulent firms, Journal of Financial Crime, Volume (29), No (1), Year (2022-4), Pages (325-341)
 80. Hojat Mohammadi , Mahdi Salehi , Meysam Arabzadeh , Hassan Ghodrati , The effect of auditor narcissism on audit market competition, Management Research Review, Volume (44), No (11), Year (2022-1), Pages (1521-1538)
 81. Mahdi Salehi , Ali Reza Ghaderi , Habibe Hashemisima , Zohreh Zahedi , The relationship between different types of leadership, client’s identity, and self-confidence and auditors’ impartiality, TQM Journal, Year (2022-3), Pages (10-15)
 82. Hassan Mohammadzadeh Moghadam , Mahdi Salehi , Zohreh Hajiha , The relationship between intellectual capital and financial statements readability: the role of management characteristics, Journal of Facilities Management, Year (2022-2), Pages (1-10)
 83. Mahdi Salehi , Samira Ahmadzadeh , Fahimeh Irvani Qale Sorkh , The impact of intellectual capital and related party transactions on contractual costs, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (71), No (1), Year (2021-2), Pages (156-181)
 84. Mahdi Salehi , Amirhosein Afzal Aghaei Naeini , Safoura Rouhi , The relationship between managers’ narcissism and overconfidence on corporate risk-taking, TQM Journal, Volume (33), No (6), Year (2021-11), Pages (1123-1142)
 85. Abdollah Azad , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , An empirical study on the materiality calculation at financial statements level, Journal of Public Affairs, Year (2021-7), Pages (1-9)
 86. Hamdollah Sojasi Qeidari , Mahdi Salehi , Hamid Shayan , Seyyedreza Hosseini Kahnooj , Tahereh Sadeghloo , Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs, International Journal of Law and Management, Volume (62), No (1), Year (2020-3), Pages (93-115)
 87. Mahdi Salehi , Masomeh Mirozadeh , Mohammad Sadegh Adibian , Hamideh Nazari Davaji , Fahimeh Irvani Qale Sorkh , The relationship between relative performance and managerial change, Journal of Facilities Management, Volume (19), No (1), Year (2021-4), Pages (80-91)
 88. Mahdi Salehi , Mahdi Mokhtarzadeh , Mohammad Sadegh Adibian , The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iran, Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, Volume (39), No (1), Year (2021-6), Pages (397-416)
 89. Mahdi Salehi , Ameneh Bazrafshan , Mahdieh Hosseinkamal , The relationship between supervision quality, CEO’s ability and authority with firm performance, Journal of Facilities Management, Volume (19), No (2), Year (2021-5), Pages (150-173)
 90. Mahdi Salehi , Grzegorz Zimon , The Effect of Intellectual Capital and Board Characteristics on Value Creation and Growth, Sustainability, Volume (13), No (13), Year (2021-7), Pages (1-16)
 91. Mahdi Salehi , Mahsa Hoshmand , Hossein Rezaei Ranjbar , The effect of earnings management on the reputation of family and non-family firms, Journal of Family Business Management, Volume (10), No (2), Year (2020-10), Pages (128-143)
 92. MOHAMMED ALMALKE , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies, Journal of Facilities Management, Volume (19), No (5), Year (2021-5), Pages (1-20)
 93. Zeinab Aminifard , Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Designing the Model of Financial Statement Transparency Based on the Hierarchical TOPSIS Method, International Journal of Finance and Managerial Accounting, Volume (6), No (22), Year (2021-6), Pages (91-106)
 94. Mahdi Salehi , Mohammad Sadegh Adibian , Zakiyeh Sadatifar , Ehsan Khansalar , The relationship between corporate governance characteristics and agency costs, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics : Journal of Economics and Business, Volume (39), No (1), Year (2021-6), Pages (199-220)
 95. Mahdi Salehi , Mehdi Behname , MOHAMMAD SADEGH ADIBIAN , Structural shocks in monetary policy, exchange rates, and stock prices using SVAR in Iran, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume (14), No (5), Year (2021-11), Pages (908-927)
 96. Morteza Zakerean , Habibollah Nakhae , Mahdi Salehi , The Relationship between Corporate Reputation and Different Types of Earnings Management, Iranian Journal of Finance, Volume (5), No (1), Year (2021-1), Pages (1-30)
 97. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Masoud Mohtashami , The Effects of Corporate Characteristics on Managerial Entrenchment, Iranian Journal of Management Studies, Year (2020-9)
 98. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Karrar Hamzah Abdulhadi , The relationship between managerial entrenchment and firm risk‐taking on social responsibility disclosure, Journal of Public Affairs, Volume (22), No (3), Year (2020-10)
 99. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Azam Shamsi Gouji , The effect of intellectual capital on corporate performance, ABAC Journal, Volume (40), No (4), Year (2020-5), Pages (149-173)
 100. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Hossein Tarighi , Mahdi Saravani , Audit adjustments and corporate financing: evidence from Iran, Journal of Accounting in Emerging Economies, Volume (10), No (4), Year (2020-8), Pages (521-543)
 101. Arianpoor , Mahdi Salehi , A framework for business sustainability performance using meta-synthesis, Management of Environmental Quality, Volume (32), No (2), Year (2020-7), Pages (175-192)
 102. Vahid Molla Imeny , Simon D. Norton , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Taxonomies of money laundering: an Iranian perspective, Journal of Money Laundering Control, Volume (24), No (2), Year (2020-9), Pages (348-360)
 103. Vahid Molla Imeny , Simon D. Norton , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Perception versus reality: Iranian banks and international anti-money laundering expectations, Journal of Money Laundering Control, Volume (24), No (1), Year (2020-7), Pages (63-76)
 104. Mahdi Salehi , mahboube mahmoudabady , Mohammad Sadegh Adibian , Hossein Rezaei Ranjbar , The potential impact of managerial entrenchment on firms’ corporate social responsibility activities and financial performance: evidence from Iran, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (70), No (7), Year (2020-8), Pages (1793-1815)
 105. Mahdi Salehi , محمد موسوی شیری , سیده زهرا حسینی , The relationship between managerial ability, earnings management and internal control quality on audit fees in Iran, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (69), No (4), Year (2020-6), Pages (685-703)
 106. Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , عالیه میرزایی , Hamideh Nazari Davaji , The impact of corporate governance on intellectual capitals efficiency in Iran, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume (13), No (3), Year (2020-8)
 107. مریم سیف زاده , Mahdi Salehi , بیژن عابدینی , محمد حسین رنجبر , The relationship between management characteristics and financial statement readability, EuroMed Journal of Business, Volume (15), No (3), Year (2020-7)
 108. Mahdi Salehi , The relationship between the companies’ political connections and audit fees, Journal of Financial Crime, Volume (27), No (3), Year (2020-9)
 109. آرش قربانی , Mahdi Salehi , Earnings management and the informational and disciplining role of debt: evidence from Iran, Journal of Asia Business Studies, Volume (14), No (4), Year (2020-5)
