مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , اثبات تغیر در عوالم فوق طبیعت بر اساس دو مبنای مختلف, خردنامه صدرا, دوره (28), شماره (1), سال (2022-11), صفحات (57-70)
 2. سمانه شیخ نظامی , محمدسعید عبدخدائی , زهره سپهری شاملو , عباس جوارشکیان , دلالت‌های روان‌شناختی حکمت متعالیه ملاصدرا, حکمت صدرایی, دوره (2), شماره (20), سال (2022-9), صفحات (85-98)
 3. بی بی بهاره فکور یحیی یی , عباس جوارشکیان , جهانگیر مسعودی , تبیین ساختار جنود عقل و جهل بر پایه سه مؤلفة فکر، حال و عمل؛ با تأکید بر شرح اصول کافی ملاصدرا, حکمت اسرا, دوره (13), شماره (37), سال (2022-3), صفحات (31-59)
 4. پریسا طاهری والا , عباس جوارشکیان , علیرضا کهنسال , نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس, آینه معرفت, دوره (21), شماره (67), سال (2021-9), صفحات (37-64)
 5. معصومه عیلامی رودمعجنی , مقصود امین خندقی , عباس جوارشکیان , بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (11), شماره (2), سال (2022-4), صفحات (32-55)
 6. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , نقش علم در تکامل نفس از منظر ملاصدرا, حکمت اسلامی, دوره (8), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (191-210)
 7. سمیه واسعی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , بدن، مراتب و ویژگی های آن از دیدگاه حکمت متعالیه, اندیشه نوین دینی, دوره (21), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (105-128)
 8. هدایت اله برومند , فهیمه شریعتی , محمدجواد عنایتی راد , عباس جوارشکیان , نقد نظریه تحول عام در معرفت دینی از منظر آیت الله جوادی آملی, اندیشه دینی, سال (2021-9)
 9. محبوبه رجایی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , بازخوانی جوهر و عرض از منظر ملاصدرا در تفسیر ایات اسماء و صفات, حکمت معاصر, دوره (11), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (109-130)
 10. زینب آزادمقدم , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی, تاریخ فلسفه, دوره (11), شماره (42), سال (2020-12), صفحات (53-78)
 11. فرزانه رنجبرزاده , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (15), شماره (27), سال (2021-2), صفحات (119-140)
 12. حجت اسعدی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه, حکمت اسلامی, دوره (7), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (81-106)
 13. حسین فراشیانی , عباس جوارشکیان , علی حقی , سیدمرتضی حسینی , نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا, پژوهش های علم و دین, دوره (11), شماره (21), سال (2020-9), صفحات (123-143)
 14. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه ی اتحاد آنها, حکمت اسلامی, دوره (6), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (129-150)
 15. الهه زارع , عباس جوارشکیان , قاسم کاکایی , سیدمرتضی حسینی , بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (21), شماره (79), سال (2019-6), صفحات (25-46)
 16. فرهاد رحیم پور شهماروندی , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , مقایسه دو قاعده «بسیط الحقیقه» و«صرف الشیء» در اثبات مراتب توحید, اندیشه نوین دینی, دوره (14), شماره (53), سال (2018-9), صفحات (107-122)
 17. نفیسه الهی خراسانی , سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین, فلسفه و کلام اسلامی, دوره (52), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (7-20)
 18. عباس جوارشکیان , گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی-, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (35), شماره (35), سال (1998-12), صفحات (10-17)
 19. محمد سالاری , جهانگیر مسعودی , عباس جوارشکیان , فاعل و منشأ سحر از منظر ابن سینا و ملاصدرا و فلاسفه پیرو مکتب صدرا, حکمت صدرایی, دوره (8), شماره (15), سال (2020-3), صفحات (89-105)
 20. مریم محبتی , علیرضا کهنسال , عباس جوارشکیان , تبیین تجسم اعمال براساس نظریهٔ «اضافه اشراقی» ملاصدرا, حکمت اسرا, دوره (7), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (97-120)
 21. عباس جوارشکیان , مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی, مصباح, دوره (1), شماره (1), سال (1992-2), صفحات (1-13)
 22. عباس جوارشکیان , مبانی نظری در علوم انسانی -2-, مصباح, دوره (1), شماره (1), سال (1992-6), صفحات (8-31)
 23. عباس جوارشکیان , نظریه تکامل در تفسیر المیزان, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (16 - 17), شماره (16), سال (1992-8), صفحات (19-24)
 24. عباس جوارشکیان , مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی -3-, مصباح, دوره (1), شماره (2), سال (1992-9), صفحات (58-74)
 25. عباس جوارشکیان , دین دنیوی شده, مصباح, دوره (4), شماره (16), سال (1996-2), صفحات (63-144)
