بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi


موارد یافت شده: 91

1 - بیکاری پنهان حین تحصیل دانشجویان رشتههای علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: عوامل و راهکارها (چکیده)
2 - صورت‌بندی روش‌های مواجهه با اندیشه‌های برون‌دینی در آثار اندیشمندان تربیت اسلامی (چکیده)
3 - گونه‌شناسیِ گزاره‌هایِ تربیتی در احادیث (چکیده)
4 - دلالت‌های تربیتیِ ادوار سه‌گانۀ کودک در متون اسلامی، برای مقطع‌بندی تحصیلی در نظام رسمی آموزش و پرورش (چکیده)
5 - اشارات تربیتی الگوهای برنامه درسی دوره پیش دبستانی (با تاکید بر محورهای عاملیت کودک، ماهیت و راهبردهای یاددهی-یادگیری، و صلاحیت حرفه ای مربیان) (چکیده)
6 - واکاوی ادراک معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول از روند تربیت دانش آموز پژوهنده در کلاس های درس علوم تجربی: مطالعه ی پدیدارشناختی (چکیده)
7 - حدودوثغور مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی: تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران (چکیده)
8 - جایگاه اخلاق مراقبتی در برنامۀ درسی تربیت معلم: دورۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (چکیده)
9 - روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسا فروکاست گرایی: گسست ناپذیری ذهن – بدن- جهان (چکیده)
10 - Child-friendly kindergarten architecture: Perspectives of children in Iran (چکیده)
11 - تضاد و فاصله در تربیت مبتنی بر گفتگو با نظر به دیدگاه های ملاصدرا (چکیده)
12 - Philosophy of education in a new key: Reflectionon higher education in Iran (چکیده)
13 - Educational Research Methodology Inspired by the Theory of Enaction (چکیده)
14 - ethics of caring in the child-friendly projects: new challenges (چکیده)
15 - راهکارهای پیشنهادی معماری کودک پسند در ادبیات نظری برای گروه های سنی مختلف کودکان (چکیده)
16 - مروری بر مبانی نظری شهر کودک پسند و ضرورت توجه به آن در برنامه ریزی و طراحی شهری (چکیده)
17 - الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
18 - چرخش روش شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی (چکیده)
19 - الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی (چکیده)
20 - ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم و تربیت اسلامی (چکیده)
21 - تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (چکیده)
22 - تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
23 - تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان (چکیده)
24 - نظریه اخلاق مراقبتی نادینگز و دلالتهای تربیتی آن برای برنامه درسی پیش دبستانی (چکیده)
25 - تاملی بر اخلاق مراقبتی و تربیت اخلاقی مبتنی برآن در فضای مجازی (چکیده)
26 - دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدرا (چکیده)
27 - آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی (چکیده)
28 - زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن (چکیده)
29 - تربیت شهروندی مبتنی بر مناسبات من تویی: درس هایی ازنظریه اخلاق - مراقبت (چکیده)
30 - یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری (چکیده)
31 - مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست) (چکیده)
32 - بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی (چکیده)
33 - اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی (چکیده)
34 - میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام (چکیده)
35 - آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان (چکیده)
36 - ویژگی و نیازهای کودکان در هفت سال اول زندگی از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
37 - نهضت آهستگی و تغییر در آموزش و پرورش ایران (چکیده)
38 - روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی (چکیده)
39 - امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات) (چکیده)
40 - مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر جان لاک و امام خمینی(ره) (چکیده)
41 - مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (چکیده)
42 - فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد (چکیده)
43 - بررسی تحلیلی- تطبیقی هستی و زمان از منظر هایدگر،کانت، هوسرل و هایدگر (چکیده)
44 - تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی (چکیده)
45 - مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام (چکیده)
46 - توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی (چکیده)
47 - گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن (چکیده)
48 - اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام (چکیده)
49 - بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها (چکیده)
50 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
51 - Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research (چکیده)
52 - رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
53 - نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی (چکیده)
54 - استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی (چکیده)
55 - انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه (چکیده)
56 - رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (چکیده)
57 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
58 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
59 - The Position of Self Evaluation in the Quality of Learning and Teaching in High Education (چکیده)
60 - A Study of the Relationship between Principals’ Philosophical Mindedness and their Creativity (چکیده)
61 - زن مسلمان و جهانی شدن (چکیده)
62 - برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها (چکیده)
63 - مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
64 - روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
65 - ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
66 - A Reflection on the Possibility of Religious Education (چکیده)
67 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
68 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
69 - رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) (چکیده)
70 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
71 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
72 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
73 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
74 - Study of the Impact on Mashhad Industrial Girls School Climate of Teaching Philosophy to Principals (چکیده)
75 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
76 - Democratic Educational Philosophy in the Islamic Republic of Iran (چکیده)
77 - تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس (چکیده)
78 - فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی (چکیده)
79 - جایگاه اجتماعی همسران شاهد (چکیده)
80 - تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام (چکیده)
81 - کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
82 - تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک (چکیده)
83 - جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی (چکیده)
84 - Mullah Sadra Idea about “existence” and “motion in substance” and its educational implications (چکیده)
85 - رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن (چکیده)
86 - مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی (چکیده)
87 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
88 - The Functions of Elementary School Teachers of Mashhad City in Developing Students Creativity (چکیده)
89 - الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه (چکیده)
90 - رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی (چکیده)
91 - کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی (چکیده)