 110. Mahdi Salehi , فرشته سید , شایان فرهنگ دوست , The impact of personal characteristics, quality of working life and psychological well-being on job burnout among Iranian external auditors, International Journal of Organization Theory and Behavior, Volume (23), No (3), Year (2020-7), Pages (189-205)
 111. SAAD RAAD FAYSAL FAYSAL , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Impact of corporate governance mechanisms on the cost of equity capital in emerging markets, Journal of Public Affairs, Volume (21), No (2), Year (2020-5)
 112. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , The Mediating Effect Of Audit Quality On The Relationship Between Earnings And Earnings Valuation In Iran, Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Volume (33), No (1), Year (2020-4), Pages (25-38)
 113. شایان فرهنگ دوست , Mahdi Salehi , homa molavi , Management stock ownership and corporate debt: evidence from an emerging market, Management Research Review, Volume (43), No (9), Year (2020-5)
 114. SAAD RAAD FAYSAL FAYSAL , Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , The impact of ownership structure on the cost of equity in emerging markets, Management Research Review, Volume (43), No (9), Year (2020-8)
 115. Mahdi Salehi , معصومه بهروزی یکتا , حسین رضایی رنجبر , The impact of changes in cash flow statement items on audit fees: evidence from Iran, Journal of Financial Reporting and Accounting, Volume (18), No (2), Year (2020-6), Pages (225-249)
 116. Mahdi Salehi , مهدی سراوانی , صفورا روحی , The relationship between audit components and audit market adaptability, Journal of Financial Crime, Volume (27), No (3), Year (2020-5)
 117. Mahdi Salehi , علی دایمی گاه , Farzana Akbari , نادر نقشبندی , Does accounting details play an allocative role in predicting macroeconomic indicators? Evidence of Bayesian and classical econometrics in Iran, International Journal of Organizational Analysis, Volume (28), No (5), Year (2020-4)
 118. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , شعبان محمدی , Mohammad Sadegh Adibian , Seyed Hamed Fahimifard , Auditors’ response to readability of financial statement notes, Asian Review of Accounting, Volume (28), No (3), Year (2020-6)
 119. Mahdi Salehi , آرش آریان پور , تمنا دلوایی , Corporate Governance and Cost of Equity: Evidence from Tehran Stock Exchange, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Volume (7), No (7), Year (2020-7), Pages (149-158)
 120. Mahdi Salehi , زکیه ساداتی فر , Mohammad Sadegh Adibian , The Impact of the Characteristics and Behaviors of the Board of Directors on Agency Costs in Iran, Contaduria y Administracion, Volume (66), No (1), Year (2020-12), Pages (1-28)
 121. Mahdi Salehi , فریبا جهان بین , Mohammad Sadegh Adibian , The relationship between audit components and audit expectation gap in listed companies on the Tehran stock exchange, Journal of Financial Reporting and Accounting, Volume (18), No (1), Year (2020-2), Pages (199-222)
 122. Mahdi Salehi , حسین طریقی , طاهره علی دوست شهری , The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies, Journal of Asian Business and Economic Studies, Volume (27), No (2), Year (2020-3), Pages (1-16)
 123. Mahdi Salehi , حبیب هاشمی سیما , محمدعلی فهیمی , The Relationship between Organizational Justice and Auditors’ Professional Skepticism with the Moderating Role of Organizational Commitment and Identity, Current Psychology, Year (2020-7), Pages (1-13)
 124. Mahdi Salehi , Sharbanoo Khazaei , Hossein Tarighi , Tax Avoidance and Corporate Risk: Evidence from a Market Facing Economic Sanction Country, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Volume (6), No (4), Year (2019-10), Pages (45-52)
 125. Mahdi Salehi , Vahid Molla Imeny , - - , The necessity of anti-money laundering standards for Iranian auditors, Journal of Money Laundering Control, Volume (23), No (1), Year (2020-3), Pages (187-207)
 126. Mahdi Salehi , شانتیا سلیمی , Corporate tax aggression and debt in Iran, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Volume (11), No (1), Year (2020-2), Pages (257-271)
 127. Mahdi Salehi , علی دائمی , Farzana Akbari , The effect of managerial ability on product market competition and corporate investment decisions Evidence from Iran, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Volume (11), No (1), Year (2020-2), Pages (49-69)
 128. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , سمیه حسن پور , حسین طریقی , The effect of managerial overconfidence on the conditional conservatism and real earnings management, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Volume (11), No (3), Year (2020-4), Pages (708-720)
 129. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , SIMIN POURSASAN , homa molavi , Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange, International Journal of Organization Theory and Behavior, Volume (23), No (1), Year (2020-1), Pages (1-22)
 130. Mahdi Salehi , Noman Rashidi Soorestani , The Effect of Audit Committee and Board of Directors Characteristics on Audit Fees and Internal Control Quality in Iran, Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, Volume (28), No (1), Year (2019-9), Pages (23-42)
 131. Mahdi Salehi , Vahid Molla Imeny , Anti-money laundering developments in Iran Do Iranian banks have an integrated framework for money laundering deterrence?, Qualitative Research in Financial Markets, Volume (11), No (4), Year (2019-10), Pages (387-410)
 132. Mahdi Salehi , Mohsen Sehat , Debt maturity structure, institutional ownership and accounting conservatism Evidence from Iranian listed companies, Asian Journal of Accounting Research, Volume (4), No (1), Year (2019-2), Pages (35-51)
 133. Tahereh Sadeghloo , Hamdollah Sojasi Qeidari , Mahdi Salehi , amin faal jalali , Analysis of risk and return on investment of local entrepreneurs in Iran, Journal of Rural Development, Volume (37), No (3), Year (2018-9), Pages (539-564)
 134. Mahdi Salehi , سمانه محمدی مقدم , The relationship between management characteristics and firm performance, Competitiveness Review, Volume (29), No (4), Year (2019-7), Pages (440-461)
 135. Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , Toktam Safdel , The effect of internal controls on financial reporting quality in Iranian family firms, Journal of Family Business Management, Volume (9), No (3), Year (2019-9), Pages (254-270)
 136. Mahdi Salehi , Zahra Dastanpoor , The effects of psychological factors on the performance of independent auditors in Iran, Current Psychology, Volume (40), No (4), Year (2018-12), Pages (1621-1630)
 137. Mahdi Salehi , Farzaneh Komeili , Ali Daemi Gah , The impact of financial crisis on audit quality and audit fee stickiness: evidence from Iran, Journal of Financial Reporting and Accounting, Volume (17), No (2), Year (2019-6), Pages (201-221)
 138. Mahdi Salehi , Mohamad Reza Fakhri Mahmoudi , Ali Daemi Gah , A meta-analysis approach for determinants of effective factors on audit quality, Journal of Accounting in Emerging Economies, Volume (9), No (2), Year (2019-5), Pages (287-312)
