بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: معماری


موارد یافت شده: 87

1 - تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
2 - معماری همساز با اقلیم: بررسی راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر تربت جام (چکیده)
3 - ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد (چکیده)
4 - بررسی عوامل مؤثر بر تجلی حس زیبا‌شناختی سکونتگاه‌های روستایی منطقه سیستان (چکیده)
5 - فهرستگان مجازی (چکیده)
6 - سازگاری سبک معماری خانه‌های دوم با شرایط محیط طبیعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (چکیده)
7 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
8 - خاستگاه های نظری در معماری معاصر جهان اسلام (چکیده)
9 - تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی (چکیده)
10 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از گِل قرمز به عنوان جایگزین سیمان و فیلر در بتن معماری-خودتراکم سفید- (چکیده)
11 - بررسی تاثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (چکیده)
12 - مطلوب سازی نور طبیعی در محیط های مسکونی (چکیده)
13 - بررسی ناخودآگاه اندیشه معماری در رویکرد تندیس گرایی (با استفاده از روش طراحی درونزا) (چکیده)
14 - کاربست ارسی ها در کیفیت بخشی به فضای خانه های معاصر ایران (چکیده)
15 - کاربرد ساختار خلأ در تولید فرم های منعطف و آزاد معماری (چکیده)
16 - هنر و معماری برای صلح؛ پاسخی فرهنگی به مناسبات و حل بحران های سیاسی - اجتماعیِ جهان اسلام (چکیده)
17 - بررسی تاثیر معماری سازه مند بر ابعاد روانی فضا و جذابیت محیط شهری (نمونه موردی: پردیس سینما گالری ملت و سینما آزادی تهران) (چکیده)
18 - کاربست هنر به مثابه ی صلح پروری در دوران معاصر با تاکید بر معماری (چکیده)
19 - صحت روش های مختلف بیزی در ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری ژنتیکی متفاوت (چکیده)
20 - بررسی میزان رضایتمندی روستاییان از سبک معماری رایج در احداث خانه های دوم روستایی(مطالعه موردی: شهرستان کلاردشت) (چکیده)
21 - نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی (چکیده)
22 - رویکردهای برای گسترش مفهوم خشک منظرسازی در پارکهای شهری (چکیده)
23 - عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی (چکیده)
24 - واقعیت مجازی: فرصتها و چالشها در معماری (چکیده)
25 - بیان هویت در معماری معاصر ایران با تاکید بر سازه گرایی (چکیده)
26 - بررسی لزوم انطباق فضای آموزشی با محتوای آموزشی (چکیده)
27 - جستاری بر تجلی نور با استفاده از عناصر و الگوی معماری ایرانی در مراکز درمانی (چکیده)
28 - بررسی ویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت بهره وری معلولین از مراکز توانبخشی (چکیده)
29 - بررسی اوضاع فرهنگی و تجاری ریواردشیر(ریشهر باستانی) و مقایسه آثار به جا مانده از قلعه باستانی آن با دیگر بنادر حاشیه خلیج فارس (چکیده)
30 - راهبردهای طراحی موزه های علوم کودکان در تعامل با طبیعت (چکیده)
31 - قرائتی بر آرای پدیدار شناسانه کریستیان نوربرگ شولتز (چکیده)
32 - راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (چکیده)
33 - رویکردهای نوین در معماری فضاهای دانشگاهی (چکیده)
34 - تأثیرات تجارت بر روش زندگی و معماری بوشهر در دوره قاجار (چکیده)
35 - محیط های تعاملی کودک و طبیعت با رویکرد طراحی بایوفیلیک (چکیده)
36 - واسازی در ادبیات و جلوه آن در معماری (چکیده)
37 - رویکردتکنولوژیک، ضرورت امروزمعماری ایران (چکیده)
38 - تاثیر سبک معماری خانه های دوم بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (چکیده)
39 - اثرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی روستاییان مورد: شهرستان نکا (چکیده)
40 - زیست بازار رویکردی نو برای طراحی و بازآفرینی مفهوم کهن بازار در دوران معاصر مورد مطالعه: بازار بزرگ ملل - مشهد (چکیده)
41 - معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد پایدار (چکیده)
42 - تأثیر تکنولوژی ساخت در معماری شهری بر مهاجرت روستایی (چکیده)
43 - تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (چکیده)
44 - بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری (چکیده)
45 - روشی بهینه برای طراحی روشنایی در منازل مسکونی (چکیده)
46 - تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-R (چکیده)
47 - مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دوره اسلامی (چکیده)
48 - برآورد میزان تأثیرپذیری الگوی مسکن روستایی از تغییرات فرهنگی در زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
49 - بررسی تأثیر تسهیلات دولت در استحکام و معماری مساکن روستایی (نمونه مورد مطالعه: دهستان سرجام) (چکیده)
50 - نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان (چکیده)
51 - ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی (چکیده)
52 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
53 - الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی (چکیده)
54 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
55 - بعد پنهان در معماری اسلامی ایران (چکیده)
56 - تأملی بر دامهای پیشِ روی مدارس معماری و شهرسازی ایران (چکیده)
57 - معماری سبز در شهرهای جدید (چکیده)
58 - الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون (چکیده)
59 - تحلیل نقش اعتبارات مسکن در توسعه‌ی کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان( مطالعه موردی: شهرستان بهمئی) (چکیده)
60 - تحلیل آثار تغییرات اجتماعی در زندگی روستاییان بر الگوی مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
61 - بازتاب هنر ساسانیان در هنر عهد آل بویه: هنر معماری و فلزکاری (چکیده)
62 - معماری، سبک زندگی و اندیشه سبز (چکیده)
63 - تأمّلی بر اسطوره شیخ بهایی در معماری (چکیده)
64 - معماری سیستم مدیریت صف و ماژول های مدیریت dropکردن بسته و طول صف (چکیده)
65 - بازار کهن - منظر نو (چکیده)
66 - بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری (چکیده)
67 - بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماری (چکیده)
68 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
69 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
70 - پدافند غیر عامل در معماری وشهرسازی (چکیده)
71 - پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطبیقی دو سامانه سنتی و آکادمیک (چکیده)
72 - نسبت طراحی با تحقیق: جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی معماری (چکیده)
73 - حساب ابنیه، از یعقوب کِندی تا جمشیدکاشانی (چکیده)
74 - نقش ریاضی دانان در معماری به روایت متون دوره اسلامی (چکیده)
75 - طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی (چکیده)
76 - بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (چکیده)
77 - بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد) (چکیده)
78 - ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (چکیده)
79 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
80 - بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران (چکیده)
81 - روانشناسی محیط و معماری منظر (چکیده)
82 - رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری (چکیده)
83 - کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان (چکیده)
84 - چند صدایی در معماری (چکیده)
85 - منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر (چکیده)
86 - مدارس در جهان رو به تحول (چکیده)
87 - بررسی هوازدگی سنگ ساختمانی در کلان شهر مشهد (چکیده)