 26. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (29), شماره (29), سال (1997-2), صفحات (4-11)
 27. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -3-: برخی عوامل و موانع اندیشه و فهم دینی-, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (30), شماره (30), سال (1997-6), صفحات (5-13)
 28. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (31), شماره (31), سال (1997-11), صفحات (14-23)
 29. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در اختیار, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (9), شماره (32), سال (1998-1), صفحات (22-31)
 30. عباس جوارشکیان , نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم-, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (9), شماره (32), سال (1998-1), صفحات (32-41)
 31. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟!, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (9), شماره (33), سال (1998-6), صفحات (10-17)
 32. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟-, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (34), شماره (34), سال (1998-8), صفحات (14-23)
 33. عباس جوارشکیان , تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: پرسش هایی درباره خداوند, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (36), شماره (36), سال (1999-1), صفحات (7-14)
 34. عباس جوارشکیان , سرشت دینی آدمی -1-: -نیاز به دین-/ تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی -10-, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (10), شماره (37), سال (1999-5), صفحات (28-33)
 35. عباس جوارشکیان , دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی-, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (39), شماره (39), سال (1999-11), صفحات (24-27)
 36. عباس جوارشکیان , عنصر بصیرت در شخصیت حضرت امام -ره-, مصباح, دوره (32), شماره (32), سال (2000-1), صفحات (15-36)
 37. عباس جوارشکیان , تربیت معنوی و دنیای دینی- دین و دنیا 2, رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی, دوره (40), شماره (40), سال (1999-10), صفحات (8-13)
 38. عباس جوارشکیان , تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه, خردنامه صدرا, دوره (38), شماره (38), سال (2005-2), صفحات (31-42)
 39. فرزانه رنجبرزاده , عباس جوارشکیان , مقبولیت و مشروعیت رهبر حکومت اسلامی در اندیشه ملاصدرا و امام خمینی -ره-, مطالعات سیاسی, دوره (24), شماره (24), سال (2014-6), صفحات (133-152)
 40. یزدان رزم آرا , عباس جوارشکیان , بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربی, حکمت معاصر, دوره (6), شماره (2), سال (2015-5), صفحات (15-42)
 41. عباس جوارشکیان , معضلات معرفت‌شناختی الگوی ماهوی علم در حکمت متعالیه, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (49), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (57-82)
 42. سید محمد امین مداین شیشوان , علی حقی , عباس جوارشکیان , معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه, پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (7), شماره (28), سال (2018-1), صفحات (145-160)
 43. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , تبیین فرامقولی بودن علم حصولی در حکمت متعالیه, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (52), شماره (104), سال (2022-4), صفحات (105-126)
 44. علیرضا کهنسال , نفیسه تحریرچی , عباس جوارشکیان , نظری بر تفسیر علامه طباطبایی از آیات «شهادت» در اثبات علم پیامبر, و امام, پژوهشنامه کلام, دوره (4), شماره (7), سال (2018-2), صفحات (5-21)
 45. محمد عنبرسوز , عباس جوارشکیان , بازخوانی نسبت مثل افلاطونی و ارباب انواع شیخ اشراق, پژوهش های هستی شناختی, دوره (5), شماره (10), سال (2017-3), صفحات (51-85)
 46. علی غفارپور , عباس جوارشکیان , علیرضا کهنسال , ابعاد هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی مفهوم قرآنی تبدل زمین از منظر صدرالمتالهین, حکمت معاصر, دوره (8), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (71-84)
 47. الهه زارع , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , قاسم کاکائی , غیاث الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت وجود و وحدت شهود, فلسفه و کلام اسلامی, دوره (50), شماره (2), سال (2017-12), صفحات (223-207)
 48. طاهره عضدی نیا , عباس جوارشکیان , بررسی اصول معاد جسمانی در آثار صدرالمتألهین, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (50), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (93-114)
 49. سیدمرتضی حسینی , عباس جوارشکیان , اعظم عظیمی , اندیشه فلسفی سنخیت میان خدا و خلق، نقدها و پاسخها, آیین حکمت, دوره (10), شماره (37), سال (2018-12), صفحات (117-142)