 139. Mahdi Salehi , Hossein Tarighi , Malihe Rezanezhad , Empirical study on the effective factors of social responsibility disclosure of Iranian companies, Journal of Asian Business and Economic Studies, Volume (26), No (1), Year (2019-6), Pages (34-55)
 140. Mahdi Salehi , Hossein Tarighi , Haydar Sahebkar , The impact of auditor conservatism on accruals and going concern opinion: Iranian angle, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume (11), No (4), Year (2018-11), Pages (650-666)
 141. Mahdi Salehi , Nadia Mahdavi , Saeed Zarif Agahi Dari , Hossein Tarighi , Association between the availability of financial resources and working capital management with stock surplus returns in Iran, International Journal of Emerging Markets, Volume (14), No (2), Year (2019-4), Pages (343-361)
 142. Farzana Akbari , Mahdi Salehi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models, International Journal of Emerging Markets, Volume (13), No (6), Year (2018-11), Pages (1656-1678)
 143. Majid Ramazani , Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Relationship between Cash Flow Management and Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Proceedings of the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, Volume (17), No (2), Year (2018-12), Pages (27-37)
 144. MOSTAFA ALMANSOORI , Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange, Al-Qadisiyah Journal for Administrative and Economic Sciences, Volume (3), No (3), Year (2018-12), Pages (1-12)
 145. HUDAA AL-AHBLEE , Farzaneh Nassirzadeh , Mahdi Salehi , The Distance between Auditor and Client, Al Kut Journal of Economics Administrative Sciences, Volume (2), No (30), Year (2018-12), Pages (213-234)
 146. Farzana Akbari , Mahdi Salehi , Mohammad Ali Bagherpour Velashani , The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models, International Journal of Organizational Analysis, Volume (27), No (1), Year (2019-2), Pages (125-148)
 147. Mohammad Reza Abbaszadeh , Mahdi Salehi , Seyed Masoud Faiz , Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies, International Journal of Law and Management, Volume (61), No (1), Year (2018-12), Pages (1-20)
 148. Mahdi Salehi , Nasrin Ziba , Ali Daemi Gah , The relationship between cost stickiness and financial reporting quality in Tehran Stock Exchange, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (67), No (9), Year (2018-11), Pages (1550-1565)
 149. Mahdi Salehi , mahboube mahmoudabady , Mohammad Sadegh Adibian , The Relationship between Managerial Entrenchment, Earnings Management, and Firm Innovation, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (67), No (9), Year (2018-11), Pages (2089-2107)
 150. Mahdi Salehi , Marziyeh Farzaneh , The impact of board’s human capital on the relationship between board’s characteristics and firm’s performance in Iran, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Volume (15), No (4), Year (2018-11), Pages (293-308)
 151. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Sohila Khorashadizadeh , Corporate social responsibility and future financial performance Evidence from Tehran Stock Exchange, EuroMed Journal of Business, Volume (13), No (3), Year (2018-10), Pages (351-371)
 152. - - , Behzad Kardan , Mahdi Salehi , The relationship between cash holdings, investment opportunities and financial constraint with audit fees, Asian Journal of Accounting Research, Volume (3), No (1), Year (2018-9), Pages (15-27)
 153. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Fatemeh Abbasi , Shayan Farhangdoust , Family ownership and financial reporting quality: Iranian evidence, Journal of Family Business Management, Volume (8), No (3), Year (2018-9), Pages (339-356)
 154. Mahdi Salehi , Bahman Jamalikazemini , Shayan Farhangdoust , Board compensation and disclosure quality: Corporate governance interference, Contaduria y Administracion, Volume (63), No (4), Year (2018-9), Pages (1-30)
 155. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , S. Mohammadi Moghadam , The relationship between management characteristics and firm innovation, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (67), No (7), Year (2018-9), Pages (1113-1131)
 156. Mahdi Salehi , Hoda Majbouri Yazdi , Mohammad Nekoei , the effect of communication capabilities of suppliers and external green integration on the green and financial performance in Iran, Qualitative Research in Financial Markets, Volume (10), No (3), Year (2018-8), Pages (309-323)
 157. Faisal Salman , Mahdi Salehi , Hind Al-maliki , The effect of Islamic sacred months on stock prices in Iran and Iraq Stock Exchanges, ISRA International Journal of Islamic Finance, Volume (10), No (1), Year (2018-4), Pages (111-119)
 158. Farzaneh Nassirzadeh , Mahdi Salehi , H. Shabestari , The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iran, Corporate Governance, Volume (18), No (6), Year (2018-5), Pages (1021-1041)
 159. Mahdi Salehi , N. Dehnavi , Audit report forecast: an application of nonlinear grey Bernoulli model, Grey Systems: Theory and Application, Volume (8), No (3), Year (2018-4), Pages (295-311)
 160. Bahar Doryab , Mahdi Salehi , Modeling and forecasting abnormal stock returns using the nonlinear Grey Bernoulli model, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Volume (23), No (1), Year (2018-4), Pages (95-112)
 161. Mahdi Salehi , , , The relation between corporate governance mechanisms, executive compensation and audit fees: Evidence from Iran, Management Research Review, Volume (41), No (8), Year (2018-4), Pages (939-967)
 162. Tahereh Sadeghloo , Hamdollah Sojasi Qeidari , Mahdi Salehi , amin jalali , Obstacles and methods of financing for the development of local entrepreneurship in Iran, International Journal of Development Issues, Volume (17), No (1), Year (2018-4), Pages (114-138)
 163. Mahdi Salehi , , , The effect of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iran, Journal of Economic and Administrative Sciences, Volume (34), No (1), Year (2018-4), Pages (71-88)
 164. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , محمدرضا ناعمی , The effect of CEO tenure and specialization on timely audit reports of Iranian listed companies, Management Decision, Volume (56), No (2), Year (2018-4), Pages (311-328)
 165. Mahdi Salehi , , , Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran, Journal of Economic and Administrative Sciences, Volume (34), No (1), Year (2018-2), Pages (48-70)
 166. Mahdi Salehi , , , The effect of reporting quality on stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchange, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume (67), No (1), Year (2018-1), Pages (4-19)
 167. azam eshaghnia , Mahdi Salehi , The impact of financial restatement on auditor changes: Iranian evidence, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Volume (11), No (3), Year (2017-12), Pages (366-390)
 168. Mahdi Salehi , N. Mohammadi , The relationship between emotional intelligence, thinking style, and the quality of investors’ decisions using the log-linear method, Qualitative Research in Financial Markets, Volume (9), No (4), Year (2017-7), Pages (325-336)
 169. Mahdi Salehi , A.A.Alinya , Relationship between corporate governance and audit switching: Iranian evidence, International Journal of Law and Management, Volume (59), No (5), Year (2017-7), Pages (673-686)
 170. Mahdi Salehi , A. Lotfi , Sh. Farhangdoust , The effect of financial distress costs on ownership structure and debt policy: An application of simultaneous equations in Iran, Journal of Management Development, Volume (36), No (10), Year (2017-10), Pages (1216-1229)
 171. Mahdi Salehi , H.Tarighi , M. Rezanezhad , The relationship between board of directors’ structure and company ownership with corporate social responsibility disclosure: Iranian angle, Humanomics, Volume (33), No (4), Year (2017-9), Pages (398-418)
 172. Mahdi Salehi , Mostafa Bahrami , The effect of internal control on earnings quality in Iran, International Journal of Law and Management, Volume (59), No (4), Year (2017-5), Pages (534-546)
 173. Mahdi Salehi , Mostafa Karimzadeh , navid paidarmanesh , The impact of Iran Central Bank’s sanction on Tehran Stock Exchange, International Journal of Law and Management, Volume (59), No (3), Year (2017-3), Pages (365-375)
 174. Mahdi Salehi , Shantia Salimi , The effect of suspicious executives on tax shelters in Iran, Journal of Management Development, Volume (36), No (4), Year (2017-6), Pages (598-610)
 175. Mahdi Salehi , Shayan Farhangdoust , adineh vahidnia , Abnormal audit fees and future restatements: evidence from Tehran Stock Exchange, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Volume (13), No (1), Year (2017-4), Pages (42-64)
 176. Mahdi Salehi , Mahin Ali Mirzaee , Mahdieh Yazdani , Spiritual and emotional intelligences, financial performance, tax avoidance and corporate disclosure quality in Iran, International Journal of Social Economics, Volume (59), No (2), Year (2017-4), Pages (237-256)
 177. Mahdi Salehi , Hamdollah Sojasi Qeidari , Ahmad Asgari , The impact of targeted subsidies plan on electricity consumption, sale, receivables collection and operating cash flow Evidence from the agricultural and rural sectors of Iran, International Journal of Social Economics, Volume (44), No (4), Year (2017-3), Pages (505-520)
 178. Mahdi Salehi , , zeinab nourbakhsh hosseiny , The effect of audit fees pressure on audit quality during the sanctions in Iran, International Journal of Law and Management, Volume (59), No (1), Year (2017-1), Pages (66-81)
 179. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , navid paidarmanesh , The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange, Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, Volume (25), No (1), Year (2017-2), Pages (32-48)
 180. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Afsaneh Lotfi , The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iran, Corporate Board: Role, Duties and Composition, Volume (12), No (3), Year (2016-10), Pages (35-42)
 181. Mahdi Salehi , Mohammadamin Shirazi , Audit committee impact on the quality of financial reporting and disclosure Evidence from the Tehran Stock Exchange, Management Research Review, Volume (39), No (12), Year (2016-12), Pages (1639-1662)
 182. Mahdi Salehi , Mojdeh Davoudi Pour , Bankruptcy prediction of listed companies on the Tehran Stock Exchange, International Journal of Law and Management, Volume (58), No (5), Year (2016-8), Pages (545-561)
 183. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Zakiyeh Marandi , The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students, Humanomics, Volume (32), No (3), Year (2016-8), Pages (300-327)
 184. Mahdi Salehi , Mahmoud Mousavi Shiri , Different bankruptcy prediction patterns in an emerging economy: Iranian evidence, International Journal of Law and Management, Volume (58), No (3), Year (2016-5), Pages (258-280)
 185. Mahdi Salehi , Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gap, Zagreb International Review of Economics and Business, Volume (19), No (1), Year (2016-6), Pages (24-44)
 186. Mahdi Salehi , Mostafa Bahrami , Fatemeh Alizadeh , The Effect of Academic Education on Employers' Satisfaction and Audit Quality in Iran, Industrial and Commercial Training, Volume (48), No (5), Year (2016-7), Pages (249-256)
 187. Mahdi Salehi , Stock Price Forecasting, Money and Economy, Volume (9), No (4), Year (2014-12), Pages (107-126)
 188. Mahdi Salehi , reza ghorbanzadeh , The Influence of Firms’ Capital Expenditure on Firms’ Working Capital Management, International Journal of Economics and Business Research, Volume (11), No (3), Year (2016-5), Pages (287-301)
 189. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Masomeh Heydari , Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models, Problems and Perspectives in Management, Volume (14), No (2), Year (2016-7), Pages (101-114)
 190. Mahdi Salehi , F. Khaksarastaneh , Performance Evaluation of Islamic Banking Sector: Iranian View, International Review of Accounting, Banking and Finance, Volume (7), No (2), Year (2015-8), Pages (51-82)
 191. M. Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , A. Radbon , A Study of Impact of Ownership Structure and Disclosure Quality on Information Asymmetry in Iran, Vikalpa, Volume (41), No (1), Year (2016-2), Pages (51-60)
 192. Mahdi Salehi , M. Mousavi Shiri , M. Bolandraftar Pasikhani , Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchange, International Journal of Law and Management, Volume (58), No (2), Year (2016-1), Pages (216-230)
 193. Behzad Kardan , Mahdi Salehi , Rahimh Abdollahi , The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iran, Journal of Asia Business Studies, Volume (10), No (1), Year (2016-6), Pages (20-40)
 194. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mostafa Bahrami , Ebadollah Teymoori , The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran, Banks and Bank Systems, Volume (10), No (3), Year (2015-11), Pages (79-86)
 195. Mahdi Salehi , Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mostafa Bahrami , Hossein Mosallapour , Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iran, Investment Management and Financial Innovations, Volume (12), No (4), Year (2015-11), Pages (22-32)
 196. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Samaneh Molaei , Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression, Modern Applied Science, Volume (9), No (11), Year (2015-9), Pages (135-143)
 197. Mahdi Salehi , Mohammad Zamani , Market Risk Recognition by Different Models in Listed Banks of Tehran Stock Exchange and OTC, Money and Economy, Volume (9), No (1), Year (2015-10), Pages (147-175)
 198. Mahmoud Lari Dashtbayaz , Mahdi Salehi , محمد حسین ذالفقار ارانی , Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iran, Asian Social Science, Volume (11), No (16), Year (2015-7), Pages (320-337)
 199. Farzaneh Nassirzadeh , Mahdi Salehi , reza sarvghadi , The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange, International Business Research, Volume (8), No (5), Year (2015-5), Pages (176-194)
 200. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , mohammad zamanirad , Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance, Management Decision, Volume (53), No (2), Year (2015-3), Pages (432-450)
 201. Mahdi Salehi , Maryam Seifzadeh , An Investigation of the Relationship between Changes of Balance Sheet Items and Stock Future Output: Iranian View, Proceedings of the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, Volume (9), No (2), Year (2014-12), Pages (29-37)