 50. علی حقی , عباس جوارشکیان , حسین بلخاری قهی , ریشه تاریخی مفهوم و مصداق ماده المواد و صادر اول در فلسفه یونان, تاریخ فلسفه, دوره (7), شماره (4), سال (2017-5), صفحات (7-28)
 51. عباس جوارشکیان , نقد نظریه بلوغ عقلی بشر در فلسفه خاتمیت و امامت, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (47), شماره (95), سال (2015-10), صفحات (35-57)
 52. فردین جمشیدی مهر , عباس جوارشکیان , بازخوانی انتقادی نظریه مدرس زنوزی در مسأله معاد جسمانی, پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (16), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (159-174)
 53. جواد شمسی اتراباد , عباس جوارشکیان , تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع), فرهنگ رضوی, دوره (4), شماره (13), سال (2016-5), صفحات (7-30)
 54. سید مجید ظهیری ممقانی , جهانگیر مسعودی , عباس جوارشکیان , تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی, پژوهش های قرآنی, دوره (21), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (78-99)
 55. عباس جوارشکیان , فرزانه رنجبرزاده , حقیقت تجرد و انواع آن از دیدگاه صدرالمتالهین, علوم انسانی و هنر, دوره (1), شماره (10), سال (2014-10), صفحات (122-154)
 56. مصطفی مومنی , عباس جوارشکیان , قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه, خردنامه صدرا, دوره (1), شماره (72), سال (2013-9), صفحات (31-46)
 57. محمد مصطفائی , حسن نقی زاده , عباس جوارشکیان , غلامرضا رئیسیان , نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قران و حدیث, مطالعات اسلامی, دوره (47), شماره (94), سال (2014-6), صفحات (99-120)
 58. زهرا محمّدی محمّدیه , عباس جوارشکیان , بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدرا, حکمت معاصر, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (99-119)
 59. عباس جوارشکیان , فهم بشری در ساحت متن الهی, قبسات, دوره (5), شماره (18), سال (2000-4), صفحات (118-134)
 60. عباس جوارشکیان , نظری انتقادی بر راه حل معضل ربط ثابت و متغیّر در نظریه حرکت جوهری, اندیشه دینی, دوره (2), شماره (1), سال (2001-3), صفحات (75-94)
 61. زهرا تربران , عباس جوارشکیان , چیستی و هستی ماده, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (45), شماره (91), سال (2014-3), صفحات (31-56)
 62. سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی , علی اشرف امامی , عباس جوارشکیان , نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (3), شماره (12), سال (2013-7), صفحات (27-46)
 63. فاطمه عابدینی , عباس جوارشکیان , پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسائل نفس و تکامل آن, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (89), شماره (89), سال (2013-2), صفحات (125-149)
 64. طوبی لعل صاحبی , عباس جوارشکیان , محمدکاظم علمی سولا , جایگاه امکان فقری در مبحث علیت و سازگاری یا عدم سازگاری آن با تشکیک یا وحدت شخصی وجود, الهیات تطبیقی, دوره (4), شماره (9), سال (2013-6), صفحات (11-26)
 65. اعظم سادات پیش بین , عباس جوارشکیان , خاتمیت از منظر متفکران معاصر, جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (84.2), شماره (84), سال (2010-6), صفحات (49-78)
 66. عباس جوارشکیان , اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا, مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (81), سال (2009-3), صفحات (101-127)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. عباس جوارشکیان , تاملی در مبانی نظریهء ابتکاری علامه طباطبایی دربارهء ماده، قوه و حرکت و تبیین لوازم و ثمرات آن , سپهر مهر: زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی علامه سید محمدحسین طباطبائی , 2017-04-24
 2. عباس جوارشکیان , بررسی نگرش وجودی و معرفت شناختی حکمت مشاء از منظر اصالت پدیداری معنا , همایش بین‌المللی ابن سینا , 2004-08-22
 3. عباس جوارشکیان , منظری نو از ساختار تشکیکی هستی در حکمت متعالیه , بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین , 2002-05-22
 4. عباس جوارشکیان , وجودشناسی مغربی هایدگر و حکمت شرقی سبزواری , مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری , 1993-04-22
 5. سمانه شیخ نظامی , محمدسعید عبدخدائی , زهره سپهری شاملو , عباس جوارشکیان , روانشناسی و دین ، از جدایی تا نظریه پردازی , ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. , 2017-05-03
 6. عباس جوارشکیان , نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا , کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , 2014-04-03
 7. عباس جوارشکیان , ضرورت آموزش سیستمی در فلسفه اسلامی , بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام ، ادیان و عرفان (اسماء) , 2006-02-24