 202. Mahdi Salehi , Saeid Jabbarzadeh Kangarluei , Saeid Khodayaryeganeh , Relationship between Cultural Values and Professional Commitment and Ethical Ideologies in the Accounting System of Iran, ABAC Journal, Volume (34), No (2), Year (2014-6), Pages (18-33)
 203. Mahdi Salehi , Bizhan Abedini , Razieh Bahrani , The Relationship between Ownership Structure and Conservatism of Companies in Iran, Journal of Distribution Science, Volume (12), No (5), Year (2014-5), Pages (27-32)
 204. Mahdi Salehi , Jalil Khaksar , Elahe Torabi , Islamic Banking Ranking Efficiency Based on a Decision Tree in Iran, East Asian Journal of Business Management, Volume (4), No (2), Year (2014-4), Pages (5-11)
 205. Mahdi Salehi , Bizhan Abedini , Abozar Shahabipour , Relationship between the Institutional Ownership and Non-Executive Directors in Iran, Journal of Economics and Business Research, Volume (20), No (1), Year (2014-4), Pages (212-134)
 206. Mahdi Salehi , Vahab Rostami , Hamid Hesari , The Role of Information Asymmetry in Financing Methods, Managing Global Transitions, Volume (12), No (1), Year (2014-4), Pages (43-54)
 207. Mahdi Salehi , Gholamreza Enayati , Parisa Javadi , The Relationship between Intellectual Capital with Economic Value Added and Financial Performance, Iranian Journal of Management Studies, Volume (7), No (2), Year (2014-4), Pages (245-269)
 208. Mahdi Salehi , Arash AriyanPoour , A Study on the Influences of Islamic Values on Iranian Accounting Practice and Development, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Volume (10), No (2), Year (2014-4), Pages (154-182)
 209. Mahdi Salehi , Mohammad Reza Abbaszadeh , mostafa majidi yazdi , The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidence, International Journal of Business and Development Studies, Volume (5), No (1), Year (2013-12), Pages (97-115)
 210. Mahdi Salehi , Sharifeh Kamalahmadi , Mostafa Bahrami , Prediction of Auditor Selection Using a Combination of PSO Algorithm and CART in Iran, Journal of Distribution Science, Volume (12), No (3), Year (2014-3), Pages (33-41)
 211. Mahdi Salehi , Abdollah Habibi Moheb Seraj , Reza Mohammadi , The Effect of Intellectual Capital on the Profitability Ratios in the Banking Industry: Evidence from Iran, IUP Journal of Bank Management, Volume (13), No (1), Year (2014-4), Pages (38-52)
 212. Mostafa Bahrami , Mahdi Salehi , Sezer Korkmaz , A Study of the Driving Factors of Knowledge Management and Corporate Entrepreneurship in Iran, IUP Journal of Knowledge Management, Volume (12), No (1), Year (2014-1), Pages (7-19)
 213. Mahdi Salehi , Mahmoud Mousavi Shiri , A Study of the Maslow’s Needs Priority among the Iranian Auditors, The International Journal of Humanities, Volume (19), No (4), Year (2012-12), Pages (109-133)
 214. Mahdi Salehi , Farzaneh Nassirzadeh , رستمی , Reforming Accounting Education Content to Fulfill Business Environment Needs, Journal of Industrial Distribution and Business, Volume (4), No (2), Year (2013-11), Pages (5-11)
 215. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Mojtaba Soleymani , Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange, ABAC Journal, Volume (33), No (3), Year (2013-12), Pages (20-29)
 216. Mahdi Salehi , Saeid Jabbarzadeh Kangarluei , Saeid Khodayaryeganeh , Cultural Values and Professional Commitment in Accounting System: Empirical Evidence from Iran, IUP Journal of Corporate Governance, Volume (12), No (3), Year (2013-9), Pages (80-88)
 217. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Mostafa Bahrami , Prediction of Economic Value Added of Iranian Listed Companies, Sovremennaa Ekonomika Problemy Tendencii Perspektivy, Volume (9), No (2), Year (2013-10), Pages (45-55)
 218. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , somayeh khalilianmovahed , The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran, Jurnal of Faculty of Educational Sciences, Volume (46), No (2), Year (2013-11), Pages (263-276)
 219. Mahdi Moradi , Mahmood Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Habib Piri , Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran, Journal of Distribution Science, Volume (11), No (11), Year (2013-10), Pages (5-11)
 220. Mahdi Salehi , Vahab Rostami , Evaluation of Information Asymmetry in Financial Reporting: Other Approach, Other Result: New Evidence from Iran, Zagreb International Review of Economics and Business, Volume (16), No (2), Year (2013-11), Pages (1-18)
 221. Farzaneh Nassirzadeh , Mohammad Javad Saei , Mahdi Salehi , farhad rana varnosfaderani , The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performance, SCMS Journal of Indian Management, Volume (10), No (3), Year (2013-9), Pages (5-12)
 222. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , hojjat hatefi majoomerd , Malek Yabaloi Khamseloei , The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Volume (3), No (11), Year (2013-9), Pages (97-109)
 223. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Mojtaba Soleymani , A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volume (3), No (11), Year (2013-10), Pages (328-337)
 224. Mahdi Salehi , Fezeh Zahedi Fard , Comparative Analysis of Corporate Failure Prediction: Case from Iran, The IUP Journal of Business Strategy, Volume (10), No (3), Year (2013-9), Pages (20-31)
 225. Mahdi Salehi , Mehdi Behname , Monireh Najayian , Generational Accounting in Iran, Romanian Economic Journal, Volume (16), No (49), Year (2013-9), Pages (115-125)
 226. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Hassan Khalatbari , A Study of the Impact of Equity Overvaluation on Earnings Management: Iranian Overview, International Management Review, Volume (9), No (2), Year (2013-8), Pages (70-82)
 227. Mahdi Salehi , hossein mirzaei , Mostafa Bahrami , A Study of the Gap between the Expected Specialized Skills of Accounting Graduates and Actual Level in Iran, Studia Negotia, Volume (58), No (3), Year (2013-9), Pages (5-21)
 228. Farzaneh Nassirzadeh , Mohammad Javad Saei , Mahdi Salehi , ali haddad , A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iran, Studies in Business and Economics, Volume (8), No (2), Year (2013-8), Pages (79-89)
 229. Mahdi Salehi , Mirsohrab Seyedghorbani , A Study the Relationship of Earnings and Cash Flows: Evidence of Finance Sector in Iran, BRAND-Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, Volume (4), No (2), Year (2013-7), Pages (19-31)
 230. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Saideh Rezahee , Hasan Ensan , A Study of Mental Accounting in Sanction Conditions in Iran, Proceedings of the Faculty of Economics, University of East Sarajevo, Volume (7), No (1), Year (2013-7), Pages (81-90)
 231. Mostafa Bahrami , Mahdi Salehi , Mohsen Akbarzadeh , Alireza Morsali , Identification and Prioritization of the Driving Factors of Labor Productivity in the Melli Bank: Iranian Scenario, Journal of Industrial Distribution and Business, Volume (4), No (1), Year (2013-5), Pages (5-10)
 232. Mahdi Salehi , Azadeh Asgari , Corporate Governance and Earnings Quality: the Iranian Evidence, Journal of Distribution Science, Volume (11), No (6), Year (2013-7), Pages (5-11)
 233. Mahdi Salehi , Sohila Torgeh , Recovery Period, Inventories, Sales Growth Cycles and Companies’ Profitability: Empirical Evidence of Iran, African Journal of Business Management, Volume (7), No (21), Year (2013-6), Pages (2033-2042)
 234. Somayeh Baratiyan , Mahdi Salehi , The Effect of Management Entrenchment on the Equity Capital in Iran, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, Volume (7), No (1), Year (2013-6), Pages (19-26)
 235. Neda Rostami , Mahdi Salehi , Mohammad Reza Shoorvarzy , Alireza Davoodi , Comparison Models of Corporate Bankruptcy Prediction in Companies Listed in Tehran Stock Exchange by Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Algorithm, Journal of American Science, Volume (9), No (5), Year (2013-6), Pages (24-29)
 236. Mahdi Salehi , Arash Arianpoor , Fatemeh Salehi , Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks’ System, Journal of Accounting, Business and Management, Volume (20), No (1), Year (2013-5), Pages (46-58)
 237. Mahdi Salehi , Bahar Doryab , hossein rabbani , Administrative Barriers Regarding the Participation of Taxpayers in Iran, Journal of Distribution Science, Volume (11), No (5), Year (2013-6), Pages (17-24)
 238. Mahdi Salehi , Ali Mohammadi , Parisa Taherzadeh Esfahani , Investment-Cash Flow Sensitivity: A Study of Iranian Listed Companies, Organizacija, Volume (46), No (3), Year (2013-6), Pages (87-97)
 239. Reza Yarifard , Ahmad Ahmadpour , Mahdi Salehi , The Study of Bankruptcy Prediction in Tehran Stock Exchange, Finance India, Volume (26), No (4), Year (2012-11), Pages (1223-1236)
 240. Nayereh Nayeri , Mahdi Salehi , Agency Costs in Islamic Countries: Evidence from Iran, The IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices, Volume (12), No (2), Year (2013-5), Pages (68-76)
 241. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , The Effect of Privatization on EVA and ROA in Iran, Sankhya- International Journal of Management and Technology, Volume (3), No (2), Year (2012-12), Pages (86-93)
 242. Mahdi Salehi , Fezeh Zahedi Fard , Data Mining Approach to Prediction of Going Concern Using Classification and Regression Tree (CART), Global Journal of Management and Business Research Accounting and Auditing, Volume (13), No (3), Year (2013-4), Pages (25-29)
 243. Mahdi Salehi , Neda Rostami , Bankruptcy Prediction by Using Support Vector Machines and Genetic Algorithms, Studies in Business and Economics, Volume (8), No (1), Year (2013-4), Pages (104-114)
 244. Mahdi Salehi , Fatemeh Sepehri , A Study of Accruals Quality on Risk Assessment of Securities in Iran, Internal Auditing and Risk Management, Volume (8), No (1), Year (2013-3), Pages (1-13)
 245. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Nahid Bigmoradi , Internet Financial Reporting: Case of Iran, Journal of Distribution Science, Volume (11), No (3), Year (2013-3), Pages (49-62)
 246. Mahdi Salehi , Fezeh Zahedi Fard , Data Mining Approach Using Practical Swarm Optimization (PSO) to Predicting Going Concern: Evidence from Iranian Companies, Journal of Distribution Science, Volume (11), No (3), Year (2013-4), Pages (5-11)
 247. Mahdi Salehi , The Relation of Working Capital and Fixed Assets: A Study, Folia Oeconomica Stetinensia , Volume (11), No (1), Year (2013-3), Pages (47-60)
 248. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , saeed mehrdad , The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News, Organizacija, Volume (46), No (2), Year (2013-4), Pages (64-71)
 249. Mahdi Salehi , Vahab Rostami , Lida Salmanian , Companies Life Cycle Stages and Capital Structure in Emerging Markets: Evidence from Iran, Journal of Distribution Science, Volume (11), No (2), Year (2013-2), Pages (5-10)
 250. Mahdi Salehi , Abdoreza Abdipour , Accounting Information System’s Barriers: Case of an Emerging Economy, African Journal of Business Management, Volume (7), No (5), Year (2013-2), Pages (298-305)
 251. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Somayeh Saghafi , A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario, BRAND-Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, Volume (4), No (1), Year (2013-3), Pages (62-80)
 252. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Mohammad Ebrahim Ghorgani , Hadi Sadoghi Yazdi , Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques, Organizacija, Volume (46), No (1), Year (2013-1), Pages (20-27)
 253. Mahdi Salehi , Mahmoud Mousavi Shiri , Fatemeh Ehsanpour , Effectiveness of Internal Control in the Banking Sector: Evidence from Bank Mellat, Iran, IUP Journal of Bank Management, Volume (12), No (1), Year (2013-1), Pages (23-34)
 254. Mahdi Salehi , Mohammad Reza Shoorvarzy , Fatemeh Sepehri , Impact of Accruals Quality on the Equity Risk Premium in Iran, Academy of Taiwan Business Management Review, Volume (8), No (3), Year (2012-12), Pages (90-94)
 255. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Ali Dehghan , A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence, Journal of Economics and Business Research, Volume (19), No (1), Year (2013-1), Pages (7-19)
 256. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Javad Abdlollahian , A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran, Pacific Business Review International, Volume (5), No (4), Year (2012-10), Pages (1-14)
 257. Mahdi Salehi , Farhad Heydari , A Study of the Relationship between Dividend Policies and Future Growth: Iranian Evidence, Zagreb International Review of Economics and Business, Volume (15), No (2), Year (2012-12), Pages (15-28)
 258. Fezeh Zahedi Fard , Mahdi Salehi , A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction, International Journal of Research in Commerce, IT & Management, Volume (2), No (4), Year (2012-11), Pages (14-19)
 259. Mahdi Salehi , Majid Zanjirdar , Fatemeh Zarei , Factors Affecting the Quality of Audit Committee: A Study, The IUP Journal of Accounting Research and Audit Practices, Volume (11), No (4), Year (2012-12), Pages (34-48)
 260. Bizhan Abedini , Mahdi Salehi , A Comparative Study on Conservatism Using Basu’s and Ball & Shivakumar’s Methods, Serbian Journal of Management, Volume (7), No (2), Year (2012-9), Pages (231-244)
 261. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Hadi Sadoghi Yazdi , Mohammad Ebrahim Gorgani , Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means, Open Journal of Accounting, Volume (1), No (2), Year (2012-11), Pages (38-46)
 262. Mahdi Salehi , Hamid Reza Abbasi , Ayda Montasery , Operating Profit, Expenses and Investors Herding Behavior in Iran, African Journal of Business Management, Volume (6), No (38), Year (2012-11), Pages (10360-10370)
 263. Mahdi Salehi , Nazanin Bashiri Manesh , A Study of the Roles of Firm and Country on Specific Determinates in Capital Structure: Iranian Evidence, International Management Review, Volume (8), No (2), Year (2012-10), Pages (51-62)
 264. Mahmoud Mousavi Shiri , Mahdi Salehi , Prediction of Financial Distress in Tehran Stock Exchange Using DEA Approach, Indian Journal of Science and Technology, Volume (5), No (10), Year (2012-10), Pages (3461-3473)
 265. Mahdi Salehi , Barriers to E-Customs in an Emerging Economy: The Case of Iran, Management, Volume (7), No (2), Year (2012-10), Pages (129-153)
 266. Mahdi Salehi , Environmental Accounting Reporting: Case of Emerging Economy, International Journal of Business and Behavioral Sciences , Volume (2), No (9), Year (2012-9), Pages (1-6)
 267. Mahdi Salehi , Mina Derakhshan , A Study of Economic Index Effects on Return on Equity in Iranian Companies, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (3), No (8), Year (2012-9), Pages (1691-1696)
 268. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Mohammad Keivanfar , The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange, Actual Problems of Economics, Volume (9), No (2), Year (2012-8), Pages (402-411)
 269. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Saeideh Aminzadegan , Elnaz Azimi , A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran, Far East Journal of Psychology and Business, Volume (8), No (1), Year (2012-8), Pages (31-42)
 270. Mahdi Salehi , Behzad Kardan , Zohreh Aminifard , Effective Components on the Forecast of Companies Dividends Using Hybrid Neural Network and Binary Algorithm Model, Indian Journal of Science and Technology, Volume (5), No (9), Year (2012-9), Pages (3321-3327)
 271. Mahdi Salehi , Hashem Valipour , Mohamad Hadi Zodi , A Study of Earning Quality and Return of Shares: An Iranian Prespective, African Journal of Business Management, Volume (6), No (30), Year (2012-8), Pages (8948-8956)
 272. Mahdi Salehi , Bizhan Abedini , Auditors Professional Power and Users’ Expectations: Iranian View, Scince Series Data Report, Volume (4), No (7), Year (2012-7), Pages (2-16)
 273. Mahdi Salehi , Elahe Torabi , The Role of Information Technology in Financial Reporting Quality: Iranian Scenario, Business Excellence-Poslovna izvrsnost, Volume (6), No (1), Year (2012-6), Pages (115-127)
 274. Mahdi Salehi , Farzaneh Nassirzadeh , Behzad Ghorbani , A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iran, African Journal of Business Management, Volume (6), No (29), Year (2012-7), Pages (8548-8553)
 275. Mahdi Salehi , Bizhan Abedini , Elahe Torabi , The Comparison between Balance Sheet of Listed Companies before and after the Consolidation: Case of Iran, Innova Ciencia, Volume (4), No (6), Year (2012-6), Pages (64-73)
 276. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , masome najari , A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Volume (4), No (17), Year (2012-6), Pages (3088-3094)
 277. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , maryam karagah , A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy, Sankhya- International Journal of Management and Technology, Volume (3), No (1), Year (2012-5), Pages (32-38)
 278. Mahdi Salehi , A Study of the Relative and Incremental Information Content of Financial Statements in Forecasting Stock Price: Iranian Evidence Iranian evidence, African Journal of Business Management, Volume (6), No (23), Year (2012-5), Pages (6845-6852)
 279. Mahdi Salehi , Farzaneh Nassirzadeh , Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidence, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (3), No (12), Year (2012-4), Pages (92-107)
 280. Mahdi Salehi , Examining Relationship between Working Capital Changes and Fixed Assets with Assets Return: Iranian Scenario, International Journal of Advances in Management and Economics, Volume (1), No (1), Year (2012-2), Pages (1-8)
 281. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Arash Arianpoor , A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange, International Journal of Business and Behavioral Sciences , Volume (2), No (5), Year (2012-4), Pages (62-78)
 282. Mahdi Salehi , Mahmoud Mousavi Shiri , Fraud Affects on Auditing: Some Critical Scenario, Universal Journal of Management and Social Sciences , Volume (2), No (5), Year (2012-4), Pages (48-56)
 283. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , , A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Volume (4), No (10), Year (2012-4), Pages (1314-1319)
 284. Mahdi Salehi , Ali Reza Ghaderi , Vahab Rostami , A Study of Job Satisfaction between External and Internal Auditors: An Iranian Scenario, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Volume (4), No (10), Year (2012-4), Pages (1300-1309)
 285. Mahdi Salehi , Mohammad Donyayee , Developing Equity Culture and Partnerships in the Investement Market: A Study on Iran s Over the Counter Market, Journal of Business Research-Turk, Volume (4), No (1), Year (2012-4), Pages (132-142)
 286. Mahmoud Hematfar , Mahdi Salehi , A Study of Linear and Non-linear Relations between Accounting Variables and Share Return of Automobile Industry: Some Iranian Angles, International Journal of Physical science, Volume (7), No (9), Year (2012-2), Pages (1371-1375)
 287. Ghodratallah Talebnia , Mahdi Salehi , Nasrin Mirzaie , A Study of the Relation between Free Float Rate and Stock Yield Rate: Some Iranian Perspective, African Journal of Business Management, Volume (6), No (9), Year (2012-3), Pages (3303-3309)
 288. Mahdi Salehi , Farzaneh Nassirzadeh , Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran, American Journal of Scientific Research, Volume (57), No (16), Year (2012-3), Pages (90-95)
 289. Farzaneh Nassirzadeh , Mahdi Salehi , Sayed Mohammad Alaei , A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overview, Scince Series Data Report, Volume (4), No (2), Year (2012-2), Pages (22-27)
 290. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , Seyed Javad Habibzadeh Bighi , masome najari , A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario, Universal Journal of Management and Social Sciences , Volume (2), No (3), Year (2012-3), Pages (12-29)
 291. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , , A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario, International Journal of Business and Behavioral Sciences , Volume (2), No (3), Year (2012-3), Pages (20-28)
 292. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Ali Mansoury , The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, African Journal of Business Management, Volume (6), No (5), Year (2012-2), Pages (1906-1915)
 293. Mahdi Salehi , Abolfazl Kholousi , A Study of the Effect of Accounting Quality on Method of Financing: Evidence from Iran, American Journal of Scientific Research, Volume (54), No (13), Year (2012-2), Pages (31-39)
 294. Mahdi Moradi , Mahdi Salehi , EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE, International Journal of Academic Research, Volume (3), No (2), Year (2011-3), Pages (1239-1247)
 295. Mahdi Salehi , Mahmoud Hematfar , Comparing Liner and Non-Liner Relationships between Accounting Variables and Dividend: Evidence of Iranian Chemical Industries, African Journal of Business Management, Volume (6), No (6), Year (2012-2), Pages (2143-2151)
 296. Nour-Mohammad Yaghoubi , Mahdi Salehi , Amir Eftekharian , Ebrahim Samipourgiri , Identification of the Effective Stractual Factors in Creating and Developing Digital Entrepreneurship in Agricultural Sector, African Journal of Agricultural Research, Volume (7), No (6), Year (2012-2), Pages (1047-1053)
 297. Mahdi Salehi , Farah Jamshidi , A Survey of Fundamental Barriers in Development of Tourism in Shiraz, International Journal of Business and Behavioral Sciences , Volume (1), No (1), Year (2011-12), Pages (1-11)
 298. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Sima Hamezeh , A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran, Universal Journal of Management and Social Sciences , Volume (1), No (1), Year (2011-12), Pages (52-59)
 299. Mahdi Salehi , Mahmood Hematfar , Pyman Khazaee , A Study of the Relationship between Conservatism and Capital Cost of Listed Companies: Some Iranian Evidences, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (6), No (2), Year (2012-2), Pages (1-8)
 300. Mahdi Salehi , Bahram Barzagar , Auditor Responsibility and Expectation Gap: Evidence from Iranian Bankers, Finance India, Volume (25), No (3), Year (2011-12), Pages (915-932)
 301. Nour-Mohammad Yaghoubi , Mahdi Salehi , Jamshid Moloudi , Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior: Iranian Evidence, Iranian Journal of Management Studies, Volume (4), No (2), Year (2011-8), Pages (79-97)
 302. Mahdi Salehi , Behzad Ghorbani , An Investigation of Relationship between Earnings Conservatism and Price to Book Ratio Based on Basu s Method, International Journal of Business and Development Studies, Volume (3), No (1), Year (2011-12), Pages (29-40)
 303. Mahdi Salehi , Ali Mansoury , An Evaluation of Iranian Banking System Credit Risk: Neural Network and Logistic Regression, International Journal of Physical science, Volume (6), No (25), Year (2011-9), Pages (6082-6090)
 304. Mahdi Salehi , Vali Khodadi , Hakim Abdolkhani , Forecasting Stock Price Using Artificial Neural Networks: A Multi-Layer Perception Model- Iranian Evidence, Scientific Research and Essays, Volume (6), No (19), Year (2011-9), Pages (4029-4038)
 305. Mahdi Salehi , Audit Expectation Gap: Concept, Nature and Trace, African Journal of Business Management, Volume (5), No (21), Year (2011-9), Pages (8376-8392)
 306. Mahdi Salehi , Mahdi Moradi , Arash Arianpoor , A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy, Global Journal of Management and Business Research, Volume (10), No (1), Year (2010-2), Pages (148-158)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدرضا عباس زاده , مهدی صالحی , عبداله آزاد , رابطه کیفیت حسابرسی با کیفیت حسابداری , اولین همایش حسابرسی ونظارت مالی , 2017-02-15
 2. فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , مریم کاهانی , بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی , سومین کنفرانس بین الملیی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17
 3. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 4. مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری , بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 5. مهدی صالحی , سهیلا خراشادیزاده , تکتم خراشادیزاده , بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 6. مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , متینا خزمی , حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 7. جواد اورادی , مهدی صالحی , کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 8. سمیه محرابی نیا , مهدی صالحی , بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25
 9. محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مریم سخاوت پور , بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17
 10. فرزانه نصیرزاده , مهدی صالحی , بهزاد بیگی , ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2014-09-29
 11. مهدی صالحی , فاطمه علیزاده سبلوئی , رضا ستوده , تاثیر استانداردها و دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی بر رضایت مشتریان و کیفیت گزارش حسابرسی , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی , 2014-02-13
 12. مریم سعیدی کیان , محمدجواد ساعی , مهدی صالحی , بررسی تاثیرتبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09
 13. مهدی صالحی , جلیل خاکسار , الهه ترابی , پیش بینی مدیریت سود با توجه به اقلام تعهدی ساختاری و معنایی با استفاده از شبکه عصبی-فازی والگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09
 14. مهدی صالحی , پریسا جوادی , بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09
 15. ریحانه بیگی , مهدی صالحی , کاربرد الگوریتم فاخته در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09
 16. مهدی صالحی , آرش آرین پور , پریسا غفوریان نوروزی , بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس , یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2013-10-09
 17. مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , متینا خرمی کاخکی , راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی , اقتصاد پنهان : انضباط اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2013-09-14
 18. ناهید بیگ مرادی , مهدی صالحی , بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری , 2013-02-14
 19. مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها , همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رهیافت تولید ملی , 2013-05-15
 20. مهدی صالحی , بهروز شیرخانی , حمید خسروی , سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهای پیش رو (از تئوری ها ی غربی به سوی رهنمود های اسلامی) , اولین همایش ملی حسابداری ارزشی , 2013-02-14
 21. مهدی صالحی , علی افشار قوچانی , بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی , اولین همایش ملی حسابداری ارزشی , 2013-02-14
 22. مهدی صالحی , رضا تاکر , احسان مهرجو , عوامل موثر بر پایداری سود در بورس تهران , همایش ملی حسابداری و حسابرسی , 2012-12-05
 23. مهدی صالحی , پریسا جوادی , قابل اتکا بودن اطلاعات صورتهای مالی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران , همایش ملی حسابداری و حسابرسی , 2012-12-05

انگلیسی

 1. Nafiseh Ghazizadeh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mahdi Salehi , Mehdi Jabbari Nooghabi , مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها , هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2019-09-25
 2. Farzaneh Nassirzadeh , Mahdi Salehi , Behzad Beygi , Studying the effect of structural characteristics of , iranian journal of bus , 2014-10-21
 3. Farzaneh Nassirzadeh , Mahdi Salehi , Behzad Beygi , Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations , The Accounting, Economics and Financial Management Conference , 2014-10-26
 4. Mahdi Salehi , Farzaneh Nassirzadeh , Behzad Beygi , Structural and Process Features of Boards on Financial Risk , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21
 5. Mahdi Salehi , Behzad Beygi , marjan ahmad nia bagh abbas , Evaluating of Limitations, Barriers and Problems of Using Modern Accounting Information Systems in Iran , 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences , 2014-06-20
 6. Mahdi Salehi , Farzaneh Nassirzadeh , Behzad Beygi , Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk , 1st International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences , 2014-06-20
 7. Fezeh Zahedi Fard , Mahdi Salehi , Management Assessment of Going Concern Based on Data Mining Using Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) , The Conference on Modern Management Sciences , 2012-07-27
 8. Mahdi Salehi , P. Javadi , Barriers of Corporate Entrepreneurship: Case of Iran , The Conference on Modern Management Sciences , 2012-08-26
 9. Mahdi Salehi , E. Torabi , J. Khaksar , The Classification of Iranian Banks Based on Artificial Neural Network (ANN) , The Conference on Modern Management Sciences , 2012-08-26